Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện

SỞ GIÁO
DỤC VÀ
TẠO THANH
HOÁ HOÁ
SỞ GIÁO
DỤCĐÀO
VÀ ĐÀO
TẠO THANH
PHÒNG
GD&ĐT
THÀNH
PHỐ
THANH
HÓA
PHÒNG
GD&ĐT
THÀNH
PHỐ
THANH
HÓA


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN 1

Người thực hiện: Trương Diệu Linh
Chức vụ:
Giáo
viên NGHIỆM
SÁNG
KIẾN
KINH
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Điện Biên I
SKKN thuộc môn: Công tác chủ nhiệm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN 1

THANH HOÁ NĂM 2017


MỤC LỤC
Trang

1. MỞ ĐẦU:
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu

1
1
2
2

2. NỘI DUNG:
2.1. Cơ sở lí luận
2.2. Thực trạng xây dựng phong trào "trường học thân thiện, học sinh
tích cực " ở trường Tiểu học Điện Biên 1
2.3. Giải pháp và tổ chức thực hiện

2.3.1. Trang trí lớp học thân thiện
2.3.2. Xây dựng kĩ năng giao tiếp thân thiện
2.3.3. Tăng cường sự tham gia của học sinh trong các hoạt động của lớp
2.3.4. Chú trọng rèn kĩ năng sống cho học sinh
2.3.5. Phối hợp với các lớp khác tổ chức các hoạt động ngoại khóa
2.3.6. Đổi mới phương pháp dạy học
2.3.7. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và phụ huynh
2.4. Hiệu quả đạt được

3
4
4
6
9
11
13
16
17
17

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
3.1. Kết luận:
3.2. Kiến nghị:

18
19

2

2


1. MỞ ĐẦU
1. 1. Lí do chọn đề tài:
Từ năm 2008 đến nay, trên phạm vi cả nước và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, các
trường học ở các cấp đã sôi nổi thi đua thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đạt được một số kết quả nhất định.
Trường học thân thiện, học sinh tích cực là sự kết hợp chặt chẽ, tích cực
giữa nhà trường và cộng đồng nhằm hướng tới một môi trường giáo dục an toàn,
bình đẳng, thân thiện, hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh tích cực học tập và
tham gia các hoạt động khác, góp phần đảm bảo quyền trẻ em, nâng cao chất
lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi nguồn lực của nhà trường vì học sinh
thân yêu. Nơi đây học sinh được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình giáo dục,
được phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập và hoạt động xã hội.
Trong môi trường trường học thân thiện, trẻ em sẽ cảm nhận được sự thoải
mái khi việc học của mình vừa gắn với kiến thức trong sách vở, vừa thông qua sự
thâm nhập, trải nghiệm của chính bản thân trong các hoạt động ngoại khóa, trong
các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể vui mà học. Trường học thân thiện
gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực của học sinh. Trong môi trường
phát triển toàn diện đó, học sinh học tập hứng thú, chủ động tìm hiểu kiến thức
dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo, gắn chặt giữa học và hành, biết thư giãn khoa
học, rèn luyện kỹ năng và phương pháp học tập, phát huy khả năng tự tìm hiểu,
khám phá và sáng tạo của mình.
Đối với trẻ em mái trường là chỗ dựa tinh thần và bền vững nhất, tin cậy
nhất và có sức hấp dẫn nhất. Vì vậy phải làm sao cho trẻ em thích đến trường học
tập và cảm thấy “Đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy để thực hiện
tốt phong trào thi đua nói trên, xây dựng thành công “ Trường học thân thiện”
trước hết cần phải xây dựng cho được từng lớp học thân thiện.
Vậy thế nào là một “Lớp học thân thiện” ? Làm thế nào để xây dựng được
một “Lớp học thân thiện” ? Đó là câu hỏi mà tôi đã từng trăn trở nhiều năm. Từ
thực tiễn trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm, tôi đã tìm được câu trả lời. Xin
mạnh dạn trình bày trong đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ BIỆN PHÁP XÂY
DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN”.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Với cuộc vận động” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
học sinh trở nên năng động, tích cực. Dưới sự dạy dỗ của giáo viên , các em
được học trong môi trường trường học thân thiện sẽ góp phần phát triển một cách
toàn diện về nhân cách và đó chính là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững
của đất nước trong tương lai. Để có được trường học thân thiện, học sinh tích cực
trước hết phải xây dựng từng lớp học thân thiện, học sinh từng lớp một tích cực
thì mới góp phần đảm bảo cho sự thành công của phong trào” xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực”
3


Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học: Các em thường
hứng thú với những cái mới, cái đẹp, thích tìm tòi khám phá, ưa sự nhẹ nhàng. Rõ
ràng các em sẽ thích đến trường hơn, thích học hơn nếu trường, lớp đẹp, hấp dẫn
các em, thầy cô nhẹ nhàng, quan tâm, bên cạnh các em như những người bạn lớn.
Với đặc điểm tâm lý nói trên, nếu có được một môi trường học tập thân
thiện thì chắc chắn các em sẽ không những được phát triển tình cảm tốt đẹp mà
còn giúp các em tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng tốt hơn góp phần hoàn
thành mục tiêu giúp các em phát triển một cách toàn diện, thích ứng được với
cuộc sống đang ngày một thay đổi trong xã hội hiện nay.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
- Các biện pháp và cách tổ chức xây dựng lớp học thân thiện ở trường tiểu
học Điện Biên 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Điều tra
- Quan sát
- Nghiên cứu tài liệu.
- Thực hành
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lí luận:
Trường học thân thiện là mô hình trường do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc
(UNICEF) đề xướng từ những thập kỷ cuối của thế kỷ trước, và đã được triển
khai có kết quả tốt ở nhiều nước trên thế giới. Mô hình này không hoàn toàn mới
đối với Việt Nam. Từ những thập niên 60, 70, với triết lý “đời sống học đường là
cuộc sống thực của trẻ em ngay ngày hôm nay, lúc này; chứ không chỉ chuẩn bị
cho tương lai", nên phương châm “mỗi ngày đến trường là một niềm vui” đã
được phổ biến và áp dụng ngay từ những ngày đó.
Để xây dựng mô hình này, ở Việt Nam, phối hợp với UNICEF, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã làm thí điểm nhiều năm nay ở 50 trường tiểu học và THCS. Từ
kết quả thí điểm, Bộ chủ trương tiến hành đại trà trong năm học 2008 - 2009 ở tất
cả các trường phổ thông với những nội dung được cụ thể trong chỉ thị số
40/2008/CT-BGDĐT về việc: Phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường
học thân thiện, HS tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.
Thực hiện chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT, Phòng Giáo dục thành phố Thanh
Hóa đã có các kế hoạch, chỉ thị chỉ đạo các trường: kế hoạch số 214/KH-GD&ĐT
ngày 23/10/2008; tổ chức đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực" số 68/PGD&ĐT ngày 17/4/2009; số
06KH/PGD &ĐT-CT ngày 19/10/2009, kế hoach hoạt động các năm học.
Vậy, thế nào là “trường học thân thiện”? “Thân thiện” là có tình cảm tốt,
đối xử tử tế, và thân thiết với nhau. Bản thân khái niệm “thân thiện” đã hàm chứa
4


sự bình đẳng, dân chủ về pháp lý và sự đùm bọc, cưu mang đầy tình người về đạo
lý. Bởi nếu bất bình đẳng, mất dân chủ, vô cảm trong quan hệ giữa người với
người thì đâu còn gì mà “thân” với “thiện”. “Thân thiện” bắt nguồn từ sứ mệnh
của nhà trường và thiên chức của nhà giáo đối với thế hệ trẻ và xã hội, chứ không
dừng ở thái độ bề ngoài trong quan hệ ứng xử. Trường học thân thiện là trường
học mà ở đó học sinh được tạo điều kiện để sống khoẻ mạnh, vui vẻ, tích cực học
tập và tham gia các hoạt động khác; được giáo viên nhiệt tình giảng dạy, yêu
thương, tôn trọng; được gia đình và cộng đồng tạo điều kiện phát huy hết tiềm
năng của mình trong môi trường an toàn và thuận lợi; quyền được đi học của học
sinh được đảm bảo. Chất lượng của trường học thân thiện không chỉ thể hiện ở
kết quả giáo dục trong lớp học, mà còn là chất lượng của cả môi trường học
đường và mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Làm tốt công tác
này chính là chúng ta đang xây dựng lớp học thân thiện.
2.2. Thực trạng xây dựng phong trào "trường học thân thiện, học sinh
tích cực " ở trường Tiểu học Điện Biên 1
2.2.1. Thuận lợi:
Với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu năng động, sáng tạo cùng đội ngũ giáo
viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp Trường Tiểu học Điện Biên l là một
trong những trường trong địa bàn Thành phố luôn tích cực, dẫn đầu trong mọi
hoạt động, phong trào của ngành giáo dục. Ngay từ những năm đầu thành lập, các
hoạt động dạy học và giáo dục gắn liền với phương pháp dạy học tích cực đã
được áp dụng ở nhà trường: việc rèn kĩ năng sống cho học sinh được chú ý, luôn
là địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình học tập. Đây
cũng là những điều kiện thuận lợi đầu tiên để nhà trường xây dựng trường học
thân thiện.
Đa số giáo viên đã trực tiếp đứng lớp nhiều năm, nhiệt tình, yêu nghề,
luôn chú trọng đến việc xây dựng trường học thân thiên, đổi mới phương pháp
giảng dạy và tiếp cận công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Giáo viên chủ nhiệm luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số
phụ huynh học sinh về việc rèn kĩ năng cho con em họ.
Một số học sinh có năng lực học tập cũng như năng lực quản lí tốt, các em
đều cùng lứa tuổi … điều đó giúp đỡ giáo viên rất nhiều trong công tác giáo dục
và rèn luyện học sinh.
Ngoài ra, giáo viên cũng có thuận lợi đó là dạy bán trú cả ngày nên có
nhiều điều kiện, thời gian gần gũi với học sinh, nắm bắt được tâm tư nguyện
vọng của các em giúp cho việc giáo dục, quán xuyến học sinh tốt hơn.
2.2.2. Khó khăn:
Trường đang trong giai đoạn xây dựng, sửa chữa nên phần nào ảnh hưởng
đến công tác dạy và học của giáo viên cũng như không gian để tổ chức các hoạt
động ngoài trời còn nhiều khó khăn.
Thực tế cho thấy đa số giáo viên đã chú trọng đến việc rèn kĩ năng sống và
cách ứng xử thân thiện cho học sinh. Tuy nhiên một số bộ phận nhỏ giáo viên còn
5


chưa nhạy bén, chưa có sự chủ động sáng tạo để tìm ra các biện pháp nhằm phát
huy khả năng được giao lưu, hợp tác, sáng tạo của học sinh.
Học sinh ở thành phố nên các em quen được bố mẹ chiều chuộng, bao bọc
nên các em còn nhiều hạn chế về giao tiếp, ít được trải nghiệm với môi trường
thiên nhiên.
Học sinh chưa thực sự làm chủ trong quá trình học tập, vẫn có học sinh còn
thiếu tập trung, chưa chăm học, chưa biết cách ứng xử thân thiện với mọi người
xung quanh.
Một số em chưa mạnh dạn hòa mình cùng tập thể, còn mắc cỡ, ngại ngùng
trong khi giao tiếp, sinh hoạt.
Trước thực trạng đó, tôi luôn băn khoăn, trăn trở phải làm thế nào để giúp
học sinh có được một môi trường học tập thân thiện nhất. Có như vậy các em mới
phát triển một cách toàn diện cả về trí tuệ và phẩm chất.
2.3. Giải pháp và tổ chức thực hiện:
Một trong những giải pháp tích cực để xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực” là xây dựng “lớp học thân thiện”. Để khơi dậy niềm đam mê
học tập của học sinh bằng những bài giảng hấp dẫn, bằng những hoạt động tập
thể vui vẻ, bổ ích, bằng môi trường lớp học sạch, đẹp... Mối quan hệ giữa thầy và
trò gần gũi và thân thiện hơn. Để giúp nhà trường xây dựng “lớp học thân thiện”,
trong phạm vi đề tài, tôi đưa ra các một số biện pháp sau:
2.3.1 Trang trí lớp học thân thiện.
Một trong 5 nội dung của phong trào xây dựng “Trường học thân thiện,
học sinh tích cực” là Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Vậy đối với
lớp học, trước hết phải có môi trường sạch đẹp. Không khí lớp học sạch đẹp an
toàn là yếu tố rất quan trọng thu hút các em đến trường đến lớp với một tinh thần
hăng say và phấn khởi. Muốn có môi trường lớp học sạch đẹp như mong muốn,
chúng ta phải thực hiện tốt việc trang trí lớp học. Đây là một trong những điều
mà bản thân tôi luôn rất quan tâm.Việc trang trí lớp học một cách sáng tạo, phù
hợp với đặc điểm tâm lý học sinh sẽ giúp cho các em biết yêu và tạo ra cái đẹp,
giúp các em có ý thức gìn giữ trường lớp của mình. Cái khó là trang trí làm sao
cho hài hoà, phù hợp, đẹp mà không tốn kém, màu sắc mà không loè loẹt, nhiều
mà không rối. Các góc được bài trí đẹp đẽ tao nhã, từ góc nghệ thuật đến góc
sáng tạo, mỗi lớp mỗi vẻ. Các góc đó vừa là nơi các em có thể tìm tư liệu trong
học tập vừa là nơi mà sản phẩm của các em được trưng bày một cách khoa học,
sáng tạo, sinh động từ những bài viết chữ đẹp, những bài thủ công, đến những lời
nhắc nhở học sinh, dự báo thời tíêt trong ngày... các phòng học như khang trang
hơn, sạch đẹp hơn, gắn bó thân thiện hơn với thầy và trò.
Mỗi một môn học trong nhà trường, các em có một góc để tìm tư liệu,
trưng bày sản phẩm:
- Góc Toán: có thư viện Toán học ( ghi các công thức, quy tắc tính, các bài
toán hay ...), các câu chuyện Toán học, các trò chơi Toán học (Đôminô, câu cá,
mèo uống sữa...), các biểu đồ, hay phần sưu tầm về các nhà Toán học ...
6


Góc Toán học
- Góc Tiếng Việt: Có các bài văn hay của các HS trong lớp, từ điển thành
ngữ - tục ngữ, từ điển Tiếng Việt (các từ em hay gặp trong bài học), tập bài viết
chữ đẹp của các bạn trong lớp, mặt nạ đóng vai trong môn tập đọc...

Góc Tiếng Việt
Góc Tiếng Việt

- Góc Tự nhiên và Xã hội: nơi sưu tầm tranh ảnh, sách nói về những điều lí
thú về tự nhiên: cây cối, thế giới động - thực vật, ...


Góc Tự nhiên và Xã hội
7


- Góc Nghệ thuật: nơi trưng bày các sản phẩm thủ công, tranh vẽ của các
HS trong lớp.

Góc Nghệ thuật
Ngoài ra, lớp học còn được trang trí bới góc khác: chúc mừng sinh nhật, Điều
em muốn nói, ảnh chụp của các học sinh trong lớp, các câu khẩu hiệu thân thiện.

Góc Điều em muốn nói
Góc chúc mừng sinh nhật
Như vậy, đến lớp các em được chào mừng, được thấy hình ảnh của mình
và bạn bè, các em sẽ có cảm giác đang bước vào một ngôi nhà chung mà trong đó
các em là những chủ nhân đích thực. Các em tự tin hơn, đoàn kết hơn và chủ
động hơn trong các hoạt động ở lớp.
2.3.2. Xây dưng kĩ năng giao tiếp thân thiện.
a. GV luôn giao tiếp, ứng xử thân thiện với học sinh:
- Sử dụng lời nói, ánh mắt và cử chỉ thân thiện:
Lời nói là phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ trực tiếp của người thầy
với học sinh. Nếu giáo viên có được ngôn ngữ chuẩn, tế nhị, giàu hình ảnh và đạt
giá trị biểu cảm cao sẽ thu hút được học sinh chú ý trong tiết dạy. Ngoài giá trị
nội dung của ngôn ngữ, giáo viên còn phải diễn đạt nó bằng âm điệu phù hợp, các
lệnh đưa ra phải rõ ràng, tạo được sự hào hứng, kích thích nhu cầu tìm hiểu của
học sinh.
8


Ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ là những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
nhưng cũng không kém phần quan trọng trong quá trình giao tiếp giữa giáo viên
với học sinh. Khi giáo viên bước vào lớp, một nụ cười hiền hậu cùng với ánh mắt
vui lướt qua toàn lớp học sẽ tạo ra những xúc cảm tâm lý, giúp các em thoải mái
và tự tin để bắt đầu tiết học. Trong tiết dạy, giáo viên cần di chuyển trong lớp học
một cách hợp lí, không đứng quá lâu ở vị trí bàn giáo viên hoặc bục giảng sẽ tạo
ra một khoảng cách biệt lớn với học sinh. Khi học sinh làm bài hoặc hoạt động
nhóm, tôi thường đi xuống lớp vừa là để quan sát cụ thể cách làm việc của các
em vừa là để hướng dẫn kịp thời (nếu cần). Khi học sinh tổ chức các hoạt động
tập thể, tôi thường ngồi cùng các em ở phía dưới lớp, tạo sự chủ động hoàn toàn
cho học sinh.
Trong quá trình dạy học, đặc biệt tránh những lời ra lệnh khô khan, những
cử chỉ thiếu thân thiện như đập thước kẻ xuống bàn, chỉ tay vào mặt học sinh...
Hãy để các em thấy được sự tôn trọng của thầy cô với mình.
- Khen ngợi học sinh: Khen ngợi là việc làm không thể thiếu trong giáo
dục, đặc biệt là giáo dục tiểu học. Khi học sinh làm được việc tốt thì phải khen
ngợi ngay để khích lệ, động viên. Một lời khen có hiệu quả giáo dục gấp nhiều
lần so với những lời chỉ trích, chê bai. Đặc biệt với học sinh cá biệt thì lời động
viên, khen ngợi như là liều thuốc tinh thần giúp các em thay đổi hành vi theo
hướng tích cực. Khen ngợi kịp thời không những làm thay đổi hành vi của học
sinh theo hướng tích cực mà còn là động cơ thúc đẩy quá trình học tập của các
em. Nhiều khi chỉ một câu nói của thầy cô như lời khen chẳng hạn hay một lời
khuyến khích động viên đã làm thay đổi cả cuộc đời của các em. Biết vậy nên tôi
thường khen hay động viên như: “ Chữ em viết có tiến bộ nhiều rồi đấy, nếu em
chăm chỉ luyện viết thì một thời gian nữa chắc chắn em sẽ viết đẹp không thua
kém bạn nào trong lớp. “Cố gắng lên em nhé!” hoặc “Em có giọng hát tốt, em
nên tham gia đội văn nghệ…”; “Hôm nay, em rất giỏi. Cô rất tự hào về
em.”;... Trong học tập, sự cần cù có phần bù đắp cho sự thiếu thông minh. Nếu
khen ngợi, động viên kịp thời sẽ giúp học sinh ham thích và dẫn tới chăm chỉ
trong học tập. Nếu các em chỉ cần có một chút cố gắng thôi thì cũng đừng ngần
ngại tiết kiệm lời khen. Hãy chắp cho đứa trẻ đôi cánh, hãy tin ở các em, cho các
em hy vọng.
- Tạo tiếng cười trong mỗi tiết học: “Tiếng cười là liều thuốc bổ”. Tiếng
cười trong dạy học – giáo dục sẽ làm tan đi không khí căng thẳng của tiết học.
Không những thế, tiếng cười còn tạo ra sự hưng phấn để kích thích suy nghĩ.
Những người thông minh thường có tính hài hước, chính sự hài hước lại tác động
vào não để kích thích tư duy. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần vận
dụng tính hài hước để thu hút sự chú ý của học sinh, làm tăng tính hấp dẫn của
vấn đề cần truyền đạt, giúp quá trình hình thành kiến thức diễn ra tự nhiên và nhẹ
nhàng, đem lại kết quả cao. Bên cạnh đó, không khí lớp học trở nên thân thiện
hơn, có hứng thú để bắt đầu cho những tiết học khác.
- Quan tâm và chia sẻ: Tôi giáo dục các em có thói quen biết quan tâm,
chia sẻ, động viên, thăm hỏi lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Tôi nắm được ngày sinh của các em trong lớp và thông báo trên bảng tin của lớp
9


để lớp tổ chức sinh nhật cho bạn của mình. Quà sinh nhật có thể là những lời
chúc mừng hay những lời ca tiếng hát của các bạn trong lớp. Điều này giúp các
em thấy được sự quan tâm của cô giáo và các bạn trong lớp. Từ đó, giúp các em
tự tin hơn trong học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động tập thể.

HS tổ chức sinh nhật tại lớp
Giáo viên là người rất gần gũi với học trò, vì vậy hãy cố gắng để các em
luôn cởi mở với thầy cô. Hãy vừa là bạn vừa là thầy của các em. Giáo viên không
cần phải che giấu tình cảm của mình với các em, nhưng cần tuyệt đối tránh sự ưu
ái đặc biệt với một vài em nào đó. Hãy cố nhìn thấy những ưu điểm ẩn sâu trong
mỗi em. Có thể chính các em cũng không biết mình có những ưu điểm đó. Thầy
cô hãy giúp các em nhận ra, phát triển chúng thêm. Hãy cố gắng sống hết mình
với các em. Vui cùng vui, buồn cùng buồn. Đùa nghịch và dạy dỗ. Hãy kiềm chế
khi các em nói dối. "Thương yêu, công bằng, kiên trì và trung thực" là khẩu hiệu
của mỗi giáo viên.
b. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh giao tiếp thân thiện:
- Thông qua các tiết học giáo viên giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh
Ví dụ:
+ Tiết Kể chuyện, tôi yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện cho cả lớp nghe,
giúp học sinh rèn kĩ năng giao tiếp trước đám đông, mạnh dạn và tự tin, nói năng
lưu loát hơn. Khi kể xong mời các bạn nhận xét, trao đổi về nội dung ý nghĩa câu
chuyện, giúp các em tạo cảm giác tự tin khi trao đổi một vấn đề có hiệu quả nhất.
+ Trong tiết Tự nhiên và Xã hội qua việc tổ chức học nhóm, tôi rèn cho học
sinh kĩ năng giao tiếp trước các bạn, kĩ năng hợp tác, hỗ trợ nhau trong công việc.
+ Trong tiết Toán, khi học sinh đánh giá, nhận xét bài làm của bạn, các em
đã được rèn kĩ năng giáo tiếp một cách đúng mực và kĩ năng chia sẻ. Chẳng hạn:
Bạn làm sai, nhận xét là: “Theo tớ, cách giải thế này…” chứ không nói là: “Bạn
làm sai rồi” hoặc nhận xét một cách không tế nhị đối với bạn.
10


- Tôi hướng dẫn học sinh giao tiếp thân thiện băng cách tạo cho học sinh
những tình huống cụ thể rồi yêu cầu các em nêu cách ứng xử tình huống.
Ví dụ: Tôi đưa ra tình huống như: Khi đến chơi nhà bạn, em nhìn thấy trong
tủ đồ chơi của bạn có một món đò chơi mà em rất thích. Lúc đó em sẽ làm gì?
Hay: Em đang chơi trong sân trường bỗng nhiên có một em nhỏ chạy qua
chẳng may làm em bị ngã. Lúc đó em sẽ làm gì?
Hay: Khi em đến chơi nhà bạn của mẹ, khi đó bạn mẹ đã mang ra mời em
ăn thử một món ăn mà em không thích. Lúc đó em sẽ làm gì?

Với mỗi tình huống tôi sẽ dự kiến các phương án trả lời của học sinh để
uốn nắn và giúp các em có được cách ứng xử thân thiện nhất.
Ví dụ như ở tình huống thứ nhất tôi dự kiến câu trả lời của học sinh:
- Em rất thích món đồ chơi đó nên em sẽ lấy để chơi rồi cất vào tủ cho bạn.
- Em sẽ hỏi mượn bạn để chơi còn nếu bạn không cho thì sẽ dọa nghỉ chơi
với bạn.
- Em sẽ hỏi mượn bạn, nếu bạn không cho mượn thì thôi.
Sau khi học sinh trình bày xong các phương án, tôi sẽ giúp các em hiểu:
Nếu muốn mượn đồ của người khác thì mình phải hỏi bạn nếu bạn đồng ý thì
mình mới được lấy chơi. Còn nếu hỏi mượn rồi mà bạn không đồng ý thì mình
phải thuyết phục bạn để bạn chấp thuận như: “Mình rất thích đồ chơi của bạn.
Mình chỉ mượn chơi một chút thôi. Mình hứa với bạn sẽ giữ gìn thật cẩn thận”.
Khi nghe mình nói một cách chân thành như vậy thì chắc chắn bạn sẽ không thể
từ chối đề nghị của mình được. Và qua đó tôi cũng sẽ nhắc nhở học sinh khoog
bao giờ được tự ý lấy đồ của người khác khi chưa xin phép và cũng không nên vì
không đạt được mong muốn thì ra điều kiện hay dọa dẫm bạn nhằm đạt được
mong muốn cá nhân.
Qua cách xử lí tình huống của học sinh tôi sẽ hướng dẫn cho học sinh cần
phải ứng xử và giao tiếp như thế nào là đúng nhất là chuẩn mực nhất.
- Tôi tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm, với nhiệm vụ mỗi em trong
nhóm cùng thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất một nội dung mà giáo viên yêu
cầu thảo luận, cử một bạn ghi kết quả. Khi các nhóm đã thực hiện xong nhiệm vụ.
Tôi tổ chức cho các nhóm trình bày trước lớp để cả lớp cùng nhận xét về cách trình
bày của nhóm bạn. Tôi thận trọng quan sát tất cả các hoạt động giao tiếp của các
em, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở. Kết quả tham gia các hoạt động nhóm, các em có
thể rèn luyện cho mình cách nói năng rõ ràng, mạch lạc, tự tin. Mỗi khi báo cáo kết
quả, tôi rèn cho các em ý thức tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các bạn, của nhóm
khác, tự tin và trao đổi, bàn bạc để hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nhóm, dám
nói ra suy nghĩ hoạc bảo vệ ý kiến của mình trước tập thể một cách đúng đắn. Qua
đó các em ngày một mạnh dạn hơn, tự tin hơn.
2.3.3. Tăng cường sự tham gia của học sinh trong các hoạt động của lớp
- Xây dựng nội quy lớp học: Đầu năm học giáo viên phổ biến đến tất cả học
sinh trong lớp: nhiệm vụ năm học ( lớp, trường), nội quy ( trường, lớp); nhắc lại
11


nhiệm vụ của học sinh trong Điều lệ trường tiểu học….Sau đó học sinh được thảo
luận, bổ sung và cùng với giáo viên thống nhất và xây dựng thành nội quy của
lớp; viết và trang trí nội quy lớp.
Việc làm này hết sức có ý nghĩa, đó là: học sinh được tham gia, được cung
cấp thông tin, được bày tỏ ý kiến của mình, ý kiến của các em được lắng nghe và
tôn trọng.Giúp các em hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt nội quy do chính các em đề
ra. Giúp các em rèn kĩ năng giao tiếp, bày tỏ ý kiến và tham gia quá trình ra quyết
định. Phát huy tinh thần tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho học sinh.
Làm tốt điều này, chúng ta đã khơi dậy sự tự tin trong mỗi em học sinh. Khi đó
các em sẽ đạt tới nhiều đỉnh cao trong học tập.
- Xây dựng hòm thư “Điều em muốn nói”: Chúng ta biết rằng, không phải
lúc nào học sinh cũng có thể trực tiếp nói thẳng mong muốn, suy nghĩ của các em
với thầy cô giáo, với nhà trường. Vì vậy, thông qua hòm thư “Điều em muốn nói”
, các em học sinh được tự do bày tỏ những khúc mắc, băn khoăn, của bản thân về
cuộc sống quanh các em, về trường, lớp, bạn bè và thầy cô. Đó còn là nơi để các
em chia sẻ những những tâm tư, nguyện vọng và cả những ước mơ của mình về
tương lai
Xây dựng hòm thư điều em muốn nói sẽ giúp tôi rút ngắn khoảng cách giữa
thầy và trò; tôi được lắng nghe những chia sẻ, mong muốn của các em để từ đó
kịp thời có những điều chỉnh hợp lý, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng giáo
dục, tạo môi trường thân thiện trong lớp học.

Góc " Điều em muốn nói"
- Đôi bạn cùng tiến: trong lớp bao giờ cũng có nhiều đối tượng học sinh,
ngoài những học sinh hoàn thành tốt còn có những học sinh xếp loại hoàn thành
và chưa hoàn thành. Để các em học sinh chưa hoàn thành không bị tự ty, mặc
cảm và thụ động trong học tập, tôi đã xây dựng các mô hình học tập như “Đôi
bạn cùng tiến”, để cho các em hoàn thành tốt kèm cặp các em chưa hoàn thành.
Sau một thời gian (thường là hết một học kì), tôi tổ chức cho lớp bình chọn
những đôi bạn cùng tiến xuất sắc, biểu dương sự nỗ lực của các em và có phần
thưởng tuy không lớn nhưng có giá trị động viên kịp thời khiến các em thấy được
giá trị của những cố gắng .
- “Học mà chơi - chơi mà học”: các em học sinh tiểu học rất thích tham gia
các trò chơi. Chính vì vậy việc tổ chức cho các em tham gia vào các trò chơi là
12


một việc làm hết sức cần thiết. Tham gia trò chơi giúp các em rèn luyện thể chất,
sự khéo léo, trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, tạo sự hoà đồng, thân thiện, đoàn kết...
Những phút vui chơi thoải mái, lành mạnh sẽ giúp các em thêm hào hứng để học
tập và sống hồn nhiên hơn. Hơn nữa, việc vui chơi lành mạnh còn tạo ra nhiều
đức tính tốt đẹp, hạn chế những tật xấu, đồng thời rèn luyện thể chất và tâm hồn
các em theo chiều hướng tốt hơn.
Tôi thường lồng ghép tổ chức trò chơi học tập trong các tiết dạy một cách
phù hợp, tạo được sự hứng thú cho các em.
- Tổ chức các hoạt động tập thể: Lứa tuổi Tiểu học rất ham chơi, đây cũng
là nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh lười học, hiếu động. Vì thế, tạo một
sân chơi lành mạnh, bổ ích thân thiện cho học sinh là điều cần thiết. Tổ chức cho
học sinh của mình tham gia các hoạt động của lớp như: vẽ tranh, thi hùng biện,
thi học sinh thanh lịch, trang trí lớp học,... Tổ chức biểu diễn văn nghệ vào các
ngày lễ kỉ niệm lớn 8/3, 20/10, 21/11..., Tham gia các hoạt động Hướng về nguồn
cội như: Tìm hiểu về các địa danh lịch sử, về các lễ hội, tham quan tìm hiểu các
di tích lịch sử ở địa phương, thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng. Trong các hoạt
động đó, học sinh hoàn toàn chủ động từ việc lên kế hoạch trước cả tuần, chuẩn
bị, trang trí, thực hiện, dẫn chương trình, tôi chỉ định hướng cho các em và giúp
các em những việc mà các em cần đến. Thông qua các hoạt động tập thể này mà
tinh thần đoàn kết của lớp được vun đắp, ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao,
các em thấy được ý nghĩa của những ngày kỉ niệm. Những buổi hoạt động tập thể
này luôn được các em hoan nghênh và hưởng ứng nhiệt tình.

Hội thi học sinh thanh lịch của lớp 3A
2.3.4. Chú trọng rèn kĩ năng sống cho học sinh:
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh không còn là vấn đề mới mẻ trong các
nhà trường nữa. Các nội dung giáo dục kĩ năng sống đã được đưa vào tích hợp
trong một số môn học ở trường Tiểu học. Tuy nhiên các giáo viên chưa thực sự
13


biết cách lồng ghép khiến cho nội dung này nhiều khi trở nên khập khiễng và
sống sượng trong tiết dạy.
Với tôi, kĩ năng sống là một phần cơ bản thực sự cần thiết với học sinh, có
được các kĩ năng này, các em sẽ biết cách tự giải quyết những khó khăn nảy sinh
trong cuộc sống. Các kĩ năng này tôi giúp các em hình thành và thường xuyên
củng cố thông qua các tiết học hoặc các hoạt động tập thể.
Ví dụ:
- Kĩ năng hợp tác thông qua các hoạt động nhóm, trò chơi
- Kĩ năng bày tỏ sự cảm thông trong các tình huống đạo đức, trong các hoạt
động từ thiện (quyên góp ủng hộ bạn nghèo, ủng hộ các nạn nhân chất độc màu
da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai)

Học sinh tham gia ủng hộ bạn nghèo dưới cờ ở trường Tiểu học Điện Biên1
- Kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm thông qua việc tổ
chức các chương trình kỉ niệm, các cuộc thi (thi trình diễn thời trang, thi tiếng hát
dân ca, ...), các trò chơi dân gian, các chuyến dã ngoại (tham quan các di tích lịch
sử ở địa phương, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc đài tưởng niệm...)
- Kĩ năng xác định giá trị của lao động thông qua việc lao động dọn vệ sinh
lớp học hàng ngày, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, các em còn tự làm ra những bộ
trang phục bằng các chất liệu phế thải, giấy báo, nilong, lá cây...
- Kĩ năng trình bày ý kiến cá nhân, chia sẻ thông tin, kĩ năng ra quyết định, ...
- Kĩ năng lao động, tự phục vụ: Học sinh có kĩ năng, gấp chăn màn, trải
chiếu, xếp gối, rửa cốc, quét lớp, lau bàn…Học sinh được tự tay phục vụ cho bữa
ăn của mình như dọn bàn, bưng cơm, nhặt rau...

14


Học sinh được rèn kĩ năng lao động phục vụ và tự phục vụ trong giờ ăn, ngủ
2.3.5. Phối hợp với các lớp khác tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
Với mục tiêu rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại
khóa nhằm: Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp học sinh được rèn luyện
và trải nghiệm các kỹ năng sống cần thiết, giúp các em có thêm kinh nghiệm, vốn
sống để học tập và phát triển, có đủ đức - trí - thể - mỹ, trở thành những công dân
có ích trong tương lai.
Qua các hoạt động ngoại khóa phong phú, nhằm tạo sân chơi bổ ích, hấp
dẫn cho HS, tạo môi trường học tập, vui chơi thân thiện, cởi mở, gần gũi. Khi
cùng phối hợp với các lớp khác để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, học sinh sẽ
được rèn luyện kĩ năng phối hợp, làm việc nhóm lớn. Các em sẽ được giao lưu
học hỏi, biết cách làm việc, giao tiếp từ đó các em sẽ được mở rộng mối quan hệ
với những học sinh lớp khác một cách tự nhiên. góp phần thực hiện mục tiêu giáo
dục toàn diện của nhà trường.
Chính vì vậy cùng với kế hoạch của nhà trường, tôi và các giáo viên trong
trường, trong khối đã cùng phối hợp với các lớp khác để tổ chức các hoạt động
ngoại khóa như:
+ Hoạt động ngoại khóa theo quy mô trường: Hội chợ xuân, Vui Trung thu;
Hội thi tiếng hát dân ca; hội thi với chủ đề “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”; hoạt
động “Con muốn cô giáo của con biết”; Phong trào từ thiện ủng hộ vùng cao; ...

15


Hội thi: Em thể hiện “ Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”

Hoạt động: Con muốn cô giáo của con biết

16


Học sinh lớp 3B tham gia hoạt động từ thiện cùng nhà trường
+ Hoạt động ngoại khóa theo quy mô khối: Ngày hội hóa trang, Bác Hồ
với anh bộ đội Cụ Hồ, Vui đón xuân, Em luôn tự tin vào bản thân mình, Ngày hội
Cô và mẹ....

Hoạt động ngoại khóa: Bác Hồ với Thanh Hóa và anh bộ đội Cụ Hồ

Hoạt động: Ngày hội hóa trang
(Học sinh tự làm trang phục và thi trình diễn thời trang bằng phế liệu và lá cây)
17


Hoạt động ngoại khóa: Vui đón xuân

Hoạt động: Ngày hội Cô và mẹ

Học sinh lớp 3B tham gia dẫn chương trình cùng giáo viên
2.3.6. Đổi mới phương pháp dạy học
18


Đổi mới phương pháp dạy học là một nội dung rất rộng, cần có hẳn một
chuyên đề hoặc đề tài nghiên cứu riêng. Trong phạm vi đề tài của mình, tôi chỉ
tập trung vào vấn đề đổi mới phương pháp dạy học góp phần xây dựng lớp học
thân thiện. Làm thế nào để hấp dẫn được các em đến lớp, lôi cuốn các em tham
gia các hoạt động học tập một cách tích cực? Có lẽ ngoài những hoạt động đã nêu
ở trên thì phương pháp dạy học của giáo viên cũng thực sự rất quan trọng.
Với mỗi một bài dạy, tôi thường nghiên cứu kĩ nội dung, mục đích và xác
định cụ thể tiến trình dạy học, đồ dùng dạy học cần có, ứng dụng công nghệ
thông tin, sử dụng linh hoạt các hình thức dạy học…. Trong tiết dạy, giáo viên
luôn tạo điều kiện cho HS phát huy mọi năng lực, phát hiện khả năng của mình
giúp các em tích cực, chủ động, tự giác, tự tin, có niềm vui trong học tập, lao
động, cuộc sống.
Ví dụ: Khi dạy môn Tự nhiên và xã hội bài: “Lá cây” nếu dạy trên lớp học
thì HS chỉ được quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa dể rút ra kiến thức nhưng
tôi đã thay đổi hình thức và phương pháp dạy học đó là tổ chức cho học sinh
được quan sát lá cây thật ngay trong vườn trường. Từ thực tế học sinh có thể
được quan sát, được sờ vào lá cây và thậm chí được ngửi mùi của rất nhiều các
loại lá cây. Học sinh sẽ tự mình khám phá được đặc điểm của lá cây bằng tất cả
các giác quan của mình. Từ đó học sinh sẽ cảm nhận được vẻ đẹp và lợi ích của
lá cây đối với cuộc sống đồng thời sẽ giúp học sinh có được tình yêu đối với
thiên nhiên, cây cỏ, môi trường xung quanh một cách tự nhiên nhất..
Hay khi dạy bài: “Ôn tập các bảng nhân và bảng chia”; trước khi vào tiết
học tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi ”kết bạn” các em sẽ biết nếu “ kết 4” mà
lớp mình có 36 bạn thì sẽ thành lập được 9 nhóm, nếu “ kết 5” thì lớp mình sẽ
thành lập được 7 nhóm còn dư 1 bạn (bạn còn dư sẽ bị phạt)… Tiết học đã đem lại
một bầu khí thân mật, các em tưởng như là một tiết sinh hoạt: cảm thấy nhẹ nhàng,
thoải mái không chỉ thế trò chơi còn kích thích tính tò mò, khơi dậy hứng thú trong
học tập giúp các em muốn tiếp tục được trải nghiệm kiến thức mới.
Chính vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học sẽ giúp cho hoạt động học tập
trở nên nhẹ nhàng thoải mái, thiết thực, có hiệu quả hơn.
2.3.7. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và phụ huynh
Trong quá trình xây dựng lớp học thân thiện, chúng ta rất cần đến sự hỗ trợ
từ phía phụ huynh học sinh cả về vật chất lẫn tinh thần. Bất kì ông bố, bà mẹ nào
cũng mong con mình được học tập, vui chơi trong một môi trường lành mạnh, an
toàn và hấp dẫn. Do đó, chỉ cần giáo viên khéo léo, biết đặt lợi ích của học sinh
lên trên, tạo được niềm tin đối với học sinh và phụ huynh thì việc huy động
nguồn lực từ phía gia đình học sinh là điều không quá khó.
Khi làm công tác chủ nhiệm lớp, ngay từ cuộc họp phụ huynh học sinh đầu
năm, tôi đã giải thích rõ ràng về những mục tiêu, phổ biến nhiệm vụ mà lớp đặt ra
trong năm học. Sau đó tôi cùng phụ huynh trao đổi, xây dựng kế hoạch cho lớp,
thể hiện rõ sự nỗ lực của cô và trò. Trong quá trình trao đổi, bàn bạc với phụ
huynh tôi tạo sự cởi mở để phụ huynh trao đổi với giáo viên một cách thoải mái.
Từ đó giáo viên sẽ tạo được sự tin tưởng của phụ huynh. để tìm ra những biện
pháp xây dựng lớp học thân thiện, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục (cả về chất
19


lượng văn hóa lẫn đạo đức). Qua đó, tôi thấy tất cả các bậc phụ huynh đểu ủng hộ
nhiệt tình trong mọi phong trào của lớp, của trường.
Bản thân tôi đã vận động, khích lệ phụ huynh tham gia vào các hoạt động
của trường, của lớp như: đưa học sinh đi tham quan di tích lịch sử, tham gia các
hoạt động ngoài giờ lên lớp...
Ví dụ: Để tổ chức tốt hoạt động từ thiện ở vùng cao theo kế hoạch của nhà
trường, trước hết tôi đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp dến để bàn bạc,
trao đổi cụ thể về kế hoạch của hoạt động. Tôi nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động
để phụ huynh thấy được tác dụng của hoạt động đó có ý nghĩa to lớn như thế nào
đối với việc giáo dục con em mình. Đồng thời tôi nhờ Ban đại diện cha mẹ trao
đổi với các phụ huynh của lớp để thống nhất và kêu gọi lòng hảo tâm của các bậc
phụ huynh. Tất cả phụ huynh của lớp đã hưởng ứng rất nhiệt tình cả về vật chất
lẫn tinh thần cho hoạt động đầy ý nghĩa ấy.
Một trong những cách mà tôi muốn giáo dục cho các em lòng nhân ái đó là
thông qua việc ủng hộ các phong trào từ thiện thì lớp tôi là một lớp vận động
được cả về vật chất và tinh thần khá lớn từ phía học sinh và phụ huynh. Học sinh
và phụ huynh đã cùng với nhà trường đã không quản khó khăn, vất vả đến tận các
vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh để trao tặng quà và học bổng cho các học sinh
khó khăn. Qua đó đã thấy được sự ủng hộ nhiệt tình sự đồng lòng từ phía phụ
huynh đối với giáo viên và nhà trường trong việc xây dựng một môi trường học
tập thân thiện , giúp học sinh có được những nghĩa cử cao đẹp, có tấm lòng biết
cảm thông, biết chia sẻ với người khác.
Thật vậy, giáo viên cũng có thể trở thành một nhà tham vấn: biết lắng nghe
những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn thắc mắc của phụ huynh xoay quanh các
vấn đề của con em họ, từ đó có thể nắm bắt được hoàn cảnh cũng như sự phát triển
tâm lí của các em để có những biện pháp giáo dục phù hợp. Qua các hoạt động
này, giáo viên đã tạo ra được mối quan hệ thân thiện giữa phụ huynh- giáo viênhọc sinh. Điều này thực sự cần thiết để tạo nên một môi trường lớp học thân thiện.
2.4. Hiệu quả đạt được:
Sáng kiến kinh nghiệm này đã được tôi áp dụng trong 2 năm, với đối tượng
học sinh lớp tôi chủ nhiệm: lớp 3A (năm học 2015-2016) và lớp 3B (năm học
2016-2017)
Với những biện pháp sử dụng nêu trên, tôi nhận thấy nhiều em thoải mái,
tự tin trong học tập, thích đi học, thích được đến lớp. Trong lớp học, các em tham
gia các hoạt động học tập một cách tích cực, đầy sáng tạo. Các em biết quan tâm
đến thầy cô giáo, đến bạn bè, gia đình và những người xung quanh, lời ăn tiếng
nói cũng nhẹ nhàng, thân thiện hơn, không còn hiện tượng nói tục, gây gổ mất
đoàn kết với nhau. Trước kia, giáo viên luôn phải nhắc nhở học sinh thực hiện
nền nếp nhưng bây giờ, dường như tôi không còn phải mất thời gian cho việc
nhắc nhở nữa. Các em tự giác, có ý thức tự quản, chấp hành đúng nội quy của
lớp, của trường, biết lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ khi tổ chức chương
trình hoạt động. Hơn thế nữa các em đã biết yêu thương, biết chia sẻ, giúp đỡ
nhau hơn. Nhiều phụ huynh trao đổi, thấy rất vui khi con em mình ham học, yêu
quý cô giáo, thân thiện hơn với các bạn, biết quan tâm đến những người xung
quanh đặc biệt các em biết quan tâm, yêu thương những người thân trong gia
20


đình, các em đã biết tự giác giúp đỡ bố mẹ công việc nhà, biết tự tay làm những
món quà nhỏ dành tặng cho ông bà, cha mẹ, anh, chị...vào những ngày kỉ niệm
hoặc sinh nhật,...Đối với cộng đồng, các em luôn có ý thức trách nhiệm, biết nhắc
nhở mọi người cùng giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh; biết quan tâm chia
sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn,... Qua quá trình xây dựng lớp học
thân thiện cũng đã giúp tôi thấy tự tin hơn trong công việc, giúp tôi tích lũy được
nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh. Cùng với
sự thành công Lớp học đã thực sự thu hút được các em, là nơi gửi gắm niềm tin
của các bậc phụ huynh.
Tóm lại: Với những biện pháp nêu trên, lớp học của tôi trở nên thân thiện
hơn, học sinh tích cực học tập hơn trước. Những năm học gần đây, những lớp do
tôi chủ nhiệm đều duy trì sĩ số 100 %; 100% học sinh hoàn thành về kiến thức và
năng lực, phẩm chất. Tích cực tham gia các cuộc thi các cuộc thi mà nhà trường,
Đội phát động một cách sôi nổi, nhiệt tình. Đồng nghiệp của tôi cũng đã học hỏi
kinh nghiệm trong việc trang trí lớp học cũng như các biện pháp xây dựng lớp
học thân thiện mà tôi đã áp dụng. Việc trang trí lớp và chăm sóc bồn hoa cây cảnh
luôn được nhà trường đánh giá cao và trong năm học sắp tới nhà trường sẽ áp
dụng mô hình trang trí lớp học thân thiện của lớp tôi theo quy mô toàn trường. Và
bản thân tôi cũng rất tự hào khi được tất cả các em học sinh yêu quý, được phụ
huynh tin tưởng.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận:
Để làm tốt công tác xây dựng lớp học thân thiện, người giáo viên cần có
một tinh thần trách nhiệm thực sự, có những kế hoạch nội dung, phối kết hợp
nhịp nhàng với một số biện pháp cụ thể như:
- Trang trí lớp học thân thiện.
- Xây dựng kĩ năng giao tiếp thân thiện.
- Tăng cường sự tham gia của học sinh trong các hoạt động của lớp.
- Chú trọng rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Phối hợp với các lớp khác tổ chức các hoạt động ngoại khóa
- Đổi mới phương pháp dạy học.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và phụ huynh.
Bản thân tôi đã vận dụng linh hoạt các biện pháp trên vào thực tế lớp học
của mình và đã đạt một số hiệu quả nhất định như: lớp học trở nên đẹp hơn, ấm
áp hơn. Việc trang trí lớp học đã tác động đến thái độ, tình cảm của học sinh làm
học sinh thấy yêu trường, yêu lớp hơn và biết giữ gìn, bảo vệ lớp học như nhà của
mình. Học sinh mạnh dạn tự tin, tích cực chủ động hơn trong học tập và trong các
hoạt động của trường, của lớp.
3.2. Kiến nghị:
Qua đây tôi cũng xin đề xuất một số ý kiển như sau:
21


- Các cấp lãnh đạo cần quan tâm tới ngành nhiều hơn nữa như việc tạo điều
kiện thuận lợi về cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch,… cùng với nhà trường tạo
được môi trường sống lành mạnh cho học sinh.
- Phòng giáo dục cần mở các lớp chuyên đề về trang trí lớp học, phương
pháp dạy học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Cần tạo cho học sinh nhiều sân chơi bổ ích như các cuộc thi văn nghệ, thi
khéo tay hay làm, thi hùng biện,…giữa các lớp, các trường để học sinh có điều
kiện được giao lưu học hỏi lẫn nhau.
- Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên, Sao nhi đồng
tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa.
- Xây dựng mô hình lớp học thân thiện, học sinh tích cực ở mỗi lớp học.
- Giáo viên trong nhà trường cần có tinh thần đoàn kết, học hỏi, tự tin, sáng
tạo để tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Phụ huynh học sinh tích cực ủng hộ, khuyến khích con em mình tham gia
các hoạt động của lớp, của trường cả về vật chất và tinh thần.
Để thực hiện tốt phong trào” xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” trong trường học, bản thân tôi đã mạnh dạn đưa ra đề tài này với mong
muốn đồng nghiệp và cấp trên đóng góp ý kiến để sáng kiến kinh nghiêm của tôi
được hoàn thiện hơn. Từ đó nâng cao hiệu quả dạy học và giáo dục trong trường
Tiểu học.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2017
ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.

Trương Diệu Linh

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×