Tải bản đầy đủ

AN 6 CHUAN

Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 1 :
GIỚI THIỆU MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS
TẬP HÁT BÀI: QUỐC CA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết được tác dụng của âm nhạc đối với con người.
- Biết được âm nhạc ở trường THCS gồm có 3 phân môn: Học hát, Nhạc lí –
Tập đọc nhạc và Âm nhạc thường thức.
- Biết tên tác giả của bài hát Quốc Ca là nhạc sĩ Văn Cao.
2. Kỹ năng
- HS hát chính xác, thuần thục bài Quốc Ca và hát đặt yêu cầu.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học.
* Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn Organ, thanh phách, tranh ảnh về buổi lễ chào cờ.
2. Chuẩn bị của HS

- SGK âm nhạc, vở ghi, thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
* Đặt vấn đề vào bài: Hôm nay là tiết học đầu tiên trong chương trình âm nhạc
THCS, môn âm nhạc chúng ta đã được làm quen từ những lớp học mẫu giáo rồi.
Nhưng trong chương trình THCS có gì khác thì tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng
nhau đi tìm hiểu.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường THCS
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
I. Giới thiệu môn học âm
- Chỉ định 1 HS đứng lên đọc phần - Đọc phần giới nhạc ở trường
khái niệm về âm nhạc
thiệu
THCS.
- GV chốt lại
- Ghi vở
1. Khái niệm về âm nhạc:
- Âm nhạc là bộ môn nghệ
thuật của những âm thanh
được chọn lọc, dùng để diễn
tả toàn bộ thế giới tinh thần
- GV Giới thiệu chương trình ÂN - HS chú ý và của con người.
1


THCS

ghi bài

2. Giới thiệu về chương
trình:
- Gồm có ba nội dung.
+ Học hát: Có 8 bài hát
chính thức.

+ Nhạc lí và TĐN: Có 10
bài TĐN
+ Âm nhạc thường thức: Có
7 bài.

- GV Giải thích Nhạc lý: là viết tắt - HS lắng nghe
của lý thuyết âm nhạc.
và ghi nhớ
Muốn có những hiểu biết về âm
nhạc cần phải học ký hiệu và lý
thuyết âm nhạc.
Muốn biết được các ký hiệu ghi
chép thành âm thanh thì phải biết
cách TĐN.
- Giải thích ÂNTT: là những kiến - Nghe và ghi
thức về âm nhạc phổ thông. Các nhớ
em sẽ được biết về các nhạc sĩ Việt
Nam và các nhạc sĩ nước ngoài có
nhiều đóng góp cho nền âm nhạc
trong nước và thế giới với các tác
phẩm nổi tiếng luôn tồn tại với thời
gian; biết về các danh nhân âm
nhạc thế giới, được nghe các sáng
tác nổi tiếng được cả thế giới công
nhận…
Hoạt động 2: Tập hát Quốc ca Việt Nam.
- Gv cho Hs xem tranh về buổi lễ - Quan sát.
II. Tập hát Quốc ca
chào cờ.
1. Giới thiệu về nhạc sĩ Văn
- Gv giới thiệu bài hát và tác giả : - Ghi bài và Cao và bài hát:
Quốc ca Việt Nam nguyên là bài hát lắng nghe
a. Nhạc sĩ Văn Cao
“Tiến quân ca” - do nhạc sĩ Văn Cao
Văn Cao, tên thật là Nguyễn
sáng tác năm 1944, tại Hà Nội.
Văn
Cao,
sinh
ngày
15/11/1923 tại Hải Phòng và
mất ngày 10/ 07/1995. Ông là
một nghệ sĩ đa tài cả về âm
nhạc , thơ ca, hội hoạ, trong
đó âm nhạc là đỉnh cao trong
sự nghiệp của ông, làm cho
2


tên tuổi ông sống mãi.
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ .

- Quan sát

-Hướng dẫn hs khởi động giọng - Khởi động b. Tập hát: Quốc ca
theo mẫu
giọng

- Đây là bài hát quen thuộc với mọi
người dân Việt Nam, các em đã
được nghe bài hát này từ lớp 1 và
chính thức được học từ lớp 3. Tuy
nhiên, không phải tất cả các em
đều đã hát đúng. Hôm nay một lần
nữa, chúng ta ôn lại bài này, để hát
chính xác hơn hay hơn.
- Cho HS nghe băng nhạc bài hát
Quốc ca Việt Nam.

- Lắng nghe và
cảm nhận giai
điệu của bài hát

- HS nghe và
cảm nhận

- Yêu cầu HS cả lớp đứng hát bài - Cả lớp đứng
hát lời 1,2 của
Quốc ca.
bài Quốc ca
Việt Nam.
- Lưu ý câu hát:
“Đường vinh quang xây xác quân - Nghe và tập
thù”, ở đây chữ “thù” các em và sửa lại. câu
thường hát thấp xuống, sai về cao hát cho đúng
độ, cần sửa lại cho đúng.
- Yêu cầu HS hát đầy đủ cả hai lời. - Cả lớp hát
* Tích hợp
Chủ tịch HCM, vị lãnh tụ kính yêu - HS lắng nghe
của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả và ghi nhớ
tình cảm, trí tuệ cuộc đời cho sự
nghiệp cách mạng. Hôm nay chúng
ta đang được sóng và học tập ở một
đất nước HB độc lập dân chủ văn
minh là nhờ công ơn của Đảng và
Bác Hồ kính yêu. Mỗi chúng ta
phải cố gắng học tập và rèn luyện
tu dưỡng đạo đức, chăm ngoan,
học giỏi, để đền đáp công ơn của
Bác góp phần XD đất nước ngày
3

* Liên hệ lồng ghép, giáo
dục HS học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh


càng giàu mạnh . Chính các em sẽ
là chủ nhân tương lai của đất nước.
3. Củng cố
- GV chỉ định HS nhắc lại các môn học trong trường THCS, GV nhận xét.
4. Dặn dò
- Tập hát tốt hai lời bài hát Quốc ca Việt Nam.
- Xem và tập đọc nốt nhạc các bài TĐN. Làm bài tập số 1-2 sách.
.................................................................................................................................
Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 2 :
HỌC HÁT: TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
BÀI ĐỌC THÊM: ÂM NHẠC Ở QUANH TA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ là sáng tác của nhạc sĩ Phạm
Tuyên” và biết nội dung bài hát.
2. Kỹ năng
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
3. Thái độ
- Qua bài hát, HS biết và luôn nâng cao ngọn cờ hòa bình đoàn kết hữu nghị
giữa các dân tộc.
- Giáo dục HS biết yêu quý cuộc sống hòa bình, căm ghét chiến tranh.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn Organ, thanh phách.
2. Chuẩn bị của HS
- SGK, vở ghi, thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1.Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài hát Quốc ca.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm công khai.
* Đặt vấn đề vào bài mới: Có rất nhiều các bài hát thiếu nhi đươc viết về vấn
đề hòa bình và hữu nghị như: Thiếu nhi thế giới liên hoan, trái đất này là của chúng
mình... và hôm nay sẽ giới thiệu với các em một bài hát mới cũng nói về vấn đề đó:
BH Tiếng chuông và ngọn cờ
2. Bài mới
4


HOẠT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
HS
Hoạt động 1: Học hát bài: Tiếng chuông và ngọn cờ
*Giới thiệu bài hát
1. Giới thiệu về tác giả và
- Yêu cầu 1- 2 HS đọc phần HS đọc
bài hát.
giới thiệu
a.Nhạc sĩ Phạm
Tuyên
- GV chốt lại nội dung chính về HS lắng nghe và ghi Sinh năm 1930, quê ở xã
nhạc sĩ.
bài
Lương
Ngọc,
Bình
Giang, Hải Dương nhưng
hiện đang cư trú tại Hà
Nội. Nhạc sĩ Phạm Tuyên
là tác giả của nhiều ca
khúc phổ biến như: Như
có Bác trong ngày đại
- GV giới thiệu
- HS lắng nghe và ghi thắng, Con kênh ta đào,
bài
Gửi nắng cho em…
b. Giới thiệu về bài hát:
- Nội dung
Năm 1985 ông sáng tác
bài hát này để hưởng ứng
phong trào thiếu nhi quốc
tế “Ngọn cờ hòa bình”
Bài hát nói lên ước vọng
của tuổi thơ mong muốn
có cuộc sống hòa bình,
hữu nghị, đoàn kết giữa
các dân tộc trên thế giới.
2. Học hát: Bài Tiếng
* Tìm hiểu bài hát:
chuông và ngọn cờ
Giải thích: Cấu trúc bài hát - Cả lớp nghe và ghi - Bài hát chia thành 2
gồm hai đoạn đơn, a và b, đoạn vào vở
đoạn, mỗi đoạn gồm 4
b được gọi là điệp khúc, vì
câu.
được nhắc lại nhiều lần.
- Bài hát có sử dụng các
kí hiệu âm nhạc: dấu
quay lại, dấu nối, dấu
*Nghe hát mẫu
luyến, dấu lặng đen.
- GV trình bày bài hát hoàn - Nghe và cảm nhận
chỉnh
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

* Khởi động giọng

- Luyện thanh theo
5


- Gv hướng dẫn hs luyện thanh mẫu âm.
theo mẫu :

Nô......................na.
* Tập hát từng câu
- HS nghe
- GV đàn giai điệu câu 1,1-2
lần.
- HS nghe và hát theo
- GV bắt nhịp và đàn giai điệu 2 2-3
đàn.
lần tập cho HS.
- HS thực hiện
- GV chỉnh sửa: Sửa sai và
nhắc nhở HS lấy hơi đầu câu.
- 1 HS hát mẫu.
- GV chỉ định: HS khá hát mẫu. - HS trình bày
- GV yêu cầu: Cả lớp hát.
- HS ghe.
- GV hát mẫu những chỗ cần
thiết.
- Thực hiện theo
- Tập các câu còn lại theo kiểu hướng dẫn của GV
móc xích. Hướng dẫn HS hát
hết lời 1, GV hát mẫu lời 2 một
lần, sau đó yêu cầu HS nghe và
thực hiện luôn lời 2. Sau đó
ghép cả bài
-Trình bày bài hát kết
- GV sửa những chỗ hát chưa hợp sửa sai
chính xác.
- Thực hiện
- Hướng dẫn: HS lấy hơi ở đầu
câu và ngắt hơi cho đúng.
* Hát hoàn chỉnh cả bài
- HS trình bày hoàn
- GV đàn hát hết bài.
chỉnh
Hướng dẫn: Nhắc các em thể
hiện sắc thái hồn nhiên, vui
tươi.
- Hát kết hợp gõ đệm
- Hướng dẫn HS trình bày kết - HS thực hiện
hợp gõ nhịp.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
• Nhóm 1 (tổ 1,2): hát
• Nhóm 2 (tô 3,4): gõ nhịp
Hoạt động 2: Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
- Chỉ định

1- 2 HS đọc bài đọc 2. Âm nhạc ở quanh ta.
6


thêm thế giới ở quanh
ta.
- Cho HS nghe một đoạn nhạc - Lắng nghe và cảm
không lời.
nhận
3. Củng cố
- GV đệm đàn yêu cầu HS trình bày hoàn chỉnh hai lời bài hát. GV nhận xét và
sữa lại những chỗ HS hát sai và tập lại cho các em.
- GV chỉ định 2 HS trình bày bài hát nhận xét và cho điển khuyến khích nếu HS
trình bày tốt.
- Nêu cảm nhận của em về bài hát?
4. Dặn dò
- Xem trước tiết 3 phần nhạc lí: những thuộc tính của âm thanh, các kí hiệu âm
nhạc.
………......................................................................................................................
Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 3 :
ÔN TẬP BÀI HÁT: TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
NHẠC LÍ: NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM THANH.
CÁC KÍ HIỆU ÂM NHẠC.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hát thuần thục bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ .
- HS biết những thuộc tính của âm thanh và các ký hiệu trong âm nhạc.
2. Kỹ năng
- Hát theo nhiều hình thức: Đơn ca, song ca, tốp ca..
- Nhận biết được tên và vị trí của 7 nốt nhạc trên khuông.
3. Thái độ
- HS có thái độ yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn oóc gan, thanh phách.
- VD về thuộc tính của âm thanh và các kí hiệu âm nhạc.
2. Chuẩn bị của HS
- Đọc thuộc trước lời bài hát, xem trước phần nhạc lý.
7


- SGK âm nhạc 6, thanh phách, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
*Đặt vấn đề vào bài mới: Giờ học trước chúng ta đã cùng nhau học bài
hát Tiếng chuông và ngọn cờ. Trong tiết học hôm nay sẽ giúp các em ôn lại bài hát và
học nhạc lí những thuộc tính của âm thanh và các kí hiệu trong âm nhạc.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
GV
HS
Hoạt động 1: Ôn bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
- Mở băng mẫu cho HS - Lắng nghe, hát nhẩm I. Ôn bài hát:
nghe nội dung bài hát.
theo.
TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN
- Đàn cho HS luyện - HS luyện thanh
CỜ
thanh .
- Đàn cho HS ôn lại bài - Hát đầy đủ cả bài.
hát và sửa những chỗ
hát sai.
- Nghe và phát hiện - Nghe và sửa sai
những chổ còn sai, GV
hát mẫu và sữa lại cho
HS.
- Chỉ định. Sau khi - Gọi 1- 2 HS lên bảng
được ôn lại, GV động kiểm tra.
viên các em xung
phong lên bảng trình
bày bài để kiểm tra.
- HS thực hiện
- GV Y/c Cử 2 HS hát
tốt lĩnh xướng đoạn a
của hai lời, cả lớp cùng
hát điệp khúc.
Hoạt động 2: Nhạc lí : Những thuộc tính của âm thanh
Các ký hiệu âm nhạc
II. Nhạc lý:
- GV Chỉ định 2 HS - 1- 2 HS đọc.
1/ Giới thiệu về thuộc tính của
đọc.
- Lắng nghe và ghi bài âm thanh.
- Giới thiệu về thuộc
+ Cao độ: Độ trầm bổng cao
tính của âm thanh
thấp của âm thanh.
+Trường độ: Độ ngân dài ngắn.
8


+ Cường độ: Độ mạnh nhẹ.
+ Âm sắc: Sắc thái riêng của
âm thanh
GV giải thích:
*Cường độ : là độ mạnh
nhẹ của âm thanh. Nó
giúp ta diễn tả bài hát
hay hơn, diễn cảm hơn.
Ví dụ bài Quốc ca, cao
trào của bài là “ Tiến
lên ! Cùng tiến lên”…
- Gv đàn một đoạn
trong bài “ Tiếng
chuông và ngọn cờ” với
giọng đàn piano,violon,
guitar… Cho HS nghe
và so sánh.
*Âm sắc từng loại nhạc
cụ hoàn toàn khác nhau.
Về giọng ca: Nam, nữ :
giọng cao, giọng thấp.

- Theo dõi và ghi nhớ.

- Hs nghe đoạn trích bài
hát

- HS nghe và so sánh.

- HS ghi bài

- GV ghi bảng
Người ta dùng 7 tên nốt
để ghi cao độ từ thấp
lên cao là
- HS chú ý và ghi vở.
C, D, E, F, G, A, H ( B )
- Khuông nhạc: Gồm 5
dòng kẻ song song và
cách đều nhau. Năm
dòng kẻ này tạo nên 4
khe. Các dòng, khe
được tính theo thứ tự từ
dưới lên trên. Ngoài
những dòng và khe
chính còn có những
dòng, khe phụ ở phía - HS thực hiện vào vở
dưới và phía trên
khuông nhạc.
- GV Y/c Tập kẻ
khuông nhạc, tập viết - Lắng nghe và ghi bài
9

2/ Các kí hiệu âm nhạc.
a. Các ký hiệu ghi cao độ của
âm thanh
ĐÔ, RÊ, MI, PHA, SON, LA,
SI.
b. Khuông nhạc :
Dòng kẻ phụ.
dòng

c.. Khoá : Có 3 loại khoá :


khoá son và viết 8 nốt
nhạc trên khuông.
- Khóa: Là ký hiệu để
xác định tên nốt trên
khuông. Có 3 loại
khoá : khoá Son , khoá
Pha, khoá Đô. Thông
dụng nhất là khoá Son.
Khoá son được viết bắt - Nghe và ghi nhớ
đầu từ dòng 2( đó chính
là vị trí của nốt son).
- Từ nốt son ta có thể tìm
được vị trí của các nốt
khác theo thứ tự liền bậc
ở khe, dòng, đi lên, hoặc
đi xuống.

khoá Son , khoá Pha, khoá Đô.

Ví dụ :

Son la si đô son fa mi rê đô

3.Củng cố
? Em hãy nêu 4 thuộc tính của âm thanh ?
? Hãy đọc lại 7 tên nốt nhạc vừa được học? Khoá Son 2 có tác dụng gì?
- Gv bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài hát trên nền nhạc đệm
4. Dặn dò
- GV nhắc HS về nhà tập hát tốt bài hát, tập hát bài hát có sắc thái, tình cảm.
Phát biểu cảm nghỉ khi nghe bài hát.
- Học thuộc các thuộc tính của âm thanh. Tập viết khóa Son và vị trí các nốt
nhạc trên khuông.

Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
10


Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 4:
NHẠC LÍ: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh, cách viết các hình nốt và dấu
lặng trên khuông trên khuông.
- Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 1.
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng viết và nhận biết nốt nhạc trên khuông nhạc.
- Tập đọc nhạc chính xác.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn oóc gan, băng nhạc, đài, bảng phụ bài TĐN số 1.
- VD nói lên tác dụng của trường độ trong âm nhạc.
2. Chuẩn bị của HS
- Xem trước phần nhạc lý và bài TĐN số 1.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
Gọi 2 HS lên bảng 1 HS kẻ 2 khuông nhạc có khoá son. 1 HS kẻ 2 khuông nhạc
có khoá son và ghi 7 nốt nhạc.
* Đặt vấn đề vào bài mới: Ở tiết trước chúng ta đã làm quen với tên gọi của 7
nốt nhạc cơ bản, vậy 7 nốt nhạc đó được viết ở vị trí nào trên khuông nhạc? Trong tiết
học hôm nay chúng ta cung đi tìm hiểu nhé!
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Nhạc lí : Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
- GV giải thích
- Ghi bài.
I.
NHẠC LÍ
- Quy định về trường độ - Nghe và ghi nhớ
1. Hình nốt:
trong âm nhạc:
*Sơ đồ: SGK/12
1 nốt tròn ngân dài = 2 nốt
trắng = 4 nốt đen = 8 móc
đơn = 16 nốt móc kép.
- Theo dõi và ghi
11


- Nốt nhạc có độ dài dài nhất bài
là nốt tròn.
- VD: Trong khi 1 người
đang hát 1 nốt tròn, 1 người
khác có thể hát được 16 nốt
móc kép. Nốt tròn có độ dài
thời gian băng 16 nốt móc
kép. Để biết rõ hơn chúng ta
cùng đến với sơ đồ.

- Các nốt nằm trong dòng kẻ
thứ 3 đuôi có thể quay lên
hoặc quay xuống
- GV giới thiệu cách viết
hình nốt và dấu lặng

- HS theo dõi và
ghi bài

- Các nốt nằn ở dòng kẻ thứ 3
trở lên đuôi thường quay
xuống dưới

- Các nốt nằn ở dòng kẻ thứ 3
trở xuống đuôi thường quay
lên trên

- Các nốt nằm cạnh nhau có
thể nối với nhau bằng 1 vạch
hoặc 2 vạch ngang

12


2. Dấu lặng :
Chỉ thời gian ngừng nghỉ của
âm thanh được kí hiệu như
sau.

Hoạt động 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
*GV Giới thiệu bài TĐN:
- Đây là bài Biết nói gì với
mẹ đây" nhạc của Mô Da
* Nghe bài mẫu
- Đàn cho HS nghe mẫu 1
lần.
* Tìm hiểu bài TĐN
- Hướng dẫn và đặt câu hỏi:
Bài TĐN được chia thành
mấy câu? Mổi câu có mấy
nốt nhạc?
- GV chốt lại
* Tâp đọc nhạc từng câu:
- Chỉ định 2 HS đọc tên nốt
nhạc .
* Khởi động giọng
- Đàn, hướng dẫn HS khởi
động giọng.
- Đàn mẫu mỗi câu nhạc 3
lần.

- Nghe và ghi nhớ.

II. TẬP ĐỌC NHẠC
1. Giới thiệu bài TĐN.

- Theo dõi
- HS trả lời
- HS ghi bài
- Bài TĐN được chia thành 2
- 1- 2 HS đọc tên câu, mỗi câu có 7 nốt nhạc.
nốt nhạc.
- HS thực hiện
2. Tập đọc nhạc.
- Đọc mỗi câu 3
lần, sau đó ghép
nhạc.
- Thực hiện nửa
lớp TĐN, nửa còn
lại hát lời, sau đó
đổi lại.

- Sau mỗi câu nhạc GV hướng dẫn HS tập hát lời ca
mỗi câu 3 lần.
- Từng tổ trình bày.
- Đệm đàn và hướng dẫn
TĐN và hát lời.
* Đọc nhạc cả bài
- Chỉ định từng tổ trình bày
hoàn chỉnh bài.
3.Củng cố
- GV đệm đàn cả lớp đọc nhạc và hát lời ca một lần kết hợp gõ phách.
- GV chỉ định 2 HS khác trình bày bài TĐN cho lớp nhận xét và sữa sai, có thể
13


cho điểm nếu trình bày tốt.
4. Dặn dò
- Học thuộc các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
- Học thuộc giai điệu và lời ca bài TĐN kết hợp gõ phách nhuần nhuyễn.

........................................................................................................................
Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 5 :
HỌC HÁT: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết bài hát Vui bước trên đường xa là do nhạc sĩ Hoàng Lân đặt lời mới
theo điệu lí con sáo Gò Công( Dân ca Nam Bộ).
2. Kỹ năng
- Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
3. Thái độ
- Yêu thích các làn điệu dân ca Nam Bộ.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn oóc gan, bảng phụ có bài học hát.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra 15 phút
- Nhóm 4 HS lên bảng và thực hiện bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ và TĐN
số 1.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài hát
Giới thiệu về bài hát:
1. Giới thiệu bài hát.
- Yêu cầu HS nêu một số bài HS phát biểu: Lí Vui bước trên đường xa
dân ca Nam bộ.
cây bông, lí cây
Theo điệu Lí con sáo Gò
14


xanh, lí ngựa ô, lý
kéo chài…..
- Cho 1 HS đọc bài giới thiệu - HS nghe và ghi.
trong SGK.
- GV chôt lại
- GV nêu VD
- HS nghe VD.

Hoạt động 2: Học hát
- Treo bảng phụ bài hát
- HS quan sát.
- Cho HS nghe băng bài hát.
- Nghe bài hát và
* Tìm hiểu bài hát
hát nhẩm theo.
- ? Bài hát được chia thành mấy - HS trả lời
câu? Có những câu nhạc nào
giống nhau?
* Khởi động giọng
- Đệm đàn: Luyện thanh
- Luyện thanh .
* Tập hát từng câu
- Tập hát từng câu. Đàn mẫu - Tập hát từng câu.
mỗi câu hát 3 lần. Học hát theo
lối móc xích từng câu một.
* Hát cả bài:
- Hát đầy đủ cả bài. Hướng dẫn - Thực hiện hát
HS hát đúng cao độ, trường độ, đầy đủ cả bài, hát
tiết tấu và lời ca bài hát. Biết hai lần cả bài.
hát mềm mại, có luyến các từ :
tưng, quyết, bước; Xử lí tốt tiết
tấu, Lấy hơi ở cuối câu : chân,
xuân, gần, tâm. Ngắt câu ở
những chỗ có dấu lặng đen. Sử
dụng dấu quay lại và khung
thay đổi.
- Trình bày bài hát
- Trình bày bài ở mức độ hoàn thể hiện tình cảm
chỉnh. Đệm đàn yêu cầu HS trong sáng.
15

Công (Dân ca Nam Bộ)
Đặt lời mới : Hoàng Lân
- Nêu khái niệm về lí: Lí là
những bài dân ca ngắn
gọn được phát triển từ
những câu thơ lục bát.
ví dụ: Lí cây bông, Lí cây
xanh, Lí chiều chiều…
- Giới thiệu bài hát Vui
bước trên đường xa được
viết theo điệu lí con sáo Gò
Công.

2.Học hát.
Phân tích
- Bài hát được chia thành 5
câu. Câu 4 và câu 5 giống
nhau.


trình bày bài hát ở mức độ hoàn
chỉnh.
3. Củng cố
- GV yêu cầu từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát.
- GV chỉ định một số em khá giỏi lên bảng trình diễn bài hát, cả lớp nghe sau
đó từng tổ thảo luận dể phát biểu ý kiến nhận xét.
4. Dặn dò
- Về học thuộc bài hát.
- Xem trước tiết 5 nhịp và phách, nhịp 24. Đây là kiến thức mới nên về các em
đọc trước và lưu ý bài TĐN số 2.
- GV nhận xét tiết học.

…………………………………………………………………………………………
Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 6 :
ÔN TẬP BÀI HÁT: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
NHẠC LÍ: NHỊP VÀ PHÁCH – NHỊP 2/4
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hát thuộc giai điệu và lời ca bài hát, Vui bước trên đường xa.
- Giúp h/s biết khái niệm về nhịp phách trong âm nhạc, ý nghĩa của số chỉ nhịp,
nhịp 2/4.
- Đọc đúng tên nốt nhạc, cao độ và trường độ bài TĐN số 2.
2. Kỹ năng
- Biết trình bày bài hát theo nhiều hình thức.
- Phân biệt nhip, phách. Nhận biết nhịp 2/4.
- Đọc nhạc kết hợp gõ phách bài TĐN số 2.
3. Thái độ
- Yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn oóc gan, băng nhạc máy cát sét. Tìm VD về nhịp và phách.
2. Chuẩn bị của HS
- Đọc thuộc bài hát, chuẩn bị tên nốt nhạc của bài TĐN số 2.
16


III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
Hoạt đông 1: Ôn bài hát: Vui bước trên đường xa
Dân ca: Nam Bộ
- Cho HS nghe băng mẫu bài - Lắng nghe và hát 1. Ôn bài hát.
hát
nhẩm theo.
- Đệm đàn: Luyện thanh
- Luyện thanh
- Điều khiển. Sửa chữa sai sót - Hát hai lần cả
và yêu cầu các em hát với sắc bài.
thái nhịp nhàng, sôi nổi.
- Chỉ định bốn HS.
- 4 HS lên bảng
cùng hát, sau đó
từng em hát riêng.
- Nhận xét đánh giá, lấy điểm. - 1 vài HS lên
bảng kiểm tra.
Hoạt đông 2: Nhạc Lí : Nhịp và phách - Nhịp 2/4.
- Lấy VD nhịp và phách: Bài
2. Nhạc lí
TĐN số 2 (Tr 18), khuông nhạc
a/ Nhịp:
đầu tiên có 5 ô nhịp, mỗi nhịp
* K/n: nhịp là những phần
đều có 2 phách.
được chia nhỏ và đều nhau
- Đặt câu hỏi: Nhịp là gì? - Trả lời: dựa vào trong bản nhạc.
Phách là gì?
SGK
b/ Phách:
* K/n: Phách là những phần
được chia nhỏ và đều nhau
- Giải thích, cho HS quan sát - Theo dõi và ghi trong nhịp.
và nhận xét các ô nhịp trong K/niệm nhịp 2/4 c/ Nhịp 2/4:
câu nhạc ví dụ và rút ra Đ/n vào vở.
* Đ/n: Nhịp 2/4 là một loại
nhịp 2/4.
nhịp đơn, một ô nhịp có bốn
phách, mỗi phách bằng một
nốt đen. Phách đầu mạnh,
phách sau nhẹ.
Hoạt đông 3: Tập đọc nhạc số 2: Mùa xuân trong rừng
3. Tập đọc nhạc
* Nhân xét bài TĐN
? Bài TĐN đã sử dụng những - HS dựa vào SGK * Nhận xét:
hình nốt, cao độ AN nào?
trả lời
- CAEF GAB
17


? Bài TĐN có mấy câu? Có
câu nào giống nhau?
- Gọi 1 hs đọc tên nốt nhạc
từng câu.
* Khởi động giọng
- Gv cho hs đọc thang âm
Cdur.
* Tập đọc từng câu
GV dạy từng câu theo lối móc
xích
- Gv đàn nốt câu 1:

-4 câu–câu 1 và 3 giống
- Hs đọc tên nốt nhau.
nhạc.
- Hs đọc thang âm.

- HS thực hiện.

- Gv hướng dẫn đọc câu 1 câu 2 - Hs đọc theo đàn.
Nối 2 câu.
câu 3
câu 4
Nối 3 +4
* Đọc cả bài
GV hướng dẫn nối cả bài.
- Hướng dẫn hs đọc bài kết - Hs đọc cả bài.
hợp gõ phách.
- Chia lớp làm 2 nhóm: Nhóm - Hs ghép lời.
đọc cao độ – Nhóm ghép lời
(ngược lại).
3. Củng cố
- GV chỉ định 3 HS nhắc lại khái niệm nhịp, phách, nhịp 4/4.
- GV kiểm tra việc trình bày bài TĐN và hát lời của từng tổ, từng bàn. Khuyến
khích cá nhân xung phong trình bày nếu đạt yêu cầu, có thể cho điểm khích lệ.
4. Dặn dò
- GV nhắc HS về nhà nhớ học thuộc lời bài hát, tập hát có diển cảm và một số
động tác phụ hoạ.thuộc giai điệu và lời ca bài TĐN. Tập đọc nhạc và kết hợp vỗ
phách, nhịp. Học thuộc nhịp và phách - Nhịp 2/4. Tìm một số bài hát viết nhịp 2/4.

18


Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 7:
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
CÁCH ĐÁNH NHỊP

2
.
4

ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ
BÀI HÁT LÀNG TÔI.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS có thêm hiểu biết về cách đánh nhịp

2
.
4

- HS có thêm hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam qua phần giới thiệu về nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng Tôi.
2. Kỹ năng
- Đọc nhạc bàiTĐN số 3 một cách hoàn chỉnh kết hợp với đánh nhịp 2/4.
3. Thái độ
- Yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn oóc gan, băng nhạc có bài hát làng tôi và một số bài hát nổi tiếng của
nhạc sĩ Văn Cao.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 HS lên bảng 1 HS Nêu khái niệm nhịp và phách. 1 HS đọc bài TĐNsố2.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm
2.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HS
ĐẠT
Hoạt động 1: Tập đọc nhạc số 3: Thật là hay
I/ Tập đọc nhạc
- Chia từng câu.
- ghi vở.
1. Tìm hiểu bài TĐN
- ? đặt câu hỏi: Bài TĐN được - Trả lời.
chia thành mấy câu? mỗi câu có
Bài TĐN
mấy ô nhịp?
được chia thành bốn
câu. Mỗi câu bốn ô
19


nhịp.
- Chỉ định: Tập đọc nhạc tên nốt - Bốn HS tập đọc tên 2. Tập đọc nhạc:
nhạc từng câu.
nốt nhạc của từng
câu.
- Khởi động giọng, đọc gam đô
- Khởi động giọng
trưởng.
- GV đàn tập đọc nhạc từng câu. - Lắng nghe và đọc
Đàn mẫu mỗi câu nhạc 3 lần.
theo mỗi câu 3 lần.
Ghép các câu nhạc
thành một bài hoàn
chỉnh.
- Hát lời ca.GV đánh giai điệu - Hát theo đàn 3 lần.
yêu cầu HS hát lời ca.
- Tập đọc nhạc và hát lời. GV - thực hiện đọc nhạc
đệm đàn.
và hát lời bài TĐN.
Nửa lớp TĐN, nửa
còn lại hát lời, sau đó
đổi lại.
Hoạt động 2: Cách đánh nhịp
- GV giới thiệu sơ đồ cách đánh
nhịp 2/4. Hướng dẫn HS đánh
nhịp theo sơ đồ.
Thực hành đánh nhịp theo hướng
dẫn của GV.
- GV đọc và đánh nhịp mẫu 1 lần
- Yêu cầu HS đọc nhạc và kết
hợp đánh nhịp 2/4.

2
4

- ghi sơ đồ đánh nhịp II/ Cách đánh nhịp 2/4
2/4 vào vở.
- Đánh nhịp theo sơ đồ.
2
- Thực hiện cách
1
đánh nhịp
- HS đọc nhạc và
đánh nhịp.

Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn cao và bài hát làng tôi.
- Đọc giới thiệu tiểu sử nhạc sĩ
Văn Cao và sự ra đời của bài hát.
- Gv tóm tắt SGK
- đặt câu hỏi:? Nhạc sĩ Văn Cao
sinh và mất năm nào ?
? Bài Quốc ca còn có tên là gì ?
được ông sáng tác năm nào ?
? Kể tên những bài hát của nhạc
sĩ Văn Cao?

III/ Âm nhạc thường
- 2 HS đọc âm nhạc thức: Nhạc sĩ Văn cao
thường thức.
và bài hát Làng tôi.
1. Nhạc sĩ Văn Cao
- Hs trả lời : (19231995)
- 1944. Tiến quân ca.
Suối mơ, thiên thai,
Đàn chim việt

- cho HS nghe bài hát Làng tôi

- HS lắng nghe
20


GV giới thiệu: Sáng tác năm
1947
Bài hát mô tả cảnh làng quê Việt
Nam đang sống trong yên vui,
thanh bình thì giặc pháp tràn đến
đốt phá,tàn sát dân lành. Căm thù
giặc, quân và dân ta đã dũng cảm
chiến đấu bảo vệ quê hương, tin
2. Bài hát Làng tôi
tưởng mảnh liệt vào ngày mai
chiến thắng.
3. Củng cố
- GV kiểm tra việc trình bày bài TĐN và hát lời của từng tổ, từng bàn và kết
hợp đánh nhịp 2/4.
- GV tóm tắt tiểu sữ nhạc sĩ Văn Cao, cho HS nghe bài hát Làng tôi.
4. Dặn dò
- Học thuộc giai điệu và lời ca bài TĐN kết hợp gõ phách, nhịp và đánh
nhịp 2/4.
- Sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao.

.........................................................................................................................................
Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 8:
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS ôn tập lại những kiến thức đã học để hát thuần thục hơn.
2. Kỹ năng
- Luyện tập kĩ năng hát theo nhiều hình thức.
3. Thái độ
- Ôn tập nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Đàn oóc gan, băng nhạc , đài đĩa. Xây dựng bộ đề kiểm tra.
2. Chuẩn bị của HS
21


- Hát thuộc trước lời bài hát. Đọc thuộc giai điệu bài TĐN nhạc đã học.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ( Không)
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA
KIẾN THỨC CẦN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HS
ĐẠT
Hoạt động 1: Ôn 42 bài hát
1/ Ôn bài hát:
- GV đánh đàn.
- HS nghe và luyện - Ôn 4 bài hát:
thanh theo mẫu âm la.
a. Tiếng chuông và
- Cho HS nghe mẫu bài bài hát - Nghe và hát nhẩm ngọn cờ,
mỗi bài một lần.
theo đàn.
b. Vui bước trên đường
GV yêu cầu:
- HS thực hiện
xa
- Hát hoàn chỉnh bài từng bài.
-Sau đó hát và kết hợp vận động theo nhạc
Thực hiện lần lươt theo thứ tự
a,b,c,d
GV nhận xét.
Hoạt động 2: Bài tập
Bài tập
- HS làm bài tập
- GV hát 1 số câu hát trong 4 bài
hát đã học và cho HS trả lời câu
hát đó là của bài hát nào?

2. Bài tập: Nghe và
nhận biết bài hát
-Thế giới muốn hòa
bình và chán ghét chiến
tranh( tiếng chuông và
ngọn cờ)
- Muôn người chung
một lời quyết tâm.( Vui
bước trên đường xa)

3. Củng cố
- GV yêu cầu HS hát lại hai bài hát mỗi bài một lần.
4. Dặn dò
- GV nhắc nhở HS về nhà nhớ ôn lại các bài hát và xem trước 5 bài TĐN.

22


Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 9 :
KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Ôn tập lại những kiến thức đã học, đặc biệt là phần thực hành.
2. Kỹ năng
- Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng, hát lĩnh xướng
và hát đối đáp
3. Thái độ
- HS nghiêm túc khi kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
Đề kiểm tra 1 tiết, đáp án.
2. Chuẩn bị của HS
Nắm chắc các kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra: Đề thực hành
Đề

ĐÁP ÁN

- Đề 1: Hãy trình bày bài hát: Tiếng chuông
và ngọn cờ?
- Đề 2: Hãy trình bày bài hát: Vui bước trên
đường xa?
- Đề 3: Hãy trình bày bài TĐN: TĐN số 2?
- Đề 4: Hãy trình bày bài TĐN: TĐN số 3?

23

- Hát chính
xác,thuộc
lời,
biểu hiện được
sắc thái của bài.
- Không thuộc
bài, hoặc chỉ
trình bày được
dưới ½ bài hát,
TĐN.

T.ĐIỂM
Đ
2. Quy đổi điểm
Điểm 1,2,3,4
Chưa đạt
Điểm 5,6,7,8,9,10
Đạt
3. Củng cố
- GV nhận xét giờ kiểm tra
4. Dặn dò
- Xem trước tiết 9.

(CĐ)
(Đ)

…………………………………………………………………………………………
Lớp dạy: 6A Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6B Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Lớp dạy: 6C Tiết ( Theo TKB):…….Ngày dạy: ………….Sĩ số:………….. Vắng…..
Tiết 10 :
HỌC HÁT BÀI: HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết tên tác giả, nội dung bài hát. Biết đây là một bài hát nước Pháp.
2. Kỹ năng
- Luyện tập kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca, hát đồng đều hoà giọng, hát lĩnh
xướng, hát ca - nông.
3. Thái độ
- Qua bài hát,HS hiểu sơ lược về thể loại hành khúc, với tính chất mạnh mẽ,
hùng tráng, trang nghiêm, có khí thế sôi nổi. Bài hát là niềm tự hào về quê hương đất
nước, niềm vui của HS khi được đến trường.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng, bảng phụ bài hát.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiểm tra bài cũ(5 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện lại bài TĐN số 3.
- GV nhận xét đánh giá và cho điểm.
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
CỦA HS
24


Hoạt động 1: Giới thiệu bài hát
Giới thiệu về tác giả:

.
- HS Nghe

- Giới thiệu về bài hát.
Hành khúc là loại bài hát có
nhịp điệu phù hợp với bước
chân đi đều, thường dùng trong
các cuộc duyệt binh. Tính chất
của những bài hành khúc
thường mạnh mẽ hùng tráng,
trang nghiêm và có khí thế sôi
nổi. về quê hương, đất nước.

1.Giới thiệu bài hát
a. Tác giả:
- Nhạc sĩ Phan Trần Bảng
sinh ngày 01/09/1933 ở Hà
Tĩnh Ông công tác tại viện
khoa học giáo duc. Một số ca
khúc thiếu nhi được biết đén
như : trường em xinh, làng
em đẹp, bài ca đi học, nghé
ơi, cái bống, mùa sim chín
- Nhạc sĩ Lê Minh Châu sinh
ngày 20/08/1944. Quê ơ hà
Đông. Ông công tác tại viện
khoa học giáo dục. Một số
sáng tác của ông: cây tre việt
Nam, dàn đòng ca mùa hạ,
bàn tay của mẹ.
b. Tác phẩm
Hành khúc tới trường là
một bài hát ngắn gọn, dễ hát.
bài hát miêu tả niềm vui của
các em khi được đến trường,
niềm tin, niềm tự hào

Hoạt động 2: Học hát
- Nghe bài hát

- HS lắng nghe
và cảm nhận

25

2. Học hát:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×