Tải bản đầy đủ

kịch bản diễn án PHIÊN TOÀ tố TỤNG dân sự - QUYỀN TRỔ CỬA

PHIÊN TOÀ DÂN SỰ
Xin chào cô giáo và toàn thể lớp K61KEB, Hôm nay NHÓM 3 – PHÁP LUẬT
ĐẠI CƯƠNG sẽ diễn 1 phiên toà DÂN SỰ về Tranh Chấp Quyền Trổ Cửa.

Tham gia phiên toà hôm nay gồm có:
1,Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
2, Hội thẩm nhân dân (2 người):
HTND – Phạm Xuân Huy: Nguyễn Thị Thuỳ Linh
HTND – Phạm Thị Hải Hường: Nguyễn Thị Kim Huệ

3, Thư ký Toà án: Nguyễn Thị Thu Hường
4, Luật sư nguyên đơn – Bạch Thị Lệ Thoa: Hoàng Thị Hương
6, Luật sư của bị đơn – Hoàng Văn Sơn: Đặng Thị Thanh Hương
7, Nguyên đơn – chị VÂN: Nguyễn Phương Lan
8, Bị đơn – anh CÔNG: Nguyễn Xuân Hùng

MỜI CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÓN XEM!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=bCq_c2AvwrY
1TRANH CHẤP QUYỀN TRỔ CỬA

THƯ KÝ: Đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy. Mời Hội
đồng xét xử (HĐXX) vào phòng xử án.
THẨM PHÁN:
Hôm nay ngày 30/05/2008 Toà án nhân dân huyện Hà Thanh tiến hành
xét xử sơ thẩm công khai vụ án tranh chấp HẠN CHẾ QUYỀN TRỔ
CỬA giữa nguyên đơn chị Nguyễn Ngọc Vân – anh Hoàng Văn Trọng;
bị đơn anh Nguyễn Văn Công. Thay mặt HĐXX tôi tuyên bố khai mạc
phiên toà. Mời mọi người trong phòng xử án ngồi.
Yêu cầu các đương sự đứng dậy. Thay mặt HĐXX tôi công bố đưa vụ án
ra xét xử.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Thanh, ngày 10 tháng 05 năm 2008
Quyết định đưa vụ án ra xét xử Toà án nhân dân huyện Hà Thanh tỉnh
Bắc Ninh, căn cứ vào các điều 41, 179 và 195 của Bộ luật Tố tụng dân
sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lí số 132 – 2008
dân sự sơ thẩm ngày 06/02/2008. Quyết định:
1, Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc án tranh chấp HẠN CHẾ
QUYỀN TRỔ CỬA giữa nguyên đơn chị Nguyễn Ngọc Vân sinh năm
2


1980, địa chỉ xóm Tân Tiến, xã Thanh Chung, huyện Hà Thanh, Bắc
Ninh – anh Hoàng Văn Trọng sinh năm 1978 , địa chỉ xóm Tân Tiến, xã
Thanh Chung, huyện Hà Thanh, Bắc Ninh, chị Nguyễn Ngọc Vân là
người đại diện theo uỷ quyền của anh Hoàng Văn Trọng; bị đơn anh
Nguyễn Văn Công sinh năm 1982, địa chỉ chỉ xóm Tân Tiến, xã Thanh
Chung, huyện Hà Thanh, Bắc Ninh; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho nguyên đơn Luật sư Bạch Thị Lệ Thoa – văn phòng luật sư Lệ
Thoa và cộng sự đoàn luật sư thành phố Hà Nội; Người bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp cho bị đơn luật sư Hoàng Văn Sơn – văn phòng luật sư
Hoàng Sơn và cộng sự đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thời gian mở
phiên toà: ……….ngày 30/05/2008. Địa điểm mở phiên toà: Toà án
nhân dân huyện Hà Thanh. Vụ án được xét xử công khai.
2, 2-Những người tiến hành tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa -bà
Nguyễn Thị Hạnh, các hội thẩm nhân dân – ông Phạm Xuân Huy, bà
Phạm Thị Hải Hường; thư kí toà án ông Thân Trọng Khôi. Tòa án nhân
dân huyện Phú Hà - thẩm phán Nguyễn Thị Hạnh .Mời các đương sự

ngồi.
THẨM PHÁN: Các hội thẩm nhân dân có ai có ý kiến thụ tục bắt đầu
phiên toà không?
Hội Thẩm nhân dân: Thưa HĐXX, tôi không có ý kiến gì
THẨM PHÁN: Những người tham gia tố tụng dân sự có ai có ý kiến gì
vầ thủ tục bắt đầu phiên toà không?
Đương sự: Thưa HĐXX, Tôi không có ý kiến gì.
THẨM PHÁN: Không có ai ý kiến gì về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
thay mặt HĐXX tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa,
chuyển sang phần thủ tục hỏi.

3


***
THẨM PHÁN: Mời chị Vân đứng dậy. Chị lag nguyên đơn và là người
đại diện theo uỷ quyền anh Hoàng Văn Trọng – chồng chị. Tại phiên toà
hôm nay, chị có thay đổi, bổ sung rút một phần hoặc toàn bộ phần khởi
kiện hay không?
Chị VÂN: Tôi vẫn giữ nguyên yêu cầu, yêu cầu anh Công phải tháo dỡ 4
cánh cửa sổ, bịt 2 cửa sổ và 5 cửa chớp lật ở trên tường nhà anh Công
khi nhìn sang ngõ nhà tôi.
THẨM PHÁN: Mời chị ngồi. Mời anh Công đứng dậy. Quan điểm của
anh như thế nào đối với yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.
Anh CÔNG: Tôi hoàn toàn không nhất trí ý kiến của chị Vân.
THẨM PHÁN: Do các đương sự không thoả thuận với nhau về việc giải
quyết vụ án. Vì vậy, căn cứ điều 221 – Bộ luật Tố tụng dân sự, HĐXX
chuyển sang nghe phần trình bày của các đương sự. Đề nghị người bảo
vệ quyền bảo vệ và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày yêu cầu
khởi kiện và chứng cứ chứng minhcho yêu cầu khởi kiện của phía
nguyên đơn có căn cứ và hợp pháp.
Luật sư THOA: Kính thưa HĐXX. Tôi là luật sư Bạch Lệ Thoa – văn
phòng luật sư Lệ Thoa và cộng sự thuộc đoàn luật sư thành phố HÀ
NỘI. Tôi tham gia phiên toà ngày hôm nay với tư cách người bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nguyên đơn là chị Nguyễn Ngọc Vân
và anh Hoàng Văn Trọng trong vụ án HẠN CHẾ QUYỀN TRỔ CỬA.
Thư HĐXX, gia đình chị Nguyễn Ngọc Vân và anh Nguyễn Văn Công
có quan hệ hang xóm cư trú tại xóm xóm Tân Tiến, xã Thanh Chung,
huyện Hà Thanh, Bắc Ninh. Nhà và đất của chị VÂN và anh TRỌNG
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở năm
1990. Đất nhà chị VÂN có hai phía giáp với đất nhà anh CÔNG. Năm
4


2006, do gia đình nhà anh CÔNG đã tiến hành xây dựng nhà là 2 tầng
rưỡi, móng và tường cách đất ngõ nhà vợ chồng chị VÂN là 0.3m, khi
xây nhà gia đình nhà anh CÔNG đã trổ hai cửa sổ tại tầng 1 và tầng 2,
mỗi cửa sổ hai cánh gỗ, mỗi cánh dài 1,2m và rộng 0,45m, hai cánh cửa
sổ gỗ lấn sang phần không gian nhà vợ chồng chị VÂN và anh TRỌNG
là 15cm, đồng thời mở tiếp 5 cửa thông gió: 2 cửa tại tầng 1, 2 cửa tại
tầng 2, và 1 cửa tại tầng lửng có chiều dài là 0,8m và chiều rộng 0,4m.
Toàn bộ cửa sổ và cửa chớp lật đều vướng sang phần không gian của gia
đình nhà chị VÂN và anh TRỌNG. Trong quá trình gia đình nhà anh
CÔNG tiến hành xây dựng nhà và trổ cửa sổ, gia đình chị VÂN đã trực
tiếp sang nhắc nhở nhiều lần gia đình nhà anh CÔNG rằng: Nếu anh
CÔNG bịt 2 cửa sổ tại tầng 1 và tầng 2 thì gia đình nhà chị Vân đồng ý
để mở 5 cửa thong gió nhưng gia đình nhà anh CÔNG đã không chấp
nhận. Không đồng ý với việc trổ cửa của gia đình nhà anh CÔNG nhìn
sang ngõ nhà mình. Gia đình nhà chị VÂN gửi đơn khiếu kiện Uỷ ban
nhân dân xã Thanh Chung, yêu câu anh CÔNG bịt các cửa sổ nhìn sang
ngõ nhà chị VÂN. Mặc dù đã được Uỷ ban nhân dân xã Thanh Chung
tiến hành giải quyết, xong phía gia đình nhà anh CÔNG vẫn không chấp
nhận. Thư HĐXX, gia đình nhà anh CÔNG tiến hành mở các cửa sổ và
cửa thong gió trên là vi phạm các quy định của pháp luật, cụ thể là luật
dân sự quy chuẩn xây dựng 1997 do Bộ Xây Dựng bạn hành. Vì vậy gia
đình than chủ tôi đã làm đơn khởi kiện lên Toà án nhân dân huyện nhân
dân huyện Thanh Chung, tỉnh Bắc Ninh với 2 yêu cầu cụ thể như sau:
Thứ nhất, gia đình nhà anh CÔNG thoá dỡ 4 cánh cửa đồng thời bịt 2
cửa tại tầng 1 và tầng 2.
Thứ hai, buộc gia đình nhà anh CÔNG bịt 5 cửa thong gió tại tầng 1,
tầng 2, tầng lửng đều là những cửa sổ nằm phía sau nhà anh CÔNG
nhìn sang phần đất ngõ đi riêng của gia đình nhà chị VÂN.

5


Kèm theo đơn khởi kiện, phía nguyên đơn cung cấp đầy đủ các tài liệu,
chứng cứ để chứng mình cho yêu cầu khởi kiện cửa mình là hợp pháp.
Kính mong HĐXX xem xét và chấp thuận yêu cầu của bên phía nguyên
đơn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ tôi.
THẨM PHÁN: Mời chị VÂN đứng dậy. Ngoài phần trình bày của người
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị. Chị có trình bày bổ sung thêm
không.
Chị VÂN: Thưa HĐXX ,tôi không bổ sung gì thêm.
THẨM PHÁN: Mời chị ngồi. Đề nghị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho bị đơn trình bày ý kiến quan điểm của bị đơn đối với yêu
cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.
Luật sư SƠN: Tôi là luật sư Hoàng Văn Sơn – văn phòng luật sư Hoàng
Sơn và cộng sự đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Tham gia phiên toà ngày
hôm nay với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía
bị đơn là anh Nguyễn Văn Công, trong vụ án tranh chấp hạn chế quyền
trổ cửa. Kính thưa HĐXX, trong vụ án này phía nguyên đơn là chị Vân
và anh Trọng có yêu cầu buộc than chủ của tôi là anh CÔNG tháo dỡ 4
cửa sổ đồng thời bịt 4 cửa đó và 5 cửa thông gió nằm trên bức tường
phía sau nhà anh CÔNG. Tại phiên toà hôm nay phía bị đơn có ý kiến,
quan điểm về phía nguyên đơn như sau:
Về nguồn gốc đất mà anh Công đang quản lí và sử dụng có diện tích
276m2 . Diện tích đất này đã được Uỷ ban nhân dân huyện Hà Thanh cấp
giấy quyền sử dụng đất. Vào năm 2007, anh CÔNG xây dựng 1 ngôi nhà
2 tầng và 1 tum liền kề ngõ đi gia đình nhà chị Vân và anh Trọng. Trong
quá trình xây dựng, thân chủ của tôi đã trổ cửa sổ và cửa thong gió đúng
như sự trình bày của phía nguyên đơn. Tuy nhiên, để trổ cửa sổ anh
CÔNG đã để lui lại 30cm tính từ ranh giới đất giữa 2 nhà vì vậy phía bị
6


đơn không đồng ý các yêu cầu của phía nguyên đơn. Phía bị đơn đã
xuất trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ cho toà án. Kính mong
HĐXX xem xét. Xin trân trọng cảm ơn HĐXX.
THẨM PHÁN: Mời anh ngồi. Mời anh CÔNG đứng dậy. Ngoài phần
trình bày luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh thì anh có
trình bày bổ sung gì không?
Anh CÔNG: Thư HĐXX, tôi hoàn toàn thống nhất lời trình bày của luật
sư.
THẨM PHÁN: Mời anh ngồi.
***
THẨM PHÁN: HĐXX sau khi nghe phần trình bày của các bên thì thấy
cần thiết hỏi thêm một số vấn đề sau. Mời chị VÂN đứng dậy. Khi anh
CÔNG tiến hành xây nhà thì hai bên có mời cán bộ địa chính xã xuống
để xác định ranh giới giữa hai nhà hay không?
Chị VÂN: Dạ, thưa toà. Chúng tôi không mời.
THẨM PHÁN: Trong quá trình anh CÔNG xây nhà và trổ cửa sổ thì hai
bên có thoả thuận, cam kết nào về việc để cho anh CÔNG trổ cửa sổ hay
không?
Chị VÂN: Dạ thưa là không ạ.
THẨM PHÁN: Hai bên có lập biên bản xác nhận ranh giới giữa hai nhà
hay không?
Chị VÂN: Dạ cũng không lập biên bản xác nhận ranh giới đất đai đâu ạ.
THẨM PHÁN: Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
ở của vợ chồng anh chị có bao gồm cả phần đất của gõ đi hay không?

7


Chị VÂN: Dạ thưa là có. Ngõ đi là phần đất của nhà tôi. Giâý chứng
nhận sử dụng đất đai tôi đã gửi lên toà rồi đấy ạ.
THẨM PHÁN: Khi anh CÔNG bắt đầu trổ cửa sổ tầng 1 cũng như là
các của thong gió ở tầng 1, vợ chồng anh chị có ý kiến gì không?
Chị VÂN: Khi mà anh CÔNG trổ cửa sổ tầng 1 đấy ạ thì gia đình tôi đã
sang và nói với vợ chồng anh CÔNG rằng là gia đình tôi không đồng ý.
Thế nhưng mà anh CÔNG vẫn cố tình trổ thêm tiếp cửa sổ tầng 2 nữa ạ.
Thử hỏi xem như thế có được không ạ?
THẨM PHÁN: Vậy chị căn cứ vào đâu để buộc anh công phải tháo 4
cửa sổ, bịt 2 cửa sổ và 5 cửa thong gió.
Chị VÂN: Tôi căn cứ vào giấy tờ quyền sử dụng đất nhà tôi và quy định
của pháp luật ạ.
THẨM PHÁN: Mời chị ngồi. Mời anh công đứng dậy. Phía nguyên đơn
trình bày, anh trong quá trình xây dựng nhà, giữa hai bên không có thoả
thuận gì về việc trổ cửa sổ cũng như không mời cán bộ địa chính xã
xuống xác định ranh giới và cũng không có lập biên bản xác nhận ranh
giới đất giữa hai nhà, anh có ý kiến như thế nào?
Anh CÔNG: Thưa quý Toà, tôi hoàn toàn nhất trí ý kiến chị VÂN,
nhưng thưa Toà, tôi mở cửa sổ trên phần đất của tôi thì việc gì tôi phải
cam kết với ai ạ.
THẨM PHÁN: Khi anh xây dựng nhà thì móng tường nhà anh cách ranh
giới nhà anh Trọng là bao nhiêu cm?
Anh CÔNG: Thư quý toà, cách 30cm.
THẨM PHÁN: Ngày 15/04/2008 Toà án nhân dân xã Thanh Chung đã
xem xét, thẩm định tại chỗ thì anh có tham gia hay không?
Anh CÔNG: Thưa Toà, tôi có tham gia.
8


THẨM PHÁN: Anh có kí vào biên bản thẩm định tại chỗ hay không?
Anh CÔNG: Tôi có.
THẨM PHÁN: Nội dung xem xét, thẩm định tại chỗ xác định cửa sổ
nhà anh khi mở ra vuông góc như thế nào?
Anh CÔNG: Tôi công nhận là cửa sổ nhà tôi khi mở vuông góc thì có
lấn sang không phận nhà anh Trọng và chị Vân là 15cm ạ.
THẨM PHÁN: Mời anh ngồi. Mời các hội thẩm nhân dân tham gia hỏi.
HTND – ông Phạm Xuân Huy: Tôi hỏi anh CÔNG. Mời anh CÔNG
đứng dậy. Anh đã khẳng định cửa sổ nhà anh có lấn sang 15 cm phần
không gian của nhà chị Vân. Vậy thì anh có biện pháp gì để khắc phục
không.
Anh CÔNG: Thưa quý toà, tôi sẽ khắc phục bằng cách thay các cánh cửa
sổ khác.
HTND – ông Phạm Xuân Huy: Mời anh ngồi. Tôi hỏi nguyên đơn là chị
VÂN. Mời chị VÂN đứng dậy. Quan điểm của chị như thế nào về biện
pháp khắc phục của anh CÔNG?
Chị VÂN: Tôi hoàn toàn không nhất trí biện pháp khắc phục của anh
CÔNG.
HTND – ông Phạm Xuân Huy: Mời chị ngồi. Tôi không còn câu hỏi nào
khác.
HTND – Phạm Thị Hải Hường: Tôi muốn hỏi chị VÂN. Mời chị VÂN
đứng dậy. Trong quá trình giải quyết cho thấy, phía anh CÔNG có thiện
chí đưa ra biện pháp như là: thay cách cửa sổ khác. Giữa hai gia đình
không có mâu thuẫn gì khác, từ trước đến nay quan hệ giữa hai gia đình
vẫn được giữ nguyên tình nàng nghĩa xóm. HĐXX khuyên gia đình chị
9


VÂN và anh CÔNG cần HOÀ GIẢI với nhau để đưa ra cách giải quyết
tốt nhất. Quan điểm của chị VÂN là như thế nào?
Chị VÂN: Gia đình nhà tôi đã rất nhiều lần sang gia đình nhà anh
CÔNG để hoà giải và cả xã cũng đến hoà giải nhưng anh không chấp
nhận. Nhưng nếu như toà đã nói như vậy thì tôi cũng đồng ý để cho để 5
cửa chớp lật nhưng anh phải tháo 4 cánh cửa sổ và bịt hai cửa sổ tầng 1
và tầng 2 thì nhà tôi mới chịu chứ.
HTND – Phạm Thị Hải Hường: Mời chị ngồi xuống. Tôi hỏi anh
CÔNG. Mời anh CÔNG đứng dậy. Trước thiện chí của chị VÂN tự
nguyện đồng ý để anh được tồn tại 5 cửa chớp lật, vậy anh có quan điểm
như thế nào về quan điểm của chị VÂN?
Anh CÔNG: Tôi hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu của chị Vân.
HTND – Phạm Thị Hải Hường: Mời anh CÔNG ngồi xuống. Tôi không
còn câu hỏi nào khác.
THẨM PHÁN: Mời các luật sư tham gia hỏi. Mời luật sư bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn.
Luật sư THOA: Thưa HĐXX, cho phép tôi được hỏi nguyên đơn là chị
VÂN ạ.
THẨM PHÁN: Mời chị VÂN đứng dậy trả lời câu hỏi của Luật sư.
Luật sư THOA: Tại đơn khởi kiện và bút lục số 17 thì chị đã trình bày
sau nhiều lần chị đã trực tiếp đề nghị gia đình anh CÔNG bịt các cửa sổ
nhìn sang ngõ đi riêng của gia đình chị thì gia đình anh CÔNG đã
không chấp nhận và gia đình chị đã phải gửi đơn khiếu kiện lên Uỷ ban
nhân dân xã Thanh Chung. Vậy chị hãy cho biết rõ Uỷ ban nhân dân xã
Thanh Chung đã giải quyết sự việc đó như thế nào?

10


Chị VÂN: dạ thưa quý Toà, Uỷ ban nhân dân đã xuống hoà giải rồi
nhưng gia đình nhà CÔNG không nhất trí ạ.
Luật sư THOA: Vâng. Tại các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và tại phiên
ngày hôm nay, chị đã khẳng định rằng nhà anh CÔNG đã mở cửa sổ tại
tầng 1 và tầng 2 nhìn sang ngõ đi riêng của nhà chị. Vậy chị hãy cho
HĐXX biết rõ cửa đó có cánh cửa hay không?
Chị VÂN: Dạ thưa quý Toà. Cửa sổ nhà anh Công mở sang ngõ nhà tôi
có 2 cánh và khi cánh cửa mở vuông góc lấn sang không gian nhà tôi.
Luật sư THOA: Chị khẳng định cửa sổ nhà anh CÔNG mở ra có lấn
sang phần đất nhà chị. Vậy chị có biết khoảng cách giữa tường mở cửa
sổ nhà anh CÔNG đến không phận đất của ngõ nhà chị là bao nhiêu cm
không?
Chị VÂN: Dạ thưa quý Toà là khoảng 15cm.
Luật sư Thoa: Tại phiên toà ngày hôm nay, anh Trọng là chồng chị đã uỷ
quyền lại cho chị để tham gia phiên toà. Anh TRỌNG cũng đã gặp luật
sư và trao đổi: Là vì xuất phát từ tình cảm hang xóm, láng giềng với gia
đình nhà anh CÔNG thì anh Trọng rất mong muốn là đề nghị gia đình
anh CÔNG là chỉ tháo và bịt hai cửa sổ và 5 cửa thong gió vẫn để gữi
nguyên thì chị có nhất trí không ạ?
Chị VÂN: Dạ thưa quý Toà, từ trước đến nay vợ chồng tôi và vợ chồng
nhà anh CÔNG không hề có mâu thuẫn gì, bản thân tôi cũng không
muốn rằng là khi ra toà như vậy lại gây bất hoà giữa hai gia đình, vì thế
ý kiến của chồng tôi như vậy thì tôi cũng rất là nhất trí.
Luật sư THOA: Vậy thì đề nghị vị Thư kí phiên toà ghi rõ đề nghị tự
nguyện này của vợ chồng chị VÂN và anh TRỌNG. Cảm ơn chị.
THẨM PHÁN: Mời chị VÂN ngồi.
11


Luật sư THOA: Thưa HĐXX, cho pháp tôi được hỏi anh CÔNG – bị
đơn ạ.
THẨM PHÁN: Mời anh CÔNG đứng dậy.
Luật sư THOA: Đề nghị anh CÔNG cho biết, khi gia đình anh tiến hành
xây dựng nhà tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Chung, huyện Hà Thanh, Bắc
Ninh thì gia đình anh có xin giấy phép xây dựng hay không?
Anh CÔNG: Dạ thưa HĐXX, ở khu tôi ở thì khi xây nhà chẳng ai xin
giấy phép cả vì thế tôi cũng không có giấy phép xây dựng ạ.
Luật sư THOA: Vậy đề nghị anh cho phép rõ rằng anh có biết là pháp
luật Việt Nam quy định như thế nào về quyền trổ cửa hay không?
Anh CÔNG: Thư HĐXX, tôi không biết.
Luật sư THOA: Vâng, cảm ơn anh.
Luật sư THOA: Thưa HĐXX, tôi không còn câu hỏi nào khác.
THẨM PHÁN: Mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phía bị
đơn tham gia hỏi.
Luật sư SƠN: Thưa HĐXX, cho phép tôi hỏi bị đơn ạ.
THẨM PHÁN: Mời anh CÔNG đứng dậy.
Luật sư SƠN: Anh CÔNG hãy trả lời cho HĐXX biết vì sao khi xây
dựng ngôi nhà, anh lại phải lùi 30cm đất cho với ranh giới đất giữa hai
nhà.
Anh CÔNG: Thưa HĐXX, khi tôi xây nhà thì tôi đã tính mở cửa cho
thông thoáng, vì thế mà tôi đã chủ định xây nhà lùi vào 30cm ạ.
Luật sư SƠN: Vậy thì theo biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày
15/04/2008 do toà án lập thì cửa sổ nhà anh mở vuông góc lấn sang
12


không gian ngõ đi nhà chị VÂN là 15cm và anh cũng đã trình bày là anh
sẽ khắc phục bằng cách thay bằng 1 cánh cửa sổ khác. Vậy anh hãy trình
bày cụ thể hơn cho HĐXX biết biện pháp của anh như thế nào?
Anh CÔNG: Vâng ạ. Thưa HĐXX, về phần hai cánh cửa sổ trên tường
nhà tôi thì khi mở vuông góc ra thì có lấn sang không gian nhà anh
Trọng - chị VÂN là 15cm ạ, thì về vấn đề này tôi sẽ khắc phục như sau
là: tôi sẽ làm các cánh cửa sổ khác nhỏ hẹp hơn với chiều rộng khoảng
30cm, tôi làm sao cho các cánh cửa của tôi không ảnh hưởng không gian
nhà chị VÂN là được.
Luật sư SƠN: Vâng cảm ơn anh.
THẨM PHÁN: Mời anh CÔNG ngồi.
Luật sư SƠN: Xin phép HĐXX cho tôi được hỏi nguyên đơn.
THẨM PHÁN: Mời chị VÂN đứng dậy.
Luật sư SƠN: Chị VÂN hãy trả lời cho HĐXX biết cửa sổ nhà anh
CÔNG có nhìn thẳng vào nhà chị hay không?
Chị VÂN: Cửa sổ nhà anh CÔNG đối diện ngõ nhà tôi, nhìn ra vườn tôi.
Vậy tại sao chị khẳng định rằng việc mở cửa sổ ảnh hưởng đến sinh hoạt
gia đình chị trong khi đó hướng nhìn của cửa sổ là khu vườn chứ không
phải là ngôi nhà cửa chị?
Chị VÂN: Nhưng mà khu vườn này gia đình tôi định sẽ xây nhà.
Luật sư SƠN: Vâng, cảm ơn chị. Thưa HĐXX, tôi không còn câu hỏi
nào đối với nguyên đơn.
THẨM PHÁN: Các đương sự có ai đề nghị hỏi gì thêm không? Mời
nguyên đơn.
Chị Vân: Thưa HĐXX, tôi không.
13


Anh CÔNG: Thưa HĐXX, tôi không hỏi gì thêm.
THẨM PHÁN: Không ai đề nghị hỏi thêm gì, thay mặt HĐXX tôi tuyên
bố kết thúc thủ tục Hỏi chuyển sang phần TRANH LUẬN.
***
THẨM PHÁN: Đề nghị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phía
nguyên đơn, phát biểu ý kiến tranh luận bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho nguyên đơn.
Luật sư THOA: Kính thưa HĐXX, thay mặt phía nguyên đơn là chị
Nguyễn Ngọc Vân và anh Hoàng Văn Trọng, tôi xin trình bày quan điểm
phía nguyên đơn như sau:
Gia đình anh CÔNG là hàng xóm liền kê gia đình chị VÂN và anh
TRỌNG, xét về quan hệ tính cảm làng xóng láng giềng thì hai gia đình
có mối quan hệ thân thiện và chưa có mâu thuẫn xảy ra bao giờ. Mặc dù
khi biết gia đình anh công trổ cửa sổ và có lấn sang không gian phần đất
của ngõ đi riêng của gia đình nhà mình thì gia đình thân chủ tôi trức tiếp
gặp gỡ và trao đổi nhiều lần nhưng đề nghị của thân chủ tôi vẫn không
được chấp nhận. Gia đình thân chủ tôi đã phải nhờ đến cơ quan cấp cơ
sở để tiếng hành hoà giải nhưng vẫn không thành. Việc hai bên gia đình
phải đưa nhau ra toà để yêu caaud toà phán xét là điều mà thân chủ tôi
không mong muốn. Tại phiên toà ngày hôm nay, xuất phát từ ý nguyện
là tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiện giữa hai bên gia đình thì gia
đình thân chủ tôi đã không đề nghị gia đình anh CÔNG bịt 5 cửa chớp
lật tạ tầng 1, tầng 2 và tầng lửng. Vì vậy tôi không có gì tranh luật trong
vấn đề này.
Về yêu cầu thứ hai của thân chủ tôi đó là việc trổ hai cánh cửa tại tầng 1
và tầng 2 của gia đình anh CÔNG đã lấn sang không gian nhà chị VÂN

14


và anh TRỌNG hoàng toàn trái ý muốn của thân chủ tôi cũng như trái
quy định của pháp luật bởi lẽ:
Thứ nhất, trong quá trình xây dựng nhà, anh CÔNG tự ý trổ cửa sổ mà
không được sự đồng ý của gia đình anh TRỌNG và chị VÂN.
Thứ hai việc mở sở sổ gia đình nhà anh CÔNG đã ảnh hưởng đến sinh
hoạt bình thường của gia đình chị VÂN. Thưa HĐXX, căn cứ vào biên
bản xem xét thẩm định tại chỗ hiện trạng Toà án nhân dân xã THANH
CHUNG lập ngày 15/04/2008 đã xác định rõ phần lung nhà hai tầng
rưỡi của nhà anh CÔNG dài 7m giáp ngõ nhà chị VÂN và xây cách ranh
giới nhà chị VÂN là 30cm. Trên tường tầng 1 của ngôi nhà đã trổ cửa sổ
cách mặt đất ngõ đi là 1,45m chiều cao cửa sổ là 1,2m, chiều rộng 45cm,
xác đình cửa sổ có hai cánh bằng gỗ khi mở ra nửa cánh sang nhà chị
VÂN là 15 cm. Trên tầng hai có một của sổ hai cánh có chiều rộng là
80cm và chiều dài là 1,2m. Thưa HĐXX, căn cứ theo các quy định của
pháp luật VIỆT NAM cụ thể: tại điều 271 – Bộ luật dân sự Việt Nam
năm 2005 có quy định rõ: “1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào,
cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo
quy định của pháp luật về xây dựng. Tại khoản 4 – điều 10 của luật xây
dựng Việt Nam quy định rõ: Nghiêm cấm các hành vi trong hoạt động
xây dựng, hành vi xây dựng vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
Tại Điều 7 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy định rất rõ về việc mở
cửa sổ cửa thông hơi, ban công khi xây dựng: Chỉ được mở các cửa đi,
cửa sổ, lỗ thông hơi trên các bức tường cách ranh giới ít nhất là 2m. Như
vậy có thể nói việc trổ hai cánh cửa sổ nhà anh CÔNG tại tầng 1 và tầng
2 với khoảng cách từ cửa sổ tới mặt đất là 1,45m và chỉ cách ngõ nhà chị
VÂN là 0,3m là vi phạm quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Phía nguyên
đơn chính thức đề nghị HĐXX buộc phía bị đơn gia đình anh CÔNG là
phải tháo dỡ 4 cánh cửa sổ và bịt hai cánh cửa sổ tại tầng 1 và tầng 2
hướng sang ngõ đi nhà chị VÂN và anh Trọng. Phía nguyên đơn rất
15


mong HĐXX căn cứ vào các quy định của pháp luật để quyết định một
bản án phù hợp với các quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn
HĐXX.
THẨM PHÁN: Mời chị Vân đứng dậy. Ngoài ý kiến tranh luận luật sư
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị, chị có ý kiến tranh luật thêm
không?
Chị VÂN: Tôi không có ý kiến gì.
THẨM PHÁN: Mời chị ngồi. Mời luật sư người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho bị đơn có ý kiến đối đáp tranh luận lại với quan điểm của
luật sư phía nguyên đơn.
Luật sư SƠN: Kính thư HĐXX, sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án
cũng như dựa trên kết quả hỏi công khai của phiên toà hôm nay, với tư
cách bảo vệ quyền và lợi ích hợi pháp cho bị đơn là anh NGUYỄN VĂN
CÔNG, tôi xin được trình các quan điểm pháp lí để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho thân chủ của tôi.
Kính thư HĐXX, tại phiên toà hôm nay phía nguyên đơn là chị VÂN
cho rằng việc trổ cửa sổ của anh CÔNG là không đúng quy định của
pháp luật. Tuy nhiên căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành
chúng tôi có thể khẳng định rằng việc anh CÔNG trổ cửa sổ là phù hợp
vì những lí do sau:
Thứ nhất theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 15/04/2008 do
uỷ ban nhân dân xã Thanh Chung lập mà luật sư phía nguyên đơn đã
trình bày. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí nội dung biên bản thẩm định trên.
Tuy nhiên phía bị đơn chúng tôi không đồng ý với việc Luật sư phía
nguyên đơn biện dẫn các điều luật: Điều 271 Bộ luật dân sự năm
2005,.khoản 4 điều 10 luật Xây dựng năm 2003 và mục 7.12 .2 điều 7.12

16


phần 2 chương 7 Quy chuẩn xây dựng năm 1997 bởi vì những điều luật
mà luật sư phía nguyên đơn biện dẫn ,chúng tôi có ý kiến như sau:
+ Một là Quy chuẩn xây dựng năm 1997 điều 7.12 mà phía luật sư
nguyên đơn biện dẫn để chứng minh cho yêu cầu của mình là quy định
cho các công trình xây dựng ở đô thị còn nhà đất của gia đình chị Vân và
anh Công đang ở là khu dân cư nông thôn .Ngoài ra tường nhà anh Công
giáp ngõ để đi vào khu đất nhà chị Vân chứ không phải là giáp tường
của nhà chị Vân
+Hai là việc trổ cửa sổ và lắp cánh cửa sổ của nhà anh Công là không vi
phạm pháp luật ,không có hành vi lấn chiếm diện tích đát của nhà chị
Vân về việc này theo quy định tại khoản 2 điều 265 Bộ luật Dân sự năm
2005 quy định người có quyền sử dụng đất có quyên sử dụng không gian
và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới khuôn viên .Tại khoản 2
điều 266 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định trong trường hợp nhà đất
xây riêng biệt những tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được
đục tường ,kết cấu xây dựng tới giới hạn ngăn cách tường của mình do
đó trê phần đất nhà anh Công,anh Công có quyền xây dựng nhà và trên
phần tường nhà giáp đất ngõ của gia đình chị Vân, anh Công có quyền
trổ cửa sổ và cửa thông gió
+Ba là hướng nhìn của cửa sổ nhà anh Công là hướng ra khoảng không
gian là khu vườn nhà chị Vân điều này đã được chị Vân khẳng định
trong phần hỏi tại phiên tòa hoàn toàn không nhìn vào nội thất của gia
đình chị Vân ,vì vậy việc trổ cửa sổ của anh Công không ảnh hưởng gì
tới sinh hoạt của gia đình nhà chị Vân
Kính thưa HĐXX hiện nay trên các bức tường tầng 1,tầng 2 ,tường nhà
anh Công có mở 2 cửa sổ và 5 cửa thông gió phía nguyên đơn đã tự
nguyện để phía bị đơn giữ nguyên 5 cửa thông gió vì vậy chúng tôi
không tranh luận về vấn đề này .Tuy nhiên còn về 2 cửa sổ ,tại phiên tòa
17


ngày hôm nay anh Công cũng đã thừa nhận khi mở cửa sổ do vuông góc
đã lấn sang khoảng không gian đất nhà chị Vân ,anh Trọng là 15cm
.Tại phiên tòa ngày hôm nay phía bị đơn đã cam kết làm lại các cánh cửa
sổ để khi mở ra sẽ không lấn sang đất nhà chị Vân ,anh Trọng,vì vậy
chúng tôi không đồng ý với yêu cầu của phía nguyên đơn .Kính thưa
HĐXX trên đây là những cơ sở pháp lý và các căn cứ chứng minh mà
phía bị đơn đã trình bày.Vì vậy kính mong HĐXX căn cứ vào các quy
định của Pháp luật hiện hành và phong tục tập quán sinh hoạt ở nông
thôn Việt Nam cũng như kết quả hỏi công khai tại phiên tòa ngày hôm
nay để ra một phán quyết hợp lý hợp tình , bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho thân chủ của tôi .Xin trân trọng cảm ơn HĐXX .
THẨM PHÁN:-Mời anh Công đứng dậy .Ngoài ý kiến tranh luận của
luật sư bảo vệ quyền va lợi ích hợp pháp cho anh thì anh có ý kiến tranh
luận gì thêm không?
Anh CÔNG:-Thưa tòa, tôi không có.
THẨM PHÁN-Mời anh ngồi.Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho nguyên đơn có ý kiến đối đáp lại với luật sư của bị đơn hay không?
Luật sư THOA :-Kính thưa HĐXX phía ngyên đơn cũng đã lắng nghe ý
kiến và quan điểm của luật sư phía bị đơn và chúng tôi cũng có ý kiến
tranh luận như sau:quy chuẩn xây dựng mà phía nguyên đơn biện dẫn là
quy chuẩn xây dựng Việt Nam được áp dụng đối với kiến trúc đô thị và
kiến trúc nông thôn hiện nay thì chưa có quy chuẩn xây dựng áp dụng
riêng cho kiến trúc nông thôn vì vậy quan điểm của phía luật sư bị đơn
cho rằng biện dẫn của phía nguyên đơn là không chính xác là hoàn toàn
không có đủ cơ sở pháp lý .Xin hết ạ.
THẨM PHÁN:-Đề nghị luật sư phía bị đơn có ý kiến đối đáp tranh luận
lại với quan điểm của luật sư phía nguyên đơn
18


Luât sư SƠN:-Kính thưa HĐXX tất cả các tài liệu chứng cứ phía bị đơn
cung cấp đầy đủ cho tòa án,các căn cứ pháp lý chúng tôi đã nêu rõ tại
phiên tòa hôm nay vì vậy phía bị đơn không có tranh luận gì thêm.Xin
cảm ơn HĐXX.
THẨM PHÁN:Các đương sự có ai có ý kiến tranh luận gì thêm
không?...Không ai có ý kiến tranh luận gì thêm thay mặt HĐXX tôi
tuyên bố kết thúc phần thủ tục Tranh luận chuyển sang phần thủ tục
Nghị án.Đề nghị mọi người trong phòng xử án nghỉ tại chỗ chờ HĐXX
tuyên án

-----------***---------THƯ KÝ:-Đề nghị tất cả mọi người trong phòng xử án đứng dậy.Mời
HĐXX vào phòng xử án
THẨM PHÁN:-Thay mặt HĐXX tôi tuyên đọc bản án.Mời mọi người
trong phòng xử án ngồi,riêng các đương sự đứng nghe HĐXX tuyên án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập---Tự do--Hạnh phúc
Nhân danh nước cộng hòa XHCN Việt Nam ,tòa án nhân dân huyện Hà
Thanh ,tỉnh Bắc Ninh xét thấy sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong
hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận
tại phiên tòa HĐXX nhận đinh;-Xét yêu cầu của anh Trọng ,chị Vân
19


buộc anh Công phải tháo dỡ 2 cánh cửa sổ và bịt 2 cửa sổ hướng sang
lối đi của gia đình chị Vân HĐXX thấy rằng quá trình xây dựng nhà ở
anh Công đã trổ 2 cửa sổ hướng sang ngõ đi của gia đình chị Vân không
được sự đồng ý của gia đình anh Trọng ,chị Vân .Ngày 15/04/2008 Tòa
án nhân dân huyện Hà Thanh đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ
,kết quả xem xét thẩm định tại chỗ cho thấy 2 cửa sổ trên tường nhà anh
Công ở tầng 1,tầng 2 hướng sang ngõ đi của gia đình chị Vân có khoảng
cách từ mặt đất tới của sổ ở tầng là 1m45 cách ngõ nhà chị Vân 0,3m
khi mở cửa sổ ra vuông góc đã lấn sang khoảng không nhà anh
Trọng,chị Vân là 15cm .Điều 271 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: chủ sở
hữu chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh ,nhà đối
diện và lối đi chung theo quy định của Pháp luật về xây dựng ,khoản 4
điều 10 luật Xây dựng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt
động xây dựng :có hành vi xây dựng không tuân theo quy chuẩn ,tiêu
chuẩn xây dựng .Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 1997 tại mục
7.12.2 điều 7.12 Quy định về việc mở cửa sổ,cửa thông hơi,ban công khi
xây dựng chỉ được mở các cửa đi, cửa sổ,lỗ thông hơi trên các bức tường
các ranh giới đất nhà bên cạnh ít nhất 2m ,như vậy việc mở cửa sổ của
anh Công như trên đã vi phạm các quy định tại điều 271Bộ luật Dân sự
2005 ,khoản 4 điều 10 Luật xây dựng và mục .12.2 điều 7.12 chương 7
phần 2 tập 1 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và gây ảnh hưởng tới sinh
hoạt bình thường của gia đình chị Vân.Từ các căn cứ trên HĐXX thấy
đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của phía nguyên đơn ,trong quá trình giải
quyết vụ án chị Vân, anh Trọng yêu cầu anh Công phải tháo dỡ 4 cánh
cửa sổ ,bịt 2 cửa sổ và 5 cửa thông gió tại phiên tòa hôm nay nguyên
đơn chỉ yêu cầu phía bị đơn tháo dỡ 4 cánh cửa sổ,bịt 2 cửa sổ và tự
nguyện đồng ý để cho anh Công giữ nguyên 5 cửa thông gió là hoàn
toàn phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật .Về án phí dân sự sơ
thẩm ,căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự
khoản 1,điều 7 nghị định số 70 CP ngày 12/06/1997,anh Công phải chịu
20


án phí dân sự sơ thẩm và yêu cầu của anh không được chấp nhận vì các
lẽ trên quyết định áp dụng khoản 1 ddieed 271 Bộ luật Dân sự
2005,khoản 4 điều 10 Luật xây dựng ,mục 12.2 điều 7.12 chương 7 phần
2 tập Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 1997 ,khoản 1 điều 7 nghi
định số 70 CP ngày 12/06/1997 về án phí ,lệ phí,căn cứ khoản 9 điều 25
Bộ luật tố tụng dân sự xử:chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Hoàng
Văn Trọng,chị Nguyễn Ngọc Vân đối với anh Nguyễn Văn Công buộc
anh Nguyễn Văn Công phải tháo dỡ 4 cửa sổ và xây bịt 2 cửa sổ có
chiều dài 1,2m rộng 0,45m ở tầng 1 và tầng 2 tại diện tích nhà xây
hướng sang ngõ đi riêng của nhà anh Trọng,chị Vân ,anh Công được giữ
nguyên 5 cửa thông gió đã mở hướng sang ngõ đi của gia đình anh
Trọng, chị Vân theo hiện tại kích thước 0,4m x 0,8m.Về án phí anh
Nguyễn Văn Công phải chịu 50.000đ án phí dân sự sơ thẩm hoàn trả anh
Hoàng Văn Trọng,chị Nguyễn Ngọc Vân 50.000đ tiền tạm ứng án phí đã
nộp theo biên lai số 003421 ngày 10/01/2008 tại tòa án huyện Hà
Thanh .Các đương sự có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày
kể từ ngày tuyên án ,thẩm phán,các hội thẩm nhân dân đã kí.Thay mặt
HĐXX tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa.
------------------------------HẾT-------------------------------THƯ KÍ: CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN XEM!!!!

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×