Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo đôi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

MỤC LỤC
Mục
Mục lục
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận
2.2.Thực trạng dạy và học môn toán ở trường Tiểu học
2.3. Các giải pháp thực hiện
2.4. Hiệu quả của SKKN
3. Kết luận, kiến nghị

Trang
1
2
2
2
3

3
3
3
4
8
14
16

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài:
Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người năng động, sáng tạo, độc lập trong
cuộc sống là một vấn đề không chỉ những người làm công tác giáo dục mà được
toàn xã hội đang quan tâm.

1


Để đào tạo được những con người năng động, sáng tạo, có ích cho xã hội thì
trách nhiệm chính thuộc về ngành giáo dục. Muốn vậy, người làm công tác giáo
dục cần phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục.
Đổi mới phương pháp dạy học được hiểu là tổ chức các hoạt động học tập tích
cực cho người học, từ đó phát huy khả năng tự học của họ. Trước vấn đề đó, đòi
hỏi người thầy phải không ngừng tìm tòi khám phá, khai thác, xây dựng hoạt động,
vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, phối hợp các phương pháp dạy học
sao cho phù hợp với từng kiểu bài, từng đối tượng học sinh; tạo cho học sinh hướng
tư duy chủ động, sáng tạo, tự chiếm lĩnh kiến thức.
Trong những năm qua, một thực trạng là càng ngày tính đa dạng về trình độ
học sinh trong các lớp càng tăng. Do đó, làm cách nào để học sinh có thể khai thác
tối đa nội dung bài học nhất là đối với học sinh yếu thì đòi hỏi người giáo viên cần
phải tìm tòi, trăn trở, đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh chủ động tiếp
thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.
Song trên thực tế có nhiều giáo viên tiểu học chưa sử dụng các phương
pháp dạy học có hiệu quả, chưa biết cách phối hợp các phương pháp dạy học để
hướng dẫn học sinh khai thác nội dung bài học. Việc dạy Toán của một số giáo
viên trong nhà trường chúng tôi không nằm ngoài thực tế đó.
Mặc dù giáo viên nhà trường đã được tiếp thu đổi mới phương pháp dạy
học , đã được nhà trường tổ chức thao giảng, kiến tập...nhưng do sự thiếu hiểu biết
về bản chất của việc đổi mới, do năng lực hạn chế, sự nhiệt tình say sưa với nghề
chưa cao nên có những giáo viên vẫn dạy theo lối cũ, nặng về truyền đạt lí thuyết ít
chú ý đến phát triển tư duy, năng lực sáng tạo và kĩ năng thực hành của người học.

Phương pháp dạy học của giáo viên còn hạn chế nên việc áp dụng vào thực
tế đạt kết quả chưa cao, chưa phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Đây cũng là
những điều mà tôi băn khoăn, trăn trở. Tôi thiết nghĩ là một nhà quản lí phải làm
thế nào để cải thiện thực trạng đó nên tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo đổi
mới phương pháp dạy học môn toán ở trường Tiểu học”.
1.2 Mục đích nghiên cứu:
Từ thực tế quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn mà cụ thể là chỉ đạo đổi
mới phương pháp dạy học ở nhà trường, bản thân tôi nhận thấy để nâng cao chất
lượng dạy học, chất lượng đại trà và mũi nhọn thì nhất thiết người dạy phải tích cực
tìm tòi cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học, tìm hiểu thực trạng đổi mới phương
pháp dạy học môn toán để từ đó đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất
lượng dạy học môn toán trong nhà trường. Qua quá trình chỉ đạo chuyên môn trong
nhà trường, bản thân tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm về chỉ đạo đổi mới
phương pháp dạy học các môn học, trong đó có môn toán. Tôi cũng nhận thức được
rằng: muốn nâng cao chất lượng dạy học và chất lượng giáo dục toàn diện thì nhất
2


thiết phải đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Chính vì điều đó, tôi đã đi sâu
nghiên cứu đề tài này.
Đề tài nhằm mục đích chính là làm thế nào để giáo viên trong nhà trường nắm
chắc được các phương pháp dạy học tích cực, áp dụng linh hoạt các phương pháp
dạy học môn toán nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn toán nói riêng và các
môn học khác nói chung.
1.3 Đối tượng nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu trên một số tiết dạy – học môn toán với một số giáo viên và
học sinh của một số lớp trong nhà trường.
1.4 Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp khảo sát
- Phương pháp đối chứng
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp phân tích, tổng hợp
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1 Cơ sở lý luận:
Phương pháp dạy học toán là cách thức tổ chức các hoạt động học toán cho
học sinh. Việc tổ chức giờ học môn toán thành các hoạt động là định hướng đổi mới
phương pháp. Dạy học trong đổi mới giáo dục phổ thông là dạy học sinh tự tìm tòi,
phát hiện kiến thức mới, là dạy cách học cho học sinh. Giáo viên căn cứ vào chuẩn
kiến thức, kĩ năng trong chương trình được trình bày trong sách giáo khoa để thiết
kế các hoạt động và tổ chức học sinh tham gia, thực hiện nhiệm vụ học tập, giúp
các em hình thành kiến thức qua chính các hoạt động đó. Giáo viên không áp đặt,
thông báo các kiến thức có sẵn mà tổ chức hướng dẫn học sinh tìm tòi, phát hiện, tự
chiếm lĩnh kiến thức. Giáo viên tổ chức sao cho mọi học sinh đều tham gia hoạt
động học, sao cho học sinh thấy tự mình phát hiện tìm ra kiến thức chứ không phải
nhìn vào sách giáo khoa hay nghe giáo viên thông báo kết quả có sẵn trong sách
giáo khoa. Giáo viên hướng dẫn để học sinh sử dụng vốn hiểu biết của mình để
3


hình thành kiến thức một cách nhẹ nhàng; động viên học sinh tập suy nghĩ, quan
sát, diễn đạt, thực hiện hoạt động học tập theo cách riêng của mình.
Đổi mới phương pháp dạy học là đánh giá chất lượng học tập cùng với việc đổi
mới các thành tố khác ( mục tiêu, nội dung, phương tiện dạy học, quản lý, tổ chức
thực hiện) tạo nên một chỉnh thể đổi mới giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học
là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh
phát triển năng lực cá nhân, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi
dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kĩ năng thực hành, năng
lực đánh giá, tự đánh giá và đem lại hứng thú học tập cho học sinh.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là phải chuyển quá trình
thuyết giảng một cách áp đặt của giáo viên thành quá trình tự học, tự tìm tòi, khám
phá của học sinh. Mỗi học sinh cần biết mục tiêu học tập và được giao nhiệm vụ
học tập cụ thể, có thể tự điều chỉnh hoạt động của chính mình để việc học phù hợp
với mức độ tiếp thu của bản thân. Giáo viên chủ động tổ chức cho học sinh thực
hiện hoạt động học tập theo nhóm, theo cặp và chỉ tập trung học sinh để giảng giải
khi cần nhận xét, đánh giá chung hoặc hướng dẫn hoạt động cho toàn lớp.
2.2 Thực trạng dạy và học môn toán ở trường Tiểu học Thị trấn Sao
Vàng:
Trường tiểu học Thị trấn Sao Vàng nằm ở phía tây nam của huyện Thọ Xuân,
thuộc vùng quy hoạch đô thị Lam Sơn – Sao Vàng; kinh tế, xã hội của địa phương
đang trên đà phát triển.
Năm học 2017-2018, nhà trường có 18 lớp, với 497 học sinh; trong đó chỉ có
50% số học sinh có khẩu ở địa phương, số còn lại là người thuộc các xã lân cận đến
học.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số là nữ, đa số GV có tuổi đời còn trẻ, đang
trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ nên thời gian dành cho chuyên môn còn hạn
chế.
Một số giáo viên vẫn dạy học theo phương pháp truyền thống, chưa chú trọng
phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, ngại tổ chức cho học sinh hoạt động,
chưa tin tưởng ở năng lực của học sinh…
Nhiều học sinh còn lười học, chưa chịu khó làm bài tập về nhà
Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em, nhất là đối với
những học sinh ở nơi khác dến học.
Qua khảo sát thực tế tôi đã có số liệu cụ thể về thực trạng dạy học môn toán ở
trường tôi như sau:
2.1.1. Khảo sát thực tế - dự giờ.
Tiết 1 : 45 – 3 ( lớp 2 )
4


Tiết 2 : Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó ( lớp 4 ).
Nhận xét : Qua dự giờ toán lớp 2, lớp 4 tôi có những nhận xét như sau:
* Về ưu điểm :
- Các giáo viên đều thực hiện đúng các bước lên lớp.
- Trọng tâm của bài rõ ràng.
- Trong giờ dạy giáo viên giảng dạy nhiệt tình các em HS tích cực phát biểu
ý kiến xây dựng bài.
- Trình tự các bước lên lớp của một bài giảng có hệ thống, phối hợp hoạt
động của thầy và trò.
- Chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng tính toán cho HS.
* Tồn tại:
- HS tiếp thu kiến thức còn mang tính áp đặt, các em ít có cơ hội tự thể hiện
năng lực tư duy cá nhân.
- Giáo viên phối kết hợp các phương pháp dạy học chưa thành thạo, khi sử
dụng phương pháp đàm thoại, câu hỏi giáo viên đưa ra còn vụn vặt, chưa rõ ý, chưa
nổi bật trọng tâm.
* Ví dụ : Giáo viên hỏi: “khi cộng một số có 2 chữ số với một số có 2 chữ số
ta cộng hàng gì với hàng gì?”
- Sử dụng phương tiện dạy học chưa linh hoạt thậm chí lạm dụng phương
tiện dạy học làm hạn chế năng lực khái quát hóa, kìm hãm sự phát triển tư duy trừu
tượng của HS.
- Trong giờ học giáo viên chưa chú ý đến mọi đối tượng, vì vậy trong quá
trình học một số em không hoạt động.
Tóm lại : Giờ học toán chưa phát huy được sự năng động, sáng tạo của học
sinh, kiến thức giáo viên truyền tới học sinh còn mang tính áp đặt, giáo viên chỉ chú
ý đến việc truyền tải nội dung bài theo SGK mà không có sự sáng tạo đôi khi chưa
hiểu hết dụng ý của SGK. Mọi đối tượng trong lớp chưa được quan tâm đúng mức,
làm kìm hãm sự phát triển năng lực của học sinh khá, giỏi, còn học sinh yếu kém
không tiến bộ. Giáo viên có thể hiện sự đổi mới phương thức dạy học tích cực đã
kết hợp rất nhiều phương pháp dạy học, nhưng sử dụng không thành thạo nên kết
quả đạt không cao, đồng thời lạm dụng đồ dùng trực quan, hạn chế khả năng tư duy
của học sinh, chưa có sức bật lớn.
2.2.2 Khảo sát qua trao đổi với giáo viên.
Để nắm rõ tình hình dạy học toán ở trường Tiểu học Thị trấn Sao Vàng, tôi
đã điều tra bằng “ phiếu hỏi ý kiến”. Trong đó có câu hỏi “ khi dạy môn toán, đồng
chí có sử dụng các phương pháp sau đây không?( lựa chọn và đánh giá theo thứ tự
ưu tiên)” . Số giáo viên được phỏng vấn 15 đ/c
* Kết quả thu được:
+ Phương pháp quy nạp và suy diễn.
8/15 = 53,3 %
+ Phương pháp giảng giải.
15/15 = 100%
+ Phương pháp thảo luận.
9/15 = 60%
5


+ Phương pháp báo cáo.
10/15 = 66,6%
+ Phương pháp điều tra nghiên cứu.
5/15 = 33,3%
+ Phương pháp hoạt động.
8/15 = 53,3%
+ Phương pháp chứng minh.
5/15 = 33,3%
+ Phương pháp tự thể hiện tài năng.
6/15 = 40 %
+ Phương pháp truyền thống.
10/15 = 66,6%
+ Phương pháp tích hợp.
7/15 = 46,6%
Qua điều tra cho thấy, chủ yếu giáo viên sử dụng phương pháp giảng giải,
phương pháp truyền thống mà chưa sử dụng tổng hợp các phương pháp khác, nhất
là những phương pháp mang tính đặc thù của môn học như phương pháp quy nạp
và suy diễn, phương pháp chứng minh...
Điều đó đã trả lời cho câu hỏi tại sao trong quá trình giảng dạy giáo viên phối
hợp các phương pháp chưa thành thạo.
Qua điều tra bằng “ phiếu hỏi ý kiến” đối với giáo viên về nhận thức tầm
quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học môn toán theo phương pháp dạy
học tích cực kết quả thu được như sau :
Đổi mới phương pháp dạy học tích cực :
+ Rất quan trọng :
7/15 = 46,6%
+ Quan trọng :
7/15 = 46,6%
+ Không quan trọng :
1/15 = 0,7%
Kết quả trên chứng tỏ giáo viên nhận thức chưa sâu sắc về tầm quan trọng
của việc đổi mới của phương thức dạy học tích cực, thậm chí có giáo viên có tuổi
đời đã cao, vốn quen dạy phương pháp cũ như một thói quen cố hữu, chưa được
cập nhật những thành tựu mới của phương thức dạy học tích cực nên cho rằng :
“Dạy học theo phương pháp nào cũng là dạy học” rằng : “Đổi mới phương thức dạy
học là không quan trọng”, chính vì vậy mà việc đổi mới phương pháp dạy học chỉ
thể hiện ở những giờ có người dự, như vậy thì không tạo thành nếp được. Đó là còn
chưa kể đến một số ít GV đã lạm dụng phương pháp dạy học tích cực ( phó mặc
cho học sinh làm tất cả - GV càng làm việc càng ít càng thể hiện rõ việc đổi mới
phương pháp dạy học tích cực ).
2.2.3 Khảo sát tình hình học toán của học sinh :
Phiếu điều tra bằng 4 câu hỏi. Số lượng học sinh được hỏi 130 em, Từ khối 1
đến khối 5.
Câu 1 : Em có thích học môn toán không ?
- Số học sinh thích học môn toán : 70 em chiếm 53,7 %
- Số học sinh không thích học môn toán : 35 em chiếm 26,9%
- Số học sinh còn lại không có ý kiến gì.
Như vậy có tới gần 1/3 số học sinh không thích học môn toán, khi một số
em được hỏi “Tại sao em không thích học môn toán?”. Các em trả lời : “Học toán
khó, khô khan, hay bị kiểm tra bài cũ, hay bị gọi lên bảng làm bài...
Câu 2 : Các công việc diễn ra trong giờ học toán hiện nay các em có thích
học không ? Tại sao ?
6


Trả lời câu hỏi này 66,7% số HS được trả lời : Giờ học toán hiện nay chúng
em không thích, bởi chúng em rất căng thẳng, cứ nghĩ tới giờ học toán lại nghĩ tới
việc phải ngồi im nghe cô giảng bài mới, sau đó lại im làm bài tập để lên bảng
chúng em rất sợ, những em thích học môn toán thì nói rằng : Em thích học môn
toán là vì cô ra bài tập làm xong là được ngồi chơi ( số ít ) có em lại cho rằng học
toán không phải suy nghĩ chỉ mất công chép lại của bạn một lúc là xong...
Câu 3 : Khi về nhà các em có làm bài tập và xem bài hôm trước không?
* Kết quả thu được:
- 110/130 em trả lời : Có. Trong đó 30 em nhờ làm, 80 em tự làm. Những
em nhờ làm có lí do rất đơn giản : em không biết làm, làm chẳng biết có đúng
không, chép của bạn cho chắc, hơn nữa khi kiểm tra bài cũ cứ đem bài tập lên mà
chép.
- 20/130 em trả lời : Không, trong đó có 10 em đến lớp chép bài, 10em
không làm bài với lí do : làm bài tập chẳng để làm gì, kiểm tra vẫn được điểm cao.
Câu 4 : Em sử dụng bài tập toán khi nào để làm bài tập?
130/130 em trả lời : Sử dụng tại lớp, vì cô giáo sau khi học xong bài mới là
ngồi làm bài tập theo vở bài tập. Về nhà làm bài tập trong SGK toán.
Nhận xét : Qua tìm hiểu hứng thú tình hình học toán của các em học sinh tôi
thấy các em thích học toán không hoàn toàn là do giáo viên giảng hấp dẫn, hay. Giờ
toán hiện nay chưa tạo ra được sự mới mẻ, hấp dẫn với không khí lớp học thoải
mái, học sinh tự tin với khả năng tư duy của chính mỗi cá nhân .
2.2.4. Thực trạng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học môn toán theo
phương thức dạy học tích cực ở trường tiểu học Thị trấn Sao Vàng:
- Nhà trường thường xuyên xây dựng kế hoạch chỉ đạo đổi mới phương pháp
dạy học, tuy nhiên việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên
còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.
- Chú trọng chỉ đạo dạy sát đối tượng bằng việc kiểm tra kiến thức cơ bản
của học sinh đầu năm học, xác định chất lượng đầu vào của học sinh, mỗi lớp kết
hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm bắt thêm tình hình, hoàn cảnh từng học sinh để
có những biện pháp tổ chức dạy học phù hợp mà thể hiện rõ sự đổi mới của phương
pháp dạy học tích cực.
- Một số giáo viên chưa nhận thức một cách tường minh sâu sắc về đổi mới
phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực. Mặc dù hiệu trưởng chỉ
đạo, giáo viên tham gia đầy đủ các buổi thao giảng và dự giờ theo tổ song chưa
đem lại hiệu quả cao bởi giáo viên còn quá chú ý tới việc đánh giá tiết dạy xếp loại
gì? Mà không bàn tới việc tổ chức dạy như thế nào, đưa ra cách dạy hấp dẫn, hiệu
quả.
- Các hoạt động chuyên môn được duy trì điều đặn vào hàng tuần theo lịch
chỉ đạo của hiệu trưởng (2 tuần sinh hoạt chuyên môn 1 lần). Nhưng chất lượng của
buổi sinh còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chuyên môn mới chỉ dừng lại ở chỗ đánh
giá các tiết dạy của tổ khối và kiểm tra việc thực hiện chương trình một cách máy
7


móc, chưa tổ chức trao đổi phương pháp dạy học cho từng môn học, đặc biệt cho
những bài khó, những tư liệu mới cần bổ sung vào bài dạy.
- Riêng đối với môn toán tôi đã đi dự 5 tiết và thấy được giáo viên đã cố
gắng soạn và tổ chức giờ dạy theo phương pháp dạy học tích cực nhưng chưa có
chiều sâu, việc truyền thụ kiến thức mới còn áp đặt theo SGK. Có những giờ học,
học sinh giơ tay phát biểu đứng lên ngồi xuống trông rất nhộn nhịp, nhưng năng lực
tu duy, sáng tạo còn hạn chế. Có tiết dạy giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài tập
chỉ theo một hình thức học cá nhân, do đó dẫn tới một số em không hoạt động,
hoặc có em quá căng thẳng với môn toán.
- Để dạy học theo phương pháp dạy học tích cực quả thật không đơn giản.
nhưng nếu nhà trường chỉ đạo một cách chung chung cho giáo viên đối với tất cả
các môn học, không đi vào từng môn học cụ thể thì đội ngũ giáo viên không cập
nhật được cách tiếp cận phương pháp dạy học mới một cách cụ thể thì khó đảm bảo
chất lượng : Đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực.
2.3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
2.3.1. Bồi dưỡng nhận thức cho đội ngũ giáo viên:
- Từ thực tế chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học cho
phép ta khẳng định việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học không thể
thất bại nếu cán bộ chỉ đạo, hiệu trưởng và giáo viên tiểu học nhận thức đầy đủ về
mục đích, quan điểm cũng như các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học. Chính
vì vậy đổi mới về nhận thức trong cán bộ giáo viên là biện pháp tiên quyết và vô
cùng quan trọng để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Khi vấn đề được hiểu
một cách tường tận và thấm nhuần, hiểu được mục đích hành động thì nó trở thành
động cơ đúng đắn.
- Nhà trường đã quán triệt đường lối phương châm giáo dục của Đảng, Nhà
nước, Bộ GD&ĐT về đổi mới công tác giáo dục – đào tạo theo tinh thần nghị quyết
TW 2 và nghị quyết 29. Ngoài việc tiếp thu chuyên đề “ Đổi mới phương pháp dạy
học” do PGD&ĐT tổ chức cung cấp các tài liệu có liên quan đến việc đổi mới
phương pháp dạy học như tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, “Một số vấn đề về môn
toán tiểu học ” ( Tập 1,2), “Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy ở tiểu
học”, “Chương trình mới và phương pháp giảng dạy mới”, một số tạp chí ( Giáo
dục tiểu học, nghiên cứu giáo dục) và một số tài liệu khác như “phương pháp dạy
học môn toán”, “một trăm câu hỏi và đáp án về việc dạy toán ở tiểu học” cho giáo
viên tự nghiên cứu, viết tham luận về nội dung “ Đổi mới phương pháp dạy học
theo phương pháp dạy học tích cực”.
2.3.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy
học môn toán theo phương pháp dạy học tích cực.
*Thành lập ban chỉ đạo.
Thành phần:
- Hiệu trưởng: Trưởng ban
- Phó hiệu trưởng: Phó ban ( chịu trách nhiệm chính về chuyên môn).
8


- Các khối trưởng: Ủy viên.
Nhiệm vụ:
- Tiếp thu những kiến thức, thành tựu khoa học giáo dục nói chung và những
tư tưởng, quan niệm, định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp
dạy học tích cực môn toán, từ đó làm cơ sở cho việc đổi mới phương pháp dạy học
các môn học khác.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc việc đổi
mới phương pháp dạy học nói chung và môn toán nói riêng.
*Tổ chức tốt các bước thực hiện kế hoạch :
Bước 1: Thiết kế giáo án theo hướng đổi mới và nghiên cứu chuẩn đánh giá
giờ dạy theo hướng đổi mới.
Bước 2: Chỉ đạo thí điểm phương pháp dạy học môn toán theo phương pháp
dạy học tích cực.
Bước 3: Chỉ đạo theo diện rộng đổi mới phương pháp dạy học môn toán theo
phương pháp dạy học tích cực.
Bước 4: Chỉ đạo đại trà đổi mới phương pháp dạy học môn toán theo phương
pháp dạy học tích cực.
Bước 5: Kiểm tra đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học môn toán theo
phương pháp dạy học tích cực trong năm học.
2.3.3. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học
môn toán:
- Tổ chức các buổi hội thảo về chuyên đề: “Đổi mới phương pháp dạy học
trong nhà trường đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước” yêu cầu tất cả giáo viên tham gia, giúp giáo viên nhận thức rõ ý nghĩa tầm
quan trọng nội dung và yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học trong nhà
trường hiện nay.
- Hội thảo trao đổi ý kiến về thực trạng của môn học nói chung, môn toán nói
riêng và định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích
cực.
- Qua hội thảo giúp giáo viên nhận thức rõ: phương pháp là con đường, là cách
thức, là biện pháp vận dụng các nội dung để đi tới đích và thấy được những hạn
chế, bất cập của phương pháp dạy học truyền thống đối với việc nâng cao chất
lượng giảng dạy môn toán, thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. Từ đó giáo viên tự
thấy rằng cần thay đổi phương pháp dạy học và lựa chọn biện pháp thực hiện thành
công đổi mới phương pháp dạy học.
2.3.4. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn:
- Nhà trường chỉ đạo các khối sinh hoạt chuyên môn định kì 2 tuần/ 1 lần.
- Các buổi sinh hoạt chuyên môn chủ yếu tập trung thảo luận về đổi mới
phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và giải pháp để nâng cao chất
lượng giáo dục…
9


- Đối với mỗi môn học, các khối đều đi sâu bàn giải pháp để nâng cao chất
lượng dạy và học; đặc biệt đối với môn toán được nhiều giáo viên tâm đắc nhất.
2.3.5. Đẩy mạnh phong trào tự học tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
- Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, muốn nâng cao chất
lượng dạy học, cần phải nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
BGH nhà trường cần động viên, khuyến khích giáo viên tự học qua tài liệu,
qua các chương trình BDTX, qua dự giờ đồng nghiệp, qua thao giảng, kiến tập…
- Động viên khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng về kiến thức chuyên
môn cập nhật thông tin khoa học giáo dục để từ đó vươn lên, tự khẳng định mình,
một số giáo viên có quan niệm sai lầm “Đổi mới phương pháp dạy học là phải làm
lại từ đầu” nên họ rất sợ “Cuộc cách mạng” này. Tôi đã phân tích và chỉ ra cho giáo
viên quan niệm đúng đắn về đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy
học tích cực, tạo tâm thế cho họ “Vào cuộc”.
- BHG định hướng cho giáo viên về cách tổ chức các hoạt động toán học cho
học sinh, giáo viên là người thiết kế các hoạt động học, tổ chức cho học sinh hoạt
động để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi để tự hình
thành, chiếm lĩnh kiến thức cho mình trong học toán; yêu cầu giáo viên khi dạy học
toán phải gắn với thực tế cuộc sống hàng ngày của cấc em, tạo cho các em hứng
thú, say mê, tìm tòi, sáng tạo khi học toán. Dạy học toán ở tiểu học cần kết hợp vận
dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin nhưng không lạm dụng giáo án điện tử.
2.3.6. Chỉ đạo giáo viên soạn bài theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy
học:
- Muốn đổi mới phương pháp dạy học, người giáo viên cần phải đổi mới cách
soạn bài.
- Người quản lý cần làm cho giáo viên hiểu được: bài soạn là kế hoạch dạy
học của giáo viên. Bài soạn không phải là tóm tắt sách giáo khoa, không quan trọng
dài hay ngắn, trình bày theo hàng hay theo cột mà chủ yếu là nêu được các hoạt
động dạy học của giáo viên và học sinh.
- Để có một bài soạn tốt, giáo viên cần nắm vững kiến thức cần dạy và mối
quan hệ của nó với hệ thống kiến thức trong chương trình, hiểu được ý đồ của sách
giáo khoa, đồng thời giáo viên phải nắm vững học sinh đã có những kiến thức nào
là phương tiện để huy động vào quá trình hình thành kiến thức mới. Có nắm vững
lo gisc kiến thức, giáo viên mới xây dựng được một cách lo gic phương pháp của
quá trình dạy học.
Một bài soạn thực sự đổi mới cần có:
- Mục tiêu bài học rõ ràng: Mục tiêu của bài học quy định mức độ cần đạt,
cách thức tổ chức và phương pháp dạy học, từ đó xác định đồ dùng dạy học cần
thiết và các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên cần xá định hoạt động của học
sinh là chủ yếu, học sinh là chủ thể của quá trình học tập và giáo viên chỉ là người
tổ chức, hướng dẫn.
10


- Đồ dùng dạy học: Giáo viên cần xác định đúng đồ dùng dạy học cần thiết cho
mỗi tiết dạy vì đồ dùng dạy học là phương tiện để hoàn thành mục tiêu, là công cụ
góp phần vật chất hóa quá trình học tập của học sinh. Đồ dùng dạy học môn toán
của các lớp ở cấp tiểu học yêu cầu giáo viên phải sử dụng triệt để thì học sinh mới
hiểu rõ bản chất của vấn đề.
- Các hoạt động dạy học:
Mỗi tiết học có một số hoạt động dạy học tùy theo cách phân chia của giáo
viên. Giờ học toán cần một số hoạt động chủ yếu đó là: Hình thành kiến thức mới,
thực hành, vận dụng, củng cố, từ đó có thể chia thành các hoạt động cụ thể hơn.
Mỗi hoạt động cần xác định cụ thể tên gọi của nó và quy định các việc làm tương
ứng để hình thành một đơn vị kiến thức cho học sinh.
Mỗi hoạt động dạy học thường có hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động
học của học sinh. Trong các phương pháp dạy học tích cực, hoạt động học là chủ
yếu; hoạt động dạy chỉ có tác dụng tổ chức, hướng dẫn. Một bài soạn tốt là ở đó
hoạt động dạy được chuyển hóa thành bản thiết kế hoạt động học của học sinh.
2.3.7. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn toán
qua dự giờ:
Bước 1: Thiết kế giáo án mẫu theo hướng đổi mới, chuẩn đánh giá giờ dạy
theo hướng đổi mới.
* Thiết kế giáo án theo hướng đổi mới.
- Không quy định một khuôn mẫu cứng nhắc của một giáo án với định
hướng của dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, việc lựa chọn phương pháp
dạy học cho từng tiết học phải phối hợp tối ưu những năng lực sáng tạo của giáo
viên, kinh nghiệm nhận thức của từng học sinh và nội dung bài học, môn học.
- Với nhận thức như vậy và sự nghiên cứu phân tích nội dung bài học, ban
chỉ đạo cùng giáo viên thiết kế giáo án theo phương pháp dạy học tích cực và
nghiên cứu chuẩn đánh giá giờ dạy theo hướng đổi mới.
Bước 2: Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học môn Toán theo phương pháp
dạy học tích cực.
- Mục đích của việc dạy minh họa: Tổ chức các tiết dạy minh họa đổi mới
phương pháp dạy học môn Toán nhằm chứng minh tính hiệu quả của phương pháp
dạy học tích cực, tạo niềm tin cho giáo viên.
- Chọn đối tượng: Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học theo phương
pháp dạy học tích cực ở mỗi giáo viên có mức độ khác nhau. Do vậy chọn giáo
viên dạy minh họa không cần thiết phải là giáo viên dạy giỏi mà chỉ cần chọn
những giáo viên có khả năng truyền tải được nội dung bài học theo hướng đổi mới
tạo sức thuyết phục, tạo niềm tin cho giáo viên khác.
Nhà trường chọn hai giáo viên có năng lực chuyên môn khá vững để dạy
minh họa.
Lớp 2 dạy bài: 45+8
Lớp 4 dạy bài: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó.
- Tập huấn cho hai giáo viên đã chọn dạy minh họa.
11


Tiết dạy minh họa cũng phải mang tính chuẩn mực, định hướng và “làm mẫu”.
Vì thế ban chỉ đạo đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện đảm bảo cho sự thành công
của tiết dạy, trong đó tập huấn cho hai giáo viên là cần thiết.
+ Hướng dẫn 2 GV nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy tuân thủ cách soạn giáo
án theo phương pháp dạy học tích cực.
+ Ban chỉ đạo tiến hành tổ chức xem, góp ý giáo án, bổ sung hoàn chỉnh dự
kiến các tình huống có thể xảy ra, phân bố thời gian hợp lý, xây dựng thành giáo án
chuẩn mực, chuẩn bị các điều kiện phương tiện dạy học đầy đủ đảm bảo cho giờ
dạy đạt hiệu quả cao.
+ Giáo viên thâm nhập giáo án và dạy thử để ban chỉ đạo phân tích góp ý...
từ đó thấy rõ hoạt động tích cực của học sinh và hoạt động tổ chức hướng dẫn của
giáo viên hướng vào từng đối tượng học sinh trong lớp học.
+ Tiến hành dạy minh họa
Sau khi dạy thử và hoàn thiện tiết dạy BGH nhà trường tổ chức cho 2 giáo
viên tiến hành dạy minh họa. Giáo viên toàn trường dự giờ.
+ Đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết dạy minh họa
- Tiết dạy của giáo viên lớp 2: Học sinh bước đầu nắm được cách cộng hai
số trong phạm vi 100 theo hàng dọc, biết vận dụng làm bài tập cụ thể.
- Tiết dạy của giáo viên lớp 4:
Học sinh nắm được cách vẽ sơ đồ và cách giải toán tìm 2 số khi biết hiệu và
tỉ 2 số đó, áp dụng vào làm bài tập cụ thể.
- Ban chỉ đạo tiến hành nhận xét, đánh giá, cùng với giáo viện dự giờ trao
đổi ý kiến và đi đến kết luận chung về 2 tiết dạy minh họa như sau:
- Học sinh nắm được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng của bài học.
- Giáo viên nắm vững và chủ động về kiến thức dạy học.
- Giáo viên áp dụng thành thạo các phương pháp dạy học phù hợp với đặc
trưng bộ môn. Sử dụng linh hoạt phương tiện dạy học và đạt hiệu quả cao.
- Tiết học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, công việc của thầy và trò trong tiết
học rõ ràng, lôgic, phù hợp với nội dung, phương tiện cụ thể của lớp học.
- Giáo viên bao quát được học sinh lớp, theo dõi hướng dẫn, giúp đỡ kịp
thời những học sinh yếu kém, đồng thời động viên khuyến khích được học sinh
hứng thú học tập. Việc tổ chức trò chơi học tập tạo cho học sinh hứng thú học hơn,
không bị căng thẳng, chán nản và yêu thích môn toán hơn.
Nhìn chung 2 tiết học đảm bảo được tính khoa học, mọi hoạt động đều theo
phương pháp dạy học tích cực.
Sự thành công của hai tiết dạy minh họa đã soi sáng thêm cho lý luận dạy
học hướng vào học sinh. Tập thể giáo viên tin tưởng vào tính khả thi và hiệu quả
của việc dạy toán theo phương pháp dạy học tích cực.
Bước 3: Chỉ đạo dạy học theo diện rộng đối với phương pháp dạy học tích
cực.
12


- Để khẳng định tính hiệu quả của việc dạy học môn toán theo phương pháp
dạy học tích cực, ban chỉ đạo đã tổ chức dạy học trên 4 lớp: 2A, 2B, 4A, 4B các lớp
này có trình độ tương đương, 4 giáo viên cũng có năng lực tương đương nhau.
+ Lớp 2A, 4A được chọn làm đối chứng ( dạy theo phương pháp truyền
thống).
+ Lớp 2B, 4B được chọn làm thực nghiệm ( dạy theo phương pháp dạy học
tích cực).
- Đầu tiên ban chỉ đạo hướng dẫn soạn giáo án.
- Tổ chức xem giáo án, bổ sung, hoàn chỉnh giáo án
Dạy bài : 40 – 8 ( lớp 2), “ Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ( lớp 4)”
Tiến hành dạy trên 4 lớp đã chọn. Giáo viên toàn trường dự giờ các tiết dạy
đối chứng và thực nghiệm theo lịch của ban chỉ đạo. Các thành viên dự giờ theo dõi
diễn biến cụ thể từng tiết dạy, nhận xét cho điểm vào phiếu dự giờ để có cơ sở đánh
giá rút kinh nghiệm.
Sau tiết dạy, giáo viên kiểm tra kiến thức học sinh qua vở bài tập và phiếu
học tập.
* Kết quả thu được như sau:
Hoàn
thành tốt
SL TL
11 44

Xếp loại
Hoàn
Chưa hoàn thành
thành
SL TL SL
TL
12 48
2
8

Thực nghiệm
Đối chứng

14
11

56
44

11
10

44
40

0
4

16

Thực nghiệm

13

52

11

44

1

4

Lớp

Số học
sinh

Hình thức
tham gia

2A

25

Đối chứng

2B
4A

25
25

4B

25

Ưu thế của cách dạy học theo phương pháp dạy học tích cực được khẳng
định qua kết quả học tập của học sinh giữa 2 lớp thực nghiệm so với kết quả lớp đối
chứng số học sinh đạt loại hoàn thành tốt và hoàn thành ở lớp 2B, 4B( lớp thực
nghiệm) cao hơn sơ với lớp 2A, 4A ( lớp đối chứng); Số lượng học sinh xếp loại
chưa hoàn thành giảm đi nhiều.
Kết quả giờ dạy theo hướng đổi mới là con số biết nói khẳng định chất lượng
dạy học toán sẽ có nhiều hứa hẹn tốt đẹp.
Bản thân giáo viên dự giờ đều cho rằng dạy toán theo hướng đổi mới giáo
viên làm việc ít hơn, nhưng quan trọng là các em nắm được kiến thức nhanh và
chắc chắn hơn.
Như vậy rõ ràng dạy toán theo hướng đổi mới đã chiếm được lòng tin trong
giáo viên và học sinh bởi kết quả thực tế đã đạt được.
13


Bước 4: Chỉ đạo đại trà đổi mới phương pháp dạy học môn toán theo
phương pháp dạy học tích cực.
- Căn cứ vào kết quả thực tế đạt được BGH khẳng định: phương pháp dạy
học theo phương pháp dạy học tích cực là phù hợp và cần thiết để nâng cao chất
lượng dạy học toán. Ban chỉ đạo tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng thêm cho giáo viên ở
từng khối và triển khai đại trà. Phát động phong trào thao giảng theo phương pháp
dạy học tích cực, yêu cầu giáo viên đăng ký giờ dạy tốt để BGH lên lịch dự công
khai. Tạo điều kiện cho giáo viên trong toàn trường đi dự giờ càng nhiều càng tốt.
100% giáo viên đã soạn giáo án và giảng dạy theo hướng đổi mới đối với môn toán,
đây là cơ sở để tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học
tích cực, ở các môn học khác.
- Bên cạnh việc triển khai, tổ chức thực hiện, ban chỉ đạo chú trọng tới việc
tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời tiến hành từ tổ, khối đến trường.
Bước 5: Kiểm tra đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học toán theo
phương pháp dạy học tích cực trong năm học.
+ Đổi mới cách đánh giá giáo viên và học sinh, khuyến khích sự sáng tạo
trọng dạy và học, đề ra yêu cầu không ngừng dạy và học nâng cao nhận thức.
+ Thao giảng theo tổ chuyên môn hàng tuần, hàng tháng để giáo viên có điều
kiện học hỏi lẫn nhau, đồng thời qua việc đánh giá năng lực sư phạm, mỗi giáo viên
đều tự vươn lên khẳng định mình.
2.3.8. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong đó có phong
trào thi đua “Hai tốt”:
- Nhân các ngày lễ: 20/11; 8/3, 26/3 nhà trường phối hợp với công Đoàn, chi
đoàn tổ chức những giờ “Dạy tốt – học tốt”,
- Động viên, khen thưởng kịp thời để khích lệ những giáo viên có cố gắng
vươn lên trong chuyên môn, có giờ dạy giỏi, lớp có chất lượng học sinh tốt.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Sau từng bước chỉ đạo cụ thể nhà trường đều tiến hành kiểm tra đánh giá các
bước thực hiện, kết quả đạt được như sau:
+ Tiến hành triển khai đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường đã diễn
ra theo đúng kế hoạch dự định.
+ Trong quá trình triển khai, ban chỉ đạo kịp thời rút kinh nghiệm để uốn
nắn, sửa chữa, bổ sung các biện pháp để tiến hành thực hiện đúng theo kế hoạch
phải có hiệu quả.
+ Giáo viên toàn trường ủng hộ nhiệt tình và đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của
việc đổi mới phương pháp dạy học.
+ Với học sinh, các em tỏ ra hào hứng, hăng say với cách học mới, tự giác
học tập, có niềm tin và ý chí vươn lên.
Do sự chỉ đạo đúng đắn , phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, chất
lượng dạy học môn toán rất khả quan. Điều này một lần nữa khẳng định việc đổi
mới phương pháp dạy học là cần thiết để nâng cao chất lương dạy học, cụ thể:
• Chất lượng của giáo viên
14


Năm học 2016 - 2017
Đầu năm
Cuối kì 1
Giữa kì 2

Tổng số
giáo viên
văn hóa

Xếp loại (theo tỉ lệ %)
Giỏi - khá

Trung bình

Yếu

20

12 = 60%

8 = 40%

0

20

17 = 85%

3 = 15%

0

20

19 = 95%

1 = 5%

Như vậy, dạy học theo hướng đổi mới số giáo viên có giờ dạy được xếp loại
khá giỏi tăng lên ( Từ 60% đầu năm học, đến cuối kì 1 đạt 85% và đến giữa kì 2 đạt
95%). Có được kết quả trên là do sự phấn đấu tích cực tìm tòi, đổi mới phương
pháp dạy học của giáo viên và sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu trong đó có vai
trò quan trọng của hiệu trưởng.
* Chất lượng môn toán của học sinh:
Khối
Số HS
lớp
1

98

Năm học
2016- 2017

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn
thành

94= 95,9%

4= 4,1%

0

84=79,2%

21=19,8%

1=1%

Cuối HK I

82= 76,63%

24= 22,43%

1=0,94%

Giữa HK I

45= 56,25

32= 40%

3,75%

Cuối HK I

52= 65%

28= 35%

0

Giữa HK I

65= 61,9%

35= 33,3%

5= 4,8%

Cuối HK I

75= 71,4%

30= 28,6%

0

Giữa HK I
Cuối HK I

2

106

3

107

4

80

5

105

Phân loại

Giữa HK I
Cuối HK I
Giữa HK I

15


Kết quả trên đây là dấu hiệu của sự chuyển biến chất lượng dạy học môn toán.
So với kết quả kiểm tra giữa HK1 ( Khối 4,5), cuối HK 1 ( Khối 1 đến khối 5) kết
quả học tập giữa HK2 đã được nâng lên, tỷ lệ học sinh được xếp loại hoàn thành tốt
cao, tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành giảm, điều đó chứng tỏ đổi mới phương pháp
dạy học đạt kết quả tốt.
Nhà trường không thỏa mãn với kết quả đã đạt được trong việc đổi mới
phương pháp dạy học mà tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao hơn nữa chất
lượng dạy học môn toán. Trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy
học đối với tất cả các môn học khác.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận:
Qua quá trình thực hiện chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo phương
pháp dạy học tích cực ở trường tiểu học Thị trấn Sao Vàng, bản thân tôi rút ra được
một số bài học kinh nghiệm sau:
* Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên là biện pháp quan trọng tiên
quyết để đổi mới phương pháp dạy học.
- Muốn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, trước hết phải chuyển biến
về nhận thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên có đủ trình độ
dạy học theo hướng đổi mới. Khi nhận thức được vấn đề thì nó trở thành động lực
để chúng ta hành động. Vấn đề được nhận thức thông suốt đầy đủ thì công việc sẽ
trôi chảy có hiệu quả.
- Trong nhà trường, những người làm công tác lãnh đạo, nhận thức sâu sắc
vấn đề để chỉ đạo tốt. Ban Giám Hiệu phải nghiên cứu lý luận dạy học theo hướng
đổi mới để xây dựng “ chuẩn đánh giá giờ dạy” làm “ kim chỉ nam” trong chỉ đạo
đổi mới phương pháp dạy học.
* Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học một cách chi tiết và
khoa học, mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường.
- Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc đổi mới phương
pháp dạy học, trên cơ sở thực tiễn và điều kiện cụ thể cho việc đổi mới phương
pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, trong kế hoạch cần xác định rõ
mục tiêu cụ thể phù hợp với nhà trường.
- Chọn điểm khởi đầu từ một môn học cụ thể, thành công của môn học đó là
cơ sở cho những mục tiêu của các môn học tiếp theo.
* Đổi mới phương pháp dạy học là một quá trình lâu dài, phức tạp cần phải
có những bước đi phù hợp, tránh máy móc, rập khuôn trong công tác chỉ đạo. Đổi
mới phương pháp dạy là một quá trình khó khăn vì phải thay đổi nhận thức và thói
quen thường ngày, lâu nay của cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh. Vì vậy đổi
mới phương pháp dạy học phải có kế hoạch và tiến hành từng bước không nên thỏa
mãn với những gì đã đạt được.
16


* Việc đổi mới phương pháp dạy học không phải là một sớm một chiều do
đó phải tiến hành từng môn hoặc từng phân môn, tùy theo thực tế giảng dạy của
mỗi trường mà chọn môn nào là điểm khởi đầu cho phù hợp thì mới thành công
được.
* Đổi mới phương pháp dạy học phải quán triệt những quan điểm chỉ đạo
của các cơ quan quản lý giáo dục.
- Hiệu trưởng phải quán triệt việc đổi mới phương pháp dạy học theo văn
bản, tài liệu, tránh tùy tiện.
- Trong quá trình đổi mới không được phép phủ nhận sạch trơn những thành
quả phương pháp dạy học của giáo viên đã đạt được trước đây, mặt khác phải học
tập kinh nghiệm của các trường bạn, đồng thời kế thừa và phát huy các mặt tích cực
của phương pháp dạy học truyền thống.
- Đổi mới phương pháp dạy học không phải là vấn đề mới mẻ đối với các
trường tiểu học, tuy nhiên đổi mới như thế nào, hiệu quả ra sao là vấn đề mà người
Hiệu trưởng cần quan tâm chỉ đạo một cách sát sao. Việc kiểm tra đánh giá của
người hiệu trưởng phải được tiến hành thường xuyên qua từng khâu trong việc thực
hiện kế hoạch để điều chỉnh kịp thời những thiếu sót, bổ sung phương hướng cho
những bước đi tiếp theo để biện pháp mang tính khả thi cao.
* Để đổi mới phương pháp dạy học cần phải tăng cường cơ sở vật chất – thiết
bị dạy học, tập huấn bồi dưỡng giáo viên.
- Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học là điều kiện quan trọng để thực hiện các
hình thức dạy học mới.
Đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi
giáo viên cần phải có năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, hướng dẫn học sinh
học tập, nghĩa là đòi hỏi giáo viên phải chủ động, sáng tạo trong dạy học. Vì vậy
ban giám hiệu nhà trường cần tạo điều kiện để giáo viên được tự học, tự bồi dưỡng,
nâng cao trình độ và tôn trọng sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy... Tăng cường
tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, đãi ngộ đối với giáo viên dạy giỏi, tạo động lực
cho giáo viên dạy tốt, hứng khởi trong công tác.
Kiến nghị :
Từ thực tế chỉ đạo, tôi nhận thấy rằng: Đổi mới phương pháp dạy học là một
vấn đề quan trọng và khó thành công nếu không có biện pháp chỉ đạo đúng đắn và
những bước đi phù hợp.
Để đảm bảo đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích
cực ở trường tiểu học, tôi đề xuất một số vấn đề sau :
- Đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực phải có
sự chỉ đạo thống nhất từ cấp bộ, sở, phòng cho đến các trường.
- Phòng giáo dục chỉ đạo điểm, nhân điển hình những đơn vị làm tốt công
tác đổi mới phương pháp dạy học để các đơn vị khác học tập.
- Các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa tới cơ sở vật chất - thiết bị dạy
học, nguồn nhân lực, kinh phí để các trường tiểu học trong huyện có thể thực hiện
được 10 buổi/tuần và nuôi ăn bán trú tại trường.
17


- Mở chuyên đề tập huấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học.
Trên đây là kinh nghiệm của bản thân rút ra từ thực tế chỉ đạo dạy học môn
Toán theo phương pháp dạy học tích cực; là việc làm và suy nghĩ của cá nhân nên
không tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo
và của của các bạn đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Người viết
Phạm Thị Điệp

18x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×