Tải bản đầy đủ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kiểm định miền nam

ĩl

lt
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TAU.
VIỆN DU LỊCH QUẢN LÝ KINH DOANH

BARIA VUNGTAU
UN IVERSITY
C ap Sa i n t Iac ques

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH TẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM

Trình độ đào tạo: Đại học.
Hệ đào tạo: Chính quy.
Nghành: Kế Toán.
Chuyên nghành: Kế Toán Tài Chính.
Khóa học: 2013 - 2017.
Đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH TM & DV KIỀM ĐỊNH MIỀN NAM
Giảng viên hướng dẫn:Th.s Phạm Thị phượng

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Mỹ Duyên
Mã sinh viên: 13030259.

Vũng Tàu, Ngày 13 Tháng 07 Năm 2017

Ì1

rf


NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THựC TẶP

Công Ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam

Tên cơ quan:

Ông Đào Ngọc Tuyển

^ ^ L á ú L ^ J u S L jS ^ x M ^ ...<Ị^/
.J<ĩĩủ...ùi^,..-Â Zị.............................................................

X .....<&í
......—'J .......... ■•••••.....y

.. * £ M * Jẩ n r

l

.......................

/2Ẩ^~
ắYĩlrí

/e«<

a/cài.
Vũng tàu, Ngày...... tháng.......năm 2017.
(Chức danh người nhận xét)
(Ký đóng dấu)


QV %àoJ\fyọc%tyẩ*

1y

<*


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
GVHD: TH.S Phạm Thị Phượng
1.

Về tinh thần, thái đọ và tác phong khi thực tập:

2.

Về kiến thức chuyên môn:

3.

Về nhận thức thức thực tế:

4.

Về khản năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế:

5.

Đánh giá khác:

6.

Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn:

7.

Kết quả: Đạt ở mức nào (hoặc không đạt).

Vũng tàu, Ngày.....tháng....... năm 2017.
(Chức danh người nhận xét)
(Ký)


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
GVPB:
8.

Về tinh thần, thái đọ và tác phong khi thực tập:

9.

Về kiến thức chuyên môn:

10.

Về nhận thức thức thực tế:

11.

Về khản năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế:

12.

Đánh giá khác:

13.

Các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn:

14.

Kết quả: Đạt ở mức nào (hoặc không đạt).

Vũng tàu, Ngày.....tháng....... năm 2017.
(Chức danh người nhận xét)


LỜI CẢM ƠN

Qua 4 năm học tập và rèn luyện tại trường Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, được sự
chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô, đặc biệt là quý thầy cô khoa Kinh Tế
đã truyền đạt cho em những kiến thức về lý thuyết và thực hành trong suốt thời gian
học ở trường.
Để hoàn thành được khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất
cả quý Thầy Cô Trường Đại Học Bà Rịa-Vũng Tàu, những người đã cho em những
kiến thức cơ bản, những bài học, những kinh nghiệm quý báu để em có thể hình dung
được một cách khái quát những gì cần làm khi bước vào thực tập cũng như áp dụng
những kiến thức đó trong quá trình thực tập và viết khóa luận. Đặc biêt, em xin cảm ơn
cô Phạm Thị Phượng, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập.
Sự chỉ bảo tận tình và chu đáo của cô giúp em hoàn thành tốt hơn bài báo cáo, giúp em
nhận ra sai sót cũng như tìm ra hướng đi đúng khi em gặp khó khăn, bối rối.
Kế tiếp, em xin cảm ơn đến Công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam đã
cho em có cơ hội thực tập tại công ty và xin cảm ơn tất cả các anh, chị phòng kế toán
đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian em tiến hành thực tập và cho em những lời
khuyên để hoàn thành tốt hơn bài báo cáo thực tập và cho em những kiến thức thực tế
biết cách áp dụng những lý thuyết mình học áp dụng vào thực tế . Em xin chân thành
cảm ơn!
Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức của em còn hạn chế nên bài báo cáo khóa
luậnnày khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Em mong thầy cô thông cảm và cho
em những ý kiến để em có thể rút nhiều kinh nghiệm hơn cho bản thân để sau khi ra
trường em có thể làm việc tốt hơn.
Sau cùng em xin chúc toàn thể quý Thầy Cô dồi dòa sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp
cao quý, Sự nghiệp trồng người. Chúc toàn thể anh chị trong công ty luôn khỏe mạnh
và gặt hái nhiều thành công trong công việc.

Em xin chân thành cảm ơn!


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Lo go công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền N am ................................3
Hình ảnh 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.......................................................4
Hình 1.3.. Quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ................................................................5
Hình ảnh 1.4. Vui chơi giải trí cho trẻ trong quá trình dạy kỹ năng............................... 6
Hình ảnh 1.5. Nhân viên đang thực hiện kiểm định các thiết bị cơ k h í.......................... 7
Hình ảnh 1.6. Đội ngũ nhân viên của các phòng ban.......................................................9
Hình ảnh 4.1. Giới thiệu phần mềm kế toán misa............................................................74
Hình ảnh 4.2. Bảng báo giá phần mềm misa....................................................................75
Hình ảnh 4.3. Mẫu voucher..............................................................................................77
Hình ảnh 4.4 Mẫu tờ rơ i...................................................................................................78

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ doanh thu chi phí của năm 2016..................................................... 66
Biếu đồ 3.2. Biếu đồ doanh thu chi phí của quý 4năm 2016.............................................68

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3. 1: Bảng tổng hợp doanh thu năm 2016............................................................... 65
Bảng 3.2 : Bảng tổng hợp chi phí năm 2016.................................................................... 65
Bảng 3.3. Tổng hợp doanh thu chi phí của quý 4 năm 2016............................................67
Bảng 4.1. Bảng quản lý công nợ của khách hàng............................................................80


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ bộ máy tổ chức Công Ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền...........5
Sơ đồ 1.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán....................................................................... 7
Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch v ụ ................................ 21
Sơ đồ 2. 2: Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính................................................. 24
Sơ đồ 2. 3: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán.................................................................... 26
Sơ đồ 2. 4: Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng..................................................................... 28
Sơ đồ 2. 5: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp................................................. 31
Sơ đồ 2. 6: Sơ đồ kế toán chi phí hoạt động tàichính.......................................................33
Sơ đồ 2. 7: Sơ đồ kế toán thu nhập khác.......................................................................... 35
Sơ đồ 2. 8: Sơ đồ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.................................................... 38
Sơ đồ 2. 9: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh................................................... 41
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ xét duyệt quy trình yêu cầu cung ứng dịch vụ.................................... 44
Sơ đồ 3.2. Sơ đồ luân chuyển hóa đơn giá trị gia tăng................................................... 45
Sơ đồ 3.3. Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ doanh th u ......................................... 46
Sơ đồ 3.4. Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016.............. 51
Sơ đồ 3.5. Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu hoạt động tài chính......... 52
Sơ đồ 3.6. Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016.............. 53
Sơ đồ 3.7. Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán năm 2016................................................... 53
Sơ đồ 3.8. Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng chi phí quản lý doanh nghiệp............... 56
Sơ đồ 3.9. Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016................................ 60
Sơ đồ 3.10. Sơ đồ kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.................................63
Sơ đồ 4. 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán....................................................................... 84


KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
(1) BHXH: bảo hiểm xã hội
(2) BHYT: bảo hiểm y tế
(3) BTC: bộ tài chính
(4) BVMT: bảo vệ môi trường
(5) CCDC: công cụ dụng cụ
(6) CĐ: cao đẳng
(7) CP: chi phí
(8) ĐH: đại học
(9) DN: doanh nghiệp
(10) GTGT: giá trị giá tăng
(11) GVHB: giá vốn hàng bán
(12) K/C: kết chuyển
(13) KPCĐ: kinh phí công đoàn
(14) NVL: nguyên vật liệu
(15) QĐ: quyết định
(16) QLDN: quản lý doanh nghiệp
(17) TCCN: trung cấp chuyên nghiệp
(18) TK: tài khoản
(19) TM & DV: thương mại và dịch vụ
(20) TNDN: thu nhập doanh nghiệp
(21) TNHH: trách nhiệm hữu
(22) TSCĐ: tài sản cố đinh
(23) TT: thông tư
(24) TTĐB: tiêu thụ đặc biệt
(25) VNĐ: Viết Nam Đồng
(26) XĐKQKD: xác định kết quả hoạt động kinh doanh
(27) XK: xuất khẩu
Ghi chú:Cụm từ viết tắt là các chữ cái hoặc ký hiệu thay chữ được viết liền nhau để
thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp lại nhiều lần trong văn bản hoạc
hiển nhiên được mọi người công nhận


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................. Error! Bookmark not defined.
1, Lý do chọn đề tài:..................................................... Error! Bookmark not defined.
2, Mục tiêu nghiên cứu:................................................ Error! Bookmark not defined.
3, Đối tượng nghiên cứu:.............................................. Error! Bookmark not defined.
4, Phạm vi nghiên cứu:................................................. Error! Bookmark not defined.
Chương 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MIỀN NAMError! Bookmark not defined.
1.1.Tổng quan về công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam Error! Bookmark
not defined.

LLLGiới thiệu về công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền NamError! Bookmark not define

1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam.Error! Book
1.1.3.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức....................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban....Error! Bookmark not defined.
1.2.

Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận kế toán.Error! Bookmark not defined.

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán....................................Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của của các bộ phận kế toánError! Bookmark not defined.

1.2.3. Chính sách kế toán tại công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền NamError! Bookmark
1.3.

Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty TNHH TM &

DV Kiểm Định Miền Nam............................................Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.............................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH........................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1. Những vấn đề chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh .... Error! Bookmark
not defined.

2.1.1 Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh.Error! Bookmark not def
2.1.1.1. Các khái niệm cơ bản.......................................Error! Bookmark not defined.
2.1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh.Error! Bookmark not defined.
2.2.

Kế toán doanh thu cung cấp dịch v ụ .................Error! Bookmark not defined.

2.2.1. Khái niệm và nội dung...................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Hệ thống sổ sách và chứng từ sử dụng..............Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Tài khoản sử dụng.............................................Error! Bookmark not defined.


2.3.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính...................Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Khái niệm .......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.3.Tài khoản sử dụng............................................... Error! Bookmark not defined.

2.4.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinhError! Bookmark not defined.
2.5. Kế toán giá vốn hàng bán......................................Error! Bookmark not defined.
2.5.1.Khái niệm ........................................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.2.Chứng từ sử dụng............................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.3.Tài khoản sử dụng.............................................. Error! Bookmark not defined.

2.5.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinhError! Bookmark not defined.
2.6.1.Khái niệm ........................................................... Error! Bookmark not defined.
2.6.2.Chứng từ sử dụng................................................ Error! Bookmark not defined.
2.6.3.Tài khoản sử dụng.............................................. Error! Bookmark not defined.

2.6.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinhError! Bookmark not defined.
2.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.................E rror Bookmark not defined.
2.7.1. Khái niệm .........................................................E rror Bookmark not defined.
2.7.2. Chứng từ sử dụng.............................................E rror Bookmark not defined.
2.7.3.Tài khoản sử dụng.............................................. E rror Bookmark not defined.
2.7.4. Phương pháp hạch toán..................................... E rror Bookmark not defined.
2.8. Kế toán chi phí hoạt động tài chính.....................E rror Bookmark not defined.
2.8.1. Khái niệm .........................................................E rror Bookmark not defined.
2.8.2. Chứng từ sử dụng.............................................E rror Bookmark not defined.
2.8.3.Tài khoản sử dụng.............................................. Error! Bookmark not defined.

2.8.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinhError! Bookmark not defined.
2.9. Kế toán hoạt động khác........................................ Error! Bookmark not defined.
2.9.1 Kế toán các khoản thu nhập khác...................... Error! Bookmark not defined.
2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..................Error! Bookmark not defined.
2.10.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộpError! Bookmark not defined.
2.10.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh............... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................ Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV KIỂM ĐỊNH MIỀN NAMError! Bookmark not defined.


3.1. Đặc điểm xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ... Error! Bookmark
not defined.
3.2. Kê toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh .... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Kế toán doanh thu cung cấp dịch v ụ .................. Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính............... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp................ Error! Bookmark not defined.
3.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh................. Error! Bookmark not defined.
3.2.51. Nội dung.........................................................Error! Bookmark not defined.

3.3.6. Nhận xét tình hình xác định kinh doanh của công ty trong năm 2016Error! Bookmark not
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .............................................Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV
KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM ...........................................Error! Bookmark not defined.
4.1 Nhận xét, đánh giá chung về công ty TNHH TM & DV KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM
.....................................................................Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Ưu điểm:..............................................................Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Nhược điểm:........................................................Error! Bookmark not defined.
4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Giải pháp 1: Trang bị phần mềm kế toán cho phòng kế toán... Error! Bookmark
not defined.
4.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện về công tác mở tài khoản chi tiết doanh thu, đẩy mạnh
công tác tiêu thụ, tăng doanh thu.................................. Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường kiểm soát chí phí........Error! Bookmark not defined.

4.2.4. Giải pháp 4: Nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện bộ máy kế toánError! Bookmarl
Kết luận chương 4 ........................................................Error! Bookmark not defined.


LỜI MỞ ĐẦU
1, Lý do chọn đề tài:
Năm 2006, đất nước chúng ta có rất nhiều niềm vui vì tổ chức thành công hội nghị
APEC lần thứ 14, và là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO.
Đây vừa là niềm vui, niềm tự hào của đất nước chúng ta là thách thức rất lớn khi
chúng ta hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Những tác động trên cũng ảnh hưởng lớn
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế cũng như đến mỗi doanh nghiệp.
Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu và xác định kết
quả sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Sự quan tâm hàng đầu của các doanh
nghiệp trong cơ chế thị trường là làm thế nào để sản phẩm hàng hóa của mình tiêu thụ
được trên thị trường và được thị trường chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi
phí đã bỏ ra, doanh nghiệp làm ăn có lãi. Đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh
thương mại. Để có quá trình phân tích doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh
doanh thì họ phải trải qua một khâu cực kỳ quan trọng đó là khâu tiêu thụ. Có thể nói
rằng tiêu thụ hàng hóa mang ý nghĩa sống còn đối với một doanh nghiệp. Tiêu thụ là
một giai đoạn không thể thiếu trong mỗi chu kỳ kinh doanh vì nó có tính chất quyết
định tới sự thành công hay sự thất bại của một chu kỳ kinh doanh và chỉ giải quyết tốt
được khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được chức năng của mình
là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch tiêu thụ hàng hóa một cách hợp lý. Để biết được
doanh nghiệp làm ăn có lãi hay không thì phải nhờ đến kế toán phân tích xác định kết
quả hoạt động kinh doanh. Vì thế việc hoạch toán xác định kết quả hoạt động kinh
doanh trong doanh nghiệp có một vai trò rất quan trọng. Kế toán xác định kết quả hoạt
động kinh doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về
những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi nền kinh
tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết những
năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị phần của mình trên thị
trường.
2, Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu của bài báo cáo là tìm hiểu tổng quản về công ty và công tác tổ chức kế toán
của công ty. Đi sâu tìm hiểu về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh
1


doanh, phân tích so sánh với lý thuyết đã được học. Từ đó, đưa ra những nhận xét và
kiến nghị về công ty, cũng như những nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán cho
công ty và chủ yếu là công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công
ty.
3, Đối tượng nghiên cứu:
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trên “báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh”. Tất cả số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ, cho ta biết các
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lời hay lỗ. Hoạt động kinh doanh lãi lỗ bất
thường.
4, Phạm vi nghiên cứu:
- Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu tại công ty TNHH TM & DV Kiểm Định
Miền Nam
- Thời gian nghiên cứu: số liệu năm 2016
- Là một sinh viên của trường, nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng nghề
nghiệp đối với công việc sau này, ngoài những kiến thức nền tảng đã được học ở
trường, qua thời gian thực tập tại công ty công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền
Nam, em đã được tiếp xúc, thực hành, tham gia đọc, xem, làm sổ sách chứng từ thực
tế trên công ty cộng với sự truyền đạt, hướng dẫn tận tình của các anh chị trong công
ty, em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kĩ năng thực tế và đó là một hành trang
quý báu của nghề nghiệp sau này.
5, Kết cấu chọn đề tài:
Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam và làm
bài báo cáo thực tập của mình em làm theo bố cục như sau:
Chương 1: Giới thiệu về công ty công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
Chương 3: Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM
& DV Kiểm Định Miền Nam
Chương 4: Một số giải pháp nâng cao công tác kế toán xác định kết quả hoạt động
kinh doanh tại công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam

2


Chương 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MIỀN NAM
1.1. Tổng quan về công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam
1.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam
-

Tên công ty: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Kiếm

Định Miền Nam
-

Tên giao dịch đối ngoại:Southern Trading & Inspection Services Co., LTD

-

Logo công ty:

Hình 1.1- Lo go công ty TNHH TM & D V K iểm Định Miền Nam

- Giám đốc: Ông Đào Ngọc Tuyến
- Mã số thuế: 3502318306
- Địa chỉ trụ sở chính: 54 Lương Thế Vinh, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tel: 0643. 615. 888
- Fax: 0643. 615. 888
- E-mail: southerncontrolsvn@gmail.com
Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 3502318306 sở kế
hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 07 tháng 10 năm 2016 là
đơn vị đủ tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, với số vốn điều lệ ban đầu của công ty
là 1.500.000.000 ( Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

3


Hình ảnh 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4


Từ ngày thành lập đến nay, Để cạnh tranh và tìm chỗ vững chắc trên thị trường,
Công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam đã không ngừng nâng cao tổ chức
bộ máy quản lý để củng cố và mở rộng qui mô kinh doanh, tổ chức công tác tiếp thị ,
cung cấp dịch vụ, tạo vốn nguồn thu nhằm bù đắp những chi phí, bảo đảm đời sống
cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tích lũy tái đầu tư vào kinh doanh. Sau một thời
tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm, công ty đã đần khắc phục được những khó khăn.
Cho đến nay công ty đã dàn ổn định và phát triển về mọi lĩnh vực mà công ty kinh
doanh.
Công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam là đơn vị vừa mới được thành
lập vào tháng 10 năm 2016 nhằm cung ứng dịch vụ cấp thiết cho nền văn hóa và sự
phát triển hiện nay của xã hội dựa trên nền tảng sẵn có của công ty cổ phần đầu tư và
phát triển Long Vân.
Công tyTNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam được cấp phép hoạt động kinh
doanh trên hai lĩnh vực
+ Dạy kỹ năng, toán thông minh cho trẻ từ 4 -12 tuổi
+ Kiểm tra cấp chứng chỉ các thiết bị cơ khí.
Dưới đây là một số hình ảnh về lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH TM & DV
Kiểm Định Miền Nam

Hình 1.3. Quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ
5


Hình ảnh 1.4. Vui chơi giải trí cho trẻ trong quá trình dạy kỹ năng

6


Hình ảnh 1.5. Nhân viên đang thực hiện kiểm định các thiết bị cơ khí

1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền
Nam.
♦♦♦ Nhiệm vụ:
-

Lập sổ, ghi chép sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ và lập báo cáo tài chính

trung thực chính xác.
-

Đăng ký, kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của

pháp luật.
-

Đảm bảo chất lượng khi cung ứng dịch vụ theo quy định đã đăng ký.

-

Kê khai đăng ký theo báo cáo chính xác, đầy đủ các thông tin về công ty và tình

hình tài chính của công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh, khi phát hiện các thông tin
đã kê khai hoặc báo cáo không chính xác, không đầy đủ , hoặc giả mạo thì phải kịp
thời hiệu chỉnh lại các thông tin đó với cơ quan đăng ký kinh doanh.
-

Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

-

Quan tâm đến đời sống vật chất, khuyến khích động viên tinh thần cho cán bộ

công nhân viên trong quá trình làm việc cũng như đời sống thời ngày.
♦♦♦ Chức năng:
-

Công ty đi vào hoạt động với những ngày nghề như sau:
7


+ Cung cấp dịch vụ kiểm điểm: Kiểm định cơ khí
+ Cung cấp dịch vụ dạy kỹ năng: Dạy kỹ năng tư duy cho trẻ từ 4 - 12 tuổi.
Tất cả các dịch vụ của công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam đã tham
gia đều đạt kết quả tốt, cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng, đứng thời gian và được
nhiều khách hàng đánh giá rất cao.
Với chiến lược phát triển bền vững tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao
động Công ty sẽ có nhiều định hướng phát triển mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác
nhau. Trong từng lĩnh vực, công ty chú trọng phát triển những ngành nghề phù hợp
với chuyên môn năng lực của công ty hiện tại, sau đó mới mở rộng các ngành nghề
liên quan.
1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền
Nam.
1.1.3.1.

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Sơ đồ 1.1 - Sơ đồ bộ máy tổ chức Công Ty TNHH TM & D V K iểm Định Miền

8


Hình ảnh 1.6. Đội ngũ nhân viên của các phòng ban

1.1.3.2.

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.

♦♦♦ Giám Đốc.
Giám đốc là người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp chỉ đọa, lãnh đạo, quản lý điều
hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật về hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng quy mô kinh doanh.
Quyết định phương hướng kế hoạch dự án kinh doanh.
Đàm phán ký kết các văn bản thõa thuận, hợp đồng với khách hàng.
Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước
Tổ chức sắp xếp các phòng ban theo nhu cầu phát triển hay thu hẹp quy mô của
doanh nghiệp.
♦♦♦ Phòng kế toán.
Phòng kế toán thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán và tài chính.
Tổ chức công tác kế toán, ghi chép phản ánh trung thực,chính xác kip thời mọi
nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

9


Tổ chức tốt nguồn vốn kinh doanh, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chế độ nguyên tắc
tài chính, thực hiện tiết kiệm vốn chi phí lưu thông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
tiền vốn mang lại lợi nhuận cao.
Xây dựng kế hoạch tài chính công ty hàng tháng, quý, năm. Báo cáo đầy đủ kịp thời
chính xác mọi hoạt động tài chính về công ty theo chế độ hiện hành.
♦♦♦Phòng kinh doanh.
Tổ chức đội ngũ tư vấn dịch vụ phù hợp: tuyển dụng, sa thải nhân viên kinh doanh,
huấn luyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhân viên trong bộ phận.
Lâp kế hoạch kinh doanh, đề ra chiến lược
Đề ra kế hoạch và công tác nghiên cứu thị trường, các chương trình xúc tiến thương
mại nhằm đẩy mạnh tiêu thụ.
Tự cân đối chi phí kinh doanh của mỗi phòng cho phù hợp với doanh số thực hiện
năm mà ban giám đốc đã giao cho mỗi phòng kinh doanh. Mỗi phòng sẽ chịu trách
nhiệm thu chi trong phòng với ban giám đốc công ty.
Hỗ trợ ban giám đốc xây dựng phương án giá cả phù hợp với thị trường.
♦♦♦Phòng hành chính.
Có chức năng tham mưu trong công tác nhân sự, tổ chức tiền lương.Có các nhiệm
vụ cụ thể sau:
Quản lý đội ngũ các bộ công nhân viên theo luật lao động, thực hiện đầy đủ các
chính sách, quy định lao động về tiền lương.
Nghiên cứu và đề xuất tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh
trong từng thời kỳ, phù hợp với từng bước phát triển của công ty.
Tổ chức thanh tra, đề xuất sử lý các khiếu nại, tố cáo, chống tiêu cực trong nội bộ.
Tổ chức họp của ban giám đốc, tiếp thị hội nghị.

10


♦♦♦ Phòng đào tạo
Có nhiệm vụ quản lý chuyên môn, kỹ năng của giáo viên cung ứng dịch vụ dạy kỹ
năng.
Kiểm tra chất lượng đào tạo học viên theo từng khóa học.
Soạn giáo trình phù hợp cho từng lứa tuổi.
Đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên tại trung tâm.
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận kế toán
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kiểm Định Miền Nam tổ chức kế toán
theo hình thức tập trung. Tất cả công việc liên quan đến tài chính, kế toán tập trung ở
Phòng kế toán tài vụ như phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản
kế toán, ghi sổ tổng hợp và chi tiết, hạch toán chi phí, lập báo cáo. Hình thức này giúp
cho doanh nghiệp kiểm tra, chỉ đạo kịp thời, quản lý tài chính - kế toán chặt chẽ đạt
hiệu quả cao và vi tính hóa công tác thống kê - kế toán. Phòng kế toán - tài vụ gồm 02
người, Đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, không có trung gian, đảm bảo sự chỉ huy của kế
toán trưởng, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đ lẫn nhau trong công tác để nâng cao nghiệp
vụ.

Sơ đồ 1.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của của các bộ phận kế toán
♦♦♦ Kế toán tổng hợp:
Quản lý kiểm tra công tác kế toán, các nghiệp vụ phát sinh.
Tổ chức thực hiện, kiểm tra nghiệp vụ kiểm định cơ khí.
Kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các chứng từ thu chi, hợp đồng hồ sơ, thanh toán
tạm ứng, bảng thanh toán lương, bảo hiểm xã hội.
Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán đúng theo quy định của chế độ kế toán.
Kiểm tra kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN hàng tháng theo quy định của cơ
quan thuế.
Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính Công ty và chịu trách nhiệm với Ban giám đốc
về số liệu báo cáo.
11


Kiểm tra bảng trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ.
Hỗ trợ thủ quỹ, kiểm tra sổ số dư chi tiết tiền mặt.
Tổng hợp số liệu lập báo cáo theo chế độ quy định hàng tháng, quý, năm.
Kiểm tra chứng từ gốc hợp lệ, dựa trên chứng từ phiếu chi, hiếu thu, tạm ứng hàng
ngày khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi vào sổ chi tiết.
Đối chiếu số liệu vớit hủ quỹ để rút số dư tồn quỹ chính xác hàng ngày, tháng, quý.
Cuối tháng rút cộng sổ số dư chi tiết cho từng tài khoản.
Bảo quản toàn bộ chứng từ gốc và sổ chi tiết tài khoản kế toán.
Thường xuyên rút sổ phụ để đối chiếu số liệu với ngân hàng một cách chính xác.
Theo d i thu chi tồn quỹ ngân hàng.
Lập các chứng từ chi gửi tiền ngân hàng như Séc, ủy nhiệm chi theo yêu cầu thanh
toán
Theo d i tình hình biến động tăng giảm tài sản cố định. Tính và trích đúng, đủ số
khấu hao tài sản cố định, Lập báo cáo và phản ảnh chính xác kết quả kiểm kê tài sản
định kỳ.
Hàng quý kê khai thuế GTGT theo yêu cầu của chi Cục thuế.
Theo d i, kiểm tra, đối chiếu số liệu tình hình nộp các khoản vào ngân sách nhà
nước.
♦♦♦ Thủ quỹ:
Thực hiện chính xác kịp thời và ghi chép phản ánh đầy đủ nghiệp vụ chi qua ngân
quỹ của đơn vị.
Có nhiệm vụ đi nộp doanh thu vào ngân hàng, hoặc rút tiền từ ngân hàng về nhập
quỹ tiền mặt.
Chịu trách nhiệm bảo quản an toàn tiền và tài sản của đơn vị, lưu trữ ở ngân quỹ tại
đơn vị.
1.2.3. Chính sách kế toán tại công ty TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam
-

Chế độ mà kế toán áp dụng với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản

lý mà công ty sử dụng chủ yếu các tài khoản theo quyết định số 48/2006/QĐ - BTC
ngày 14/06/2006 của bộ tài chính.
-

Niên độ kế toán: được thực ghiện trong 1 năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến

hết ngày 31 tháng 12 hàng năm..
-

Đơn vị sử dụng tiền tệ: là đồng Việt Nam. Viết tắt là: VNĐ
12


-

Phương Pháp nộp thuế GTGT: theo phương pháp trực tiếp.

-

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: phương pháp khấu hao theo đường

thẳng
-

Hình thức ghi sổ:
+ Sổ Nhật ký chung
+ Sổ cái
+ Sổ chi tiết

1.3.

Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty

TNHH TM & DV Kiểm Định Miền Nam.
♦♦♦ Thuận lợi:
Công ty đóng trên địa bàn trung tâm của thành phố Vũng Tàu với diện tích rộng rãi,
thuận lợi cho việc đi lại cảu khách hàng và nhân viên của công ty.
Bộ máy tổ chức quản lý chặt chẽ từ công ty đến trung tâm, đội ngũ cán bộ công
nhân viên có kỹ thuật, trình độ năng lực tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình
trong công việc luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau trong các công tác.
♦♦♦Khó khăn:
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay công ty cũng gặp những khó khăn
làm cho tính chủ động sáng tạo trong cung cấp dịch vụ không được phát huy tốt nên
cần phải quan tâm đến những vấn đề sau:
Sức ép cạnh tranh trên thị trường
Nguồn nhân lực đang còn hạn chế.
Đứng trước nhiều trở ngại như vậy công ty luôn cố gắng từng bước tháo gỡ đúc kết
kinh nghiệm, để từ đó có những định hướng đúng đắn đưa công ty vượt qua những khó
khăn và phát triển hơn nữa.
♦♦♦Phương hướng phát triển
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định cơ khí, cung cấp dịch vụ dạy kỹ năng
cho trẻ từ 4 - 12 tuổi chủ yếu trên thị trường thành phố Vũng Tàu. Theo kế hoạch
trong năm nay công ty sẽ mở rộng thị trường đến các huyện lân cận trên toàn tỉnh. Đây
là cơ hội để công ty được dịp thử sức và khẳng định vị trí của mình trên cả nước, có
như vậy công ty mới phát huy được thế mạnh của mình cạnh tranh với công ty khác
một cách bình thường và công bằng.

13


KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 giới thiệu một cách tổng quát về công ty TNHH TM & DV Kiểm Định
Miền Nam với những ngành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức cũng như lịch sử hình
thành của công ty, chức năng, nhiệm vụ của công ty. Chương 1 cũng giới thiệu khái quát
về cơ cấu tổ chức của công ty, cơ cấu bộ máy kế toán; Hình thức kế toán áp dụng, từ đó
cho ta thấy những nét cơ bản về công tác kế toán tại công ty. Ngoài ra, còn trình bày
những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong tương lai của công ty.

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×