Tải bản đầy đủ

THAM LUAN CONG DOAN CHAM LO DOI SOG

THAM LUẬN
Nội dung: Công đoàn với công tác chăm lo đời sống của CBCC
Người
luận:...........................................................................................

tham

Chức vụ:........................................................................................................
Đơn vị: ...............................................................................
Kính thưa các quý vị đại biểu ! Thưa toàn thể Đại hội !
Được sự đồng ý của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin thay mặt cho đoàn viên
Công đoàn Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long, phát biểu tham luận về nội dung
Công đoàn với công tác chăm lo đời sống của CBCC.
Như các quý vị đại biểu đã biết, Công đoàn, đó là một tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở
tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công đoàn đại diện cho người lao động,
chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Riêng với Công đoàn của ngành Kiểm lâm, mang rất nhiều đặc thù của
ngành, đó là về công việc, thời gian không kể ngày đêm... Luôn phải chăm lo
đến đời sống của các đoàn viên trong Công đoàn. Các đoàn viên công đoàn là
các CBCC Kiểm lâm, có người phải làm việc ở những vùng có điều kiện không

thuận lợi, đi lại vô cùng khó khăn vất vả, nên đời sống vật chất, tinh thần không
được như mong muốn. Mặt khác, còn phải đối mặt với nhiều mặt trái của xã hội,
nếu người công chức Kiểm lâm không vững vàng về bản lĩnh chính trị thì tiêu
cực rất dễ xảy ra.
Nắm bắt được điều đó, Công đoàn cơ sở thành viên Hạt Kiểm lâm thành
phố Hạ Long đã chủ động làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần giúp
cho CBCC Hạt Kiểm lâm yên tâm công tác, quyền và lợi ích của CBCC được
bảo vệ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.
Bản thân tôi là một đoàn viên, một kiểm lâm viên, qua quá trình công tác
tại Hạt Kiểm lâm TP. Hạ Long từ tháng......./........., một thời gian không dài,
nhưng cũng đủ để nhận thấy rằng, BCH Công đoàn Hạt đã rất quan tâm đến đời
sống tinh thần của các đoàn viên trong Công đoàn, thường xuyên thăm hỏi động
viên, lắng nghe, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của các đoàn viên một cách
chân thành, động viên kịp thời những đoàn viên khi đau ốm, người thân bệnh
nặng, hay là việc hiếu, hỉ trong gia đình; Lãnh đạo Hạt và Công đoàn Hạt tạo
mọi điều kiện tốt nhất về nơi ăn, ở đối với các đoàn viên ở xa nhà, ở tập thể tại
văn phòng và các Tổ, Trạm Kiểm lâm.
Hằng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ công
chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số địa phương trong nước. Tổ
chức tặng quà cho các cháu thiêu nhi là con của đoàn viên trong Công đoàn vào


các dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi; có phần thưởng động viên, khích
lệ tinh thần cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.
Công đoàn còn thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo Hạt trong giải
quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức như: Tiền lương, tiền
thưởng, đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với các đoàn viên có thành tích
xuất sắc được cấp trên ghi nhận. Công đoàn còn kết hợp chuyên môn tạo điều
kiện cho một số đoàn viên tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống gia đình.
Công đoàn Hạt đã thực sự đem lại niềm vui, niềm phấn khởi cho CBCC
trong Hạt; các đồng chí, đồng nghiệp gắn bó nhau hơn, tâm sự cởi mở hơn, đời
sống văn hóa, tinh thần được nâng cao hơn.

* Trong thời gian vừa qua, Công đoàn Hạt đã làm tốt công tác chăm lo
đời sống cho CBCC; với mục đích thời gian tới, Công đoàn Hạt sẽ làm tốt hơn
nữa vai trò này, tôi xin góp ý thêm một số nội dung như sau:
Thư nhất, Người cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đồng chí, người
đồng nghiệp, người bạn gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm của đồng
chí, đồng đội của mình.
Ngược lại, mỗi đoàn viên cũng cần xác định rõ trách nhiệm của mình,

không ngừng học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, tạo môi trường
làm việc lành mạnh, đoàn kết nhất trí tin tưởng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự
chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và Công đoàn Hạt.
Thứ hai, Công đoàn Hạt cần tham mưu cho lãnh đạo Hạt trong việc phân
công công việc, đảm bảo đúng người đúng việc, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn
viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, đồng thời có điều kiện
chăm lo việc gia đình, có như vậy thì các đoàn viên mới yên tâm, công tác và
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, Công đoàn Hạt nên tổ chức cho các đoàn viên Công đoàn tham
gia các hoạt động giao lưu, thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, qua đó tạo sự
gần gũi, thân mật, sự đồng thuận thống nhất cao, tinh thần đoàn kết thương yêu
giúp đỡ lẫn nhau giữa các đoàn viên Công đoàn.
Trên đây là ý kiến tham luận của tôi về nội dung Công đoàn với công tác
chăm lo đời sống của CBCC. Xin cảm ơn Đại hội đã chú ý lắng nghe.
Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp !
Xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×