Tải bản đầy đủ

LẬP TRÌNH GIA CÔNG CÁNH TUABIN

D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

LẬP TRÌNH GIA CÔNG CÁNH TUABIN
I- CAD: Thiết kế cánh tuabin như Hình 1, những kích thước không cho thì
tuỳ chọn. (Bản vẽ thiết kế nộp ở dạng nguyên bản và file .IGES)
II- CAM: Lập chương trình NC để gia công các cánh tuabin bằng máy CNC

Hình 1a

Hình 1b
1


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Với thông số bài tập : Số 31
Đề
1


D
200

D1
122

D2
76

d
40

H
88

h
37

h1
11

b
6

2

80

49

30

16

35

15

4


3

3

88

54

33

18

39

17

4

3

4

97

59

36

20

43

19

5

3

5

107

65

40

22

47

21

6

3

6

118

72

44

24

52

23

7

4

7

130

79

48

26

57

25

8

4

8

143

87

53

29

63

28

9

4

9

157

96

58

32

69

31

10

4

10

173

106

64

35

76

34

11

5

11

190

117

70

39

84

37

12

5

12

200

123

74

41

88

39

13

6

13

210

129

78

43

92

41

14

6

14
15
16
17

221

135

82

45

97

43

15

6

232

142

86

47

102

45

16

6

244

149

90

49

107

47

17

7

256

156

95

51

49

18

7

18
19
20
21
22
23
24
25

246

150

91

49

47

17

7

236

144

87

47

112
10
8
104

45

16

7

227

138

84

45

100

43

15

7

218

132

81

43

96

41

14

6

209

127

78

41

92

39

13

6

201

122

75

39

88

37

12

6

193

117

72

37

84

36

12

6

185

69

36

81

35

12

6

26
27
28
29
30
31
32
33

178

66

35

78

34

12

5

171

112
10
8
104

63

34

75

33

12

5

164

100

60

33

72

32

12

5

157

96

58

32

69

31

12

5

151

92

56

31

66

30

12

5

145

88

54

30

63

29

12

5

139

84

52

29

60

28

12

4

133

81

50

28

58

27

12

4

Dương Đức Trọng - số 31

2


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Bài làm :
I - CAD
Từ đề bài ta dựng mô hình theo các thông số sau :
Đề

31

D
145

D1
88

D2
54

d
30

H
63

h
29

h1
12

Ở đây em sử dụng phần mềm SOLIDWORK2013 - 64bit
Lập thông số cơ bản trên AUCAD theo hình sau :

Thiết lập mô hình 3D trên SOLIDWORK 2013
Chọn mặt HOR : làm sketch theo hình :

3

b
5


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Sử dụng lệnh Revolve ta được :

Bước tiếp theo ta tạo cánh turbin
- Vẫn chọn mặt HOR ta vẽ sketch theo hình :

4


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Sử dụng lệnh Extrude ta được :

Tạo độ vát của cánh theo lệnh sau :

5


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Dùng lệnh tạo mảng tròn CirPattern ta làm thành 8 cánh

Cắt phần thịt thừa của cánh theo mặt khởi thủy trụ tròn của thân tuabin :

6


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Tạo lệnh xoắn cánh cho turbin bằng lệnh Bending :

Chọn mặt đầu trụ ta làm sketch sau :

7


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Sử dụng lệnh Extrude cut tạo rãnh then :

Cắt bậc xuống mặt đầu :

8


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Và cuối cùng ta fillet R=2 chân cánh turbin :

9


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II
Ta được mô hình hoàn thiện của cánh Turbin :

10


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

II - CAM Lập chương trình NC để gia công các cánh tuabin bằng máy CNC
Ở đây ta sủ dụng phần mềm MASTERCAM X9 - 64bit
Khởi đầu giao diện phần mềm :

Bước 1 : Phay hốc mặt đầu
Chọn nguyên công ... theo hình

11


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Chọn dao , tốc dộ cắt , bước tiến dao :

Thông số cắt :

12


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Ta được đường chạy dao như sau :

13


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Bước 2 : Phay thô hốc phay 5 trục :
Chọn nguyên công theo hình

14


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Các thông số :

15


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Hiệu chỉnh đường chạy dao toolpath :

16


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Bước 3 : Cắt tinh mặt đầu .
Chọn nguyên công theo hình

17


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II
Chọn dao , tốc dộ cắt , bước tiến dao :

Thông số cắt :

18


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Ta được đường chạy dao nhu sau :

Bước 4 : Phay tinh các hốc
Chọn lệnh theo hình sau

19


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Chọn dao và các thông số của dao :

20


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Th
Với thông số cắt sau :

21


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Ta được đường chạy dao sau :

Bước 5 : phay tinh mặt cánh 1
Chọn lệnh theo hình dưới :

22


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Chọn kiểu đường chạy dao và các thông số của dao :

23


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Ta được :

24


D¬ng §øc Träng-CB150212
CAD/CAM/ CNC II

Bước 6 : phay tinh mặt cánh 2
Chọn lệnh theo hình dưới :

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×