Tải bản đầy đủ

Chuong 12

www.hocnghe.com.vn

Chương 12 : Khối đường tiếng
1. Nhìn lại quá trình điều chế tiếng ở đài phát
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Quá trình điều chế tín hiệu ở đài phát
z

Ở đài phát tín hiệu âm tần Audio được điều chế theo phương
pháp điều tần vào một trong các tần số 4,5MHz - 5,5MHz 6,0MHz hoặc 6,5MHz để tạo thành sóng mang FM, sau đó
sóng mang được trộn với tín hiệu Video tạo thành tín hiệu
Video tổng hợp, sau cùng tín hiệu Video tổng hợp được điều
chế vào sóng mang của đài phát và được khuếch đại để đưa ra
Anten phát sóng ra không gian .

2. Quá trình xử lý tín hiệu tiếng ở máy thu
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Xuan Vinh : 0912.421.959www.hocnghe.com.vn

Các mạch trong khối đường tiếng
z

z

z

Tín hiệu FM được tách ra khỏi tín hiệu Video tổng hợp và đi
đến mạch xử lý tiếng đa hệ .
Mạch xử lý tiếng đa hệ : Mạch này có khả năng tiếp nhận các
hệ tiếng 4,5MHz - 5,5MHz - 6,0MHz và 6,5MHz khi thu từ các
đài phát có hệ tiếng khác nhau .
Mạch tách sóng điều tần : Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng
mang điều tần FM

z

IC chuyển mạch : Tiếp nhận thêm tín hiệu tiếng từ đầu VCD .

z

Mạch điều chỉnh âm lượng : Điều chỉnh âm lượng to nhỏ

z

Mạch khuếch đại công suất : Khuếch đại tín hiệu âm tần lên
biên độ đủ lớn rồi đưa ra loa phát ra âm thanh .

3. Mạch xử lý tiếng đa hệ và tách sóng điều tần

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Mạch có khả năng tiếp nhận được 4 hệ tiếng
zz

z

z

z

z

Tín hiệu FM được khuếch đại sau đó được chia làm 2 nhánh,
nhánh trên gồm 3 thạch anh đấu song song là 5,5MHz 6,0MHz - 6,5MHz đi vào IC Mixer , nhánh dưới đi qua thạch
anh 4,5MHz
Lệnh System sẽ đóng mở cho nhánh trên hay nhánh dưới hoạt
động, Thí dụ : khi lệnh System có điện áp => đèn Q3 dẫn =>
đấu tắt nhánh dưới xuống mass, và đèn Q2 dẫn => đèn Q1 tắt
=> mở cho nhánh trên hoạt động, và ngược lại khi lệnh System
không có điện => nhánh trên sẽ bị khoá và nhánh dưới hoạt
động .
Mạch Mixer là mạch trộn tần
Giả xử tần số vào là f1, tần số dao động là f2, tần số ra là
f3 ta có
f3 = f1 ; f3 = f1 + f2 ; f3 = f1 - f2
Nếu tín hiệu vào là 5,5MHz - 6,0MHz - 6,5MHz sẽ đi qua được
các thạch anh tương ứng để đi vào IC phách => đầu ra IC đều
có tín hiệu 6,0MHz và đi qua thach anh 6,0MHz để sang mạch
tách sóng điều tần .
Nếu tín hiệu vào là 4,5MHz sẽ đươc định hướng để đi qua
nhánh dưới sang mạch tách sóng điều tần .
Mạch tách sóng điều tần có các thạch anh cộng hưởng ở tần số
4,5MHz hay 6,0MHz là các thạch anh cộng hưởng đầu ra .

4. Khối đường tiếng Tivi Deawoo 50N

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Khối đường tiếng máy Deawoo 50N
z

z

z

z

Mạch xử lý tiếng đa hệ máy Deawo50N nằm trên bo trung tần
hình
Tín hiệu FM đi ra từ chân 18 IC trung tần được khuếch đại qua
đèn Q126 sau đó chia làm hai đường
Nhánh trên đi qua 3 thạch anh sau đó đi vào IC Mixer, nhánh
dưới đi qua thạch anh 4,5MHz, lệnh System sẽ điều khiển đóng
mở chọn một trong hai nhánh hoạt động , sau mạch xử lý tiếng
đa hệ tín hiệu quay lại vào chân 16 IC đi vào mạch tách sóng
điều tần FM Det
Mạch tách sóng điều tần tách tín hiệu Audio ra khỏi sóng FM
cung cấp cho IC chuyển mạch, qua IC chuyển mạch tín hiệu
quay lại mạch ATT để điều chỉnh âm lượng, cuối cùng tín hiệu
đi ra chân 13 để đi đến mạch khuếch đại công suất .

5. Khối đường tiếng Tivi National TC485XR

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Khối đường tiếng máy National TC485XR
z

Khối đường tiếng máy Natonal lại sử dụng IC chuyển mạch để
thay đổi các hệ , lệnh chuyển hệ đi từ hai chân 7 và 8 IC vi xử
lý đi tới chân 9 và 10 IC chuyển mạch để chọn nhánh có thạch
anh cộng hưởng tương ứng , sau đó tín hiệu được khuếch đại và
được tách sóng, ở mạch tách sóng có mạch cộng hưởng đầu ra
ở chân 27 và 28 của IC

6. Khối đường tiếng Tivi Samsung vina CS2040, CS5085

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Khối đường tiếng máy Samsung vina CS2040, CS5085
z

z

Ở máy Samsung vina thì đường tín hiệu tiếng lại được tách ra
từ ngay sau bộ kênh, mạch lọc saw và khuếch đại trung tần hình
chỉ làm việc và tách ra lấy tín hiệu FM, đường tín hiệu Video đi
riêng một đường khác
Mạch tách sóng điều tần nằm trong IC tổng tách ra tín hiệu
Audio đưa đến IC chuyển mạch cũng ở ngay trong IC tổng, sau
đó tín hiệu được điều chỉnh âm lượng qua mạch ATT rồi đưa
sang tầng công suất .

7. Các bệnh thường gặp
Bệnh 1. Có hình, mất âm thanh, không có tiếng sôi ở loa .

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Có hình nhưng mất âm thanh ra loa
Nguyên nhân :
z

Hỏng loa

z

Hỏng tầng công suất âm thanh

z

Hỏng mạch chuyển mạch AV

z

Hỏng mạch tách sóng điều tần

Kiểm tra và sửa chữa :
z

z

z

z

z

Kiểm tra loa
=> Để đồng hồ thang x1Ω đo vào 2 đầu dây ra loa nếu có tiếng
kêu sột soẹt là loa vẫn bình thường
=> Nếu không có tiếng kêu và kim không lên bạn cần thay loa
khác
Lần theo dây loa để biết IC công suất tiếng
=> Đo điện áp Vcc cho IC xem có không ( đo tất cả các chân
của IC thì ít nhất phải một chân có điện áp )
=> Nếu không có điện bạn cần tra sơ đồ để xem mạch cấp
nguồn cho IC để kiểm tra
Nếu có điện Vcc => bạn hãy chấm que đồng hồ vào từng chân,
nếu có một chân có tiếng ù ra loa khi chạm vào thì IC công suất
vẫn tốt, cần kiểm tra tiếp các tầng phía trước, nếu không chân
nào có tín hiệu bạn phải thay thử IC
Nếu thay IC mới vẫn không có tín hiệu thì cần lưu ý chân
Mute, bạn hãy hút rỗng chân nhận lệnh Mute từ vi xử lý tới
hoặc đấu tắt chân mute xuống mass
Đấu tắt thử IC chuyển mạch thông qua tụ khoảng 1µ F => nếu
có tiếng kêu thì do hỏng IC chuyển mạch hoặc mất lệnh AV

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

z

Kiểm tra lệnh Volume phải có điện áp trên 2V DC

Bệnh 2. Tiếng bị rồ xen vào tiếng nói hoặc chỉ có tiếng rồ không
có tiếng nói
Nguyên nhân :
z

z

z

Do mạch xử lý tiếng đa hệ chạy sai hệ bới các lý do sau
Do lỏng chân IC trộn Mixer, hoặc lỏng chân thạch anh dao
động 0,5MHz
Do mất lệnh System hoặc lệnh System bị sai

Kiểm tra và sửa chữa :
z

z

z

z

Hàn lại khu vực các thạch anh, IC Mixer và thạch anh dao động
0,5MHz
Kiểm tra đường lệnh System đi vào khối tiếng
Kiểm tra kỹ các linh kiện trong mạch công tắc nhận lệnh
System để thay đổi hệ tiếng .
Thay thử thạch anh 0,5MHz

Xuan Vinh : 0912.421.959Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×