Tải bản đầy đủ

Vị trí tương đối của hai đường tròn | bài 8.3 | SBT | xanh

Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

Vị trí tương đối của hai đường tròn - Bài 8.3 -SBT
NỀN MÀU TRẮNG

Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm
ở trang số 6 của file word này. Vui lòng nhấn tải về.
Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. File sketchpad có
chạy điểm M. Thấy được quỹ tích điểm M.

1


Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

2Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

3


Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

4


Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

5


Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

HÌNH 1

HÌNH 2

6


Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

7
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×