Tải bản đầy đủ

Những biển báo giáo thông tài xế ô tô cần biết

Những biển báo giáo thông tài xế ô tô cần biết
Thông tư 06/2016/TT-BGTVT ban hành ngày 8-4-2016 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về báo hiệu đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành. Đáng chú ý, có thay đổi về nội dung
quy định của một số biển báo giao thông.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×