Tải bản đầy đủ

giáo án mĩ thuật lớp 2 mới nhất

Giáo Án Mĩ Thuật 2

Năm H ọc 2017- 2018

Tuần 1:
Thứ ....., ngày ..... tháng .... năm 2017

Chủ đề 1 Mùa hè của em ( tiết 1)
I.Mục tiêu:
- Phân tích và đánh giá được sản phẩm mĩ thuật ở mức độ đơn giản: Nêu
được nội dung chủ đề, hình ảnh, màu sắc của bức tranh và c ảm nh ận v ề
bức tranh đó. - Kể ra được các hoạt động đặc tr ưng c ủa các em trong mùa
hè. Biết cách vẽ một dáng người theo quy trình vẽ cùng nhau.
- Yêu thích vẽ tranh, chơi các trò chơi lành mạnh.
II. Phương pháp và hình thức tổ chức
- Phương pháp: Liên kết HS với tác phẩm.
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm.
III. Đồ dùng và phương tiện:


Giáo viên :


- Sách học Mt.
-Tranh thiếu nhi.


Học sinh :

- Sách học Mt.
- Đồ dùng học vẽ.
IV. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

1-Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số. Hs hát.
2- Kiểm tra
Kiểm tra đồ dùng học vẽ.
Đàng Phú Nữ Trà My

HS lấy đồ dùng học vẽ.
Page 2


Giáo Án Mĩ Thuật 2

3- Bài mới:
* Khởi động: Cho HS chơi một trò
chơi Kéo co.
- GV giới thiệu chủ đề.
HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu
- Tổ chức HS hoạt động nhóm.
- GV hỏi:
+ Vào mùa hè, em thường tham gia
các hoạt động gì? Với ai? ở đâu?
+ Cảnh thiên nhiên trong mùa hè
như thế nào?
GV chốt.
-GV yêu cầu HS quan sát H1.1 sách
học MT thảo luận nhóm theo chùm

câu hỏi trong sách học MT:
- GV yêu cầu HS đọc câu hói.
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo,
nhóm khác nhận xét.
 GV bổ sung và chốt ( trang 31
Sách dạy MT)
HĐ 2: Hướng dẫn thực hiện
-GV yêu cầu HS đọc câu hỏi sách
học MT trang 6.
+ Em sẽ vẽ hoạt động vui chơi nào
trong mùa hè?
+ Động tác của nhân vật sẽ như thế
nào?
- GV tiếp tục gợi ý:
+ Khi vẽ dáng người hoạt động, em
sẽ vẽ bộ phận nào trước, bộ phận
nào sau?
+ Trang phục của nhân vật như thế
nào? GV chốt các bước vẽ dáng
người đang hoạt động:
+ Vẽ phác các bộ phận chính ( đầu,
mình, tay, chân..)
+ Vẽ chi tiết ( mắt mũi, quần áo..)
+ Vẽ màu.
- GV yêu cầu một HS đứng mẫu theo
dáng đá bóng và vẽ minh họa trên
bảng .
Đàng Phú Nữ Trà My

Năm H ọc 2017- 2018

-Hs chơi.

- HS chia nhóm, bầu nhóm trưởng,
thư kí
- HS suy nghĩ trả lời.
- Cảnh thiên nhiên trong mùa hè:
Cây cối xanh tươi, trời nắng và da
trời màu xanh....

-HS đọc câu hỏi
-Hs quan sát thảo luận và trả lời:
-HS đọc ghi nhớ trang 6.
-HS lắng nghe
- HS đọc:
- Một vài HS trả lời.

- Vẽ phác các bộ phận chính thể
hiện dáng người đang hoạt động.
- Quần đùi, áo phông....
- HS quan sát

- HS quan sát.
- HS đọc ghi nhớ.
Page 2


Giáo Án Mĩ Thuật 2

Năm H ọc 2017- 2018

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ trang 6.
4. Củng cố, dặn dò
- HS nêu.
- Em hãy nêu các bước vẽ dáng
người?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, -Hs lắng nghe.
khen thưởng hs hăng hái phát biểu.
* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết
2: Màu, giấy A4....
• Bổ sung…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Đàng Phú Nữ Trà My

Page 2


Giáo Án Mĩ Thuật 2

Năm H ọc 2017- 2018

Tuần 2:
Thứ ..., ngày ...tháng .... năm 2017

Chủ đề 1 :

MÙA HÈ CỦA EM (Tiết 2)

I. Mục tiêu :
- Phân tích và đánh giá được sản phẩm mĩ thuật ở mức độ đơn giản: nêu
được nội dung chủ đề, hình ảnh, màu sắc của bức tranh và c ảm nh ận v ề
bức tranh đó.
- Kể ra được các hoạt động đặc trưng của các em trong mùa hè. L ựa ch ọn
hoạt động yêu thích và dáng người phù hợp với hoạt động đó.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình,
nhóm bạn
II. Phương pháp và hình thức tổ chức:
- Phương pháp: Liên kết HS với tác phẩm.
- Sử dụng quy trình tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn.
- Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm
III. Chuẩn bị:
Bút chì, màu vẽ, giấy vẽ
IV. Nội dung dạy học:
Hoạt động giáo viên
1. Khởi động: Cho HS hoàn thành
bài vẽ ở tiết 1
2. Nội dung dạy học chính
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực
hành
* Hoạt động cá nhân.Hướng dẫn hs
thảo luận để thống nhất nội dung
bức tranh của nhóm mình và phân
công thành viên trong nhóm vẽ các
nhân vật trong tranh.

Đàng Phú Nữ Trà My

Hoạt động học sinh
Thực hiện

Thực hiện

Trưng bày sản phẩm

Page 2


Giáo Án Mĩ Thuật 2
- Vẽ các dáng người theo phân công
của nhóm bằng các hình thức : vẽ
theo trí nhớ, vẽ theo tưởng tượng,
hay một bạn làm mẫu.
- Cắt rời hình vẽ dáng người ra khỏi
tờ giấy để tạo kho hình ảnh.
* Hoạt động nhóm: nêu các câu hỏi
gợi mở để dẫn dắt hs thảo luận
nhóm, tìm hiểu cách thể hiện một
bức tranh tập thể về chủ đề hoạt
động vui chơi trong mùa hè.
? Em sẽ lựa chọn những hình ảnh
nào trong kho hình ảnh để thể hiện
nội dung nhóm em lựa chọn.
? Em sẽ sắp xếp hình ảnh chính ở vị
trí nào của tờ giấy.
? Nhóm em sẽ vẽ thêm khung cảnh
gì, màu sắc như thế nào để bức
tranh thêm sinh động.
- Yêu cầu hs quan sát hình 1.4, 1.5,
1.6 sách HMT để tham khảo cách
thực hiện bức tranh tập thể.
2. Nhận xét- đánh giá
- Tạo ngân hàng hình ảnh để HS
nhận xét, cảm nhận về cách sử
dụng màu sắc
- GV nhận xét chốt lại
3. Dặn dò
- Nhận xét tiết học, giờ học sau
chúng ta làm tiếp.
- Dặn HS nhớ đem màu, bút chì,
gôm, giấy A4hể.

Năm H ọc 2017- 2018

Thuyết trình và trả lời

Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
Ghi nhớ

• Bổ sung…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Đàng Phú Nữ Trà My

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×