Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 0 CÁC HỆ THỨC VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chương 0

CÁC HỆ THỨC
VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1


Các khái niệm cơ bản

2


Các khái niệm cơ bản

3


Mạch một pha với dòng, áp dạng sin

4Mạch một pha với dòng, áp dạng sin

5


Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin)

6


Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin)

7


Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin)

8


Cuộn dây L – Tụ điện C

9


Chế độ xác lập
với dòng, áp không sin
Ví dụ: Dạng sóng
điện áp ngõ ra và
dạng sóng dòng-áp
ngõ vào của một bộ
biến tần 3-pha kiểu
điều rông xung
(PWM) điển hình.

10Phân tích Fourier


Phân tích FourierHệ số méo dạng (%THD)Hệ số công suất

11


Phân tích Fourier

12


Phân tích Fourier

13


Méo dạng do sóng hài

14


Méo dạng do sóng hài

15


Chương 1

CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN

16


Lãnh vực ứng dụng của ĐTCS

17


Ví dụ ứng dụng của bộ biến đổi ĐTCS
• Ứng dụng các bộ biến đổi ĐTCS giúp tiết kiệm năng lượng,
nâng cao chất lượng đáp ứng của thiết bị.

18


Sơ đồ khối Bộ biến đổi

Lưu ý là các mạch ĐTCS hoạt động theo chế độ đóng-ngắt (switch-mode),
khác với các mạch điện tử hoạt động ở chế độ tuyến tính (linear mode) 
Hiệu suất mạch ĐTCS cao hơn mạch điện tử chế độ tuyến tính.
19


Bộ ổn áp tuyến tính


Transistor công
suất được điều
khiển hoạt động
tương tự như
một điện trở
biến đổiMạch có hiệu
suất thấp và
cồng kềnh

20


Bộ ổn áp xung

21


Bộ ổn áp xung

Transistor hoạt động như một khóa đóng ngắt  hiệu suất cao
Biến áp, mạch lọc hoạt động ở tần số cao  kích thước nhỏ
Điện áp ngõ ra thay đổi bằng cách điều khiển độ rộng xung (tỉ lệ ton/Ts)

22


Chế độ hoạt động của BBĐ

23


Giới thiệu các linh kiện ĐTCS thông dụng

24


Diode

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×