Tải bản đầy đủ

giáo án ngữ văn 6 bài 3

TUẦN 6
Soạn:15/9/2011
Giảng 6ab
Tiết 21 THẠCH SANH
A. Mục tiêu
- Tiết 1 giúp HS đọc nắm chắc về truyện cổ tích, hiểu nội dung văn bản
- Rèn kĩ năng đọc, tóm tắt
- Ca ngợi người tốt, phê phán kẻ xấu xa
B. Chuẩn bị
- GV: Giáo án, bảng phụ
- HS: Soạn bài, vẽ tranh
C.Tiến trình tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1:Khởi động
1. Ổn định
Sĩ số 6a
6b
2. Kiểm tra : Lê Lợi đã nhận được gươm thần như thế nào? Ý nghĩa của truyện?
3. Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động của thầy và trò

Gv hướng dẫn hs : giọng chậm rãi , sâu lắng ở
đoạn đầu. Đoạn sau say mê khi tả các trận đánh
Gọi 1-2 em tóm tắt văn bản ngắn gọn. Gv cho
hs khác nhận xét, bổ sung
Văn bản này thuộc thể loại nào?
Thế nào là truyện cổ tích? Khác truyền thuyết
như thế nào?
Văn bản có thể chia làm mấy phần?
Nội dung chính của từng phần?
Hs : Bảng phụ
Văn bản có những nhân vật nào?
Ai là nhân vật chính?
Hs :

Nội dung kiến thức
I. Tìm hiểu chung
1. Đọc
2. Chú thích :
3. Thể loại
Cổ tích
4. Bố cục :
- P1:Từ đầu ->mọi phép thần thông :Sự ra
đời của Thạch Sanh
- P2:Còn lại :Các chiến công của TS
II. Tìm hiểu văn bản
1. Sự ra đời của Thạch sanh

- Sự ra đời khác thường
+ Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai
Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì khác làm con
thường?
+ Bà mẹ mang thai nhiều năm mới sinh
Hs :
+ Được thần dạy võ nghệ và mọi phép
thần thông
Có gì bình thường ?
Hs : (Gia cảnh như thế nào?)

- Bình thường:
+ Con gia đình nông dân
+ Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi
Qua các sự việc trên, nhân dân muốn thể hiện -> Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ, tăng sức
quan niệm gì về người anh hùng dũng sĩ?
hấp dẫn nhưng vẫn gần gũi
Hoạt động 3. Củng cố, HDVN
Thạnh Sanh thuộc loại truyện gì?
Thạch Sanh trải qua mấy thử thách?
Nhận xét gì về Thạch Sanh?
Đọc lại truyện, tóm tắt


Ngày soạn: 15/9/2011
giảng 6a,b:
Tiết 22: THẠCH SANH
A. Mục tiêu
- Giúp HS nắm nội dung, ý nghĩa của truyện
- Thấy được sự đối lập giữa thiện – ác, xấu - tốt
- Phân tích, so sánh
- Yêu hoà bình, đề cao người tốt, lên án kẻ xấu
B. Chuẩn bị
- GV: Giáo án, bảng phụ
- HS: Soạn bài
C.Tiến trình tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1:Khởi động
1. Ổn định
Sĩ số 6a
6b
2. Kiểm tra :
Sự ra đời của Thạch Sanh có gì đặc biệt ?
3. Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức
2. Những thử thách mà TS trải qua :

Để cưới được công chúa TS đã phải trải qua
những thử thách nào?
Thử thách đầu tiên với TS là gì ?
* Bị mẹ con LT lừa đi canh miếu thờ, có
Vì sao TS nhận lời đi canh miếu thờ?
chằn tinh ăn thịt người
Điều đó bộc lộ được đức tính đáng quý nào của
chàng ?
- Tin lời LT và vâng lời mẹ nuôi -> Thật
thà, sống có tình nghĩa
Giả sử biết trước nguy hiểm, chàng cũng đi
canh miếu. Em có nghĩ thế không? Vì sao?
Hs : Có,Vì TS là dũng sĩ không biết sợ nguy
hiểm
Chiến công đầu tiên của TS diễn ra như thế
nào?
Hs : CT hoá phép, TS dùng búa đánh lại, cuối
cùng chặt đầu mang về
Qua thử thách này em có nhận xét gì về TS?
Thử thách thứ hai đến với TS là gì ?

=> Dũng cảm , mưu trí

* Bị LT lừa xuống hang giết đại bang cứu
Vì sao TS nhận lời xuống hang cứu công chúa? công chúa rồi chèn chặt cửa hang không
Chiến công thứ hai đến với chàng như thế nào? cho lên
Hs : Tự bộc lộ
Chiến công này tiếp tục khẳng định phẩm chất - Tin ở LT, biết nơi đó có người đang bị
nào của TS ?
hại ->Tốt bụng , không sọ nguy nan
=>Thật thà , can đảm, dũng mảnh
Thử thách tiếp theo của TS là gì ?
Chàng đã tự giải thoát cho mình bằng cách
nào?

*Bị LT lấp kín cửa hang, bị hồn chăn tinh,
đại bang hãm hại phải ngồi tù
- Cứu con vua Thuỷ Tề, được tặng cây
đàn thần, gãy đàn khiến công chúa khỏi


bệnh, thật thà kể chuyện mình bị hại
Thử thách cuối cùng của chàng là gì ?

*Bị 18 nước chư hầu mang quân đánh

TS đã đánh lui giặc bằng cách nào?

- Gảy đàn khiến quân sĩ bủn rủn chân tay
không nghĩ tới chuyện đánh nữa, nấu niêu
cơm đãi kẻ thua trận

Chi tiết tiếng đàn có ý nghĩa gì trong truyện TS
GV : đó là tiếng đàn công lí, tiếng đàn thể hiện
khát vọng hoà bình của nhân dân ta…

=> Nhân đạo yêu hoà bình

Để tôn vinh người dũng sĩ TS, nhân dân đã tạo
thêm một nhân vật có chức năng đối lập với
TS, đó là ai?
Hs : Lí thông và mẹ
Qua những lần hãm hại TS, em có nhận xét gì
như thế nào về hai mẹ con LT ?

3. Mẹ con Lí thông :
- là nhữn kẻ xảo trá, lọc lừa, phản bội đọc
ác , bất nhân bất nghĩa - > tượng trưng
cho cái ác

Cuối cùng mẹ con chúng phải nhận kết qủa
như thê nào ?kết cục này biểu hiện quan niệm
nào của nhân dân về công lí xã hội?

- Biến thành bọ hung, bị sét đánh “Gieo
gió gặp bão”
=> Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác

Truyện có những chi tiết thàn kì nào đặc sắc ?
Ý nghĩa của chi tiết đó là gì ?
Hs Thảo luận trong 5’ Ghi vào giấy Rôki
Sau đó gv gọi đại diện các nhóm lên trình bày.
Gv nhận xét , bổ sung

4. Ý nghĩa của một số chi tiết thần kì
- Tiếng đàn thần : Giúp TS giải oan, cứu
công chúa khỏi bệnh, vạch mặt LT->
Tượng trưng cho công lí
+ Đánh lui quân 18 nước chư hầu, cảm
hoá được kẻ thù -> đại diện cho cái thiện,
yêu chuộng hoà bình
- Niêu cơm :Tượng trưng cho tấm lòng
nhân đạo, tư tưởng yêu hoà bình, làm cho
quân giặc ngạc nhiên, khâm phục

Hoạt động 2: Củng cố, HDVN
Em có thích kết thúc của truyện không ? Vì sao ?
Đây là một kết thúc phổ biến trong các truyện cổ tích.
Hãy tìm một số truyện chứng minh ?( Cây khế,Sọ dừa , tấm cám…)
Tóm tắt truyện , học thuộc ghi nhớ
Nắm nội dung phân tích, đọc phần đọc thêm
Chuẩn bị Giới thiệu bài: Em bé thông minh
----------------------------------------------------Ngày soạn 15/9/2011
Giảng 6a,b:
Tiết 23:CHỮA LỖI DÙNG TỪ
A. Mục tiêu
- Giúp HS nắm được phép lặp và lỗi lặp từ
- Giúp HS nắm được từ gần âm khác nghĩa
- Nhận lỗi và phân tích nguyên nhân mắc lỗi, tìm ra cách chữa các lỗi mắc phải
- Có ý thức tránh mắc lỗi khi dùng từ
B. Chuẩn bị


- GV: Giáo án, bảng phụ
- HS: Đọc, nghiên cứu bài
C.Tiến trình tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Khởi động
1. Ổn định
Sĩ số 6a
6b
2. Kiểm tra
Một từ có thể có mấy nghĩa? thế nào là nghĩa gốc? Nghĩa chuyển? Cho ví dụ ?
3. Giới thiệu bài
Hoạt động 2:Hình thành kiến thức

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

GV treo bảng phụ, gọi HS đọc
I. Lặp từ
Trong ví dụ a, những từ nào được lặp đi lặp lại a.
nhiều lần ? Cụ thể lặp lại mấy lần ?
- Tre (7 lần)
- Giữ (4 lần)
- Anh hùng (2 lần)
-> điệp ngữ
Việc lặp lại từ ngữ có tác dụng gì ?
-> Nhấn mạnh ý: vai trò của tre trong
việc bảo vệ đất nước , con người, đánh
giặc… tạo nhịp điệu hài hoà
Tương tự ở ví dụ b.Việc lặp từ ở ví dụ b có
giống với ví dụ a không?
b. Truyện dân gian ( 2lần)
Hs : Không. Đó là lỗi lặp
-> nhàm chán, máy móc
Nó đem lại tác dụng gì cho câu văn?
Hs :làm cho câu văn nặng nề hơn
-> Em rất thích đọc truyện dân gian vì
Gv cho hs chữa lỗi lặp từ. Khi bỏ từ lặp đi , truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì
em thấy câu văn như thê nào?
ảo.
Hs : Rỏ nghĩa , thanh thoát , nhẹ nhàng
II. Lẫn lộn các từ gần âm
GV treo bảng phụ 2 câu sgk
Gạch chân những từ không đúng? Viết lại cho a. Thăm quan -> Tham quan
đúng ?
b. Nhấp nháy -> Mấp máy
Hs :.
-> Nhớ không chính xác hình thúc ngữ
Tham quan : xem tận mắt để mở rộng hiểu âm của từ
biết, Thăm quan thì vô nghiã không có trong
từ điển TV
Nhấp nháy : Mở ra nhắm lại liên tiếp khi có
ánh sáng loé ra.Mấp máy : của động khẽ và
liên tiếp của mắt hoặc có ánh sáng
Nguyên nhân mức lỗi trên là gì?
Hs: Từ có hai mặt: Nội dung và hình thức
Nếu sai hình thức -> sai nội dung
HS thường sai trong chữ viết, phát âm
* Chú ý :
Muốn tránh mắc lỗi dùng sai âm của từ phải + Phải nhớ chính xác nghĩa của từ
làm gì ?
+ Khi nói, đặc biệt khi viết phải chú ý
tránh lặp từ vô ý thức khiến lời văn trở
nên nặng nề, dài dòng


+ Dùng từ nào mình nhớ chính xác hình
thức ngữ âm
Hoạt động 3
HS làm độc lập -> gọi lên bảng làm
Hãy lược bỏ các từ ngữ trùng lặp trong các câu
?

III. Luyện tập
BT1
a. Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên
cả lớp đều rất quý mến( ai, cũng , lấy
làm)

b. sau khi nghe cô giáo kể, chúng ta ai
cũng thích những nhân vật trong câu
chuyện ấy vì họ đều là những người
trưởng thành(đó =ấy, nhứng nhân vật ấy
=họ, những nhân vật = những người)
c. Quá trình vượt núi cao cúng là quá
TL 4nhóm 5’. Sau đó gọi đại diện các nhóm lên trình con người trưởng thành(bỏ lớn lên)
trình bày lấy điểm
BT2
Gv nhận xét , chốt vấn đề
a. Linh động -> Sinh động
-Linh động : không rập khuôn , máy móc
Nguyên nhân mắc lỗi trên là gì ?
nguyên tắc
Hs : Không nhớ chính xác hình thức ngữ âm, - Sinh động : Gợi ra hình ảnh ,cảm xúc
hiểu sai nghĩa của từ
liên tưởng
b. Thủ tục -> Hủ tục
- Thủ tục: những quy định hành chính
cần phải tuân theo
- Hủ tục : thói quen lạc hậu , cần bài trừ
c. Bàng quang -> Bàng quan
- Bàng quan : dủng dưng thờ ơ như
người ngoài cuộc
- Bàng quang : bọng đái chứa nước tiểu
Hoạt động 4: Củng cố, HDVN
- Nhắc lỗi thường mắc
- Phân biệt lỗi lặp và điệp từ
- Nguyên nhân của việc lặp từ
- Học bài. Nắm toàn bộ nội dung của bài
- Rút kinh nghiệm cho bản thân khi dùng từ
--------------------------------------------------Ngày soạn: 15/9/2011
Giảng 6a,b:
Tiết 24: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1
A. Mục tiêu
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về văn tự sự
- Đánh giá kết quả học tập của hs, kịp thời điều chỉnh những thiếu sót
- Rèn kĩ năng nhận diện và sữa lỗi sai trong bài viết
- Nghiêm túc, cầu tiến
B. Chuẩn bị
- GV: Chấm trả bài , bảng chữa lối của hs
- HS: Xem lại đề và dàn ý bài làm
C. Tiến trình lên lớp
Hoạt động 1:Khởi động


1. Ổn định
Sĩ số 6a

6b

2. Kiểm tra :
3. Giới thiệu bài
Hoạt động 2: HD trả bài

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

HS nhớ và nhắc lại đề, GV chép lên bảng

I. Đề bài
Kể lại câu chuyện mà em thích bằng lời văn
của em

Đề yêu cầu gì? Thể loại? Đối tượng?
1. Tìm hiểu đề
- Kể chuyện học sinh tùy chọn
? Cần triển khai ý nào? (nhân vật, sự - Bằng lời văn của em
việc…)
2. Lập dàn ý
a.. Mở bài : kể sự việc khởi đầu
b. Thân bài : kể được diễn biến của câu
chuyện theo trình tự
c.Kết bài: kể được sự việc kết thúc
II. Nhận xét
a.Ưu điểm
- Đa số viết trôi chảy, kể lại bằng lời văn của
- Đa số HS chọn được truyện, có kể được bản thân
sự việc chính, song chưa thực hiện đúng - Bố cục bài viết rõ ràng
yêu cầu
- Một số em không tuân thẻ sự việc chính b.Hạn chế :
(xuyên tạc)
- Một số em hiểu đề song viết thiếu ý chính cơ
bản
- Nhiều em còn sai lỗi chính tả, dấu chấm câu,
chữ viết cẩu thả hay viết hoa tuỳ tiện
- Còn 1 vài em chưa nắm được bố cục của
một bài văn, còn dựa quá nhiều vào SGK,
chưa thoát li và làm bật lên nội dung bằng lời
văn của chính mình
GV phát bài cho hs
Gv đưa bảng phụ có một số lỗi gặp nhiều III. Sửa lỗi - Đọc bài mẫu
trong bài viết
Cho hs tự trao đổi bài với nhau ngay
trong từng bàn
Cho hs tự nêu ý kiến khi nghe các bài
viết ấy
Hoạt động 3:Củng cố, HDVN
- Nhắc lại văn tự sự, cách kể bằng lời văn của mình
- Nhận xét giờ học
- Xem lại bài, tự sữa lỗi
- Soạn : Em bé thông minhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×