Tải bản đầy đủ

Train Bài giảng robotic

Ngày soạn 27/8/2015

GIÁO ÁN STEM KICKY – SENSING 4
Lesson 3: Train (xe lửa)
I.

Mục tiêu
 Kiến thức:
-

Giới thiệu về tàu lửa.

-

Cảm biến dò đường đi (cảm biến hồng ngoại)

 Kỹ năng:
-

Cách chơi hòa đồng với bạn bè


-

Ý thức giao thông.

 Thái độ:
II.

Nội dung

Thời gian
5 phút

Giáo viên
Nhắc nhở TA ổn định lớp, điểm danh,

Học viên
Trật tự và ổn định chổ ngồi.

sắp xếp chổ ngồi cho học viên.
Cho học viên chơi trò chơi “Vượt qua
thử thách”
Luật chơi: giáo viên đưa ra các gợi ý
liên quan đến từ khóa. Học viên dựa
vào các gợi ý đó và đoán ra từ khóa.
Các gợi ý:
1. Đây là một loại phương tiện
giao thông?

Từ khóa:
Train: xe lửa hay tàu hỏa.

2. Tiếng anh đọc là “Train”
3. Đây là phương tiện chạy trên
đường sắt và vận chuyển người.
4. Phương tiện này có các đầu tàu
5 phút

và các toa nối lại với nhau.
Chuyển đoạn :


2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213


Ngày soạn 27/8/2015

Có bạn nào đã từng đi tàu lửa chưa?
Bài hôm nay các con sẽ tìm hiểu về xe
lửa.
Cho học viên xem một số hình ảnh của
các loại xe lửa.
Cho học viên xem hình ảnh các đường
rây xe lửa ở thành phố Hồ Chí Minh.
Khi ngồi trên xe lửa các con phải ngồi
như thế nào?
Khi qua các tuyến đường rây các con
phải như thế nào?
Cho học viên xem mô hình xe lửa.
Cho xe lửa hoạt động và chỉ vào cảm
biến hồng ngoại hỏi các con biết đây là
thiết bị nào không?
Cho học viên tìm hiểu về cảm biến
hồng ngoại.
Chuyển đoạn:
Hôm nay chúng ta sẽ lắp ráp một chiếc
xe lửa chở hành khách từ bắc vào nam
15 phút

nha.
Các con có 35 phút hoạt thành mô hình
này.
Ai hoàn thành sớm nhất trước thời gian
cô sẽ tặng một điểm cộng, sau khi lắp
xong cô sẽ có một trò chơi “Tranh tài
tốc độ” dành cho các con, các con phải
cố gắng hoàn thành sớm .
Trước khi lắp cô có một số nguyên tắc
cho các con: khi lắp ghép các con phải
gọn gàng dụng cụ của mình không
được vứt lung tung, trong quá trình lắp

2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213


Ngày soạn 27/8/2015

ghép bạn nào có khó khăn đưa tay lên
cô sẽ đến hỗ trợ.
Giáo viên phân vị trí cho học viên ngồi

Tham gia việc lắp ghép mô

lắp mô hình.

hình để giáo viên kiểm tra.

Kết hợp với TA đưa học viên vào vị trí
35 phút

ngồi.
Nhờ TA phát tài liệu cho học viên.
Cho học viên tiến hành lắp rắp mô hình.
Kiểm tra xem học viên đã hoàn thành

5 phút

xong mô hình chưa.
Chuyển đoạn :
Bây giờ cô sẽ cho các con chơi một trò
chơi như cô đã hứa.
Luật chơi : các con có 5 phút sáng tạo
mô hình của mình, sau 5 phút lần lượt
các con lên thi với nhau.
Luật chơi:
Các học viên sẽ xếp mô hình xe lửa của
mình dưới vạch xuất phát. Khi nghe
hiệu lệnh của giáo viên các học viên
cho khởi động mô hình của mình.

15 phút

Bạn nào có xe lửa về đích trước sẽ là
người chiến thắng .
Người chiến thắng sẽ nhận được một
phần quà của giáo viên.
Cho học viên tham gia trò chơi.
Giáo viên tổng kết lại trò chơi và phát
thưởng cho bạn nào chiến thắng.

2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213


Ngày soạn 27/8/2015

Củng cố lại kiến thức vừa học :

5 phút

-

Giới thiệu về tàu lửa.

-

Cảm biến hồng ngoại.

-

Từ vựng tiếng anh: Train.

Đưa ra nhận xét chung về những vấn đề
cần lưu ý trong phần lắp ráp,thái độ làm
việc của các nhóm, cá nhân. Từ đó đưa
ra quyết định khen thưởng hay nhắc

5 phút

nhở tùy trường hợp.
Cho học viên cất các mô hình vào hộp

Sắp xếp gọn gàng các thiết

và nhắc nhở TA cùng học viên kiểm tra

bị và kiểm tra có còn sót lại

lại các thiết bị có rớt hay thất lạc hay

thiết bị nào không.

không.
Viết nhận xét vào vở học viên.
Cuối cùng cho học viên ra về.

2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM – www.eli.edu.vn – Tel: 08 3842 3213x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×