Tải bản đầy đủ

ô nhiễm môi trường nước
Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước không đáp
ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau, vượt quá tiêu chuẩn cho phép
và có ảnh hưởng xấu đến đời sống con người và sinh vật.
Giá trị giới hạn
TT

Thông số

Đơn vị

A

B

A1

A2


B1

B2

6-8,5

6-8,5

5,5-9

5,5-9

1

pH

2

Ôxy hoà tan (DO)

mg/l

≥6

≥5

≥4

≥2

3

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

20

30


50

100

4

COD

mg/l

10

15

30

50

5

BOD5 (20oC)

mg/l

4

6

15

25

6

Amoni (NH+4) (tính theo N)

mg/l

0,1

0,2

0,5

1

7

Clorua (Cl-)

mg/l

250

400

600

-


Ô nhiễm nước là hiện tượng các vùng nước như sông, hồ,
nước ngầm... bị các hoạt động của con người làm nhiễm các
chất có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật
trong tự nhiên.TỰ NHIÊN

NGUYÊN NHÂN

NHÂN TẠO


 Ô nhiễm tự nhiên là do quá trình phát triển và chết
đi của các loài thực vật, động vật có trong nguồn nước,
hoặc là do nước mưa rửa trôi các chất gây ô nhiễm từ
trên mặt đất chảy vào nguồn nước.

Thực vật , động vật chết đi

Nước mưa rửa trôi các chất ô nhiễm


 Ô nhiễm nhân tạo chủ yếu là do xả nước thải
sinh hoạt và công nghiệp vào nguồn nước :

1. Các hóa chất, chất thải
từ các nhà máy, xí nghiệp
thải xuống sông

2. Nguồn nước thải, rác thải
gây ô nhiễm do hoạt động sinh
hoạt của các khu dân cư dọc
hai bờ sông


3. Nguồn gây ô nhiễm từ các
hoạt động kinh doanh, dịch vụ

4. Nguồn gây ô nhiễm từ hoạt
động nông nghiệp
( chăn nuôi , trồng trọt …..)


• 5. Các nhà máy xí
nghiệp xả khói bụi
công nghiệp vào không
khí làm ô nhiễm không
khí, khi trời mưa, các
chất ô nhiễm này sẽ
lẫn vào trong nước
mưa cũng góp phần
làm ô nhiễm nguồn
nướcHệ thống sông bị ô
nhiễm không phải là vấn
đề mới được phát hiện.
Việc nạo vét, làm vệ
sinh sông, hồ cũng
không phải là việc giờ
mới làm. Nhưng khi xảy
ra dịch tiêu chảy cấp
nguy hiểm và nhiều
người bị nhiễm bệnh
người ta mới giật mình
nhìn lại môi trường sống
cũng là môi trường lây
nhiễm bệnh xung quanh
mình


Hệ thống sông đều đã bị ô nhiễm ở mọi cấp độ. Theo số
liệu quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nước mặt
ở các sông đều bị nhiễm chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng,
nhất là vào mùa khô. Những con sông ở đều biến thành
kênh thoát nước, đen ngòm và hôi thối.

Cuộc sống con người đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm
nguồn nước


Do các cơ sở sản xuất
được xử lý đạt tiêu
chuẩn môi trường chỉ
chiếm khoảng 30% tổng
lượng nước thải (Theo
Cục quản lý tài nguyên
nước – Bộ tài nguyên và
môi trường). Mật độ dân
số ngày càng tăng, tốc
độ đô thị hóa ngày càng
cao, hệ thống sông vốn
đã ô nhiễm sẽ ngày càng
bị ô nhiễm hơn.


Theo Viện Y học lao
động và Vệ sinh môi
trường, Việt Nam có
hơn 1.000 bệnh viện
thì chỉ 1/3 trong số đó
có hệ thống xử lý nước
thải (chủ yếu là ở
tuyến trung ương và
tỉnh), trong đó chỉ có
một số đạt tiêu chuẩn.

Nước thải y tế


• Theo Báo cáo hiện trạng môi
trường quốc gia 2005 (16/12/2005,
Hà Nội) có nêu “Nguồn nước
dưới đất bị ô nhiễm do việc chôn
lấp gia cầm bị dịch không đúng
quy cách. Tính đến cuối năm
2004, hơn 40 triệu gia cầm đã bị
tiêu hủy, chiếm gần 20% tổng đàn
trên cả nước. Nguy cơ ô nhiễm
nước dưới đất từ các hốc chôn
lấp, tiêu hủy gia cầm là rất cao,
đặc biệt trong mùa mưa… Chỉ
4,26% lượng nước thải Công
nghiệp được xử lý đảm bảo tiêu
chuẩn môi trường; tình trạng phú
dưỡng ở nước do ô nhiễm hóa
chất bảo vệ thực vật; nước còn ô
nhiễm từ gia cầm...”Bệnh da liễu

Bệnh tiêu chảy


Nước đang dần trở nên khan hiếm!
• Lượng nước mặt tính bình quân đầu
người ở Việt Nam sẽ giảm từ mức
3.840m3/người/năm hiện nay xuống
2.830m3/người/năm vào năm 2015, và
trong tương lai gần Việt Nam sẽ trở
thành một quốc gia khan hiếm


Chính sách hạn chế ô nhiễm nước sông
Xây dựng hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường nước.
Thiết lập các trạm kiểm soát và tiêu chí về chất lượng nước
sông.
Cần xử lý những khu vực bị ô nhiễm về nước thải, rác thải,
nguồn thải ô nhiễm.
Tăng cường kiểm tra xử lý triệt để, nghiêm minh những đơn vị
có hoạt động sản xuất gây ô nhiễm.
Kết nối nguồn thải của các cơ sở sản xuất nhỏ vào hệ thống xử
lý nước thải tập trung.
Đối với hoạt động nông nghiệp cần trang bị kiến thức cho
nông dân về sử dụng hợp lý lượng phân bón, canh tác đúng cách
và giảm thiểu tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật,...
Quy hoạch và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khi
quy hoạch và xây dựng khu dân cư.


 Di dời bãi chôn lấp ra xa lưu vực sông.
 Phân vùng xả thải nước thải công nghiệp, sinh hoạt,…
cho các tỉnh thành trên cùng lưu vực sông.
 Kết hợp biện pháp vận động tuyên truyền, giáo dục, xử
phạt vi phạm, với việc đối thoại khuyến khích – động
viên các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,… về xây
dựng và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải
đạt quy chuẩn môi trường quy định.
 Xây dựng và áp dụng chính sách ưu đãi cho các chủ
doanh nghiệp và chủ đầu tư,… mạnh dạn ứng dụng
các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến để đáp ứng các
yêu cầu của quy chuẩn môi trường• 1.Giải pháp kỹ thuật:
Thực hiện quy
hoạch chất lượng
nước: mỗi một dòng
sông hay đoạn sông
đều có mục đích sử
dụng riêng biệt và
đòi hỏi chất lượng
nguồn nước khác
nhau.


• 2. Các biện pháp tài chính:
Nước qua công trình hoặc qua xử lý có
giá trị sử dụng (nước được coi là hàng
hoá) chính vì vậy phải nhanh chóng
xây dựng các chính sách tài chính về
nước nhằm gắn chặt giữa công tác đầu
tư xây dựng, khai thác sử dụng tài
nguyên nước với nghĩa vụ đóng góp tài
chính phục vụ cho việc quản lý khai
thác, duy tu bảo dưỡng, tu bổ nâng cấp
và phòng chống, khắc phục hậu quả do
nước gây ra.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×