Tải bản đầy đủ

Vị trí tương đối của hai đường tròn | bài 8.3 | SBT | nền đen

Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

Vị trí tương đối của hai đường tròn - Bài 8.3 -SBT
NỀN MÀU ĐEN

Hình hoàn chỉnh (zoom bao nhiêu cũng không vỡ) nằm ở trang số 2 của file word
này. Vui lòng nhấn tải về.

Ngoài file word ra còn có file sketpad đính kèm. File sketchpad có
chạy điểm M. Thấy được quỹ tích điểm M.

1


Phạm Ngọc Hưng

fb.me/Hungsleur

2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×