Tải bản đầy đủ

Hãy suy nghĩ và so sánhNếu bạn thấy đêm
nay khó ngủ

Hãy nghĩ đến những kẻ không
nhà chẳng nệm ấm chăn êm.

Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ
nơi làm việc

Hãy nghĩ đến những người đã mấy
tháng nay không tìm được việc làm

Nếu bạn chán nản vì
mối quan hệ xấu đi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×