Tải bản đầy đủ

Bản vẽ autocad công nghệ sản xuất gạch không nung từ geopolymer

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG SỬ
DỤNG CHẤT KẾT DÍNH GEOPOLYER CÔNG
SUẤT 10.000.000 VIÊN/NĂM

iv


DANH SÁCH BẢN VẼ
STT bản vẽ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13

Tên bản vẽ
Sơ đồ dây chuyền công nghệ của nhà máy
Mặt bằng công nghệ sản xuất của nhà máy
Mặt bằng công nghệ sản xuất của nhà máy
Mặt cắt ngang nhà máy
Mặt cắt ngang nhà máy
Mặt cắt ngang nhà máy
Mặt cắt ngang nhà máy
Mặt cắt dọc nhà máy.
Mặt cắt dọc nhà máy.
Mặt cắt dọc nhà máy.
Mặt bằng tổng thể của nhà máy.
Sản phẩm và pallet.
Đồ thị các công đoạn sản xuất.

iv

Khổ giấy
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1


iv


iviv


iv


iv


iv


iv


iv


iv


ivx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×