Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 - Tuần 2

Kế hoạch bài học - Lớp1

TUẦN 2
Thứ hai, ngày 27 / 8 / 20…
Học vần
Bài 4: DẤU HỎI, DẤU NẶNG
A. Mục tiêu:
- HS nhận biết được các dấu hỏi và thanh hỏi; dấu nặng và thanh nặng
- Học sinh biết đọc được: bẻ, bẹ
- Trả lời được 2- 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK
- Tập trung hứng thú học tập, hăng say xây dựng bài, chủ động học tập.
B. Đồ dùng dạy học:
GV chuẩn bị:
Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp 1
Tranh minh hoạ bài học
Tranh phần luyện nói
HS chuẩn bị:
Bảng con
Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt 1
C.Các hoạt động dạy học:
GV

HS
I.Kiểm tra: 5‟
- Cho HS viết tiếng be, bé
- 3 HS
- 3 HS đọc lại các tiếng đó
*GV nhận xét bài cũ
II Bài mới: 15‟
1/ Giới thiệu bài:
2/ Dạy dấu thanh:
a. Nhận diện dấu: (ghi bảng)
- Dấu ?
- GV viết lại dấu ?, dấu sắc là nét móc
- HS nêu lại
- Đưa ra các vật có dấu ?
- Nhận xét giống móc câu

.

- Dấu
- Viết hoặc tô lại dấu nặng
- Dấu nặng là một dấu chấm
- Đưa hình có dấu nặng
- Dấu nặng giống gì?
b. Ghép chữ và phát âm:
- Phát âm mẫu: ?.
hỏi
- Khi thêm dấu?, . vào tiếng be ta được
tiếng mới gì?
GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

- HS nhận diện
- Phát âm: sắc
- Giống ngôi sao trên nền trời
- Phát âm cá nhân
- Ta được tiếng mới: bẻ, bẹ
Tuần 2

Kế hoạch bài học - Lớp1

Toán
CÁC SỐ 1, 2, 3
I/ Mục tiêu:
- Nhận biết các nhóm số lượng 1, 2, 3 đồ vật và thứ tự các số 1, 2, 3 trong bộ phận đầu
của dãy số tự nhiên
- Biết đọc, viết các số 1, 2, 3. Biết đếm từ 1 đến 3 và từ

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2Kế hoạch bài học - Lớp1

I/ Mục tiêu:
Giúp HS biết:
- HS biết xé hình chữ nhật, hình tam giác.Đường xé có thể chưa thẳng,bị răng
cưa, hình dán có thể chưa thẳng
* HS khéo tay biết xé dán hình CN, TG đường xé ít răng cưa , hình dán tương
đối thẳng., có thể xé them hình CN, TG theo kích thước khác.
- Có thái độ tốt trong học tập. Yêu thích môn học
II/ Chuẩn bị:
GV chuẩn bị:
+ Các loại giấy bìa màu
+ Dụng cụ: Thước, kéo, hồ dán,...
HS chuẩn bị:
+ Các loại giấy bìa màu
+ Dụng cụ: Thước, kéo, hồ dán,...
III/ Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1.Kiểm tra: 5‟
- GV kiểm tra và nêu nhận xét
2.Giới thiệu bài: (Ghi đề bài)
3.HD quan sát, nhận xét:
- Đưa bài mẫu đẹp
4.HD làm mẫu: 10‟‟
- Thao tác xé hình chữ nhật, hình tam
giác.
5.Thực hành: 15‟
- Xé hình chữ nhật, hình tam giác
- Dán hình

6. Nhận xét, dặn dò: 5‟
- Tinh thần học tập
-

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

BÀI 5: DẤU HUYỀN, DẤU NGÃ
I/ Mục tiêu:
- HS nhận biết được các dấu huyền,thanh huyền; dấu ngã , thanh ngã.
- HS biết đọc được: bè, bẽ
Trả lời được 2- 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK
- Tập trung, hăng say xây dựng bài, chủ động học tập.
II/ Đồ dùng:
Giáo viên chuẩn bị:
- Bảng phụ GV
- Que chỉ bảng, Các vật tựa dấu huyền, ngã
- Tranh minh hoạ các tiếng: củ cải, nghé ọ, đu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kẹo
Học sinh chu

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

- Yêu cầu ghép tiếng bè
nhóm , cá nhân.
- Dấu huyền đặt ở đâu?
- Phát âm mẫu: bè
+ Thuyền bè, bè chuối, bè nhóm ,...
- GV chữa lỗi phát âm cho HS
- Yêu cầu thảo luận:
- Ta được tiếng mới::
bẽ
Dấu ngã:
- Khi thêm dấu ngã vào tiếng be ta được
tiếng mới gì?
- Yêu cầu ghép tiếng bẽ
- Dấu huyền đặt ở đâu?
- Phát âm mẫu: bẽ
d. Hướng dẫn viết dẫn thanh và tiếng
trên bảng con: 5‟
Dấu huyền:- GV viết mẫu lên bảng: Dấu
huyền, tiếng bè
- Nhận xét
Dấu ngã: - GV viết mẫu lên bảng: Dấu
ngã, tiếng bẽ
TIẾT 2
3.Luyện tập: 15‟
a.Luyện đọc:
Luyện đọc tiết 1
- GV chỉ bảng:
b.Luyện viết: 15‟
- GV viết mẫu và HD cách viết
- Nhận xét, chấm vở
c.Luyện nói : “Nói về bè”
+ Yêu cầu quan sát tranh trả lời câu hỏi:
- Tranh vẽ gì?
- Em đọc lại tên chủ đề.
4. Củng cố, dặn dò: 5‟
- Tìm tiếng vừa học
- Chỉ bảng:
- Nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị bài sau.

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

b

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

Thứ tư, ngày 27 / 8 / 2012
Học vần Bài 6: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
A.Mục tiêu:
- HS nhận biết được các âm và chữ e, b và các dấu thanh: sắc, hỏi, nặng, huyền,ngã.
- Đọc đươc tiếng be kết hợp với các dấu thanh be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ .
Tô được e, b, bé và các dấu thanh.
- Tập trung học tập, hăng say xây dựng bài, chủ động học tập.
B. Đồ dùng dạy học:
GV chuẩn bị:
Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp 1

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

- GV chỉ bảng:
b.Luyện viết:10‟
- GV viết mẫu và HD cách viết
- Nhận xét, chấm vở
c.Luyện nói: “Các dấu thanh và sự phân
biệt các từ theo dấu thanh”
+ Yêu cầu quan sát tranh trả lời:
Hỏi:
- Trong tranh vẽ gì?
- Em đã trông thấy những con vật, đồ vật,
các loại hoa quả này chưa?
- Em thích tranh nào

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1
I/ Mục tiêu:

1. Giúp HS biết được:
- Trẻ em đến 6 tuổi được đi học
- Là HS phải thực hiện tốt những quy định của nhà trường, những điều GV dạy bảo
để học được nhiều điều mới lạ, bổ ích , tiến bộ.
* Biết tự giới thiệu tên mình một cách mạnh dạn.
- Thích đi học
GD Kĩ năng sống:

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2Kế hoạch bài học - Lớp1

Giúp HS:
- Nhận biết về số lượng 1, 2, 3
- Bước đầu biết đọc, viết , đếm các số 1,2,3.
- Yêu thích học toán.
II/ Đồ dùng:
GV chuẩn bị:
- Bộ đồ dùng Toán 1
- Sử dụng tranh SGK Toán 1
HS chuẩn bị:
- SGK Toán 1
- Bảng con
- Bộ học Toán 1
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
GV
1.Kiểm tra bài cũ: 5‟
- Đọc, viết số: 1, 2, 3
+ GV đưa ra các vật để HS so sánh
+ Nhận xét
2.Bài mới:

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

HS

Tuần 2Kế hoạch bài học - Lớp1

- Viết lên bảng tiếng ve và đọc ve
- Nhận xét
c.HDHS viết: 10‟
- Viết mẫu lên bảng con: ê, v
Tiết 2
3.Luyện tập:20‟
a.Luyện đọc:
Luyện đọc tiết 1
- GV chỉ bảng:
b.Luyện viết:
- GV viết mẫu và HD cách viết
- Nhận xét, chấm vở
c.Luyện nói: 10‟
* HS quan sát tranh
- Trong tranh vẽ gì?
-

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

Tự nhiên và xã hội: CHÚNG TA ĐANG LỚN
I/ Mục tiêu:
- Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao , cân nặng và sự hiểu biết
của bản thân.

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

+ Từ lúc nằm ngửa đến lúc biết đi thể hiện
diều gì?
+ Hai bạn nhỏ trong tranh muốn biết điều
gì?
+ Các bạn đó còn muốn biết điều gì nữa?
- Kết luận: Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên
hằng ngày.
Hoạt động 2: 15‟ Thực hành đo
*Mục tiêu: HS biết so sánh sự lớn lên của
bản thân với bạn cùng lớp.
Cách tiến hành:
 Bước 1: Giao nhiệm vụ
- HDHS đánh số các hình ở SGK
- Nêu nhiệm vụ:
 Bước 2: Kiểm tra kết quả
- Chỉ định trình bày
Hoạt động 3: 5‟
Làm thế nào để khoẻ mạnh.
Mục đích: HS biết một số việc làm để cơ

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2Kế hoạch bài học - Lớp1

Toán:
CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
I/ Mục tiêu: Giúp HS:
- Nhận biết được câc nhóm đồ vật từ 1 đến 5;
- Biết đọc, viết các số 4, 5. Biết đếm từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1
Biết thứ tự mỗi sô trong dãy số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5.
- HS yêu thích học toán.
II/ Đồ dùng:
GV chuẩn bị:
- Bộ đồ dùng Toán 1
- Các nhóm đồ vật cùng loại: 5 búp bê, 5 bông hoa, 5 hình vuông,...
- Chuẩn bị bảng nhóm tổ chức trò chơi
HS chuẩn bị:
- SGK Toán 1
- Bộ đồ dùng học Toán
- Các hình vật mẫu
- Bảng con, bút chì, thước kẽ
III/ Các hoạt động dạy học:
GV
HS
1.Kiểm ta bài cũ: 5‟
- Đọc viết số: 1, 2, 3
- Đếm số theo thứ tự
- Nhận xét, ghi điểm
2.Dạy học bài mới: 25‟
a.Giới thiệu từng số 4, 5
* Giới thiệu số 4:
Bước 1: HD quan sát

- Yêu cầu HS nhắc lại.
Bước 2: HDHS nhận ra đặc điểm
Bước 3: HD viết số 4
* Giới thiệu số 5:
Bước 1: HD quan sát

- Yêu cầu HS nhắc lại.
Bước 2: HDHS nhận ra đặc điểm
Bước 3: HD viết số 5
GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

 HDHS tập đếm số:
Ghi bảng: 1, 2, 3, 4, 5
 Tập viết số:
- Nhận xét:
b.Thực hành;
- HDHS tập nêu yêu cầu bài tập:
Hỏi:
+ Bài 1 yêu cầu làm gì?
+ Bài 2 yêu cầu làm gì?
+ Bài 3 yêu cầu làm gì?

- HS đọc một, hai, ba, bốn, năm
- HS đếm xuôi, đếm ngược: 1, 2, 3, 4, 5
- HS viết bảng con: số 4, số 5

+ Bài 1: Thực hành viết số:
+ Bài 2: Nhận biết số lượng
+ Bài 3: Viết sô thích hợp


→ →+ Bài 4: Nối đồ vật với số thích hợp
+ Bài 4 yêu cầu làm gì?
3.Củng cố, dặn dò: 5‟
*Trò chơi:
Chuyển BT 4 thành trò chơi:
- HS quan sát hình vẽ:
- HDHS cách chơi:
+ Thi đua nối nhóm có một số đồ vật với
nhóm có chấm tròn tương ứng rồi nối với
số thích hợp.
- Luật chơi:

- Chia 2 nhóm (mỗi nhóm 3 em)
Nhận xét, dặn dò:
- Chỉ bảng:
- Dặn học bài sau

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2


Kế hoạch bài học - Lớp1

T/c “ Diệt các con vật có hại”
- Biết đứng hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng.
- Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo Y/c của GV
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường
- Cái còi
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
GV
1.Phần mở đầu: 10‟
- Chia lớp thành 3 tổ
- Phổ biến nội dung học tập:

HS

- Nhận xét
2.Phần cơ bản: 20‟
*Biên chế tổ luyện tập:
- Phổ biến nội quy tập luyện:
+ Phải tập hợp ở ngoài sân
+ Trang phục gọn gàng
+ Trong giờ học không chạy tự do, nói tự
do muốn ra ngoài phải xin phép GV.
-

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2Kế hoạch bài học - Lớp1

Tập viết:

TẬP TÔ:

e, b, bé ( Tiết 2)

I/ Mục tiêu:
- HS tô và viết được các chữ e, b, be trong vở Tập viết
- GD hs viết đúng, đẹp.
II/ Đồ dúng dạy học:
GV chuẩn bị:
- Bảng phụ viết sẵn chữ mẫu theo nội dung luyện viết
- Các vật mẫu
HS chuẩn bị:
- Vở Tập viết
- Bút chì, khăn tay, phấn
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
GV
HS
I. Kiểm tra: 5‟
- Yêu cầu cả lớp để đồ dùng lên bàn
- Lớp trưởng cùng GV kiểm tra
- Nêu tên các nết cơ bản:
- Nêu cá nhân:
- Nét sổ; Nét ngang ngắn
- Nét cong hở phải; Nét cong hở trái
- Nét cong khép kín
- Nét xiên trái, xiên phải
- Nét thắt
- Nét khuyết trên; Nét khuyết dưới
- Nét móc xuôi; Nét móc hai đầu
- Nhận xét
- Nét móc ngược
II. Dạy bài mới: 25‟
1. Giới thiệu bài: (ghi đề bài)
2. Hướng dẫn tập tô:
- HDHS quan sát, nhận xét:
- Quan sát các con chữ: e, b, be
+ Hãy cho biết chúng ta đã học được - HS thảo luận và nêu:
những con chữ gì, tiếng gì?
+ Con chữ e, con chữ b, tiếng be
+ GV thao tác mẫu:
- Tô vào vở tập viết
- Tô đúng quy trình, dãn đúng khoảng
- Nhận xét:
cách theo quy định của vở Tập viết.
3. Kiểm tra cách tô vào vở:
- Tô theo đúng quy trình
- Nhận xét, chấm vở
4. Củng cố, dặn dò: 5‟
- Chia 2 nhóm
* Trò chơi: Thi tô dẹp, nhanh
- HS nắm cách chơi; Luật chơi

GV Trường Tiểu học số 2 Phú Bài

Tuần 2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×