Tải bản đầy đủ

giáo án ngữ văn lớp 6 bài 9

Trường THCS Thành Long
Tuần 9
Tiết 36.
.Tập làm văn

Năm học 2015-2016

THỨ TỰ KỂ TRONG VĂN TỰ SỰ

1) Mục tiêu:
a.Kiến thức:
- Học sinh biết: Hai cách kể - hai thứ tự kể :kể “xuôi” kể “ngược” .
- Học sinh hiểu: Điều kiện cần có khi kể “ngược” .
b.Kỹ năng :
- Chọn thứ tự kể phù hợp với đặc điểm thể loại và nhu cầu biểu hiện nội dung .
- Vận dụng hai cách kể vào bài viết của mình .
c. Thái độ :
- Học sinh có ý thức coi trọng trình tự sự việc trong văn bản tự sự.
2) Nội dung học tập:
- HS thấy trong tự sự có thể kể “xuôi”, có thể kể “ngược” tùy theo nhu cầu thể hiện.
- Luyện tập kể theo hình thức nhớ lại.

3) Chuẩn bị :
a. Giáo viên: bảng phụ, tham khảo tài liệu có liên quan bài dạy.
b. Học sinh: chuẩn bị theo yêu cầu của GV ở cuối tiết 33.
4) Tổ chức các hoạt động học tập.
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện :
4.2. Kiểm tra miệng: (5 phút)
Δ: Em hiểu thế nào là ngôi kể thứ ba ? O: Người kể giấu mình đi, gọi nhân vật bằng
Cho một ví dụ minh họa (8đ)
tên. (4đ)
- Cho ví dụ. (4đ)
Δ: Kể theo ngôi thứ nhất là như thế
nào ? Cho một ví dụ và nêu tên bài học hôm O: Người kể xưng “ Tôi ”.
nay? (8đ).
- Có thể kể trực tiếp điều mình muốn kể.
- Kiểm tra bài tập: 2đ
(4đ)
- Ví dụ: 3 đ
- Tên bài: 1 đ.
4.3 Tiến trình bài học:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung bài học
* Hoạt động 1:. Vào bài: giáo viên đi từ bài cũ để
dẫn vào bài.(1 phút).
* Hoạt động 2. (17 phút)
Hoạt động 2.1
I/ Tìm hiểu chung :
Kế hoạch bài học Ngữ văn 6

GV: Lê Thị Thanh Nhi . Trang 1


Trường THCS Thành Long
Năm học 2015-2016
Δ: Hãy tóm tắt các sự việc trong truyện “ Ông 1. Kể theo thời gian :
lão đánh cá và con cá vàng ” ?
* Thứ tự sự việc của truyện “ Ông lão
O: HS trình bày theo sự chuẩn bị ở nhà - nhận đánh cá và con cá vàng ” :
xét bổ sung - chốt lại ý.
- Ông lão bắt được con cá vàng.
- Cá vàng xin thả và hứa sẽ trả
ơn.
- Ông lão kể cho vợ nghe, mụ
vợ bắt ông lão đòi cá vàng trả ơn.
+
Đòi một cái máng lợn.
+
Đòi một ngôi nhà rộng.
+
Đòi làm nhất phẩm phu
nhân.
+
Đòi làm nữ hoàng.
+
Đòi làm Long Vương
có cá vàng hầu hạ.
- Cá vàng thu lại các thứ đã cho.
Δ: Các sự việc trong truyện được kể theo thứ tự
-Kể theo thứ tự thời gian làm nổi
nào ? thứ tự đó tạo nên hiệu quả nghệ thuật gì ?
bật ý nghĩa của truyện.
O: HS thảo luận nhóm.
* GV: Các sự việc được trình bày theo thứ tự
thời gian. Các sự việc nối tiếp nhau và được tăng
cấp nhằm làm nổi bật ý nghĩa của truyện. kể theo
trình tự thời gian làm cho cốt truyện mạch lạc,
sáng tỏ, dễ theo dõi.
Hoạt động 2.2
* GV: gọi HS đọc văn bản.
Δ: Các sự việc ở văn bản này có kể theo thời 2. Kể không theo thời gian :
* Đoạn văn : ( SGK/97, 98 )
gian không ?
O: Không.
Δ: Nó được kể theo trình tự nào ?
O: Kể thừ thời hiện đại sau đó kể lại thời quá
- Được kể theo mạch cảm xúc,
khứ rồi quay về hiện tại.
Δ: Cách kể này có tác dụng nhấn mạnh điều tâm trạng của nhân vật.
- Thứ tự kể : kể từ hậu quả rồi
gì?
ngược về nguyên nhân.
O: HS trao đổi, thảo luận.
- Kể như thế nhằm làm nổi bật ý
* Hoạt động 3. (5 phút )
Qua tìm hiểu hai văn bản trên, em hãy cho biết: nghĩa của một bài học.
II/ Ghi nhớ : ( SGK/98 )
Δ: Có thể kể chuyện bằng những cách nào ?
O: Kể xuôi, kể ngược.
Δ: Ưu, nhược điểm của hai cách kể này ?
O: Kể theo trình tự thời gian ( xuôi ) làm cho
truyện rõ ràng, dễ theo dõi nhưng dễ sa vào nhàm
chán, đơn điệu. Kể không theo thời gian giúp
khắc sâu tâm trạng nhân vật và tạo sự bất ngờ, hấp
dẫn nhưng khó hiểu và trùng lặp.
* GV: Cho HS đọc ghi nhớ.
* Hoạt động 4 (15phút)
O: HS đọc truyện.
Kế hoạch bài học Ngữ văn 6

GV: Lê Thị Thanh Nhi . Trang 2


Trường THCS Thành Long
Năm học 2015-2016
Δ: Truyện được kể theo ngôi nào? Thứ tự nào? III/ Luyện tập :
Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò gì trong quá trình Bài tập 1:
kể?
-Kể theo ngôi thứ nhất.
O: HS trả lời câu hỏi.
- Kể ngược theo dòng hồi tưởng.
* GV: Cùng cả lớp nhận xét, củng cố kiến thức.
- Hồi tưởng làm cơ sở cho việc kể
ngược.
O: HS đọc và tìm hiểu yêu cầu của đề bài
* GV: tổ chức cho HS lập dàn ý, sau đó cho các Bài tập 2:
em trình bày. Cùng cả lớp sửa chữa, củng cố kiến
Đề bài: Kể chuyện lần đầu tiên
thức.
em được đi chơi xa.
4.4 Tổng kết:
Đã thực hiện khi giảng Tiến trình bài học.
4.5 Hướng dẫn học tập: (2 phút)
* Ở tiết học này:
- Học thuộc ghi nhớ, viết bài văn theo dàn ý
ở bài tập 2 (SGK/99).
* Ở tiết học sau:
- Ôn lại kiến thức, kỹ năng về văn tự sự đã
học.
- Lập dàn ý các đề bài ở “ Bài viết số 2 ”
chuẩn bị tiết sau làm bài viết tại lớp.
5. Phụ lục:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
…………................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Kế hoạch bài học Ngữ văn 6

GV: Lê Thị Thanh Nhi . Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×