Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp thu hút bạn đọc đến với thư viện

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:

"Con người ngừng tư duy khi ngừng đọc" - Lời phát biểu của Đơni
Điđơrô (1713-1748), nhà triết học duy vật chủ nghĩa Pháp nổi tiếng thế kỷ
XVIII mà tôi rất tâm đắc.
Vậy bạn hiểu gì về văn hóa đọc? Văn hóa đọc ở đây chính là thái độ, là
cách ứng xử của chúng ta với tri thức sách vở. Phải biết đọc sách sao cho hợp lý
và bổ ích. Đọc sao cho hợp với quy luật tiếp cận tri thức.
Thực tế vài năm trở lại đây, việc đọc sách tại Việt Nam đã và đang có
những thay đổi theo hướng tích cực song nếu so sánh với số lượng dân số ở Việt
Nam thì vẫn còn quá khiêm tốn. Theo công bố của Bộ VHTTDL đưa ra hồi
tháng 4 năm 2013, trung bình mỗi người Việt Nam đọc 0,8 cuốn sách (chưa
bằng 1 cuốn) mỗi năm (không tính sách giáo khoa, các ấn phẩm báo chí). Con số
này đã khiến không ít người giật mình và không khỏi lo ngại cho văn hóa đọc
của nước nhà. Đây cũng chẳng phải điều gì mới mẻ, thực tế thì vấn đề này đã
được bàn đến liên tục trong nhiều năm qua trên các phương tiện thông tin đại
chúng cũng như những hội thảo, hội nghị chuyên ngành của những người làm
văn hóa. Tuy nhiên để có thể thay đổi thực trạng này một cách toàn diện thì cần
có thời gian cũng như nỗ lực của nhiều ngành và sự tham gia hưởng ứng của
toàn xã hội.

Hơn nữa mục tiêu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là
đào tạo những con người “Vừa hồng vừa chuyên” có đủ “trí” và “lực” để đưa
đất nước phát triển kịp với các cường quốc trên thế giới. Chính vì vậy, việc phát
triển giáo dục phải chú ý đến vấn đề phát triển một cách toàn diện. Bậc tiểu học
được coi là bước đầu của sự phát triển này, có làm tốt việc giáo dục toàn diện ở
bậc tiểu học mới tạo dựng được nền móng vững chắc cho sự phát triển ở các bậc
học tiếp theo. Do đó ngoài việc học tập, các em còn phải được tham gia các hoạt
động vui chơi giải trí, để làm sao đó mỗi ngày đến trường với các em thực sự là
“một ngày vui”, để các em khám phá thế giới xung quanh đang ngày một đổi
thay và thư viện trường chính là nơi đưa các em đến với thế giới mà các em
hằng mơ ước.
Vì vậy vấn đề đặt ra cho các thư viện nhà trường là làm thế nào để các em
đến với thư viện không chỉ đơn thuần là mượn và tìm kiếm tài liệu, tìm kiếm
những thông tin ngoài sách vở, mà các em đến với thư viện là các em đến với
công viên của tri thức, mà ở đó các em được tìm tòi, khám phá, được giao lưu,
giải trí và học hỏi trao đổi với nhau sau những giờ học đầy căng thẳng.


Từ thực tế cấp bách của vấn đề nêu trên và kinh nghiệm của bản thân sau
hơn 10 năm công tác tại thư viện trường tiểu học tôi chọn đề tài “Một số giải
pháp thu hút bạn đọc đến với thư viện” để giới thiệu với các bạn đồng nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích của đề tài này là đưa ra những biện pháp tối ưu để thực hiện một
cách tích cực, chủ động để:
- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn
hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Góp
phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất
nước đổi mới và hội nhập.
- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu học tập, góp
phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào
“Trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
- Tạo ra một không gian thư giãn, giải trí và bổ ích cho bạn đọc.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp thu hút bạn đọc đến với thư viện trường học.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp thống kê xử lí số liệu.
- Phương pháp so sánh đối chứng.

II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Bạn đọc là một bộ phận không thể thiếu trong 4 yếu tố cấu thành thư viện.
Vốn tài liệu chỉ thực sự được phát huy giá trị khi nó được bạn đọc sử dụng. Phục
vụ bạn đọc là mục tiêu cuối cùng của bất kì một thư viện nào. Mọi khâu công tác
của thư viện từ các hoạt động nghiệp vụ cũng như các công tác quản lí thư viện,
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ thư viện, tăng cường đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất,... cũng đều nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho bạn đọc.
Và trong hoạt động thư viện nếu chỉ có sách mà không có người đọc thì
sách ấy không những vô nghĩa mà còn lãng phí tiền bạc của Nhà nước và của
nhân dân. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giới thiệu sách theo chủ đề
tháng, giới thiệu sách đến đúng đối tượng người đọc là việc làm cần thiết của
người cán bộ thư viện. Đồng thời để thu hút nhiều bạn đọc đến với thư viện thì
cán bộ thư viện phải biết tham mưu xây dựng cảnh quan thư viện khang trang,
sạch đẹp.
Ngoài ra khi nghiên cứu đề tài tôi cũng đã dựa trên những cơ sở khoa học,
cụ thể:


Thông tư số 30/TT - LB ngày 26 tháng 7 năm 1990 của Liên bộ tài chính Giáo giục và đào tạo về “hướng dẫn quản lí vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục
phổ thông”.
Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày 6 tháng 11 năm 1998 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường
phổ thông.1
Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện
trường phổ thông.
Quyết định số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện tiêu
chuẩn thư viện trường phổ thông.
2. Thực trạng của vấn đề.
Vào những năm đầu mới hình thành, thư viện trường tiểu học nói chung
thường không được quan tâm lắm, thư viện chỉ là một kho để sách, không có
bàn ghế đọc sách, cán bộ thư viện thường không có chuyên môn nghiệp vụ, cho
nên thư viện ít hoạt động, công tác phục vụ bạn đọc còn tẻ nhạt và đơn giản chỉ
là đầu năm cho giáo viên mượn sách giảng dạy, học sinh mượn sách giáo khoa,
cuối năm học thu về, vào sổ sách, làm báo cáo …
Thư viện Trường Tiểu học Xuân Phúc nói riêng tuy đã nhận được sự quan
tâm của nhà trường và các tổ chức. Song về Cơ sở vật chất của Thư viện cũng
như nhân lực còn nhiều thiếu thốn:
- Nhân lực tổ cộng tác viên thư viện không ổn định (thay đổi theo cơ cấu
nhà trường) nên thiếu kinh nghiệm.
- Thư viện mới chỉ có một tủ mục lục, có bảng nội quy Thư viện, có bảng
hướng dẫn sử dụng tủ mục lục được treo ngay trên tủ mục lục, chỉ có 4 giá sách
và 2 tủ sách, có 1 bộ bàn ghế làm việc riêng của cán bộ Thư viện, có 10 chỗ ngồi
đọc cho cán bộ giáo viên và 20 chỗ ngồi đọc cho học sinh.
- Vốn tài liệu đang còn ít, nhất là số lượng bản sách so với đầu sách,
không đủ đáp ứng cho bạn đọc khi có nhu cầu mượn về nhà, thậm chí đọc tại
chỗ, đôi khi có nhiều người có nhu cầu đọc cùng một tài liệu nhưng số lượng
bản sách đó không đủ để phục vụ tại chỗ.
- Thư viện chưa được trang trí đẹp mắt nên chưa hấp dẫn được bạn đọc.
- Khi vào thư viện mượn sách bạn đọc phải làm thủ tục, đăng ký phiếu
mượn mất thời gian nên dẫn đến tâm lý bạn đọc ngại đến với thư viện.
- Người dùng tin đến thư viện đôi khi còn rụt rè, thiếu tự tin nhất là học
sinh vì các em đang còn nhỏ tuổi.
- Các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện chưa đa dạng và phong phú.
Chính những thực trạng nêu trên đã dẫn đến công tác phục vụ bạn đọc của
thư viện Trường Tiểu học Xuân Phúc chưa đạt kết quả cao và phải cần đưa ra
các giải pháp để thu hút bạn đọc đến với thư viện [6]
3. Các giải pháp đưa ra để giải quyết vấn đề.
3.1. Giải pháp 1: Xây dựng tổ cộng tác viên thư viện.


Để thư viện hoạt động tốt, nhiều bạn đọc đến với thư viện, ngay từ đầu năm
học tôi tham mưu cùng với Ban giám hiệu thành lập tổ cộng tác viên thư viện.
Tổ cộng tác viên bao gồm đại diện học sinh của các khối lớp, một số giáo viên
chủ nhiệm. Tổ cộng tác viên thư viện giúp cán bộ thư viện trong nhiều hoạt
động của thư viện mà đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giới thiệu sách.
Những thành viên trong tổ cộng tác viên là những người tích cực, nhiệt tình, bởi
các thành viên này thành phần là những học sinh giỏi, rất uy tín với bạn mà lại
siêng đọc sách và có điều kiện thời gian tiếp cận với bạn nhiều nên những nội
dung hay, nội dung cần của sách sẽ đến với bạn đọc một cách nhanh nhất và
rộng khắp nhất.
3.2. Giải pháp 2: Trang trí không gian thư viện và tăng cường công tác
tuyên truyền tài liệu.
a. Không gian thư viện: Để thu hút nhiều bạn đọc đến với với thư viện hơn tôi
đã lập ra kế hoạch ban đầu là phải sắp xếp thư viện một cách khoa học, hợp lý
và phải trang trí thư viện một cách công phu, đẹp và bắt mắt.
Trên cơ sở đó tôi đã: + Sắp xếp tài liệu thư viện lên giá với các tủ sách
theo quy định: Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách thiếu nhi,
báo - tạp chí với mục đích khi bạn đọc vào thư viện vừa dễ thấy,dễ lấy và dễ tìm.

+ Làm biểu ngữ thư viện có chữ viết kèm hình ảnh minh họa sinh động như:
“ Em giữ im lặng trong khi đọc” - Biểu ngữ hướng dẫn đọc sách.
“ Em giữ gìn sách cho bạn đọc đến xem sau” - Biểu ngữ về giáo dục bảo
quản sách.
+ Làm các thư mục tranh treo để trang trí thư viện, thu hút các em học sinh
đến với thư viện và sử dụng thư viện một cách thường xuyên, triệt để hơn.


Hình ảnh thư mục tranh treo
b. Tăng cường công tác tuyên truyền tài liệu:
Tôi lập kế hoạch tuyên truyền và giới thiệu sách sao cho phù hợp với thực
tế nhà trường, nội dung tuyên truyền cần gắn với từng thời điểm, từng đối tượng.
Hình thức tuyên truyền, giới thiệu đa dạng phong phú để những quyển sách hay,
sách cần kịp thời đến tay bạn đọc. Giới thiệu sách tràn lan sẽ không hiệu quả nên
tôi chọn cách giới thiệu sách theo đối tượng bạn đọc.
+ Đối với giáo viên: Đối với giáo viên tôi biết nếu chỉ đọc ở sách giáo
khoa, sách giáo viên thì kiến thức có giới hạn, muốn mở rộng thêm kiến thức,
muốn trở thành giáo viên dạy giỏi để được phụ huynh và học sinh yêu quí, tin
tưởng thì phải đọc sách nên tôi giới thiệu với họ những cuốn sách có nội dung
bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học và những sách có nội dung là những trò
chơi học tập, những hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạp chí giáo dục … phù hợp
với giáo viên ở từng khối lớp.
+ Đối với học sinh
Với học sinh lớp 1,2,3 các em thường thích đọc truyện tranh có nhiều màu
sắc, hình ảnh phong phú đa dạng, thỏa mãn tính tò mò, thích khám phá của các
em. Ở truyện tranh có nhiều hình ảnh màu sắc gần gũi đơn giản như hoa, quả,
con vật… thích sách có tính khoa học nhưng gần gũi như: ô tô, xe máy, tàu
thuyền…
Những cuốn sách này rất hữu ích cho các em, bởi nội dung sách đơn giản
tạo sự thích thú, sự mơ ước, sự khám phá tạo cho các em tò mò, sáng tạo và làm
cho các em thích đọc sách hơn. Đọc sách nhiều rất có ích cho các em trong việc
học như: các em viết ít sai chính tả hơn, câu cú mạch lạc logic hơn, hơn nữa tạo


cho cỏc em nim say mờ hc hi khỏm phỏ. Qua ú cng giỳp cỏc em n lc
hn trong hc tp.
Vi hc sinh lp 4, 5 cỏc em cng rt say mờ c truyn tranh song ý thc
hc tp ca cỏc em cao hn cỏc em lp 1, 2, 3 nờn nhiu em cũn thớch su tm
thờm mt s sỏch cú ni dung phong phỳ hn, ni dung sỏch gn vi bi hc
trờn lp hn nh: truyn khoa hc, truyn v cỏc nhõn vt lch s, truyn ng
ngụn
Chớnh hỡnh thc gii thiu sỏch theo i tng ny ó giỳp cho bn c
nm bt thụng tin nhanh chúng, thờm na lm cho s lng bn c ngy mt
tng thờm. Ngoi hỡnh thc tụi va nờu trờn cũn cú mt s hỡnh thc gii thiu
tuyờn truyn khỏc cng khụng kộm phn thu hỳt bn c n vi th vin, bi
theo tụi tuyờn truyn gii thiu sỏch, bỏo trong nh trng nhm mc ớch lm
cho thy trũ bit c ni dung sỏch, bỏo trong th vin cú k hoch v
phng hng c th s dng tt th vin, phc v yờu cu Dy tt, hc tt.
Nhng hỡnh thc tuyờn truyn gii thiu sỏch khỏc nh:
Tuyờn truyn ming:
õy l phng phỏp tuyờn truyn thụng qua ngụn ng núi, u im ni
bt ca phng phỏp ny l: tớnh linh hot, hp dn, tỏc ng vo tỡnh cm lm
cho bn c d tip thu.
Th vin Trng Tiu hc Xuõn Phỳc ỏp dng phng phỏp tuyờn truyn
ny di nhiu hỡnh thc khỏc nhau nhng ch yu l gii thiu sỏch, im sỏch
theo ch .
Tuyờn truyn gii thiu trc quan:
õy l hỡnh thc tuyờn truyn, gii thiu ti liu bng cỏch trng by trc
tip cỏc ti liu cựng vi nhng hỡnh nh v li gii thiu ngn th hin ni dung
cỏc ti liu ú. S lng ti liu trng by hn ch thi gian, cú th di ngn
khỏc nhau tu theo mc ớch tuyờn truyn v iu kin c th ca th vin.
Hỡnh thc trng by ti liu Th vin trng Tiu hc Xuõn Phỳc c
bn c rt hoan nghờnh. Nú giỳp bn c tip xỳc trc tip vi ti liu, trỏnh
c tõm lý cn ti liu nhng ngi tỡm, ngi hi cỏn b th vin. Vic trng by
ti liu nh th ny cng n gin, ớt tn kộm [6]
* Xu hớ ng phát triển.

Ngày càng phổbiến & phát triển mạnh.
Mục đ
ích tuyên tuyền phổbiến, thơng mại
DV, SX kinh doanh...
* Quan hệvớ i các SP, DV.
- các DV tuyên tuyền, phổbiến TT hiện tại.
- các hội thảo: diễn đ
àn trao đ

i TT.
- các DV TT chuyển giao công nghệ.
- các DV t vấn (công nghệ, KT, văn hoá),
DVTT trên mạng, giớ i thiệu SP...


Góc trưng bày sách của trường TH Xuân Phúc
3.3. Giải pháp 3: Tổ chức ngày hội sách.
Trước thực trạng như trên với trăn trở nghề nghiệp cũng như mong muốn
sáchcó thể đến với tất cả bạn đọc Trường Tiểu học Xuân Phúc cũng như để đưa
phong trào đọc sách đi lên thì Ngày hội sách chính là giải pháp tích cực trong hoạt
động của thư viện, nó sẽ là bàn đạp cho bạn đọc thõa mãn nhu cầu để“ Đọc muôn
cuốn sách đi muôn dặm đường”(thành ngữ Châu Phi).
Để tổ chức thành công ngày hội sách tôi đã lên một kế hoạch cụ thể, chi tiết
và có chiều sâu. Kế hoạch được Ban giám hiệu duyệt và có sự tham mưu của tổ
chức Đoàn - Đội cùng với sự hỗ trợ của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.
Kế hoạch được triển khai đến tất cả các em học sinh trong tiết chào cờ trước ngày
hội sách một tháng để các em có thời gian chuẩn bị.
Với giải trên tôi đã thực hiện một số biện pháp cần thiết để khích lệ phong trào
đọc sách trong Trường Tiểu học Xuân Phúc qua Ngày hội sách như sau:
Biện pháp 1: Chọn và trưng bày các loại sách báo có giá trị văn hóa, các loại sách mang
tính giáo dục và thẫm mỹ cao ; các loại sách phục vụ cho công việc giảng dạy và học
tập trong nhà trường.
Cách thức thực hiện: Tôi cùng tổ chức Đoàn, Đội, tổ cộng tác viện trong nhà
trường chuẩn bị kê bàn thành năm góc trưng bày sách sau đó giao cho mỗi khối (GV
và HS) 50 cuốn sách bao gồm: sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách thiếu nhi và 20
cuốn báo, tạp chí (Số sách, báo này đã được lựa chọ trước). Với số sách báo trên GV
và HS mỗi khối có trách nhiệm trưng bày và trang trí theo ý tưởng của mình để làm
sao góc trưng bày đảm bảo được tính khoa học, tính thẩm mỹ và tính thiết thực. Như
vậy với 5 khối đã xây dựng được 5 góc trưng bày sách trong ngày hội sách.


Hình ảnh góc trưng bày sách của khối 4,5.
Biện pháp 2: Tổ chức cho bạn đọc đọc sách và thi “Khám phá tri thức” (có trao phần
thưởng) nhằm thu hút bạn đọc đến với sách báo nhiều hơn.
Trong phần thi “Khám phá tri thức” tôi xây dựng kế hoạch như sau:
- Đối tượng: Học sinh lớp 4, 5
- Số lượng em: 91
- Nội dung kiến thức: tìm hiểu qua các bài học, sách, báo, phương tiện
truyền thông và thực tế cuộc sống phù hợp với trình độ, lứa tuổi.
- Hình thức thi: Thí sinh nghe câu hỏi từ ban tổ chức, suy nghĩ rồi trả lời
trên bảng cá nhân đã chuẩn bị sẵn, thời gian suy nghĩ và trả lời là 10 giây/câu
(theo cách loại dần như hình thức “Rung chuông vàng”)
- Thời gian: tối đa cho phần thi này là 60 phút
- Chuẩn bị: HS tham gia thi chuẩn bị trước 1 bảng cầm tay, phấn, giẻ lau
bảng, số báo danh (do BTC phát)
Trong phần thi khám phá tri thức có thêm phần câu hỏi giao lưu với khán
giả lớp 1, 2, 3: Có 5 câu hỏi - trả lời đúng 1 câu sẽ được tặng 1 phần quà từ
BTC.


Cuộc thi "Khám phá tri thức"

Trao thưởng sau cuộc thi

Biện pháp 3: Kêu gọi bạn đọc ủng hộ quyên góp sách với mục đích “Góp một cuốn
sách để được đọc nhiều cuốn sách”

Các em học sinh quyên góp sách.
3.4. Giải pháp 4: Xây dựng thư viện di động để bạn đọc có thể đọc sách mọi
lúc mọi nơi.
a. Thiết kế thư viện di động:
*Dây sách:
Dây sách được làm từ những phế liệu tự kiếm rẻ tiền như vỏ chai nước
khoáng LaVi. Vỏ chai được cắt dưới đáy chai sao cho mỗi vỏ chai giữ được một
quyển sách mà không bị rơi, mưa không bị ướt. Sau đó xâu dây trên nắp chai
luồn thêm một số quả bóng nhựa có màu sắc ưa nhìn, đầu mỗi dây có móc sắt để
dễ dàng mỗi khi lấy dây sách xuống và treo dây sách lên. Nhiều dây sách được
treo lên tạo thành những dây lớn vừa là thư viện xanh hấp dẫn bạn đọc vừa
mang tính trang trí làm đẹp thêm sân trường thu hút rất đông các em đến đọc
sách.


Sách được treo thành dây

Chai nhựa đựng sách

Trường được trang trí đẹp hơn

*Cây sách:
Cây sách được làm từ chất liệu inox gồm một trục đứng được thiết kế
bằng inox đặc chắc chắn đỡ 3 tầng giá sách, chân đế cũng sử dụng inox đặc thiết
kế vững chãi để đỡ toàn bộ cây sách và gắn bánh xe để tiện cho việc di chuyển,
thuận lợi cho việc bảo quản sách. Ở từng vòng cây sách sử dụng các kẹp màu
đen để kẹp sách. Cây sách được thiết kế với hai kích cỡ sao cho vừa tầm tay và
phù hợp với học sinh Tiểu học:
+ Cây to cao 1,4 m dành cho học sinh khối 4,5.
+ Cây nhỏ cao 1,2m dành cho học sinh khối 1,2, 3 [7]

Cây sách


*Chỗ ngồi:
Với thư viện di động - không gian phục vụ bạn đọc là ở ngoài sân trường
thì ghế đá là nơi để bạn đọc ngồi đọc sách một cách thuận tiện nhất và phù hợp
nhất vì vậy tôi đã tham mưu với nhà trường phát động đoàn viên công đoàn hỗ
trợ tiền để mua ghế đá với số tiền 250.000 đồng/người, số tiền ủng hộ được đã mua
12 ghế đá đặt dưới bóng mát gốc cây trong sân trường phục vụ bạn đọc.

b. Tổ chức hoạt động thư viện di động.
Thư viện di động ngoài trời phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ giáo viên,
học sinh và phụ huynh trong nhà trường. Học sinh có thể đọc bất kỳ thời điểm
nào các em tới trườngngoài giờ học chính thức nhưng tập trung nhất vẫn là giờ
ra chơi. Các em có thể tự động đến lựa chọn đầu sách để đọc mà không cần phải
làm thủ tục gì và không phải vào thư viện, đọc xong lại treo vào dây hoặc cây
sách.
“Nhìn các em quây quần bên cây sách, hay chụm đầu ngồi trên các ghế
đá, xung quanh bồn cây, một góc sân trường, chúng tôi cảm nhận rằng nhà
trường đã thực hiện được một trong các tiêu chí xây dựng trường học thân thiện
- học sinh tích cực tạo thêm một sân chơi văn hoá cho các em” [7]

Phụ huynh đọc sách khi chờ con


Niềm vui được đọc sách
Để công tác hoạt động và bảo quản thư viện di động ổn định và có hiệu
quả tôi đã kết hợp với tổ chức Đội trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt
động thư viện di động:
+ Thông qua tiết chào cờ GV Tổng phụ trách Đội phổ biến hướng dẫn học
sinh thực hiện nghiêm túc nội quy của thư viện ngoài trời: Lấy sách đọc xong
treo vào vị trí cũ, không làm quăn, rách sách, giữ sách luôn sạch, đẹp. Không xô
đẩy tranh giành khi lấy sách, anh chị lớp lớn phải biết nhường và giúp các em
lớp nhỏ.
+ Giáo viên phụ trách Đội giao nhiệm vụ cho đội cờ đỏ đẩy cây sách ra
sân trường vào đầu giờ buổi sáng và cất sau giờ ra chơi. Theo dõi, nhắc nhở các
bạn thực hiện tốt nội qui thư viện.
+ GV trực hỗ trợ cùng đội cờ đỏ giám sát hoạt động của thư viện có báo
cáo tổng hợp đưa vào xếp loại các lớp hàng tuần.
+ Cán bộ thư viện thay đổi sách theo định kỳ tháng (Cứ một tháng thay
sách mới lên cây sách và dây sách một lần).
+ Thông qua các tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm Giáo viên
chủ nhiệm giới thiệu, hướng dẫn học sinh chọn đầu sách đọc cho phù hợp.

Học sinh đẩy cây sách cất vào phòng lưu trữ


Cán bộ thư viện đổi sách
Thông báo sách mới trên bảng tin
3.5. Giải pháp 5: Cán bộ thư viện không ngừng trau dồi kiến thức nâng cao
nghiệp vụchuyên môn:
- Công tác Thư viện là việc làm tỉ mỉ, thường xuyên, Để phục vụ thư viện
ngày càng tốt hơn, tôi đã không ngừng học thêm về nghiệp vụ thư viện, thường
xuyên học hỏi kinh nghiệm ởđồng nghiệp để nâng cao trình độ của mình hầu
phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. Về hồ sơ sổ sách nghiệp vụ đã hoàn thành
đầy đủ và nghiêm túc.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
Với các biện pháp giải quyết như đã trình bày ở trên tại Trường Tiểu học Xuân
Phúc, trong điều kiện có một cơ sở vật chất tương đối tốt, vốn tài liệu đa dạng,
cập nhật kịp thời đáp ứng nhu cầu người dùng tin. Cán bộ thư viện nhà trường
được đào tạo đúng chuyên ngành, có nghiệp vụ nên đã kết hợp nhiều hình thức
phục vụ bạn đọc, gây hứng thú đọc sách, tạo tâm lí thoải mái cho bạn đọc. Bằng
nhiều hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách những cuốn sách hay, giá trị đã
được bạn đọc biết đến, kết hợp với việc tổ chức ngày hội sách và xây dựng thư
viện di động đã thu hút bạn đọc đến thư viện ngày càng đông, mỗi năm giới
thiệu được khoảng 40 cuốn ở bảng giới thiệu phòng đọc, 1000 cuốn ở cây sách
di động, 4 - 5 cuốn ở các buổi giới thiệu sách, nhiều cuốn được giáo viên chủ
nhiệm, tổ chức Đoàn, Đội giới thiệu phục vụ các chủ điểm, kì thi…con số này
đã tăng cao hơn so với những năm trước khi chưa thực hiện các biện pháp này.
III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.
Bằng những phương tiện sách báo, bằng những kinh nghiệm làm việc cụ
thể, bản thân tôi không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ thư viện. Những
giờ phút thư giãn tôi tranh thủ đọc thêm sách báo, tư liệu hiện có để tích lũy
kinh nghiệm, vốn sống, phát động phong trào thi đua đọc sách hàng ngày, hàng
tuần cho giáo viên, học sinh để giáo viên và học sinh ngày càng nâng cao kiến
thức, thói quen đọc sách góp phần giáo dục học sinh về đức - trí- thể - mỹ, giúp
nhận thức của mọi người ngày càng phong phú hơn, sáng tạo hơn.
Với Thư viện Trường Tiểu học Xuân Phúc đã nhận được sự quan tâm hỗ
trợ kinh phí của chính quyền địa phương, thư viện Trường Tiểu học Xuân Phúc
đã xây dựng được một thư viện khang trang, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, tủ
giá, bàn ghế, hệ thống tủ mục lục… Cùng với sự quan tâm của địa phương là


nhận thức đúng đắn của nhiều thế hệ lãnh đạo nhà trường đã luôn ý thức trong
việc xây dựng vốn tài liệu, các trang thiết bị theo xu hướng hiện đại hoá. Điều
quan trọng nữa là cán bộ thư viện được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và có
ý thức nghề nghiệp đã xây dựng nên một thư viện nhà trường hội tụ đủ các yêu
cầu của một thư viện đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
Qua thực trạng hoạt động phục vụ của thư viện trường và những giải pháp
nêu trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình
của bạn đọc, sự phấn đấu không ngừng của cán bộ thư viện. Hy vọng thư viện
Trường Tiểu học Xuân Phúc sẽ là điểm sáng về văn hóa, góp phần đáp ứng yêu
cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thời gian tới./.
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Như Thanh, ngày 20 tháng 3 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung
của người khác.

Phạm Thị Trang


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam trong tiến trình văn hoá dân tộc/Dương
Bích Hồng.
2. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông/Vũ Bá Hòa, Lê Thị
Chinh, Ngô Phước Đức,…._ H.: Giáo dục Việt Nam, 2009._ 339tr.; 21cm.
3. Sổ tay công tác thư viện trường học/Từ Văn Sơn, Đoàn Thị Kim Liên,
Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Văn Quý._H.: Giáo dục, 2008._ 223tr.; 24cm.
4. Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu sách trong thư viện
trường học/Lê Thị Chinh._H.: Giáo dục, 2009._209tr.; 24cm.
5. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình Giáo dục ngành
Giáo dục Tiểu học.
6. Phạm Thị Trang, Cán bộ TV-TB trường TH Xuân Phúc huyện Như Thanh,
tỉnh Thanh Hóa, - “Công tác bạn đọc trường Tiểu học Xuân Phúc” - SKKN năm
học 2013-2014.
7. Vũ Hoài Trang, PHT trường TH Xuân Phúc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh
Hóa, - “Mô hình thư viện di động” - SKKN năm học 2014-2015.


MỤC LỤC
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lí luận
2. Thực trạng của vấn đề
3. Các giải pháp đưa ra để giải quyết vấn đề
4. Hiệu quả của sáng kiến
III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận

TRANG
1-2
1
1-2
2
2
2 -12
2-3
3
3 - 12
12
12 - 13
12 - 13


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

PHÒNG GD & ĐT NHƯ THANH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP
THU HÚT BẠN ĐỌC ĐẾN VỚI THƯ VIỆN

Người thực hiện: Phạm Thị Trang
Chức vụ: Cán bộ Thư viện - Thiết bị
Đơn vị công tác: Trường TH Xuân Phúc
SKKN thuộc lĩnh vực: Thư viện

THANH HÓA NĂM 2017x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×