Tải bản đầy đủ

Bài 37: Môt số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi


Bài 37
Bài 37
: MỘT SỐ LOẠI VAC XIN VÀ
: MỘT SỐ LOẠI VAC XIN VÀ
THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ PHÒNG
THUỐC THƯỜNG DÙNG ĐỂ PHÒNG
VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI
VÀ CHỮA BỆNH CHO VẬT NUÔI


Chương II: CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG
CÔNG NGHỆ 10

I. VAC XIN.
1. Khái niệm.
VAC XIN LÀ GÌ????.
Là những chế phẩm sinh học được tạo từ
các vi sinh vật gây bệnh. Được tiêm vào cơ
thể vật nuôi nhằm kích thích cơ thể tạo
miễn dịch chống lại chính loại mầm bệnh

đó.

Vac xin
 tiêm vào cơ thể
 Tạo kháng thể
 Tiêu diệt mầm bệnhẢnh chụp năm 1977,Ali Maow Maalin,người Somalia,
được xem là bệnh nhân cuối cùng mắc bệnh đậu mùa
Lao
Bạch hầu,
Uốn ván,

Ho gà
Bại liệt
Sởi

Vacxin tạo cho cơ thể khả năng chủ động
chống lại tác nhân gây bệnh khi chúng xâm
nhập.
Ta có nên sử dụng vac xin
cho vật nuôi đã bị nhiễm
bệnh không ???????
Không

Từ những mảnh AND trên lớp vỏ
protein của virus SARS, các nhà
khoa học Mỹ đã phát triển thành
côngloại vacxin phòng chống căn
bệnh hô hấp chết người này.
Thử nghiệm trên chuột cho thấy,
vacxin mới đã làm giảm đáng kể số
lượng virus gây bệnh trong phổi .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×