Tải bản đầy đủ

AN 8 CHUAN

1
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 1:
HỌC HÁT BÀI: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết tên tác giả bài hát là Vũ Trọng Tường và biết nội dung bài hát
2. Kỹ năng
- Giúp HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
3. Thái độ
- Qua nội dung bài hát giúp các em có những tình cảm yêu mến mái trương,
thầy cô và bạn bè.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn Organ, thanh phách.
2. Chuẩn bị của HS
- SGK âm nhạc, vở ghi.
- Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Kiểm tra bài cũ
GV hướng dẫn HS chuẩn bị sách vở ghi, vở bài tập, đồ dùng học tập phục vụ
cho môn học.
* Đặt vấn đề vào bài mới: Đây là tiết học đầu tiên của 1 năm học mới sau 2
tháng nghỉ hè, với chương trình học nhiều bài hát khó hơn và thú vị hơn. Chúng ta
sẽ cùng khám Phá dần nhé! Và trong tiết học đầu tiên của năm học mới này chúng
ta cùng làm quen với một tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường, tác phẩm đó như
nào chúng ta cùng vào bài học!
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài hát
1.Vài nét về tác giả và bài
* Giới thiệu:
- Lắng nghe và hát:
ghi bài
a. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường
- Ngoài bài "mùa thu ngày
khai trường" ông còn một
số ca khúc khác như: Lời ru
của mẹ, Cây bàng mùa hạ...
* Nội dung bài hát
GV hỏi:
b. Bài hát:
Nêu nội dung bài hát?
- HS trả lời
Mùa thu ngày khai trường.


2
GV chốt lại

* Tìm hiểu bài hát
- Mở băng hát mẫu
Bài hát có mấy đoạn?
- GV chốt lại

* Luyện thanh

- Luyện thanh: Đệm đàn

- HS ghi bài
Bài hát nói về những tháng
năm đi học và đó là quãng
thời gian đẹp nhất trong
cuộc đời của mỗi chúng ta.
khi thời gian đó trôi qua
chung ta mới chợt nhận ra
điều đó. Hình ảnh về mái
trường, thầy cô giáo, bạn bè
là những kỷ niệm đẹp sẽ
lắng sâu trong tâm trí mỗi
người.bài hát đầu tiên trong
năm học sẽ giúp chúng ta
nhớ về mái trường thân
thuộc trong 1 ngày khó quên
"ngày khai trường".
Hoạt động 2: Học hát
2. Học hát
Tìm hiểu bài hát
- HS trả lời
- HS ghi bài

- Luyện thanh

Nô...........................na.
* Tập hát từng câu:
- Nghe và hát
- Hát mẫu tứng câu , sau đó
nhẩm theo.
đàn giai điệu mỗi câu 2 lần.
kết nối các câu thành bài hát
hoàn chỉnh. Tập hát từng câu
theo lối móc xích
* Hát cả bài
- Hát đầy đủ cả bài. Hướng dẫn - HS thực hiện
đàn và hát cùng HS

- Chia đoạn, chia câu: Bài
hát gồm 2 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu… tiếng
hát mùa thu.
+ Đoạn 2: Mùa thu… như
trời thu


3
- GV hướng dẫn trình bày bài
- Hát đầy đủ cả
hát ở mức độ hoàn chỉnh.
bài
Đệm đàn yêu cầu HS trình bày - Thực hiện
bài hát ở mức độ hoàn chỉnh
- Sử dụng 1 số cách hát
3. Củng cố
- GV đệm đàn yêu cầu HS trình bày hoàn chỉnh hai lời bài hát.
- GV chỉ định 2 HS trình bày bài hát nhận xét và cho điển khuyến khích nếu
HS trình bày tốt.
4. Dặn dò
- Xem trước tiết 2. Chép bài TĐN và tìm tên nốt nốt nhạc.
...........................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 2:
ÔN TẬP BÀI HÁT: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hát thuần thục bài hát Mùa thu ngày khai trường.
- Đọc đúng nhạc và ghép lời bài TĐN số 1”Chiếc đèn ông sao”.
2. Kỹ năng
- Hát kết hợp gõ đẹm và hát theo nhiều hình thức
- Đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
3.Thái độ
- Yêu thích môn học.
* Tích hợp GD tư tưởng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn Organ, thanh phách, bảng khuông nhạc.
2. Chuẩn bị của HS
- SGK âm nhạc, vở ghi.
- Học thuộc lời bài hát,đọc nhạc và hát lời bài TĐN.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài hát “Mùa thu ngày khai trường”.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2.Bài mới


4
HOẠT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN
HS
ĐẠT
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- GV đệm đàn và thể hiện bài - Lắng nghe để so sánh 1. Ôn tập bài hát:
Mùa thu ngày khai
hát cho HS nhớ lại chính xác và sửa những chỗ còn
hát sai.
trường
giai điệu của bài hát
- Một vài HS trình bày
- Một vài hs trình bày bài hát. bài hát
- Cả lớp thực hiện.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

- Tiếp tục chỉ ra những chỗ - HS thực hiện
chưa đạt và hướng dẫn các em
sửa chữa.
- Yêu cầu trình bày hoàn chỉnh
bài hát:
+ Hát lần 1: Đoạn 1 HS nam,
nữ hát đối đáp. Đoạn 2 cả lớp
hát hoà giọng.
+ Hát lần 2: Đoạn 1, GV lĩnh
xướng. Đoạn 2 cả lớp hoà
giọng
Hoạt động 2: Tập đọc nhac: TĐN số 1 Chiếc đèn ông sao.
2. Tập đọc nhạc :
TĐN số 1
- GV giới thiệu.
- Xem hình ảnh của “Chiếc đèn ông sao”
nhạc sĩ.
a. Tìm hiểu về bài
- Đoạn nhạc sử dụng những kí - HS trả lời
TĐN.
hiệu nào ?
- Đoạn nhạc này có thể chia
làm mấy câu ?
- Ghi vở.
GV chốt lại:

- GV yêu cầu đọc tên nốt nhạc - 1 vài HS lên chỉ và
đọc từng câu nhạc.
từng câu.
* Khởi động giọng
- Cả lớp đứng lên đọc
gam.
- Đệm đàn gam Đô trưởng.

- Sắc thái vừa phải,
dấu nhắc lại, dấu chấm
dôi, dấu luyến
- Bài TĐN chia làm 4
câu mỗi câu 4 ô nhịp
b. Tập đọc nhạc


5

- TĐN từng câu GV đàn giai
điệu câu 1 khoảng 3 lần,
- Yêu cầu
Trong quá trình HS đọc nhạc
hoà với tiếng đàn, nếu chỗ nào
sai, GV hướng dẫn sửa cho
đúng.
Tiến hành tương tự với các
câu còn lại. Tập đọc theo lối
móc xích.
- Nhận biết từng câu và TĐN:
Dùng nhạc cụ đàn giai điệu 1
số nốt nhạc đầu tiên của mỗi
câu, yêu cầu HS nhận biết đó
là câu số mấy và hãy TĐN đầy
đủ cả câu.
*Tập ghép lời ca :
- Chia lớp học thành 2 phần,
một nửa lớp TĐN và gõ tiết
tấu, nửa còn lại hát lời và gõ
nhịp. Tập riêng cho từng bên
để các em nắm vững nhiệm vụ
rồi mới ghép hai bên với nhau.
Sau đó đổi lại phần trình bày
của mỗi bên.
TĐN và hát lời :
Chia lớp thành 2 nửa, một
nửa TĐN nửa còn lại hát lời
*Tích hợp: giáo dục tư tưởng
đạo đức Hồ Chí Minh
Qua bài TĐN số 1 . Bài hát
cho ta thấy thiếu nhi Việt Nam
luôn gắn bó và thể hiện lòng
biết ơn, tình cảm sâu sắc đối
với Bác Hồ kính yêu .Chủ tịch
Hồ Chí Minh trọn đời phấn
đấu, hi sinh cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc, Bác luôn quan
tâm, chăm sóc, dành nhiều
tình cảm cho các em thiếu

- Nghe và TĐN nhẩm
theo
- Đọc nhạc hoà với
tiếng đàn.

- HS nghe

- HS thực hiện

Cả lớp cùng nhau thực
hiện TĐN và hát lời
khoảng 1- 2 lần.
- HS lắng nghe


6
niên nhi đồng, các em luôn tỏ
lòng kính yêu và biết ơn vô
hạn với Bác
3. Củng cố
? Cho biết qua đoạn trích bài TĐN hướng các em tới điều gì?
4. Dặn dò
- Nhắc học sinh học bài và đọc bài mới trước.xem trước phần ÂNTT NS
Trần Hoàn, tìm thêm các bài hát của NS Trần Hoàn.
- Nhận xét và đánh giá giờ học
.....................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 3:
ÔN TẬP TĐN: TĐN SỐ 1
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI
HÁT " MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ"
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS đoc thuần thục, đúng cao độ trường độ và ghép lời bài TĐN số 1.
- Biết vài nét về nhạc sĩ Trần Hoàn và một số tác phẩm của ông.
2. Kỹ năng
- Học sinh đọc nhạc và hát lời bài “Chiếc đèn ông sao” được nhuần nhuyễn,
rèn kĩ năng nhận biết.
3.Thái độ
- Yêu thích nhạc sĩ Việt Nam.
II.CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, tài liệu, đàn.
- Tập trình bày để giới thiệu một vài bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn Sơn nữ
ca, Tình ca mùa xuân, Lời người ra đi, Hà Nội mua thu,..
2. Chuẩn bị của HS
- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài hát “Mùa thu ngày khai trường”. và bài
TĐN
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới


7
HOẠT ĐỘNG
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Ôn tập: TĐN số 1
1. Ôn tập tập đọc nhạc:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Đệm đàn cho HS ôn lại bài:
- Chia lớp thành 2 nhóm:1
nhóm đọc nhạc, 1 nhóm
ghép lời.

TĐN số 1: Chiếc đèn ông
- Các em đứng lên sao.
đọc bài

- Đệm đàn, đọc nhạc và hát
- Đọc nhạc và hát
lời bài TĐN số 1.
lời bài TĐN số 1.
Chỉ định 1 vài HS khá trình - Các em lên trình
bày
bày.
Lắng nghe và chỉ ra chỗ còn
chưa đạt và hướng dẫn các
em sửa lại.
- Lên bảng trình
- Gọi 1 vài HS lên kiểm tra
bày.
- Nhận xét đánh giá và cho
điểm.
Hoạt động 2: ANTT: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát " Một mùa xuân nho
nhỏ"
1- Giới thiệu nhạc sĩ Trần
Nhắc lại kiến thức cũ
- Bản giao hưởng đầu tiên ở - Lắng nghe và trả Hoàn và bài hát "Một mùa
lời
xuân nho nhỏ":
Việt Nam tên là gì ? Ai là
tác giả ?
Bản “Quê Hương” của nhạc
sĩ Hoàng Việt
- Vở kịch đầu tiên của VN
tên là gì? Ai là tác giả ?
Vở “Cô Sao” của nhạc sĩ
Đỗ Nhuận
- Ai là tác giả bài hát
“Đường chúng ta đi” ?
a. Nhạc sĩ Trần Hoàn
Nhạc sĩ Huy Du.
(1928 - 2003). Tên khai sinh
- Gọi 1- 2 Hs đọc phần giới - 1- 2 em đọc phần là Nguyễn Tăng Hích. Quê ở
giới thiệu.
thiệu SGK/ 11.
Hải Lăng, Quảng Trị. Là tác
- Ghi bài.
- Tóm tắt nội dung SGK
giả của nhiều ca khúc nổi
tiếng như :
Lời Bác dặn
trước lúc đi xa, Giữa Mạc Tư
Khoa nghe câu hò ví dặm…
Bài hát “Một mùa xuân nho
nhỏ” được ông phổ nhạc từ


8
bài thơ của nhà thơ Thanh
Hải.
Ông được nhà nước truy tặng
giải thưởng Hồ Chí Minh về
văn học Nghệ thuật.
b. Bài hát “Một mùa xuân
nho nhỏ ”.
- Sau đó cho hs nghe bài hát - Lắng nghe và
cảm nhận
"Một mùa xuân nho nhỏ "
và một vài bài hát của nhạc
sĩ Trần Hoàn qua băng
đĩa( hoặc GV tự thể hiện ).
3. Củng cố
- GV tổ chức để tạo không khí thi đua học tập, tổ chức cuộc thi hát giữa HS
nam và HS nữ.
- GV nhận xét, sửa những chỗ hát còn sai tập lại cho các em.
4. Dặn dò
- Nhắc học sinh học bài và đọc bài mới trước.
- Nhận xét và đánh giá giờ học.

.....................................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 4:
HỌC HÁT BÀI: LÍ DĨA BÁNH BÒ

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- HS biết Lí dĩa bánh bò là một bài Dân ca nam bộ. Biết nội dung của bài
hát.
2.Kỹ năng
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát “Lý dĩa bánh bò”.
3.Thái độ
- Qua bài hát hs hiểu thêm về dân ca Nam Bộ, biết thể hiện tính chất vui vẻ,
dí dỏm khi hát.
II.CHUẨN BỊ


9
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, đàn, đài, bản nhạc bài hát.
2. Chuẩn bị của HS
- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài hát “Mùa thu ngày khai trường”. và
bài TĐN
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
GV
HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài hát
1.Giới thiệu bài hát :
a. Xuât xứ của bài hát
Giới thiệu bài hát
- HS lắng ghe và ghi
bài
- Lý dĩa bánh bò được hình thành
từ hai câu thơ :
" Hai tay bưng dĩa bánh bò
Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi"
GV yêu cầu:
Đọc nội dung trong
SGK
GV chốt lại

- HS đọc bài
- HS ghi bài

b. Nội dung bài hát
Lời bài hát gợi lên hình ảnh cô gái
tốt bụng, thương anh học trò
nghèo ở

trọ, nên giấu cha mẹ, mang đĩa
bánh bò tới cho anh. Chắc hẳn đây
là lần đầu làm việc này nên cô gái
còn lúng túng, chân bước ngập
ngừng. Nhưng với tình thương
chân thật, cô gái đang vượt lên sự
rụt rè để thực hiện mong muốn
* Tìm hiểu bài hát
của mình.
- GV hướng dẫn tìm - HS thực hiện và ghi 2. Học hát:
hiểu bài hát.
bài
- Bài hát làm 2 đoạn
* Khởi động giọng
Đoạn a : Hai tay…… đem cho
- GV hướng dẫn khởi - Thực hiện
trò.
động giọng
Đoạn b : i, i , i , i ………i, i , i
* Nghe bài hát mẫu


10
GV hát mẫu bài hát 1
lần
* Tập hát từng câu
Bài hát ngắn, dễ
thuộc và dễ học, tiến
hành dạy hát theo lối
móc
xích
thông
thường.
- Đệm đàn và trình
bày từng câu và yêu
cầu HS hát lai 2-3
lần.
- Lắng nghe và phát
hiện chỗ sai, Gv
hướng dẫn hs hát
đúng các tiết tấu và
những
và những dấu luyến
trong bài, luyến mềm
mại các từ : i, i, i, i.
Hát ngắt câu và lấy
hơi sau các từ : bò,
trò, trò, trò, i. Hát
đúng đảo phách. Chú
ý dấu nhắc lại và
khung thay đổi có
trong bài.

- HS lắng nghe và
cảm nhận

- HS lắng nghe và
tập hát từng câu theo
hướng dẫn của GV
- Thực hiện

- HS trình bày theo
đàn
- HS xung phong

* Hát cả bài
- Gv cho hs hát theo
nền nhạc đệm.
- Gọi 1 nhóm hs lên
hát. Gv chỉ định 1 hs - Thực hiện
hát lĩnh xướng đoạn
a. Cả nhóm hát đoạn
- Cả lớp trình bày
b.
- Gv hướng dẫn hs
thể hiện đúng sắc thái
bài hát : vui vẻ, dí
dỏm .
- Yêu cầu: cả lớp
trình bày bài hát ở
mức độ hoàn chỉnh.
3.Củng cố, luyện tập


11
- Từng nhóm 5 HS trình bày bài hát trước lớp với hình thức hát hoà giọng.
- Gv hướng dẫn hs hát đối đáp đoạn a theo 2 dãy, đoạn b cả lớp hát hoà
giọng.
4. Hướng dẫn về nhà
- Nhắc HS về nhà hát đúng giai điệu và lời ca bài hát “Lý dĩa bánh
bò”.Xem trước tiết 5.
- Nhận xét và đánh giá giờ học
....................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 5:
NHẠC LÍ: GAM THỨ- GIỌNG THỨ
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- Giúp HS có hiểu biết sơ lược về cấu tạo của Gam thứ, giọng thứ.
- Đọc nhạc đúng cao độ và trường độ, ghép lời ca bài TĐN số 2.
2.Kỹ năng
- Giúp HS có kĩ năng nghe, đọc bài TNĐ số 2 với giọng la thứ, ghép lời
đúng tính chất của giọng thứ. Rèn kĩ năng nhận biết gam thứ, giọng thứ.
3.Thái độ
- Yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án, Đàn, đài, bảng khuông nhạc...
2. Chuẩn bị của HS
- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Nhóm 4 HS lên bảng thực hiện bài hát Mùa thu ngày khai trg, Lí dĩa
bánh bò, TĐN số 1.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Gam thứ- Giọng thứ
1. Nhạc lí:
- GV giới thiệu
- Theo dõi và ghi a. Gam thứ
- Cấu tạo gam thứ:
bài
I II III IV V VI VII


12
(I)
1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c
- GV giới thiệu thêm về tinh - HS nghe và
1c
chất: Bài hát viết Giọng Thứ nghi nhớ
b. Giới thiệu giọng thứ
thường diễn tả sự du dương,
tha thiết (điều này cũng có
tính tương đối vì còn phụ
thuộc vào tốc độ của bản
nhạc).
- Lăng nghe và
GV đàn VD về 1 bài giọng cảm nhận tính - VD về bài viết ở giọng thứ
thứ
chất Giọng Thứ.
- Xuân về trên bản
- Quê hương
- HS ghi bài
- Ca-chiu-sa.
- GV ghi bảng

- Ghi nhớ và
nhắc lại.
Giải thích VD
Dấu hiệu để nhận ra bản nhạc
viết giọng La thứ là bản nhạc
không có dấu hoá biểu và kết
thúc ở nốt La.

* KL: Các bậc âm trong gam
thứ được sử dụng để xây dựng
giai điệu một bài hát hay bản
nhạc, người ta gọi đó là giọng
thứ kèm theo tên âm chủ.
- VD bài TĐN số 7 "Quê
hương "

Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 2 “Trở về Su- ri-en-tô"
1.Tìm hiểu bài TĐN
* Giới thiệu bài TĐN
- Bài “Trở về Su-ri-en-tô” do
GV giới thiệu vài nét về bài - Lắng nghe và nhạc sĩ người Italia tên là
TTDN
ghi bài
Ernesto De Curtis viết vào
khoảng cuối thế kỷ 17. Người
dân Italia yêu thích và coi nó
như 1 bài dân ca. Với giai điệu
tha thiết, bồng bềnh như những
làn sóng Địa Trung Hải, bài hát
diễn tả tình yêu thương sâu
nặng của con người với mảnh
đất quê hương.
- Bài TĐN là đoạn đầu của bài
hát Trở về Su- ri- en- tô.Đoạn


13
nhạc có 4 câu, mỗi câu 2 ô
nhịp.
- Một vài HS
* Đọc tên nốt nhạc
- Đọc tên nốt nhạc từng câu. đọc tên nốt nhạc
2/ Tập đọc nhạc:
GV chỉ định

- HS thực hiện
* Khởi động giọng
- Hướng dẫn KĐG theo gam
La thứ
* Tập đọc từng câu
- Đàn giai điệu đọc và hát
mẫu 1 lần.
- Đệm đàn giai điệu từng
câu, hs lắng nghe giai điệu
sau đó đọc nhạc hoà với
tiếng đàn.
=> Lưu y: Cần tập kỹ câu 1,
vì đây là câu hs thường hay
đọc sai, đặc biệt ở nốt Rê,
các em hay đọc không đúng
cao độ.
- Tập xong 2 câu, GV cho
HS đọc nối liền hai câu.
- Tập tương tự như vậy cho
đến hết bài
* Ghép lời ca
- Hướng dẫn HS ghép lời ca
từng câu
- Chỉ định
- Nhận xét và hướng dẫn các
em thực hiện lại chỗ chưa
đạt.
* Đọc nhạc hoàn chỉnh cả
bài
- Yêu cầu: Đọc nhạc cả bài.
- Đọc nhạc và hát lời. Chỉ
định 4 HS thực hiện.
3. Củng cố

- Lắng nghe
- Thực hiện

- Đọc nhạc
- Thực hiện
- HS ghép lời ca
theo HD
- Sửa sai
- Cả lớp thực
hiện
- Thực hiện


14
- HS tự chọn nhóm 2 em, luyện tập và lên trình bày bài TĐN.
4. Dặn dò
- Về học bài, chép bài và xem trước bài NS Hoàng Vân và bài Hò kéo pháo.
Ở bài này chúng ta được biết thêm một nhạc sĩ của Việt Nam.
- Nhận xét và đánh giá giờ học.

....................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 6
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ DĨA BÁNH BÒ
ÔN TẬP TĐN: TĐN SỐ 2
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI
HÁT HÒ KÉO PHÁO.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS ôn tập để trình bày bài “Lý dĩa bánh bò”thuần thục hơn. Đọc nhạc
đúng giai điệu, chính xác về lời ca.
- HS hiểu biết về cuộc đời và sự đóng góp của nhạc sỹ Hoàng Vân cho nền
Âm nhạc Việt Nam.
2. Kỹ năng
- HS biết trình bày bài hát qua một vài cách như : hát hoà giọng, hát lĩnh
xướng.
3. Thái độ
- HS có thái độ trân trọng yêu mến nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc
Việt Nam.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng: Đàn, đài, bảng phụ,băng nhạc.
2. Chuẩn bị của HS
- Đàn và hát thuần thục bài “Lý dĩa bánh bò” cũng như bài “Trở về Su-rien-tô”.
- Sưu tầm những tư liệu về nhạc sỹ Hoàng Vân như băng, đĩa nhạc hay tập
trình bày một vài bài hát khác của ông : Bài ca người giáo viên nhân dân, Tình ca
Tây Nguyên,
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1.Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện bài hát “Lí dĩa bánh bò”, và đọc bài TĐN


15
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
GV
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: lý dĩa bánh bò
1. Ôn tập bài hát: Lý dĩa
bánh bò
- Đệm đàn để lần lượt
- Trình bày
mỗi tổ trình bày bài hát 1
lần.
- Các em theo dõi và sửa
- Nhận xét ưu, nhược
sai
điểm và hướng dẫn các
em điều chỉnh lại những
chỗ chưa đạt.
- Đệm đàn cho hs hát lại - Trình bày
bài 2 lần.
Hoạt động 2: Ôn tập tập đọc nhạc
2. Ôn tập TĐN số 2 :
- Đệm đàn, đọc nhạc và - Lắng nghe và đọc nhẩm
theo.
hát lời bài TĐN số 2.
- HS thực hiện
- Nhận biết từng câu
Đệm đàn giai điệu một
số nốt nhạc đầu tiên của
mỗi câu, yêu cầu học sinh
nhận biết đó là câu số
mấy rồi TĐN, hát lời cả
câu.
Ví dụ :
Câu 3
Câu
- 1 vài hs khá trình bày
1
Câu 4
Câu2 bài,
Cả lớp trình bày lại bài
- Chỉ định
TĐN
- HS sửa sai
- Chỉ ra chỗ còn chưa đạt
và hướng dẫn các em sửa
lại bằng cách đọc hoàn
chỉnh bài TĐN 2 lần
Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức :Nhạc sỹ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo
pháo
- Yêu cầu: Đọc phần GT - Đọc
1. Giới thiệu về nhạc sĩ và
SGK/ 6
bài hát
a. Nhạc sĩ Hoàng Vân


16
- Tóm tắt nội dung SGK

- Ghi bài

- Sn: 24/ 7/ 1930 tại HN
- Những ca khúc nổi tiếng
của ông: Hò kéo pháo,
Quảng Bình quê ta ơi,Tình
ca Tây Nguyên, Bài ca
người gios viên nhân
dân...
- Những ca khúc viết cho
thiếu nhi: Mùa hoa
phựơng nở, Ca ngợi tổ
quốc, Em yêu trừng em...
- Ông được nhà nước trao
tặng giải thưởng HCM về
Văn học nghệ thuật.
b. Bài hát Hò kéo pháo.

GV giới thiệu xuất xứ
- Lắng nghe và nghi nhớ
cũng như nội dung của
- Lắng nghe và cảm nhận
bài hát( nội dung có trong HS có thể hát theo.
SGK)
- Cho HS nghe bài hát
3. Củng cố
- HS tự chon nhóm 2 em, luyện tập và lên tình bày bài hát, bài TĐN
4. Dặn dò
- Nhắc HS học bài và đọc bài mới trước.
- Nhận xét đánh giá giờ học.

Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..


17
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 7:
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hát thuần thục, trình bày hoàn chỉnh 2 bài hát đã học Mùa thu ngày khai
trường; Lí dĩa bánh bò. Củng cố lại kiến thức nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. Đọc
đúng các bài TĐN số 1,2.
2. Kỹ năng
- Luyện tập kĩ năng hát đồng đều hoà giọng, hát lĩnh xướng. Biết tính chất
của Gam thứ và giọng thứ.
3. Thái độ
- Biết thể hiện các bài hát đúng sắc thái, tính chất âm nhạc. Khắc sâu tính
giáo dục của bài hát.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn và hát thuần thục những bài hát, bài TĐN đã hướng dẫn cho HS.
- Xây dựng ND câu hỏi để ôn tập.
2. Chuẩn bị của HS
- Học thuộc bài hát và TĐN.Nắm chắc phần nhạc lí và ANTT
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ ( Lồng ghép trong bài học)
2. Bài mới
KIẾN THỨC CÀN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐẠT
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát
1/ Ôn lại bài hát :
- Thực hiện theo nhóm
- Trình bày hoàn chỉnh
+“Mùa thu ngày khai
học sinh.
mỗi bài 1 lần.
trường”
Khuyến khích các nhóm
+ “Lý dĩa bánh bò”
trình bày có động tác
biểu diễn
Hoạt động 2: Ôn tập nhạc lí
2/ Ôn nhạc lý :
- GV yêu cầu
- HS nhắc lại kiến thức
Gam thứ, giong thứ,
giọng la thứ.
- HS thực hiện
? Hãy viết sơ đồ cấu tạo
- GC gọi HS lên bảng
của Gam thứ :
Bài tập : Hãy tự viết 1
Hướng dẫn HS làm bài Làm bài tập
đoạn nhạc ở giọng La
tập
thứ. Đoạn nhạc gồm 16
ô, nhịp 3/4.


18
Hoạt động 3: Ôn tập TĐN
3/ Ôn TĐN :
- Đệm đàn từng bài TĐN - Cả lớp cùng trình bày Ôn bài TĐN số 1, 2.
yêu cầu HS ôn lại.
bài, sau khi TĐN phát hát
lời cho hoàn chỉnh.
3.Củng cố
- HS nhắc lại: Gam thứ, giọng thứ, giọng la thứ.
4. Dặn dò
- Nhắc HS học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết.
- Nhận xét tiết học.
………………………………………………………………………………………
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 8:
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Đánh giá được quá trình học tập của HS để có phương hướng học tích cực
hơn trong nửa học ki còn lại.
2. Kỹ năng
- Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng, hát lĩnh
xướng và hát đối đáp
3. Thái độ
- HS nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ
1.Chẩn bị của GV
- Đề kiểm tra 1 tiết, đáp án.
2.Chuẩn bị của HS
- Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập, nắm chắc các kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra Đề thực hành


19

ĐÁP ÁN

ĐỀ
- Đề 1: Hãy trình bày bài hát: Mùa
thu ngày khai trường?
- Đề 2: Hãy trình bày bài hát: Lí dĩa
bánh bò?
- Đề 3: Hãy trình bày bài TĐN: TĐN
số 1?
- Đề 4: Hãy trình bày bài TĐN: TĐN
số 1 ?

2. Quy đổi điểm
Điểm 1,2,3,4
Điểm 5,6,7,8,9,10
3. Củng cố
Nhận xét giờ kiểm tra
4. Dặn dò
- Chuẩn bị bài mới tiết 9

T.ĐIỂM

- Hát chính xác,thuộc
lời, biểu hiện được sắc
thái của bài.
- Không thuộc bài,
hoặc chỉ trình bày
được dưới ½ bài hát,
TĐN.

Chưa đạt
Đạt

Đ(CĐ)
(Đ)

……………………………………………………………………………………….
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 9:
HỌC HÁT BÀI: TUỔI HỒNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Giúp HS biêt vài nét về tác giả , nội dung bài hát .
- HS biết thêm một bài hát hay về tuổi học trò
2. Kỹ năng
- Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
3. Thái độ
- Qua nội dung bài hát giúp các em them yêu tuổi thơ và giữ gìn sự trong
sáng của tuổi hồng
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV


20
- Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ
2. Chuẩn bị của HS
- SGK âm nhạc, vở ghi, thanh phách
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ ( Không kiểm tra)
* Đặt vấn đề vào bài: Nội dung về tuổi hồng được rất nhiều các nhạc sĩ khai
thác và viết thành những tác phẩm được các em thiếu nhi yêu thích. Một trong
những tác phẩm đó có một tác phẩm của nhạc sĩ Trương Quang Lục được rất nhiều
bạn nhỏ yêu thích bài hát có tên gọi: Tuổi hồng
2. Bài mới


HOẠT ĐỘNG
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Học21
hát: Bài Tuổi hồng

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Giới thiệu về bài hát:
- Lắng nghe
Những tháng ngày cắp
sách đến trường, là
khoảng thời gian thật hồn
nhiên trong sáng, Nhạc sĩ
Trương Quang Lục đã viết
2 bài hát, để lại trong lòng
các em thiếu niên những
cảm xúc thật đẹp, đó là bài
Màu mực tím và bài Tuổi
hồng.
- Ghi bài
- GV giới thiệu và ghi
bảng

- Gv yêu cầu đọc lời ca
bài hát và phần giới thiệu
trong SGK
- GV hỏi: Nêu nội dung
bài hát?
GV chốt lại

Nghe bài hát mẫu
GV hát mẫu hoàn chỉnh
với đàn 1 lần
Tìm hiểu bài hát
- GV hỏi:
Bài hát có mấy đoạn?
GV kết luận

b. Bài hát Tuổi hồng :
Ông viết dành cho HS tuổi
THCS nói về sự hồng nhiên
- HS xung phong đọc trong sáng của tuổi mới lớn
bài
với những ước mơ tươi đẹp
2. Học hát
- HS trả lời
- HS ghi bài
- Bài gồm 2 đoạn :
+ Đoạn 1 : : gồm 4 câu mỗi
câu 8 nhịp Vui sao.... rực
lên : Mô tả bước chân của
các em trên đường đến
trường.
+ Đoạn 2 : gồm 2 câu mỗi
- HS trả lời
câu 8 nhịp La la la .... Tuổi
- Lắng nghe và ghi hồng ơi: Diễn tả niềm vui
bài
của các em với những ước
mơ tươi đẹp
- Học hát

- HS thực hiện
Khởi động giọng
- GV đàn gam đô trưởng

1.Giới thiệu về tác giả và
bài hát:
a. Nhạc sĩ Trương Quang
Lục:
- Nhạc sĩ Trương Quang
Lục. Sinh ngày 25/2/1933,
quê ở Quảng Ngãi. Ông đã
sáng tác rất nhiều bài hát
dành cho thiếu nhi như :
Màu mực tím, Nhịp cầu tre,
Trái đất này là của chúng
em, ...


22
3. Củng cố
- GV tổ chức cuộc thi hát giữa HS nam và HS nữ.
- Cả lớp hát theo nhạc đệm và theo sự hướng dẫn của GV.
- GV cho HS xung phong hát cá nhân và kết hợp vận động theo nhịp.(GV
sửa sai nếu có).
4. Dặn dò
-Tập hát thuộc lời và tập vận động phụ hoạ trong khi hát (HS tự sáng tạo).
-Viết trước bài TĐN số 3 vào vở và xem trước bài nhạc lí.
-Nhận xét tiết học.

....................................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 10
GIỌNG SONG SONG - GIỌNG LA THỨ HÒA THANH
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
- Nắm được KN giọng song song và giọng Am hoà thanh.
- Đọc đúng cao độ, tên nốt nhạc bài TĐN số 3
2.Kỹ năng
- Rèn kĩ năng nhận biết
- Đọc nhạc ghép lời tập gõ đệm bài TĐN
3.Thái độ
- Yêu thích môn học.
II.CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Giáo án, Đàn, bảng phụ.
2. Chuẩn bị của HS
- Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài "Tuổi hồng".
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
KIẾN THỨC CẦN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
CỦA HS
ĐẠT
HOẠT ĐỘNG 1: Nhạc lý: Giọng song song - Giọng la thứ hoà thanh


23
Hãy ghi những câu hỏi sau vào
vở và trả lời :
- Để xác định giọng điệu của
bản nhạc, cần dựa vào yếu tố
nào ?

- Ghi bài

1. Nhạc lí: Giới thiệu
giọng song song , giọng
la thứ hoà thanh:

- Trả lời Dựa vào
hoá biểu và nốt kết
thúc bài.

- Hoá biểu là gì ?

- Là những dấu #
hoặc dấu b nằm ở
đầu khuông nhạc.
- Lấy VD về 1 số bài hát có hoá - Hò kéo pháo, Tuổi
hồng, Bóng cây
biểu (Trong SGK) : ?
Kơ-nia...
- Thế nào là 2 giọng song - Trả lời
1/ Giọng song song:
song?
- Hs ghi bài
GV chốt lại:
Là 1 giọng trưởng và 1
giọng thứ có chung 1
hoá biểu.
VD: Gọng đô trưởng và
giong la thứ
GV yêu cầu theo dõi SGK/69 và
hỏi :
- Giọng Đô trưởng song song - La thứ
với giọng nào ?
Tương tự, giọng pha trưởng - Rê thứ
song song với giọng nào ?
- GV Nhận xét sự khác nhau - HS ghe và ghi nhớ
giữa 2 giọng trên: Giống nhau
về hoá biểu khác nhau về âm
chủ

GV yêu cầu nhận xét sự khác - HS trả lời
nhau giưa La thứ hoà thanh và
La thứ tự nhiên
GV kết luận:
Giọng La thứ hoà thanh có
xuất hiện nốt Son thăng.
GV giới thiệu về giọng La thứ
hòa thanh
- HS ghi bài

2/ Giọng la thứ hoà
thanh:

Có bậc VII ( Nốt son)
tăng lên nửa cung so với
giọng la thứ tự nhiên.


24
Gv giới thiệu công thức
giọng Am tự nhiên.
- Công thức giọng Am
hoà thanh.
HOẠT ĐỘNG 2: Tập đọc nhạc số 4:“Hãy hót chú chim nhỏ hãy hót”
1. Tìm hiểu bài TĐN:
Giới thiệu về bài :
TĐN số 3 là 2 câu đầu trong
bài hát : “Hãy hót, Chú chim
nhỏ hay hót”.
Nhận xét bài TĐN
- Hướng dẫn HS nhận xét bài
TĐN
- GV hỏi:
+ Cao độ bài TĐN?
+Trường độ?
GV kết luận:

Khởi động giọng
HD khởi động going 1-2 phút
Đọc tên nốt nhạc
- GV yêu cầu HS nhận biết và
đọc tên nốt nhạc từng câu. GV
chỉ định
Nghe bài TĐN mẫu
GV đàn mẫu giai điệu bài
TĐN
Tập đọc từng câu
- GV đàn mẫu từng câu 2
lần( yêu cầu HS nhẩm theo),
sau đó bắt nhịp HS hát 2 lần
theo giai điệu đàn
- Sau khi học đọc xong từng
câu 1 và câu 2 GV hướng dẫn
HS hát ghép câu 1 và 2
- Dạy đọc theo lối móc xích
đến hết bài.

- Lắng nghe.

- Thực hiện và ghi
bài
- HS trả lời
- Quan sát trả lời
- HS ghi bài

- HS thực hiện
- Xung phong

- Lắng nghe
- Lắng nghe và tập
từng câu
- Thực hiện.
- Nghe và thực hiện
theo HD

*Nhận xét:

- Cao độ: Son(thăng),
La, Si, Đô, Rê, Mi.
- Trường độ: Nốt đơn,
nốt đen, nốt trắng, nốt
đen chấm dôi
* Chia câu : Bài TĐN
có 2 câu, mỗi câu 4 ô
nhịp.


25
Ghép lời ca
- Ghép lời ca từng
câu
Lưu ý: Ô nhịp số 4 và 8, GV
nhấn mạnh để HS đọc đúng
trường độ nốt móc đơn chấm
đôi và nốt móc kép.

- Yêu cầu: Đọc nhạc cả bài kết - Cả lớp thực hiện
hợp gõ đệm theo nhịp
- Nửa lớp đọc nhạc
- Đọc nhạc và hát lời.
nửa kia đọc nhạc
3. Củng cố
- Gọi 1-2 HS khá trong lớp đọc nhạc và hát lời ca của bài TĐN số 3.
4. Dặn dò
- Ôn lại bài hát Tuổi hồng để tiết sau ôn tập.
- Về xem trước phần Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đây là một nhạc sĩ rất nỗi
Tiếng với rất nhiều tác phẩm. về tìm hiểu các tác phẩm của ông để tiết sau
Hát minh họa.
- Nhận xét và đánh giá giờ học.
.............................................................................................................................
Lớp dạy: 8A. Tiết( Theo TKB) : ….Ngày dạy: …………….Sĩ số:…Vắng……….
Lớp dạy: 8B. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Lớp dạy: 8C. Tiết ( Theo TKB):.…Ngày dạy: …………….Sĩ số:….Vắng………..
Tiết 11:
ÔN TẬP BÀI HÁT: TUỔI HỒNG
ÔN TÂP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ
PHAN HUỲNH ĐIỂU VÀ BÀI HÁT BÓNG CÂY KƠ- NIA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thuộc lời ca giai điệu bài hát
- Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ bài TĐN số 3.
- Nắm sơ lược về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và một số sáng tác của ông
2. Kỹ năng
- Hát thuần thục, rõ lời kết hợp một số động tác biểu diễn
- Đọc nhạc, ghép lòi kết hợp gõ đệm bài TĐN.
3.Thái độ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×