Tải bản đầy đủ

Chương 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

Chương 3

BỘ BIẾN ĐỔI
ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

1


Bộ biến đổi điện áp một chiều

2


Bộ biến đổi điện áp một chiều
Ví dụ ứng dụng: sơ đồ khối bộ ổn áp DC dùng bộ biến đổi điện áp một chiều

3


Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều


Nguyên lý hoạt động của một bộ biến đổi điện áp một chiều

4


Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều

5


Bộ giảm áp

6


Bộ giảm áp

7


Bộ giảm áp

8


Bộ giảm áp
Góc phần tư làm việc

9


Bộ tăng áp

10


Bộ tăng áp

11Bộ tăng áp

12


Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng

13


Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng

S1, S4: dạng xung kích, ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn

14


Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng

S1, S4: dạng xung kích, ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn

15


Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng

S1, S4: dạng xung kích, ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn

16


Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng

17


Bộ biến đổi kép dạng đảo áp

18


Bộ biến đổi kép dạng đảo áp

19


Bộ biến đổi kép dạng đảo áp

20


Bộ biến đổi kép dạng tổng quát

21


Bộ biến đổi kép dạng tổng quát

22


Bộ biến đổi kép dạng tổng quát

23


Mạch lọc cho bộ biến đổi điện áp một chiều

24


Mạch lọc cho bộ biến đổi điện áp một chiều

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×