Tải bản đầy đủ

Phân tích ma trận swot ngành da giày việt nam hiện nay


Click icon to add picture

PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC_ NHÓM 2


PHẦN 3

PHẦN 1

Xây dựng ma
Phân tích môi

PHẦN 2

trường bên trong
ngành theo lĩnh


Phân tích môi

vực

trường bên ngoài

trận SWOT tại
công ty Biti’s

ngành

Start

Finish


Marketing

Tài chính, kế toán

Sản xuất

PHẦN I: PHÂN TÍCH MÔI
TRƯỜNG BÊN TRONG
NGÀNH THEO LĨNH VỰC

Nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin

Kết quả quá trình phân tích


1.1. Marketing

Sản phẩm

Gia

Phân phồi

Những quyết định về xúcThiếu kênh phân phối

tiến

Kênh phân phối ở thị trườngChưa thực sự đa dạng, hình
thức trung bình khá, thiếu tinh
tế.Khá rẻ, có tính cạnh tranh
Chính sách giảm giá khá hấp
dẫn

hợt

nước ngoài chia làm 2 luồng:

Các chính sách về sản phẩm

kênh phân phối chuyên nghiệp

chưa thực sự được thực hiện tốt

và không chuyên.

Thị trường trong nước con hờiThị trường nước ngoài được chú
trọng đến những chính sách về
vấn đề này hơn


1.2. Tài chính, kế toán

DOANH NGHIỆP DA GIÀY

25%

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP, TÚI XÁCH

19%

Sử dụng vốn trong
nước
sử dụng vốn FDI

75%

81%

DN sử dụng vốn
trong nước
DN FDI


Tiền lương tối thiểu đang là
Phần lớn chi phí của các

vấn đề đáng lo ngại của các

doanh nghiệp trong ngành là

doanh nghiệp da giày. Mới

dành cho nguyên vật liệu và

đây Hội đồng Tiền lương Quốc

công nghệ, cả 2 đều phụ

gia đã trình Chính phủ

thuộc vào nước ngoài đặc biệt

phương án tăng lương tối

là Trung Quốc.

thiểu vùng vào năm 2016 ở
mức 12,4%.

Nhân công giá rẻ vốn là một
lợi thế của những doanh
nghiệp sử dụng nhiều lao
động như da giày. Tuy nhiên
lợi thế này đang mất dần bởi
chi phí như Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm y tế, phí công đoàn
liên tục “đội” lên cùng lương
tối thiểu.


1.3. Sản xuất

Lao động
n

s

h
n
ì
tr
t
y

u
xu
Q

Ng
uy
ên
ch
o
vậ
sả
tl
n
iệ
xu
u
ất


QUY TRÌNH SẢN XUẤT

May mũi
Chuẩn bị

giầy

Pha cắt

Hoàn tất

Gò ráp


LAO ĐỘNG

Ngành công nghiệp da giầy là ngành sử dụng nhiều lao

Ý thức tổ chức kỷ luật lao động kém, nên hầu hết các

động. Số công nhân được đào tạo qua trường lớp chỉ chiếm

doanh nghiệp trong nước có năng xuất lao động còn thấp

20% còn lại đưới dạng kèm cặp.

hơn so với các nước trong khu vực.


NGUYÊN
VẬT LIỆU
CHO SẢN
XUẤT

Nguồn cung cấp vật liệu để sử dụng
trong quy trình sản xuất phải nhập
khẩu từ nước ngoài do nguồn trong
nước không đảm bảo chất lượng. Từ
đó làm độn chi phí, tăng giá thành.


1.4. Nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin

Doanh nghiệp nội
địa

Doanh nghiệp FDI


DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

1

1

Công nghệ lạc hậu

2năm 80 của TK 20

3

4

5

Hầu hết các DN sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc từ những69% DN phụ thuộc vào nguyên vật liệu của nước ngoài53% .DN phụ thuộc vào thiết bị, công nghệ nhập khẩu của nước ngoàiChỉ có 19% DN lệ thuộc vào bí quyết công nghệ


DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

1

2

Đầu tư hạn hẹp

2

3Mức độ đầu tư cho đổi mới công nghệ chỉ đạt 3-10% lợi nhuận/nămTrung bình 1 DN đầu tư khoảng
5 tỷ đồng/năm cho đổi mới công nghệ

4Hầu hết các DN nội địa có quy mô nhỏ nên với 3-10% lợi nhuận sẽ
không đủ để họ đổi mới công nghệ hay phát triển sp mới.

5


DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

1

3

Đổi mới thụ động

2Hầu hết các DN đổi mới công nghệ một cách thụ động, mang tính tình
huống, do nhu cầu khách quan nảy sinh trong quá trình sx

3Phương thức được sử dụng nhiều nhất là nhập khẩu công nghệ từ
nước ngoài

4


5

Tỷ lệ cán bộ kỹ thuật trong DN chỉ đạt

khoảng 7%


DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

1

4

Thông tin yếu kém

2

3

4Bị lệ thuộc về đơn hàng, nguồn nguyên liệu, công nghệMuốn đổi mới công nghệ nhưng không biết cách và không có
địa chỉ để thẩm định công nghệ xem có phù hợp hay không

5


DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA

1

5

Thiếu hợp tác

2

3Dù không có bộ phận R&D nhưng không ít DN dệt
may cũng chẳng màng hợp tác với các cơ sở cung cấp

4

5

giải pháp R&D (Trường đại học, Viện nghiên cứu)


DOANH NGHIỆP FDIR&D được coi là một trong những chìa khóa thành côngChức năng nghiên cứu và phát triển không chỉ giới hạn ở việc
cho ra đời sản phẩm mớiBộ phận R&D nắm giữ nhiều chức năng quan trọng: Nghiên
cứu và phát triển sản phẩm mới, phát triển bao bì, phát triển
công nghệ, phát triển quá trình,…


HẬU QUẢ CỦA VIỆC THIẾU CHIẾN LƯỢC R&DNhiều DN nội lúng túng với bài toán sản phẩm không
tiêu thụ được ngay chính trên thị trường nội địa chứ
chưa nói gì đến xuất khẩuGặp hạn chế về chiến lược phát triển, “đóng khung”
trong các sp truyền thống, cũ kỹ…


KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH

Điểm mạnh
Các kênh phân phối hàng hóa tại thị trường nước ngoài khá đa

Điểm yếudạng

sự chú trọng đến việc đầu tư cho marketing, đặc biệt là tại thị

Nguồn nhân lực trong ngành da giày Việt Nam rất dồi dào, hiện

trường nội địa khá màu mỡ.

tại giá nhân công vẫn còn khá rẻ so với các nước trong khu vựcvà trên thế giớiNhìn chung các doanh nghiệp da giày Việt Nam vẫn chưa thực

Các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn FDI hoạt động ổn định và

Quy trình sản xuất còn giản đơn; nguồn nhân lực năng suất
thấp, trình độ văn hóa thấp, ý thức kỷ luật kémNguồn nguyên vật liệu chủ yếu không tự chủ phải phụ thuộc

hiệu quả. Các doanh nghiệp này thực khá tốt chức năng nghiên

vào nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc dẫn đến tình trạng độn

cứu, phát triển

giáPhần lớn các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác nghiên
cứu, phát triển. Thiếu cán bộ kỹ thuật cao nghiêm trọng.


Phân tích các yếu tố của môi trường
quốc tế và môi trường vĩ mô

Phân tích các yếu tố trong môi trường

PHẦN II: PHÂN TÍCH MÔI
TRƯỜNG BÊN NGOÀI
NGÀNH

ngành

Kết quả quá trình phân tích


2.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

Kinh tế

Chính trị -

Công nghệ

pháp luật

Nhân tố tự

Văn hóa – xã

nhiên

hội


2.1.1 MÔI TRƯỜNG KINH TẾ

Việc làm

Tỉ giá hối đoái

Chính sách tiền

Lạm phát

Tốc độ tăng
trưởng GDP

tệ

Kinh
tế

Thương mại


TỐC ĐỘ
TĂNG

GDP 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước, GDP có biểu hiện chững lại,
thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2015 (đạt 6,32%). Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang có
biểu hiện đi xuống ngay sau năm đầu tiên vượt dốc.

TRƯỞNG
GDP

Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I và Quý II năm 2016 lần lượt là 0,8% và 1,2%.

Tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong quý I/2016 đã khả quan hơn,
tăng 0,5% so với quý trước đó và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2015

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, tốc độ tăng trưởng GDP trong nửa đầu 2016 chỉ
đạt 6,7%, thấp nhất trong 7 năm gần đây.
Các nền kinh tế đang nổi có dấu hiệu suy giảm.


LẠM PHÁT
Lạm phát năm 2015 vừa chính thức được công bố ở mức
thấp kỷ lục trong 14 năm gần đây: chưa tới 1% - chỉ 0,6%,
thấp xa mục tiêu điều hành 5% do tác động của việc giá
dầu thô giảm sâu. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng
đầu năm 2016 tăng 1,80% so với bình quân cùng kỳ năm
2015.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×