Tải bản đầy đủ

Đường thẳng Ơle. Euler line. Hình học 7.

Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ).Vui lòng nhấn tải xuống.
Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. Dễ dàng thay đổi màu sắc, thông
tin. File sketchpad đã làm full chuyển động. Dùng để dạy đường Ơ le rất tuyệt vời.
Vui lòng tải file đính kèm về.

PHẠM NGỌC HƯNG

1x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×