Tải bản đầy đủ

Tiết 15, 16: Tìm hiểu đề và cách làm văn tự sự

Tiết 15 & 16 :
TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ
I, Mục tiêu cần đạt : Giúp HS :
- Biết tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
II, Chuẩn bò :
1, Giáo viên : Đọc văn bản, tài liệu, giáo án.
2, Học sinh : Học bài cũ, soạn bài mới.
III, Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy & học :
1, n đònh lớp :
2, Bài cũ :
- Chủ đề là gì ? Dàn bài của bài văn tự sự gồm mấy phần ?
3, Bài mới :
?
?
?
?

* Hoạt động 1 :
GV cho HS đọc kỹ các đề trong sách . GV ghi
bảng.
Lời văn đề (1) nêu ra những yêu cầu gì ? Những

chữ nào trong đề cho em biết điều đó ?
- yêu cầu kể câu chuyện mà em thích.
- Nhờ vào chữ : Kể câu chuyện mà em thích.
Các đề (3), (4), (5), (6) không có từ kể có phải là
đề tự sự không?
- Phải.
Vì : Cách diễn đạt của đề giống như một bài
văn .
Từ trọng tâm trong mỗi đề bài trên là từ nào?
Hãy gạch chân và cho biết đề yêu cầu làm nổi bật
điều gì ?
HS : Trả lời.
GV : Nhận xét & kết luận.
* Hoạt động 2 : Chọn 1 đề cho HS tâp lập ý &
lập dàn ý.
- Giáo viên ghi đề (1) lên bảng.
a. Tím hiểu đề :
Đề nêu ra những yêu cầu nào buộc em phải thực
hiện ?
- Kể một câu chuyện mà em thích.
- Yêu cầu : Câu chuyện , sự việc mà em thích.
b. Lập ý : Là xác đònh nội dung sẽ viết trong bài
làm theo yêu cầu của đề.
I, Tìm hiểu đề và cách
làm bài văn tự sự :
1, Đề văn tự sự :
Khi tìm hiểu đề văn
tự sự thì phải tìm hiểu kó
lời văn.
2, Cách làm bài văn tự
sự :
a. Lập ý :
Lập ý là xác đònh nội
dung sẽ viết trong bài làm
theo yêu cầu của đề.
?
?
?
- HS : Chọn truyện mà em thích để kể. ( Các
truyện đã được học ) .
* Ví dụ : Truyện Thánh Gióng.
Truyện đề cao tinh thần sẵn sàng đánh giặc &
tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Thánh
gióng.
* Hoạt động 3 : Lập dàn ý .
Em dự đònh mở đầu như thế nào ? Kể chuyện như
thế nào & kết thúc ra sao ?
* Ví dụ : Truyện thánh Gióng.
+ Nên bắt đầu từ chỗ : Đứa bé nghe sứ giả
rao tìm người tài giỏi ra đánh giặc , bảo mẹ gọi sứ
giả vào.
- Mở bài : Nên giới thiệu nhân vật : Thời
Vua hùng vương thứ 6 ở làng Gióng có hai vợ
chồng ông lão sinh được 1 đứa con trai, đã 3 tuổi
mà chẳng biết đi, nói, cười. Một hôm có sứ giả của
vua ...
+ Nên kết thúc ở chỗ : Vua nhớ công ơn
phong là Phù
Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà.
Vì sao lại bắt đầu từ đó ?
- Vì : Không phải kể chuyện người mẹ mang
thai ...
Tại sao phải giới thiệu : Thời Hùng Vương thứ 6 ...?
- Nếu không giới thiệu nhân vật thì truyện không
có nhân vật và không kể được.
- ( Có thời gian GFV hướng dẫn Hs lập dàn ý
các truyện đã học ).
* Hoạt động 4 : Tập viết lời kể.
1, Thánh Gióng là một vò anh hùng đành giặc
nổi tiếng trong truyền thuyết. Đã lên 3 mà thánh
Gióng không biết nói, biết cười, biết đi. Một hôm ...
2, Ngày xưa tại làng Gióng có một chú bé rất
lạ.Đã lên 3 mà không biết nói, biết cười, biết đi.
Một hôm ...
b. Lập dàn ý :
Là sắp xếp việc gì kể
trước, việc gì kể sau.
c. Bố cục : Gồm 3
phần.
- Mở bài.
- Thân bài.
- Kết bài.
3, Ngày xưa giặc n xâm phạm bờ cõi nước ta ,
Vua sai sứ giả đi cầu người tài ra đánh giặc khi tới
làng Gióng có một đứa trẻ lên ba mà không biết
nói, biết cười, biết đi. Tự nhiên nói được , bảo mẹ
ra mời sứ giả vào. Chú bé ấy là Thánh Gióng.
4, Người nước ta không ai là không biết Thánh
Gióng. Thánh Gióng là một người đặc biệt . Khi đã
ba tuổi mà không biết nói, biết cười, biết đi ...
Cách diễn đạt trên khác nhau ở chỗ nào ?
- HS : Trả lời.
- GV : (1) Giới thiệu người anh hùng.
(2) Nói đến chú bé lạ.
(3) Nói tới sự biến đổi.
(4) Nói tới một nhân vật mà ai cũng
biết.
* GV : - Cho HS đọc phần ghi nhớ SGK.
- Giúp HS khái quát các ý đã hình thành trong
quá trình tìm hiểu bài.
* Hoạt động 5 : Luyện tập :
+ Ghi vào giấy dàn ý . Em viết theo yêu cầu
của đề bài trên .
III, Củng cố – dặn dò :
* Củng cố : HS : Cần nắm : - Tìm hiểu đề.
- Lập ý .
- Lập dàn ý .
- Tập viết thành lời
văn .
* Dặn dò : - Học bài .
- Chuẩn bò bài cho tiết sau .
LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ
SỰ
Hs : Chuẩn bò bài theo câu hỏi SGK.
* Làm bài tập vào giấy kiểm tra hôm sau
nạp.
ĐỀ :
Kể lại một truyện mà em biết ( truyền
thuyết, cổ tích ) bằng lời văn của em.

* Ghi nhớ : SGK.
II, Luyện tập :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×