Tải bản đầy đủ

Quy định về vượt xe và chuyển hướng xe

Quy định về vượt xe và chuyển hướng xe
Hỏi:
Tôi thấy tình hình giao thông ở Hà Nội rất bất cập, nhiều người tham gia giao thông
khi vượt xe, chuyển làn rất bừa bãi. Xin hỏi pháp luật quy định gì về vấn đề này?

Trả lời:
Điều 14 và 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về việc vượt xe và
chuyển hướng xe như sau:
o

đ

1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đô

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


,
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

a) Không

i
bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 2 nêu trên;
b) Trên cầu hẹá

5. Không
t
được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×