Tải bản đầy đủ

bài giảng lấy mẫu máu động mạch

Lấy mẫu máu động mạch
Ts Bs Lê Thượng Vũ


Lấy mẫu máu động mạch


Chỉ định và chống chỉ định
Chuẩn bị
Kỹ Thuật
Tai biến


Chỉ định và chống chỉ định
Chỉ định
Chẩn đoán và đánh giá suy hô hấp
Theo dõi và hiệu chỉnh thông khí cơ học
Đánh giá và theo dõi thăng bằng kiềm
toan
Đánh giá oxyhemoglobin;
dyshemoglobin
Đánh giá bn tiền phẫu
Lấy máu xét nghiệm (choáng)Chống chỉ định


Rối loạn đông máu
Nhiễm trùng tại chỗ
Test Allen nguy cơ tắc mạch?Low PPV

Bất thường động tĩnh mạch ở vùng lấy
máu


Chuẩn bị


▪ Giải thích
Không phải luôn luôn cần bản
đồng thuận
Lợi ích
Tác dụng phụ, tai biến

Đau
Chảy máu
Tắc mạch

▪ Các thông số khi phân tích KMĐM

FiO 2
Hb

Nhiệt độ
SpO2


Chuẩn bị

▪ Dụng cụMâm

Bồn hủy kipm, vật nhọn
Gòn cồn
Găng
Heparin sodium hoặc lithium
Băng dán ép


Chuẩn bị

▪ Dụng cụ


Ống chích lấy máu động mạch ≤ 3ml


Ống chích

Ống chích thường và Heparin
Tráng 0,5ml Heparin 0,1%
Bơm bỏ heparin dư (lượng tồn ước
tính 0,25ml)Ống chích chuyên dụng

Sodium  ảnh hưởng nồng độ điện
giải

Chống đông heparin khô hoặc lithium
có sẵn
Không ảnh hưởng pH
Không thay đổi nồng độ điện giải


Vô cảmVô cảmTình huống khẩn cấp

Lidocain tiêm dưới da BTS

Tính huống chương trìnhEMLA lidocain/prilocain băng kín
60 phút


Kỹ thuật

Vị trí


Quay
(Mu chân)
Đùi
Cánh tay

Nhận diện động mạch. Siêu âm.
Đâm kim
Nhận máu. Tìm lại động mạch
Rút kim
Đè épx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×