Tải bản đầy đủ

Guong cau lom


i
i
NS
S
I
1. Thế nào là hiện tượng phản xạ ánh
sáng:
2. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên
kia pháp tuyến so với tia tới.
+ Góc phản xạ bằng góc tới (i = i').
Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng
trở lại môi trường cũ khi gặp một
bề mặt nhẵn (gương, mặt phân
cách giữa hai môi trường trong
suốt khác nhau).

H
I
S

S
3. Định nghĩa gương phẳng:
Hãy cho biết:
+ Cách vẽ ảnh của S qua gương phẳng.
+ Đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng:
ảnh S là ảnh ảo đối xứng với S qua gương.

Gương cầu lõm
1. Các định nghĩa.
2. Sự phản xạ của một tia sáng trên gương cầu lõm.
3. ảnh của một vật qua gương cầu lõm.
4. Tiêu điểm chính - Tiêu cự.
5. Cách vẽ ảnh của một vật cho bởi một gương cầu
lõm.

CO

Trục chính
Trục phụ
Trục phụ
1. Các định nghĩa:
a. Gương cầu lõm.
b. Tâm gương (C).
c. Đỉnh gương (O).
d. Trục chính OC.
Trục phụ.
e. Tiết diện thẳng của gư
ơng.
f. Góc mở ().

CO
i
i
S
R
2. Sự phản xạ của một tia sáng trên gương cầu lõm.
Dùng gương cầu lõm đỉnh O, tâm C, trục chính OC.
+ Cho tia sáng SI đến gương thu được tia phản xạ
IR.
+ Trường hợp đặc biệt:
- Tia tới qua C tia phản xạ ngược trở lại theo đư
ờng cũ.
- Tia tới đến O tia phản xạ đối xứng với tia tới
qua OC.
I

3. ảnh của một vật qua gương cầu lõm.
* Thí nghiệm:
Bước 1: Đặt vật sáng (ngọn nến) ngay trước gương cầu
lõm.
Kết quả: ảnh của vật trong gương là ảnh ảo, cùng
chiều, lớn hơn vật.
Bước 2: Dịch chuyển dần vật sáng ra xa gương cầu lõm.
Kết quả: ảnh ảo lớn dần lên.
Bước 3: Dịch chuyển vật sáng ra xa gương.
Kết quả: Dùng màn hứng được ảnh thật, ngược
chiều với vật.
Vật sáng càng ra xa gương ảnh thật càng nhỏ
càng tiến lại gần gương.
* Điều kiện tương điểm (cho ảnh rõ nét qua gương cầu).
+ Góc mở của gương phải nhỏ.
+ Góc tới i đến gương phải rất nhỏ, tia tới gần như song
song với OC (chùm tia tới rất hẹp, nghiêng rất ít trên
trục chính).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×