Tải bản đầy đủ

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tp Hà Nội năm 2017 (có đáp án)

Đề thi và HD bài giải môn Toán vào lớp 10 Tp Hà Nội

Thầy Trần Quốc Anh, giáo viên luyện thi môn Toán tại Hà Nội, nhận định: Đề vào lớp
10 năm nay nội dung vẫn cơ bản nhưng một số câu rơi vào phần lớp 8, cụ thể là
những bài toán chứa giá trị tuyệt đối.
Phần này,nếu học sinh lớp 9 không được ôn tập kỹ, sẽ rất dễ bị nhầm. Có thể dự đoán
điểm môn Toán năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái, phổ điểm chung từ 7,5-8,5 điểm.

Theo HOCMAI.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×