Tải bản đầy đủ

da ctm

Đồ án Chi tiết máy

Đồ án Chi tiết máy
Nhiệm vụ:
Tính toán thiết kế hệ dẫn động theo các số liệu cho trước:
 Sơ đồ hệ dẫn động
 Các thông số yêu cầu như vận tốc, lực kéo, chế độ tải...
Ví dụ: xem đề 1 4 7 12 15 18 21 23
Nội dung đồ án:
Sinh viên cần hoàn thành các nội dung sau:
 Bản thuyết minh (viết hoặc in trên giấy A4, đóng quyển)
 Bản vẽ lắp hộp giảm tốc (khổ A0)
 Bản vẽ chế tạo 1 chi tiết trong HGT (khổ A3) – với chương trình
B không yêu cầu bản vẽ này


Đồ án Chi tiết máy

Đồ án Chi tiết máy (2)
Yêu cầu với sinh viên làm đồ án:
 Lên lớp đầy đủ, thực hiện đúng tiến độ

 Trình bày thuyết minh và bản vẽ đủ nội dung theo đúng
yêu cầu đặt ra
 Chuẩn bị bảo vệ: sinh viên cần nắm được các
nội dung liên quan đến đồ án của mình.
Tài liệu tham khảo
[1]. Trịnh Chất, Lê Văn Uyển - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí,
Tập 1,2. Nxb Giáo dục. Hà nội, 2001.
[2]. Nguyễn Trọng Hiệp - Chi tiết máy, Tập 1,2. Nxb Giáo dục.
Hà nội, 1994.
[3]. Ninh Đức Tốn - Dung sai và lắp ghép. Nxb Giáo dục. Hà nội, 2004.


Đồ án Chi tiết máy

Khái niệm chung về dẫn động cơ khí
Các thành phần chính của hệ dẫn động: bộ phận dẫn động,
bộ phận truyền động và cơ cấu chấp hành (hoặc bộ phận
công tác). Bộ phận truyền động được tạo từ 1 hoặc nhiều bộ
truyền cơ sở kết hợp với nhau.
Bộ truyền bánh răng, trục vít có thể đặt ngoài nhưng để dễ
bôi trơn, tăng hiệu suất và tuổi thọ... các bộ truyền này được
lắp trong hộp kín. Hộp gồm các bộ truyền giảm tốc được gọi
là hộp giảm tốc. Khi tốc độ trục ra lớn hơn tốc độ trục vào,
hộp được gọi là hộp tốc độ.
Bộ truyền đai, xích có thể kết hợp với hộp giảm tốc để tăng
thêm tỷ số truyền hoặc nhằm mục đích khác. Các bộ truyền
này lắp bên ngoài HGT nên thường gọi là bộ truyền ngoài.
Loại hộp yêu cầu thiết kế trong đồ án môn học là hộp giảm
tốc.


Đồ án Chi tiết máy


Thông qua Đồ án
Nhận đề: Hôm nay.
 Đồ án được thông qua hàng tuần. Khi đến thông qua phải
mang theo các phần đã được thông qua lần trước để theo
dõi.
 Địa điểm: Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy và Rôbôt
D3-302, 303, 304, 305
 Thời gian: Xem thông báo tại Bộ môn.
 Chú ý:
1. Thực hiện đồ án đúng tiến độ.
2. Khi thông qua đồ án, chỉ vào văn phòng từng nhóm
tối đa 3 người. Không tự ý bật/tắt đèn, quạt, xô dịch
các thiết bị và đồ vật khác.
Giữ vệ sinh chung.Đồ án Chi tiết máy

Phân loại hộp giảm tốc


Theo số cấp thay đổi tốc độ trong hộp:

Hộp giảm tốc 1 cấp
 Hộp giảm tốc 2 cấp
 Hộp giảm tốc nhiều cấp
Theo loại bộ truyền và thứ tự các bộ truyền trong hộp:
 Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ (bánh răng côn, trục vít...)

Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ

Hộp giảm tốc 2 cấp côn – trụ

Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng – trục vít

Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít – bánh răng
Theo cách bố trí các trục vào/ra:
 Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ khai triển (thường/phân đôi)
 Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ đồng trục...
Các loại khác...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×