Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 - Tuần 5

Thứ 2 ngày 25 tháng 9 năm 2017
BÀI 17: U
I.
.
III.

:

1.
2.
-

(T29)

.
.
-

a. Nhận diện chữ
-


-

- HS cài âm u.
b. HD HS phát âm.
c. Hình thành tiếng.
d. Giới thiệu từ khoá.
-

-

-

-


e.
màu.
-

:
)

g.
3
-

-

.
- HS theo dõi.
-

:

x, ch, xe, chó.


:

1.

:

(
-

-

-

Xe ô
-

)
2.
:
- G/v thu 5 3.
:
-

- HS theo dõi.
-

?

-

gì?
?
?
?
4.
-

-

:

).
)


-

TOÁN
(T17)
I.
-

:
;
,

* Bài t
II.
III.

.

:
,
:

1. Giới thiệu bài: Nêu và ghi tên bài
2. Các hoạt động chủ yếu
2.1. Hoạt động 1
-

thêm 1 que tí

-

,


.
3. Củng cố, dặn dò
4

:
(T5)

I.
ca.)
-


Hoạt động 3:
Ngựa ông đã về.

4. Củng cố:
5.


2.
-

.
-

a. Nhận diện chữ
-

b. HD HS phát âm.
c. Hình thành tiếng.1. Giới thiệu bài: Nêu và ghi tên bài
2. Các hoạt động chủ yếu
2.1. Hoạt động 1
8
+ Có 7

7

7


5
VUÔNG, HÌNH TRÒN,

N
hình tam giác.
:
1.

:

(
Kha kẻ vở cho bé hà và bé Lê.
(
)
2.
:
-

g: Chị


:
I.
II.

TOÁN
9 (T20)
:
-
-

, x, ch, s, r, k, kh;
:

II.

-

III.

:

1.KTBC:

:k

-

2.
:
2.1 Giới thiệu bài
-

-

2.2 Ôn tập
a) Các chữ và âm đã học.
âm.
b) Ghép chữ thành tiếng.
(
)
c) Đọc từ ngữ ứng dụng
d,Tập viết từ ngữ ứng dụng
3.

3

:


a) Luyện đọc
-

-

*Đọc câu ứng dụng
-

-HS theo dõi
)

b) Luyện viết
c) Kể chuyện
quan sát tranh
-

-

-

.
4.
-

-

-

:

:

TOÁN
(T


III.
1.KTBC:
2.
:
*Lập số 0.
-

-

-

3 con cá
2 con cá
1 con cá
0 con cá
-

* Giới thiệu chữ số 0 in và chữ số 0 viết
* Nhận biết thứ tự của số 0 trong dãy số
từ 0 đến 9.

)
3.
Bài 1
Bài 2


Bi 3
Bi 4
4.

Bi 4
-

Xộ, dỏn

(T5)

I.
, dỏn hỡnh trũn. Đ-ờng xé có thể ch-a thẳng và bị răng c-a, hình dán
có thể ch-a phẳng. HS khéo tay: Đ-ờng xé ít răng c-a, hình dán t-ơng đối phẳng,
có thể xé thêm đ-ợc một số hình có kích th-ớc khác kết hợp trang trí hình tròn.
II.
- Bài mẫu về xé dán hình tròn của GV. Giấy màu khác nhau, giấy trắng, hồ dán...
III.

1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về các
nguyên liệu xé dán.
- GV nhận xét chung.
2. Bài mới:
HĐ1:
- GV cho HS quan sát bài xộ, dỏn hỡnh
- H-ớng dẫn HS dán hình cân đối,
phẳng.
HĐ2: Thực hành:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×