Tải bản đầy đủ

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 29: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bài 29: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song
song
1. Bài C1 trang 80 sgk vật lí 7
C1. Quan sát hình 28.1 a và 28.1 b để nhận biêt hai bóng đèn được mắc song song:
- Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?
- Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ đó là những mạch rẽ nào?
- Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch
chính.
Hướng dẫn giải:
- Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn
- Các mạch rẽ là: M12N và M34N
- Mạch chính gồm đoạn mạch nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc
tới cực âm của nguồn điện.
2. Bài C2 trang 80 sgk vật lí 7
C2. Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a

Đóng công tắc, quan sát đ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


u


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

3. Bài C3 trang 81 sgk vật lí 7
C3. Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.
a) Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.
b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.
Hướng dẫn giải:
Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.
4. Bài C4 trang 81 sgk vật lí 7
C4. Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo.
Hướng dẫn giải:
Nhận xét: Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu
điện thế giữa hai điểm nối chung : U

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×