Tải bản đầy đủ

Chart móc Búp bê tốt nghiệp bằng len tiếng việt

BÚP BÊ TỐ T NGHIỆ P

BÉ TRAI

DA

ĐẦ U

t,
1.
Tạ o vòng tròn ma thu móc 6X vào vòng tròn.
2.
6V = 12
3.
(1X, 1V) * 6 = 18
4.
(2X, 1V) * 6 = 24
5.
(3X, 1V) * 6 = 30
6.
(4X, 1V) * 6 = 36

7.
(5X, 1V) * 6 = 42
8.
(6X, 1V) * 6 = 48
9.
(7X, 1V) * 6 = 54
10. (8X, 1V) * 6 = 60
11 – 20. 60X
21. (8X, 1A) * 6 = 54
22. (7X, 1A) * 6 = 48
23. (6X, 1A) * 6 = 42
24. (5X, 1A) * 6 = 36
25. (4X, 1A) * 6 = 30
26. (3X, 1A) * 6 = 24
27. 24X. Kế t thúc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×