Tải bản đầy đủ

Chuẩn bị sản xuất BT1 nhóm

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA CNM-TT
BÀI TẬP 1: TRÌNH BÀY SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẮP XẾP NGUYÊN PHỤ LIỆU TRONG CÁC CÔNG TY MAY
GVHD: TH.S TRẦN THANH HƯƠNG
NHÓM:

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

1


KHO NPL VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHO NPL
1. Kho NPL:
- bộ phận của phòng kế hoạch

-

Giao nhận NPL


-

Xuất nhập NPL trong doanh nghiệp

Sơ đồ tổ chức kho NPL

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

2


KHO NPL VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHO NPL
1. Kho NPL
-. Kho tạm chứa: chứa NPL nhập vào chưa qua đo đếm.

8/13/17

-.

Kho chính thức: NPL đã được đo đếm, kiểm tra, phân loại, có thể đưa vào sản xuất

-.

Công đoạn kiểm tra: NPL phải được kiểm tra về số lượng và chất lượng

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

3


KHO NPL VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHO NPL
Dùng thước đo độ rộng, chiều dài nhiều lần

Nguyên liệu:
Thủ công

Số lượng, chiều


Dùng cân xác đinh khối lượng

dài
Máy

Cho vải chạy trên máy, quan sát

Không đều màu

VẢI

Khổ vải không đều

Chất

Mép vải rách

Lỗi

lượng

Lỗ thủng, vết bẩn

Lệch hoa văn

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

4


KHO NPL VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHO NPL
Phụ liệu:

-

chỉ: đếm số lượng theo từng chủng loại
thử lực căng: may thử, chỉ không đứt, xước, màu sắc đúng như bảng

màu khách hàng đưa

-

Nhãn, dây kéo, nút: đếm số lượng theo chiếc, lấy ngẫu nhiên để kiểm
tra, đếm tổng số

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

5


SẮP XẾP KHO NPL
KIỂU 1: SẮP XẾP THEO CHỦNG LOẠI NPL

-

Kho được trang bị những kệ lớn có nhiều tầng bằng sắt cao, NPL được
xếp gọn gàng vào các khu riêng biệt

-

Thường có những tấm bảng phân khu vực để từng mã hàng và dán lên
ngăn kệ.

-

8/13/17

Dùng tấm decal màu khác nhau dán lên từng NPL khác nhau

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

6


SẮP XẾP KHO NPL
KIỂU 2: SẮP XẾP THEO CHỦNG LOẠI MÃ HÀNG

-

Chia diện tích kho thành nhiều phần, mỗi phần có tấm pallet dùng để chứa kho NPL
cho một mã hàng

-

Thường đóng vách ngăn ván ép có chân đẩy để che các khu vực chứa NPL cho một
mã hàng

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

7


SƠ ĐỒ KHO NPL CÔNG TY MAY VIỆT THẮNG

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

8


SƠ ĐỒ KHO NPL CÔNG TY MAY VIỆT
THẮNG
Nội quy kho công ty may Việt Thắng

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

9


SƠ ĐỒ KHO NPL CÔNG TY MAY VIỆT THẮNG

SƠ ĐỒ KHO
NGUYÊN LIỆU

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

10


SƠ ĐỒ KHO NPL CÔNG TY MAY VIỆT THẮNG

SƠ ĐỒ
KHO
PHỤ
LIỆU

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

11


SƠ ĐỒ KHO NPL CÔNG TY MAY VIỆT THẮNG
CÁCH SẮP XẾP

8/13/17

-

Kho chuẩn bị các kệ lớn chia ra từng ngăn cao

-

Nguyên liệu, phụ liệu được sắp gọn gàng trên từng ngăn

-

Mỗi ngăn chứa một loại NPL và có bảng tên mã hàng, màu sắc, khách hàng

-

Lối đi đủ lớn để vận chuyển NPL ra vào kho

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

12


QUY TRÌNH NHẬP KHO NPL

Quy trình nhập kho NPL
8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

13


QUY TRÌNH NHẬP KHO NPL
-

Bộ phận xuất nhập khẩu, nhân viên vật tư sẽ làm việc với khách hàng để biết được nguyên phụ liệu cần nhập. Sau đó
đặt hàng

8/13/17

-

Bộ phận xuất nhập khẩu, nhân viên vật tư, thủ kho sẽ tiến hành thu thập những chứng từ liên quan tới hàng nhập kho

-

Thủ kho kiểm tra, đối chiếu hàng hóa với chứng từ sau đó lập phiếu nhập kho hàng hóa

-

Bảo quản hàng hóa, lưu chứng

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

14


QUY TRÌNH NHẬP KHO NPL
Đối với phụ liệu,

8/13/17

-

Sau khi nhập về, tiến hành kiểm tra chứng từ, chủng loại, số lượng

-

Nếu đạt, phân loại sắp xếp theo mã hàng, PO, màu, size

-

Kiểm tra 100% số lượng, chất lượng, nếu đạt đem vào sản xuất

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

15


QUY TRÌNH NHẬP KHO NPL
Qúa trình kiểm tra vải bằng máy soi vải ở công ty Việt Thắng

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

16


Sắp xếp kho theo kiểu 1

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

17


8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

18


THANK FOR LISTENING!

8/13/17

CHUẨN BỊ SẢN XUẤT

19x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×