Tải bản đầy đủ

Moi moi nguoi tham khao. Dinh luat I Newto - 10NC

Câu hỏi: Tuỳ em
Đáp án:
Chào mừng các thầy cô giáo đến dự Gi ờ h ọc v ật l ý
lớp 10 A1 Trường THPT………….
SIR ISAAC NEWTON
Isaac Newton.
…………………………………
…………(Thân thế,
những thành tựu của
Newton) …………………
…………………….
1. QUAN NIỆM CỦA A-RI-XTỐT.

Khi muốn cho một vật duy trì được vận
tốc không đổi thì phải có một vật khác
tác dụng lên nó.
Muốn cho vật 2
Chuyển động và
duy trì chuyển
động của nó ta
phải làm gì?

Ví dụ
Nhận xét về sự
chuyển động của
vật 2
1. Quan điểm của A-ri-tôt
2. THÍ NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GA-LI-LÊ.
TN 1
TN 2
TN 3
α
h
h’
Nhận xét về sự
chuyển động của
vật (Độ cao)
Nhận xét về sự
chuyển động của
vật nếu ta giảm
góc nghiêng.
(Độ cao, quãng
đường)
α
h
h’
Điều gì sẽ xảy ra
với sự chuyển
động của vật nếu
ta cho góc
nghiêng bằng
không?
Kết luận?
KẾT LUẬN:Thí nghiệm này cho thấy, nếu ta có thể
loại trừ được các tác dụng cơ học lên một vật thì vật
sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc vốn có của
nó.
v
r
1. Quan điểm của A-ri- xtôt
2. THÍ NGHIỆM LỊCH SỬ CỦA GA-LI-LÊ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×