Tải bản đầy đủ

thuyet trinh bat dong san

LOGO

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHUNG CƯ Ở VIỆT
NAM

Giảng viên : Nguyễn Thị Mỹ Linh
Lớp : ĐHTN8BTT

www.themegallery.com


Contents
Chương 1. Khái quát chung về thị trường bất động sản
chung cư ở Việt Nam

Chương 2. Quá trình hình thành và phát triển thị trường
bất động sản chung cư ở Việt Nam

Chương 3. Định hướng , dự báo và giải pháp

www.themegallery.comLOGO

CHƯƠNG 1 :
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
CHUNG CƯ Ở VIỆT NAM


1. Định nghĩa
Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ
tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà chung cư có phần sở hữu riêng của từng
hộ gia đình, cá nhân và phần sở hữu chung của tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà
chung cư.


2. Đặc điểm của chung cư“Phần diện tích, trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư thuộc sở hữu chung của tất
cả chủ sở hữu các căn hộ đó và không thể phân chia”“Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
quản lý, sử dụng phần diện tích và thiết bị chung ““Trong trường hợp nhà chung cư bị tiêu huỷ, thì chủ sở hữu của căn hộ trong nhà chung
cư có quyền sử dụng diện tích mặt đất của nhà chung cư theo quy định của pháp luật “


Nhà chung cư được phân thành các hạng như sau:

Nhà chung cư hạng 1

01


02

Nhà chung cư hạng 2

03

04

Nhà chung cư hạng 3

Nhà chung cư hạng 4


LOGO

CHƯƠNG 2 :
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN CHUNG CƯ Ở VIỆT NAM


Văn bản
pháp luật

Nghị định số 71/2001/NĐ-CP định

Khái niệm chính thức trong Luật Nhà ở

nghĩa về chung cư : Dự án nhà ở cao

năm 2005 “Nhà chung cư là nhà ở có từ

tầng (từ 5 tầng trở lên đối với thành

2 tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ

phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,

thống công trình hạ tầng sử dụng chung

từ 3 tầng trở lên đối với các tỉnh,

cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà

thành phố khác); có cấu trúc kiểu căn

chung cư có phần sở hữu riêng của

hộ khép kín, có cầu thang và lối đi

từng hộ gia đình, cá nhân và phần sở

chung (gọi là nhà chung cư cao tầng)

hữu chung của tất cả các hộ gia đình, cá
nhân sử dụng nhà chung cư”


Giai đoạn phát triển của bất động sản


Giai đoạn phát triển bất động sản chung cư

Giai đoạn 2003-2006

1

2

Căn hộ chung cư trở

Giới kinh doanh địa ốc

thành “hàng nóng” trên

chuyển đầu tư vào lĩnh

thị trường bất động sản

vực căn hộ chung cư cao

3
Khách hàng là cá nhân , hộ
gia đình mua nhà để ở chỉ
mua căn hộ thuộc các chung
cư cũ hoặc ở những quận

cấp

ven TP

www.themegallery.com


Giai đoạn 2007-2008

Tại TPHCM

Tại Hà Nội

Mặt bằng giá căn hộ

Cơn sốt của thị trường bất

Hà Nội cũng có tình

chung cư trên chợ

động sản tập trung chủ yếu

trạng chủ đầu tư đẩy

nhà đất của TP.HCM

vào phân khúc căn hộ cao

giá, mức giá không

được đẩy lên đến

cấp và biệt thự

thực tế với chất

mức cao nhất

lượng, kỳ vọng của
khách hàng

www.themegallery.com


Giai đoạn 2009-2011Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, giá giảm, giao dịch ảm đạm, tiền mặt
khan hiếm, diện tích điều chỉnh nhỏ lại.Tại Hà Nội, từ đầu năm 2009 đến đầu năm 2010, giá căn hộ chung cư tăng
khoảng 40% và đứng ở mức cao trong suốt năm 2010. Tới thời điểm đầu năm
2011, giá căn hộ chung cư có xu hướng giảm so với cuối năm 2010.Tại TP Hồ Chí Minh, sau đợt tăng giá nhẹ vào giữa năm 2009, thị trường nhà đất
năm 2010 và 2011 tiếp tục trầm lắng, lượng giao dịch giảm. Giá căn hộ chung cư
cao cấp giảm mạnh .

www.themegallery.com


Giai đoạn 2012-2013
Năm 2012 thị trường chung cư có vẻ trầm lắng.
TP HCM lượng tồn kho khá lớn .Thị trường căn hộ tại HN chưa có dấu hiệu
hồi phục rõ ràng. Tuy nhiên, điểm sáng trong năm là số căn hộ hoàn thành
cao hơn so với số căn hộ chào bán mới.

www.themegallery.com

www.themegallery.com


 Vào thời điểm cuối năm 2012, bước sang năm 2013, thị trường BĐS phải dùng đòn
bẩy là những dự án chung cư giá rẻ. Thống kê lúc đó, trên thị trường căn hộ bình
dân chiếm đến 84% lượng giao dịch, căn hộ cao cấp chỉ chiếm 4%.

 Đến năm 2013 theo CBRE, tỉ lệ tiêu thụ căn hộ cao cấp trong năm 2013 đã tăng
đáng kể so với năm 2012. Doanh số bán hàng căn hộ trung cấp cũng được cải thiện
do mức giá bán giảm. ường BĐS đã giảm liên tục trong năm 2013.

www.themegallery.com


Giai đoạn 2014

 Năm 2014 phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp có lượng căn hộ bán ra cao
nhất. Phân khúc căn hộ trung cấp có lượng giao dịch thành công lớn nhất thị
trường khi chiếm khoảng 50% lượng căn hộ được bán ra.

 Về giá bán, theo CBRE bắt đầu từ đầu năm 2014 giá căn hộ có sự nhích lên nhẹ
sau nhiều quý giảm sút.

www.themegallery.com


Giai đoạn 2015

 Năm 2015 phân khúc cao cấp lại đang lấn át thị trường. Năm 2012 căn hộ cao cấp
chỉ chiếm 4% giao dịch thì đến năm 2015 con số này đã tăng lên mức 29%.

www.themegallery.com


 Năm 2015 khép lại với tổng lượng giao dịch cao nhất lịch sử trong một năm – ước
tính đã tiêu thụ 36.160 căn hộ. Điều này cho thấy rằng thị hiếu thị trường đang dần
cải thiện và người mua bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm cao cấp hơn, chất
lượng hơn.

www.themegallery.com


LOGO

CHƯƠNG 3 :
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Do nhu cầu về nhà ở tăng cao. Với việc mở rộng

Xu hướng phát triển loại hình nhà ở chung cư cao

khu vực đô thị sẽ phát triển nhà ở đồng bộ theo

tầng sẽ là một lựa chọn tất yếu cho tương lai và

các dự án đô thị mới, hạn chế phát triển dự án

phân khúc nhà ở chi phí thấp sẽ phát triển mạnh

nhà ở đơn lẻ; Khuyến khích phát triển nhà ở

trong thời gian tới.

chung cư cao tầng sẽ tiết kiệm quỹ đất

Để bình ổn thị trường, các chuyên gia cũng đưa
ra hàng loạt giải .Giải pháp lớn tạo điều kiện thị
trường BĐS phát triển lành mạnh là phải tập trung
hoàn chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050 trình cơ quan có thẩm

Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt, thành phố cần
có cơ chế công tác phát triển quỹ đất, đầu tư
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất "sạch" sẵn
có để kêu gọi đầu tư và điều tiết thị trường khi
cần thiết

quyền phê duyệt.

www.themegallery.com


DỰ BÁO
Phân khúc căn hộ cho thuê cũng là một phân khúc

Không nên bỏ qua phân khúc bình dân “chất lượng

tiềm năng đáng đầu tư

cao” và trung cấp, vì đây chính là nhu cầu thực của
người mua để ở

Năm 2016, nguồn cung và lượng tiêu thụ được dự
báo sẽ tăng cao và những tín hiệu phục hồi tốt trên
thị trường sẽ gây dựng lại niềm tin của các chủ đầu

nguồn cung dồi dào sẽ được chào bán ở thang giá
cao hơn, chắc chắn cạnh tranh sẽ ngày càng căng
thẳngPhân khúc cao cấp và hạng sang sẽ phát triển mạnh về

Tuy vậy vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là về giá

cả lượng tiêu thụ và giá bán.

cả. Chừng nào những “cơn sốt nóng, sốt lạnh”
không còn thì thị trường mới thực sự ổn định
được. Và khoảng thời gian một năm, theo chuyên
gia này là chưa đủ để thị trường hồi phục và phát
triển vững chắc được.


GIẢI PHÁP

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thúc đẩy và quản lý thị trường bất động sản chung cư phát triển ổn
định, bền vững và lành mạnh

Thứ hai, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy
hoạch phát triển đô thị, nông thôn

Thứ ba, hình thành và tạo điều kiện để các định chế tài chính phát triển nhằm thu hút các nguồn vốn cho thị trường
bất động sản chung cư


GIẢI PHÁP

Thứ bốn , hoàn thiện chính sách thuế, phí và lệ phí liên quan tới bất động sản chung cư

Thứ năm, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thị trường bất động sản để bảo đảm
thị trường bất động sản hoạt động một cách lành mạnh và chuyên nghiệp

Thứ sáu, xây dựng hệ thống thông tin, dự báo về thị trường bất động sản thống nhất, tin cậy


LOGO

Thank You !

www.themegallery.comx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×