Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng quản lí “giữ vở sạch viết chữ đẹp” ở trường tiểu học

Mục lục
Mục lục
PHẦN 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
PHẦN 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

PHẦN 3.

Tiêu đề nội dung
Mục lục
1.Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Những điểm mới của SKKN
Nội dung Sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận
Thực trạng của vấn đề
Các giải pháp
Hiệu quả
Kết luận, kiến nghị
Tài liệu tham khảo

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài

Trang
1
2
2
2
2
3
3
3
4
7
15
19


Từ lâu, giữ vở sạch, viết chữ đẹp là một trong những nền nếp và thói quen
cơ bản không thể thiếu được ở học sinh Tiểu học trong giai đoạn đầu phát triển
trí tuệ, nhân cách đó là "Nét chữ - Nết người".Rèn luyện vở sạch, chữ đẹp là rèn
cho học sinh ý thức cẩn thận, tính kỉ luật, lòng tự trọng góp phần hình thành
nhân cách con người mới. Như thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói " Chữ viết
cũng là biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết cẩn thận, viết đẹp là góp
phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như
đối với thầy cô và bạn đọc bài vở của mình..."
Vở sạch - chữ đẹp đang là vấn đề được các ngành giáo dục và các nhà
trường Tiểu học hết sức quan tâm. Các giáo viên tiểu học rất lo lắng đến chất
lượng vở sạch chữ đẹp ở lớp mình phụ trách. Đặc biệt đối với nhà trường tiểu

học chất lượng vở sạch chữ đẹp nếu không được sự quan tâm của giáo viên sẽ
suy giảm rất rõ nét. Trên thực yế cho thấy nhiều quyển vở của học sinh mới viết
được ít đã bị bong bìa, quăn mép, những trang vở bị giây mực, thậm chí còn bị
xé nữa. Chữ viết tuỳ tiện không theo một khuôn mẫu nào ( chữ to, chữ nhỏ, chữ
nghiêng, chữ ngửa...độ cao tuỳ thích), tẩy xoá nhiều, viết rồi mạc lại chữ, chữa
lại. Có những học sinh viết rồi nhưng khi đọc lại không đọc nổi chữ của mình
viết nữa, nói gì đến giáo viên đọc để chấm bài cho các em.
“Giữ vở sạch - viết chữ đẹp” đối với học sinh cấp Tiểu học lại càng phải
quan tâm nhiều hơn. Đây là các lớp nền tảng của bậc học. Nếu được rèn luyện
ngay từ lớp nhỏ thì đến lớp lớn các em sẽ có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đúng
và đẹp.
Chữ viết là một trong những kĩ năng hàng đầu của việc học đối với học
sinh trong nhà trường. Nét chữ thể hiện tính nết con người, việc hướng dẫn cho
các em biết giữ gìn vở sạch, chữ đẹp là góp phần cho các em có những phẩm
chất đạo đức tốt như: tinh thần kỉ luật, óc thẩm mĩ, lòng tự trọng đối với bản
thân mình, đối với thầy cô và bạn bè.Hiện nay đối với giáo viên chúng ta vẫn
đang còn tồn tại một bộ phận không nhỏ đã coi nhẹ nền nếp " Vở sạch - Chữ
đẹp". Bên cạnh đó sự quản lí lỏng lẻo trong việc đẩy mạnh phong trào " Giữ Vở

2


sạch - Viết Chữ đẹp" đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của học sinh.
Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn vở sạch, chữ đẹp của học sinh trong
nhà trường Tiểu học. Là một cán bộ quản lí đang trực tiếp phụ trách chuyên môn
và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đặc biệt Trường Tiểu học Đông
Cương tôi đã băn khoăn suy nghĩ phải làm gì? Làm như thế nào? để nâng chất
lượng chất lượng vở sạch, chữ đẹp ở trường mình phụ trách.Để đảm bảo chất
lượng mà ngành đề ra cho năm học 2016-2017.Chính vì vậy tôi đã quyết định
viết sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng quản lí “Giữ vở sạch - viết
chữ đẹp” ở Trường Tiểu học.
1.2.Mục đích nghiên cứu
Nề nếp " Giữ vở sạch, viết chữ đẹp" luôn được coi là một chỉ tiêu quan
trọng trong mọi nhà trường, là một mặt giáo dục hết sức cần thiết để hoàn thành
mục tiêu đào tạo của bậc học. Do đó nâng cao chất lượng " Giữ vở sạch- Viết
chữ đẹp" cho học sinh cũng chính là nâng cao chất lượng toàn diện.
Tìm hiểu bản chất của các nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh viết
chưa đẹp, giữ vở chưa sạch.
Đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng " Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp".
Thông qua việc rèn luyện vở sạch, chữ đẹp làm cho học sinh yêu thích
những quyển vở sạch, đẹp. Viết chữ đẹp giáo dục những phẩm chất đạo đức tốt
cho học sinh. Giúp học sinh có ý thức thường xuyên giữ gìn sách vở cẩn thận,
viết chữ đẹp khi cầm bút viết ở bất cứ môn học nào.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
22 lớp với tổng số 810 học sinh Trường Tiểu học Đông Cương.
1.4.Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế
- Phương pháp thực nghiệm.

3


- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
1.5. Những điểm mới của Sáng kiến kinh nghiệm
Xác định phong trào “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” là một trong những
tiêu chí quan trọng, liên quan đến chất lượng dạy và học. Vì vậy tôi có đề xuất
với nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chuyên
môn, các khối lớp về việc “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” ngay từ đầu năm.
Sau mỗi lần thi chọn ra các bài viết đẹp, những bộ vở đẹp để tuyên dương,
khen thưởng và chọn để lưu lại trang trí và trưng bày cho phong trào.
Tổ chức buổi ngoại khóa bằng việc đi tham quan phòng trưng bày sản
phẩm bài viết của GV và học sinh theo từng khối lớp trong toàn trường. Mỗi
khối có ý tưởng trưng bày theo cách riêng của mình. Cử ra một thành viên có
năng khiếu nói tốt để giới thiệu về sản phẩm trưng bày của khối mình khi có các
lượt khách đến tham quan.
Học sinh sau khi được đi tham quan về sẽ nêu được cảm nhận của mình
về buổi ngoại khóa và GV sẽ là người khơi dậy, bồi dưỡng lòng ham mê việc “
Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” cho học sinh. Gv phải thối vào HS luồng sinh khí
những ước mơ cao đẹp, kể cho học sinh nghe những mẩu chuyện về tấm gương
rèn chữ viết của anh Nguyễn Ngọc Ký, Cao Bá Quát và gần hơn nữa là các bạn
học sinh trong lớp, trong trường mình.
Tổ chức trưng bày thành quả hàng năm của học sinh và chỉ đạo thực hiện
tốt mô hình “ Câu lạc bộ viết chữ đẹp của Giáo viên và học sinh”.

PHẦN 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận
Tiểu học là nền móng của nền giáo dục phổ thông. Muốn xây dựng vững
chắc nền móng đó giáo viên phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để
giúp học sinh.

4


Từ xưa đến nay chúng ta thường quan niệm "Nét chữ - Nết người".Rèn
luyện vở sạch, chữ đẹp là rèn cho học sinh ý thức cẩn thận, tính kỉ luật, lòng tự
trọng góp phần hình thành nhân cách con người mới.
Chữ viết là một trong những kĩ năng hàng đầu trong việc học Tiếng Việt
trong nhà trường.Chữ viết của học sinh có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập
ở tất cả các môn học.
Vở sạch, chữ đẹp là yêu cầu không thể thiếu được đối với học sinh Tiểu
học, đặc biệt là các lớp đầu cấp.
Rèn luyện vở sạch, chữ đẹp cho học sinh là giáo viên phải hướng cho học
sinh biết cách giữ gìn quyển vở sao cho sạch đẹp. Chữ viết phải đẹp, viết đúng
kích cỡ, mẫu qui định, trình bày khoa học, chính xác.
Ngoài ra đòi hỏi người giáo viên sự kiên trì cẩn thận, lòng yêu nghề mến
trẻ. Đặc biệt hơn là việc tự rèn bản thân mỗi cá nhân học sinh, sự quan tâm nhắc
nhở kèm cặp của gia đình học sinh.
2.2. Thực trạng của vấn đề
Qua làm công tác quản lí phụ trách chuyên môn. Bản thân tôi nhận thấy
rằng thực tế trong nhà trường Tiểu học một số giáo viên và học sinh còn xem
nhẹ việc "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".
1 . Về giáo viên:
Một số giáo viên còn xem nhẹ việc " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" của học
sinh, phần vì lỏng lẻo trong việc kiểm tra và chấm vở sạch chữ đẹp của học sinh.
Chữ viết của một số GV còn xấu nhưng chưa có ý thức rèn luyện viết chữ dẫn
đến không có sự mẫu mực trong chữ viết ở bảng lớp cũng như khi nhận xét ở vở học
sinh.
Một số giáo viên chưa nhận thức đúng và tham gia tích cực phong trào "
Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".
Giáo viên chưa đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho bản thân và lớp phụ trách đạt
thành tích cao về " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".

5


Giáo viên chưa hướng dẫn học sinh thực hiện các qui định về " Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp" thường xuyên trong các môn học, bài học.
Giáo viên chưa làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh biết về vai
trò của “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".
Giáo viên chưa có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình, học sinh trong lớp
chủ nhiệm điều đó làm hạn chế việc tạo điều kiện về tinh thần vật chất cho học
sinh học tập và rèn luyện" Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".
2.Về học sinh:
Học sinh chưa thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu qui định về nề nếp
“Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" trong nhà trường.
Học sinh chưa tích cực hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào ,
cuộc thi do trường, lớp tổ chức.
3. Sự phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường
Phần vì Ban giám hiệu nhà trường chưa đẩy mạnh phong trào" Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp", chưa đưa ra chỉ tiêu phấn đấu và xếp loại thi đua cụ thể
từng tháng, từng học kì đối với nề nếp" Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" của các lớp
chủ nhiệm.
Chưa tăng cường tổ chức thi viết chữ đẹp trên giấy hoặc ở vở ngay từ
đầu năm ít nhất tháng một lần thi trên giấy và ở vở của học sinh.
Chưa có hình thức tuyên dương, khen thưởng những học sinh có ý thức
trong phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".
Chưa trưng bày và trang trí được các sản phẩm của HS có thành tích cao
trong phong trào thi đua.
Giáo viên chưa có những cuộc trao đổi thật sự với ban Giám hiệu nhà trường.
* Sau khi được nhà trường phân công phụ trách mảng kiểm tra “Vở sạch
- Chữ đẹp”, tôi đã tiến hành khảo sát tình hình vở sạch, chữ đẹp ở nhà trường
đầu năm học kết quả cụ thể như sau:
Lớp KT

Số lượng xếp

Số lượng xếp

XL

Xếp loại chung

6


loại vở
TT

Lớp Số
HS

lớp

loại chữ viết

Loại

Loại

Loại

Loại

Loại

Lo

A

B

C

A

B

ại

Loại A
SL
Tỷ lệ

Loại B
SL
Tỷ
lệ

C

1A
1
1B
2
1C
3
1D
4
2A
5
2B
6
2C
7
2D
8
2E
9
10 3A
11 3B
12 3C
13 3D
14 3E
15 4A
16 4B
17 4C
18 4D
19 5A
20 5B
21 5C
22 5D

39
41
39
37
35
35
36
36
34
36
32
36
33
31
37
38
38
40
40
39
38
37

20
22
21
20
19
20
17
20
19
16
15
20
20
16
16
20
20
14
20
16
18
14
25
11
18 15
18 13
12
25
16
22
13
25
18
22
25
15
17
22
21
17
18
19

17
16
17
13
16
17
18
13
15
15
15
16
14
13
13
16
14
16
20
14
16
17

22
25
22
23
19
18
18
19
18
21
17
20
19
18
22
22
24
24
20
24
22
20

1

2
1
1

2

1

Loại C
SL Tỷ

17
17
17
13
16
17
18
14
15
13
15
16
14
13
14
16
14
16
20
14
16
17

43.6
41.5
43.6
35.1
45.7
48.6
50
38.9
44.1
36.1
46.9
44.4
42.2
41.9
37.8
42.1
36.8
40
50
35.9
42.1
45.9

22
24
22
23
19
18
18
20
18
22
17
20
19
18
22
22
24
24
20
24
22
20

56.4
58.5
56.4
62.2
54.3
51.4
50
55.5
53
61.1
53.1
55.6
57.8
58.1
59.5
57.9
63.2
60
50
61.5
57.9
54.1

lệ
Loại 1
Loại 1
Loại 1

1

Loại 2

2.7

Loại 1
Loại 1
Loại 1

2
1
1

Loại 2

5.6
2.9
2.8

Loại 2
Loại 2
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1

1

Loại 2

3.7

Loại 1
Loại 2
Loại 1
Loại 1

1

Loại 2

2.6

Loại 1
Loại 1

Với chất lượng vở sạch chữ đẹp như vậy, tôi đã nghiên cứu tìm nguyên
nhân và giải pháp nâng cao chất lượng của nhà trường để đảm bảo chỉ tiêu thi
đua mà nhà trường đề ra . Như vậy tôi đã đưa ra những kinh nghiệm về nâng cao
chất lượng quản lí " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" trong nhà trường Tiểu học.
III. Các giải pháp
1.Nhà trường:
Đẩy mạnh phong trào" Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" trong nhà trường để
từng bước nâng cao chất lượng của học sinh Tiểu học.Ban Giám hiệu nhà trường
thường xuyên kiểm tra vở sạch chữ đẹp trong các khối lớp bằng những hình
thức: định kì, báo trước, không báo trước, nghe báo cáo nhằm nắm bắt chính xác

7


những thông tin cần thiết, những số liệu báo cáo của các khối lớp để có biện
pháp uốn nắn kịp thời.
Ngay từ đầu năm học nhhà trường cần lập kế hoạch cụ thể và coi đây là
một tiêu chí quan trọng trong hoạt động dạy và học trong nhà trường, đồng thời
phải có tiêu chí cụ thể giao cho các tổ chuyên môn, các khối lớp.
Tổ chức cho học sinh thi Viết chữ đẹp một học kì 2 lần. Sau mỗi đợt thi
đua có sơ kết, tổng kết, đánh giá tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên
khích lệ giáo viên, học sinh sau mỗi đợt thi đua.
Qui định kiểm tra các loại vở đối với các khối lớp như sau:
Khối lớp 1,2: vở Tập viết, vở chính tả
Khối 3,4,5: vở Ghi đầu bài, vở Chính tả, vở bài tập Toán ô li, vở Thực
hành luyện viết. Đồng thời hàng tháng phải có một bài thi về chữ viết theo qui
định.
Có biểu bảng thống kê tổng hợp theo dõi về chất lượng “Giữ vở sạch
-Viết chữ đẹp” của các khối lớp ở từng tháng của nhà trường.
Kết thúc mỗi năm học nhà trường giữ lại những bộ “ Vở sạch – Chữ
đẹp” của GV và của từng khối lớp để lưu lại phòng truyền thống dùng làm
“Mẫu” , “Chuẩn” kích thích phong trào “ Vở sạch - Chữ đẹp” cho năm học tiếp
theo.
Tổ chức trưng bày thành quả hàng năm của học sinh và chỉ đạo thực hiện
tốt mô hình “ Câu lạc bộ viết chữ đẹp của Giáo viên và học sinh”.
2. Đối với giáo viên:
Là một giáo viên tiểu học cần có ý thức viết đẹp, phải có sự phấn đấu
kiên trì, rèn luyện thường xuyên trong việc uốn nắn từng nét chữ, con chữ.
Quá trình rèn luyện của giáo viên cần tiến hành đồng bộ cả hai hình
thức: rèn luyện chữ viết trên bảng lớp và rèn luyện chữ viết trên giấy. Bản thân
mỗi giáo viên luôn có ý thức tự giác rèn chu đáo trong khâu chuẩn bị cho từng
loại sổ sách: sổ hội họp, sổ dự giờ, tích lũy nghiệp vụ…. Nhà trường tổ chức cho
giáo viên thi viết bài vào giấy hàng tuần và thi viết bảng.

8


Tổ chức phát động học sinh thi đua “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” trong
lớp hàng tuần, hàng tháng.Có nhận xét đánh giá, động viên nhắc nhở, hưởng ứng
phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”.
GV chọn những bài viết tiêu biểu và được trưng bày ở góc trưng bày sản
phẩm của lớp.
Giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh biết về vai trò của
“Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp". Cụ thể là qua cuộc họp phụ huynh , GV cần đưa ra
một số cá nhân điển hình có ý thức trong việc giữ vở sạch viết chữ đẹp để khen
ngợi và khích lệ phong trào.
3. Đối với các cấp lãnh đạo:
Tổ chức các chuyên đề hội thảo, trao đổi triển khai kinh nghiệm về
phong trào “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” giữa các nhà trường Tiểu học.
Mỗi một nhà trường có một phòng trưng bày sản phẩm của học sinh.
Tổ chức các cuộc thi về sáng kiến kinh nghiệm về “ Giữ vở sạch - Viết
chữ đẹp” do nhà trường tổ chức.
Sau mỗi đợt thi cần có sự đánh giá, tuyên dương khen thưởng kịp thời,
nhất là phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” do nhà trường tổ chức để khích
lệ học sinh.
4. Phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình:
Yêu cầu giáo viên cần có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường
chặt chẽ hơn, năng gửi thông báo về gia đình theo từng đợt thi đua để gia đình
biết và có biện pháp động viên khích lệ.
Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm yêu cầu giáo viên đưa ra tiêu chuẩn
giữ vở sạch, viết chữ đẹp và chỉ tiêu phấn đấu của lớp, của từng em cụ thể để
phụ huynh nắm bắt được và cùng giáo viên chủ nhiệm lớp giúp đỡ con em họ
trong việc “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”.
Đề nghị phụ huynh phối hợp với phong trào: chuẩn bị bút viết, mực, vở
viết… đồng bộ theo lựa chọn của nhà trường.
* . Các tiêu chuẩn đảm bảo vở sạch chữ đẹpcủa nhà trường đối với HS:

9


Vở ghi bài, làm bài tập đầy đủ theo thời khoá biểu
Chữ viết đẹp, rõ ràng rành mạch, đúng kích cỡ,
Trình bày rõ ràng, không giây mực, không tẩy xoá, không bỏ giấy,
không viết nháp vào vở.
Sau mỗi tiết học phải gạch chân tên các môn học và hết các bài học.
Bìa vở được đóng, bọc chắc chắn bằng phẳng, không quăn mép, phải có
nhãn vở đầy đủ, vở không được xé hay bong bìa.
*. Đảm bảo cơ sở vật chất:
Đây là yếu tố hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng vở sạch chữ đẹp.
Để nâng cao chất lượng “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” ở trường tiểu học
đạt kết quả cao thì điều kiện về cơ sở vật chất là một yếu tố không thể thiếu đặc
biệt chú trọng đến:
- Ánh sáng phòng học:
Phòng học đủ ánh sáng cho học sinh ngồi theo qui định của vệ sinh học
đường.
Đối với phòng học thiếu ánh sáng tự nhiên có thể sử dụng ánh sáng nhân
tạo, mỗi phòng cần có ít nhất 6 bóng đèn.
- Bảng lớp:
Bảng lớp được treo ở độ cao vừa phải ngang tầm với đầu học sinh ngồi
học.
Kích thước tối thiểu của bảng 1,2m x 2,4m.
Chất lượng của bảng làm bằng gỗ sơn chống loá hoặc bảng từ.
- Bàn ghế học sinh ngồi:
Đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, tránh tình trạng học sinh
ngồi quá chật.
Kích thước phù hợp với độ cao trung bình của từng đối tượng học sinh
của các lớp.
- Tủ đựng đồ dùng sách vở của học sinh:
Tủ đặt đồ dùng phải được đặt ở vị trí thích hợp trong lớp.

10


Đảm bảo đựng đủ đồ dùng cho giáo viên và học sinh.
* Đảm bảo đồ dùng học tập cho học sinh:
Chuẩn bị đầy đủ vở ô ly cho học sinh, nên chọn loại vở 5 ly, giấy trắng
mịn viết không thấm mực (nên chọn vở chất giấy đẹp, chống lóa mắt)
Mua đầy đủ đồ dùng học tập: thước, bút chì, bút mực…Động viên phụ
huynh nên mua loại bút tốt, thống nhất viết một loại mực từ đầu vở đến cuối
vở.Cần chọn loại mực có thương hiệu như: Mực mic, mực queen,...
Đề nghị phụ huynh mua giấy bóng kính để bọc vở cho các em để giữ
được lâu. Phải có góc học tập cho các em ở nhà ( yêu cầu góc học tập phải đủ
ánh sáng, bàn ghế phải vừa tầm với các em). Cặp sách phải có các ngăn để đựng
sách vở và đồ dùng học tập riêng.
5. Rèn ý thức giữ gìn vở sạch:
Luôn nhắc nhở học sinh phải giữ cho tay sạch. Khi mở vở phải lật
từng trang cẩn thận.
Khi viết không được gấp vở, để vở ngay ngắn, không được tì ngực vào
vở mà nên đặt tay lên cho vở không bị xê dịch.
Viết xong để khô mực mới gấp vở lại.
Trên lớp ghi chép bài đầy đủ, nếu nghỉ học phải mượn vở để chép bài
đầy đủ.
Sách học và đồ dùng không được bỏ chung vào một ngăn.
Cần có thói quen kiểm tra đồ dùng trước khi đến lớp.
Khi gạch hết bài , gạch chân môn học phải dùng thước.
•Yêu cầu:
- Đặc biệt những tuần đầu năm học phải hướng dẫn các em tỉ mỉ cách
trình bày, cách đặt thước để gạch.
- Học sinh viết sai chữ nào gạch chân chữ đó rồi viết sang bên cạnh,
không được chữa đè lên chữ, tẩy xoá àm bẩn vở.Cần tập trung chú ý: khi trình
bày không được cẩu thả.

11


- Kịp thời khen ngợi tuyên dương những em thực hiện tốt, nghiêm túc
phê bình những em còn vi phạm những yêu càu trên. Giáo viên đưa ra những
quển vở xấu, chưa đạt yêu cầu để các em rút kinh nghiệm sửa chữa kịp thời.
6. Rèn luyện các kĩ năng cần thiết góp phần nâng cao vở sạch chữ đẹp:
a. Tư thế ngồi viết:
Khi viết yêu cầu các em phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không tì ngực
vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở 25 – 30 cm. tay trái đặt phía trên bìa trái quển
vở, hai ngón tay để vào mép tờ giấy để khi viết vở khỏi nghiêng.Khi viết không
xê dịch vở, không để tay trái ngang trên hàm vì như thế các em dễ nằm xoài ra
bàn, khi viết chữ sẽ bị nghiêng, ngửa.
b. Cách để vở khi viết:
Khi các em viết tập cho các em thành thói quen để vở nghiêng so với mép bàn
một khoảng 20% (nghiêng về bên phải). Phải đặt như vậy vì chiều thuận trong
vận động tay khi viết chữ viết là từ trái sang phải.
c. Cách cầm bút:
Học sinh không được cầm bút quá thấp hay quá cao. Khi viết điều khiển
bút bằng 3 ngón tay( Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa). động tác viết cần có động
tác cử động của cổ tay, khuỷu tay và cánh tay.Tuyệt đối trong quá trình hướng
dẫn học sinh luyện viết không để học sinh tiểu học cầm bút tay trái.
d.Rèn luyện chữ viết:
- Lập kế hoạch luyện chữ cho học sinh ngay từ đầu, để có chữ đẹp không
phải chú ý đến luyện tập trên vở viết mà còn chú ý luyện tập trên bảng con, bảng lớp.
Chữ viết phải đúng mẫu, đúng cỡ.
Các nét chữ đều nối liền với các con chữ trong từng chữ.
Chữ viết thẳng hàng, khoảng cách giữa các con chữ đều đặn bằng một
con chữ o. Từ đó tìm ra các biện pháp rèn luyện để học sinh có được chữ viết đạt
được các tiêu chuẩn trên ngày càng tăng lên.

12


Trước tiên phải kiểm tra một bài chính tả ( đọc - viết ) vào giấy sau đó
phân loại chữ của học sinh theo 3 tiêu chuẩn trên, từ đó học sinh thấy những tiêu
chuẩn mà mình chưa đạt để các em rèn luyện.
Để có chữ đẹp không phải chỉ chú ý luyện tập trên vở viết mà còn chú ý
luyện tập trên bảng con, bảng lớp.Viết trên bảng con, bảng lớp là dịp giáo viên
kiểm tra sự tiếp thu cách viết và khả năng viết của học sinh để rồi uốn nắn sai
cho các em, giúp các em viết vào vở được tốt hơn.
Đối với các em chữ còn xấu, các nết viết còn sai, giáo viên đến từng em
và sửa luôn ở bảng của các em. Hướng dẫn luôn các em cách đặt bút viết từ đâu,
đưa lên đến đâu và kết thúc ở đâu.Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh xoá bảng
và viết lại, có nhận xét những bảng viết sai và tuyên dương những em viết đẹp,
đúng ngay tại lớp.
Luyện ở nhà cũng là một phần quan trọng trong việc viết chữ đẹp, yêu
cầu mỗi học sinh phải có một quyển luyện viết riêng. Giáo viên hướng dẫn và
viết mẫu, giao bài về nhà cho học sinh luyện viết thêm.
Năng rèn kĩ năng viết, yêu cầu học sinh viết liền mạch tổng hợp cả chữ
thường, chữ hoa, chữ số, hướng dẫn học sinh viết từ trái sang phải.
Viết liền mạch các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một chữ đều
nhau và khoảng cách từ chữ nọ sang chữ kia trong một cụm từ, một câu cũng đều nhau.
Khi viết chẳng những chỉ hướng dẫn các em viết liền mạch sao cho tự
nhiên liên tục mà còn chú ý hướng dẫn các em đánh dấu phụ, dấu thanh đúng vị
trí qui định.
- Trong lớp học cần xếp xen kẽ những em viết đẹp, cẩn thận ngồi bên
cạnh các em viết xấu, cẩu thả để các em có điều kiện học tập, giúp đỡ lẫn nhau.
- Khi viết trên bảng giáo viên cần viết rõ ràng, mạch lạc và phải gạch tên
môn học bằng thước, tránh cẩu thả khi viết bởi vì học sinh lớp 3 nhỏ các em viết
hay bắt chước. Chữ viết của giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến nét chữ các em.
7. Đánh giá nhận xét đúng, chính xác là biện pháp hữu hiệu để nâng
cao chất lượng chữ đẹp của học sinh:

13


Trong khi nhận xét bài cho học sinh, người giáo viên phải thật công
bằng, vô tư chính xác.Cần chỉ ra những chỗ sai một cách cụ thể để các em sửa sai.
Việc nhận xét bài không chỉ đặt ra trong giờ tập viết hay giờ chính tả mà
còn phải đặt ra ở tất cả môn học. Bất kể chấm bài môn gì, giáo viên cũng nên
xem chữ viết là một yêu cầu không thể thiếu được.
Ghi nhận xét những em tiến bộ, phê ngắn gọn vào trong vở để các em phát huy
hoặc sửa chữa. Chữ nào sai gạch chân viết ra ngoài lề (hoặc bên cạnh) để các em
rút kinh nghiệm và có biện pháp hỗ trợ

.

8. Chấm vở sạch chữ đẹp hàng tháng cho học sinh:
Cuối tháng thu vở học sinh để chấm và xếp loại vở sạch chữ đẹp theo
các tiêu chuẩn mà các em đã biết, chỉ ra các tiêu chuẩn mà các em chưa đạt được
để các em điều chỉnh, sửa chữa. Thông báo tới gia đình học sinh về kết quả "
Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" thông qua sổ liên lạc điện tử để gia đình nắm bắt
được và có ý kiến phản hồi.
Với những em chữ xấu, chậm tiến bộ yêu cầu giáo viên cần gặp gỡ phụ
huynh tìm hiểu nguyên nhân, kết hợp cùng gia đình động viên khuyến khích
thường xuyên, nhắc nhở các em luyện viết thêm ở nhà (luyện nét viết sai).
Những bài viết đẹp được trưng bày ở góc trưng bày sản phẩm của lớp
theo mô hình trường học mới.
2.4. Hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm
Đầu năm tôi thường xuyên kiểm tra giáo viên bằng việc quan sát chữ
viết mẫu của GV ở trên bảng lớp và kiểm tra việc nhận xét bài viết của giáo viên
ở vở học sinh. Tổ chức cho Gv và HS thi bài viết chữ đẹp trên giấy để đánh giá
xếp loại mỗi tháng một lần. Những em học sinh viết xấu yêu cầu GV cho luyện
viết, thu vở chấm, nhận xét kịp thời, động viên khen ngợi những cố gắng của các
em (dù rất nhỏ) để các em có ý thức phấn đấu vươn lên. Nhờ đó mà chất lượng
vở sạch chữ đẹp của học sinh nhà trường đã có sự chuyển biến rõ rệt ở học kì I
như sau:

14


Lớp KT

Số lượng và % xếp

Số lượng và %

loại vở

xếp loại chữ

XL
lớp

viết

T
T

Xếp loại chung

Lớp

Số

Loại A

Loại B

HS

Loại

Loại

Loại

Loạ

C

A

B

iC

Loại A
SL
Tỷ lệ

Loại B
SL
Tỷ lệ

Loại C
SL Tỷ
lệ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1A

1B
1C

1D

2A

2B

2C

2D

2E

39

41

39

37

35

35

36

36

34

10

3A

36

11

3B

32

12

3C

36

13

3D

33

27
69,2%
25
61%
27
69,2%
27
72,9%
23
65,7%
26
74,3%
23
63,9%
17
47,2%

30,8
%
16
39%
12
30,8

27,1

34,3
%
9
25,7
13
36,1

19

19

22

48.7%

53.7%

20

19

52,8

38%

30

6

76.9
23

23.1
9

72%

28%
7

51.3
%
46.3
%

0
0
0

Loại 1

0
Loại 1

22

17

22

56.4%

17

43.6
%

0
0
Loại 1

22

15

22

59.5%

15

40.5
%

0
0
Loại 1

18

22

17

13

18

22

51.4%

62.9%

17

13

48.6
%
37.1
%

0
0
0

Loại 1

0
Loại 1

22

14

22

62.9%

14

%
19

62%

26

22

20

%
12

21

78,1%

19

%
10

%
13

25

Loại 1

12

37.1
%

0
0
Loại 1

15

18

21

16

15

18

41.7%

52.9%

21

16

24

12

24

66.7%

12

22

10

22

68.8%

10

58.3
%
47.1
%
33.3
%
31.2
%

0
0
0

Loại 1

0
Loại 1

0
0

0
Loại 1

0
Loại 1

21,9

22

14

%
10

19

14

22
19

61.1%

14

57.6%

14

38.9
%
42.4

0
0

0
0

15

Loại 1


72,2%
14

15

16

3E

4A

4B

31

38

38

17

4C

38

18

4D

40

19

5A

40

20

21

22

5B

5C

5D

39

38

37

Toàn

80

trường

8

20
64,5%
18
48,6%
21
56,3%

27,8
11
35,5

51,4

43,7

55%
28

45%
12

70%
28

30%
12

70%

30%
17

26
68,4%
26
70,3%
530

15

16

15

48.4%

16

43,6

15

23

15

39.5%

23

19

19

19

50%

10

0

60.5
%

0
0

50%

0

17

21

17

45%

21

55%

0

28

12

28

70%

12

30%

0

24

16

24

60%

16

40%

0

Loại 1

0
Loại 1

0
Loại 1

0
Loại 1

15

24

15

38.5%

24

61.5.
%

0
0
Loại 1

18

20

18

47.4%

20

52.6
%

0
0
Loại 1

18

19

18

48.6%

19

%
278

0

0

%
11
29,7

%

Loại 1

%
12
31,6

51.6

Loại 1

%
17

21

56,4%

Loại 1

%
19

%
17

22

%

436

372

436

54%

372

51.4
%

0
0

46 %

Qua sự rèn luyện của GV cho học sinh các lớp về vở sạch chữ đẹp tôi nhận
thấy học sinh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đã có nhiều học sinh viết đẹp hơn, các
em giữ vở tốt hơn và các em rất thích mỗi lần kiểm tra vở sạch chữ đẹp để xem
mình được xếp loại gì và đứng thứ mấy trong tổ, trong lớp.
Như vậy sang học kỳ II tôi tiếp tục thực hiện những kinh nghiệm đã có
trong học kỳ I, quán xuyến chặt hơn, liên tục kiểm tra việc giáo viên nhận xét vở
sạch chữ đẹp của học sinh và có đánh giá xếp loại thông báo vào các buổi chào

16


cờ đầu tuần. Yêu cầu GV hai tuần một lần nhận xét cho HS vào chiều thứ 6 ở
cuối tiết sinh hoạt tập thể một cách cụ thể hơn.
Sang học kỳ II kết quả đạt được qua việc kiểm tra của đoàn KT Vở sạch
chữ đẹp của Phòng Giáo dục Thành phố như sau:
Lớp KT

Số lượng xếp loại

Số lượng xếp loại

vở Chính tả

chữ viết HS

TT
Lớp Số
HS

Loại

Loại

Loạ

được khảo sát
Loạ Loại Loại

A

B

iC

iA

B

C

Xếp loại chung

XL
lớp

Loại A
Loại B
SL Tỷ lệ SL Tỷ
lệ

Loại C
S T
L


lệ

1A
1
1B
2
1C
3
1D
4
2A
5
2B
6
2C
7
2D
8
2E
9
10 3A
11 3B
12 3C
13 3D
14 3E
15 4A
16 4B
17 4C
18 4D
19 5A
20 5B
21 5C
22 5D

39
41
39
37
35
35
36
36
34
36
32
36
33
31
38
38
38
40
40
39
38
37

Toàn

808

trường

29
27
27
27
27
25
28
26
22
30
24
25
24
18
16
21
19
32
30
22
23
27
549

10
14
12
10
8
10
8
10
12
6
8
11
9
13
22
17
19
8
10
17
15
10
259

29
26
27
28
27
28
23
17
26
27
25
28
24
23
19
23
20
32
29
21
26
26
530

11
15
12
9
8
7
13
19
8
9
7
8
9
8
19
15
18
10
11
18
12
11
278

28
28
26
25
19
25
26
18
20
27
24
25
22
18
16
27
19
30
31
19
21
27
530

71,8
68,3
66,7
67,5
54,2
71,4
72,2
50
58,8
75
75
69,4
66,7
58,1
42,1
71,1
50
75
77,5
48,7
55
73
65,6
%

11
13
13
12
16
10
10
18
14
9
8
11
11
13
22
11
19
10
9
20
17
10
278

Loại 1

28,2
31,7
33,3
32,5
45,8
28,6
27,8
50
41,2
25
25
30,6
33,3
41,9
57,9
28,9
50
25
22,5
51,3
45
27
34,4

Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1
Loại 1

%

17


Về vở sạch: Hầu hết học sinh các lớp đều giữ gìn sách vở, ghi bài đầy đủ
sạch sẽ, khoa học, đã đạt được yêu cầu mà giáo viên đề ra cũng như vượt chỉ
tiêu đã đăng ký thi đua đầu năm của nhà trường.
Về chữ đẹp: Được sự chỉ đạo và kèm cặp sát sao của tôi qua từng tháng,
từng học kỳ. Cuối năm số học sinh viết chữ đẹp của trường đã tăng lên rõ rệt ở
các lớp, học sinh đã có ý thức viết đúng mẫu chữ, sạch đẹp, khoa học. Tôi nhận
thấy rằng phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” của toàn trường đang ngày
một đi lên thông qua việc kiểm tra đánh giá xếp loại Vở sạch - Chữ đẹp cuối
năm học. Theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của Phòng Giáo dục Thành phố
Thanh Hóa thì tôi nhận thấy trường mình được đánh giá cao về công tác “ Vở
sạch - Chữ đẹp”, nhiều bộ được xếp loại 1 và có rất nhiều lớp vượt chỉ tiêu mà
nhà trường qui định.

PHẦN 3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Qua những kết quả đạt được ở trên tôi nhận thấy là một cán bộ quản lí
trong nhà trường cần có những biện pháp và cách thức quản lí phù hợp, có định
hướng cho giáo viên rõ ràng. Yêu cầu đối với người giáo viên phải tâm huyết
với nghề mình đã chọn, có ý thức vươn lên làm tốt công việc của mình. Yêu
nghề mến trẻ, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp luôn kiên trì bền bỉ
trong công việc, nắm bắt được tâm lý của học sinh lớp mình phụ trách.
Để nâng cao chất lượng “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” của học sinh tiểu
học, chúng chúng ta không thể ngày một ngày hai là thành công mà phải có sự
nỗ lực hết mình của các thầy cô giáo.
Để thực hiện tốt phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”đòi hỏi cả một
quá trình phấn đấu lâu dài liên tục, không biết mệt mỏi của tất cả các thành viên
trong nhà trường. Nhà trường phải có chiến lược lâu dài cho từng khâu, từng
giai đoạn trong công tác "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp".
Công tác chăm lo bồi dưỡng đội ngũ các thầy cô giáo làm công tác "Giữ
vở sạch - Viết chữ đẹp" là quan trọng.

18


Người giáo viên phải thông cảm với điều kiện hoàn cảnh của các em,
động viên khuyến khích các em trong học tập. Kết hợp giữa gia đình và nhà
trường để đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy của mình. Với những biện
pháp mà tôi đã đưa ra trên đây qua quá trình thực nghiệm, tôi rút ra được một số
kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lí “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” ở nhà
trường như sau:
1. Giáo viên:
Yêu cầu viết chữ rõ ràng, đẹp, đúng kích thước, rõ ràng khoa học, gây ấn
tượng cho các em học sinh để các em học tập.
Giáo viên phải phát âm chuẩn giúp học sinh viết đúng.
Luôn gần gũi quan tâm nhiều đến học sinh, nhất là những em chưa có ý
thức vươn lên trong học tập.
Phải kiêm trì tỉ mỉ, thấy được trách nhiệm của mình là cần phải rèn luyện
vở sạch chữ đẹp cho học sinh.Có kế hoạch cụ thể cho từng em theo từng tháng.
2. Gia đình:
Mua đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh (Vở phải có ô ly rõ
ràng, giấy không thấm mực). Các em có góc học tập hợp lý, bàn ghế ngồi học
phải vừa tầm vóc và lứa tuổi các em.
Cha mẹ thường xuyên kiểm tra sách vở, kiểm tra bài tập cô giao về nhà,
đôn đốc con em học tập. Có khen chê theo lời phê lời nhận xét của cô qua mỗi
lần kiểm tra.
3. Nhà trường:
Trang bị bàn ghế hợp với tầm vóc các em, bảng lớp có hàng kẻ khoa học
(không bóng để mọi vị trí có thể quan sát rõ).
Đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” trong toàn trường.
Có tuyên dương, khen thưởng kịp thời để thúc đẩy phong trào “ Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp”.
Tổ chức cho học sinh buổi học ngoại khóa đi tham quan phòng trưng bày
các bài viết đẹp của học sinh toàn trường.

19


Trên đây là một trong số kinh nghiệm nhỏ của bản thân góp phần nâng
cao chất lượng quản lí “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” của nhà trường. Cũng khó
có thể tránh khỏi thiếu sót, song tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm về
nâng cao chất lượng quản lí “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” ở Trường Tiểu học.
Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy đầu tư và quan tâm hơn nữa đến việc "Giữ vở
sạch - Viết chữ đẹp" cho học sinh trong nhà trường. Mong nhận được ý kiến
đóng góp của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để tôi thực hiện tốt hơn nữa
việc quản lí “ Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” ở nhà trường đạt được kết quả cao.
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 4 năm 2017

NHÀ TRƯỜNG

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết,không sao chép nội dung của
người khác.
Người viết

Trần Thị Thanh Nga

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT

TÊN TÀI LIỆU

1.

Dạy tập viết ở trrường tiểu học

2.

Sáng kiến kinh nghiệm của bản thân năm 2014 – 2015 đạt loại C

- NXBGD năm 1999

cấp tỉnh
3.

Một số văn bản chỉ đạo của nghành

4.

Wedsite: http://tài liệu giáo dục.edu.vn

21x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×