Tải bản đầy đủ

Cách chát nhiều níc yahoo mà không cần phần mềm

Cách chát nhiều níc yahoo mà không cần phần mềm
Ta vào Start + run gõ vào regedit
Mở ra cái khung Registry editor
Theo đường dẫn này
My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager\Te st
Tạo khóa String Value
Và đặt tên cái Value là : plural double click vào
Ngay dòng VALUE Data gõ số 1 để thiết lập thông sô .
Rùi còn chờ gì nữa mà ko ra chat với nhiều nick bằng yahoo nữa !!!!
Lê Văn Hoạt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×