Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 2 chương 3 bài 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
BÀI 1: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

I. MỤc tiêu:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng; x+a = b; a+ x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng
mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép cộng.
- Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết giải bài tốn có một phép trừ.
- Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi tìm số hạng trong một tổng.
II. ĐỒ dùng dẠy hỌc:
- GV: Giấy khổ to kẻ như SGK
- HS: Bảng con
III. Các hoẠt đỘng dẠy hỌc:
1. Khởi động: Hát vui cả lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Gv nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài mới: “Tìm một số hạng trong một tổng”
b. Các hoạt động dạy học:

Tl


HỌat đỘng dẠy

10’

*Hoạt động 1: Làm quen với kí hiệu và cách tìm số
hạng.

HỌat đỘng hỌc

Mục tiêu: Giúp hs tìm được số hạng trong một tổng
- Gv đính hình như SGK. Hướng dẫn học sinh tìm
số hạng trong một tổng.
- Gv rút ra câu ghi nhớ, ghi bảng.
“Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng
kia”.

- Hs theo dõi cả lớp.

*Hoạt động 2: Thực hành
13’

Mục tiêu: Giúp hs làm được các bài tập dạng tìm số
hạng trong một tổng.
Bài tập 1: Tìm x (theo mẫu).

- Hs đọc thuộc lòng bảng ghi nhớ, cá
nhân, nhóm, lớp.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Gv gợi ý bài mẫu : x +3 = 9
x=9-3
x=6
Bài tập 2: Đính bài tập lên bảng (cột 1, 2, 3).

- 1 hs đọc yêu cầu
- 4 hs lên bảng làm

Bài tập 3: Y/C đọc đề
- Gv gợi ý, tóm tắt
- Chấm chữa bài

- 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng
con.
- 1 hs đọc đề.
- Làm vào vơ cả lớp.

4. Củng cố: (4 phút)
- Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào?
- Nhận xét chung
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 Phút)
- Nhận xét tiết học nêu ưu khuyết điểm của học sinh tron tiết học.
- Dặn dò về nhà xem lại các bài còn tính chưa đúng tính lại cho đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×