Tải bản đầy đủ

Chuong 8

www.hocnghe.com.vn

Chương 8 : Chuyển mạch AV
1. Sơ đồ tổng quát chuyển mạch AV

Sơ đồ tổng quát chuyển mạch A - V
z

z

z

z

z

Tín hiệu Video của đường Tivi sau tách sóng được đưa qua
mạch chặn tiếng sau đó đi đến IC chuyển mạch AV
Tín hiệu thu từ đầu VCD được khuếch đại đệm sau đó đưa đến
một đầu vào thứ hai của IC chuyển mạch AV
Lệnh AV từ vi xử lý đi vào IC chuyển mạch để điều khiển chọn

lấy một trong hai tần số trên
Tín hiệu ra của IC chuyển mạch là tín hiệu tổng hợp của 3 tín
hiệu :
+ Tín hiệu chói Y
+ Tín hiệu sóng mang mầu C
+ Xung đồng bộ dòng H.Syn và xung đồng bộ mành V.Syn
Tín hiệu trên được khuếch đại đệm cho khoẻ lên rồi được chia
làm 3 đường cung cấp tín hiệu cho các mạch : xử lý chói, giải
mã mầu và tách xung đồng bộ.

2. Sơ đồ nguyên lý mạch chuyển mạch AV
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Sơ đồ nguyên lý mạch chuyển mạch AV
z

z

z

z

z

z

Tín hiệu Video đường Tivi ra khỏi IC trung tần ở chân số 1 đi
qua mạch chặn tiếng L1, X1 và được khuếch đại đệm qua đèn
Q1 đi tiếp qua tụ nối tầng C2 đến chân 1 IC chuyển mạch
Tín hiệu đường Vdeo đi vào qua rắc cắm được khuếch đại qua
đèn Q3 rồi được ghép qua IC so quang là IC4 tiếp tục đi qua tụ
nối tầng C3 vào chân 2 IC chuyển mạch .
Mạch mầu vàng trên sơ đồ là mạch AV cách ly nhằm cách ly
rắc cắm đầu VCD với mass máy, mạch AV cách ly có nguồn
nuôi riêng được lấy từ một biến áp nhỏ có sơ cấp đấu với chân


AFC của cao áp.
Với các máy có bộ nguồn cách ly thì không có mạch AV cách
ly như trên mà tín hiệu Video đi thẳng vào chân tụ C3 để đi vào
IC chuyển mạch
Lệnh AV/TV đi từ chân 2 IC Vi xử lý vào chân 4 của IC
chuyển mạch
Tín hiệu ra chân 3 đi qua tụ C4 sau đó được khuếch đại đệm

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

qua đèn Q2 rồi được chia làm 3 đường .
z

Tín hiệu Y đi đến mạch xử lý chói, Tín hiệu C đi đến mạch giải
mã mầu, Tín hiệu H.Syn và V.Syn đi đến mạch tách xung đồng
bộ.

3. Phân tích khối chuyển mạch AV của Tivi Sony1485

Sơ đồ mạch chuyển mạch AV của Tivi Sony1485
z

z

z

z

Đường tín hiệu Ti vi đi từ chân 12 của bo trung tần được
khuếch đại đệm qua đèn Q201 đi qua tụ C111 vào chân số 7
của IC chuyển mạch
Đường tín hiệu đầu VCD đi qua rắc cắm và qua tụ C102 sau đó
được khuếch đại qua hai đèn Q101 và Q102 tiếp tục đi qua tụ
C112 để đi vào chân số 2 IC chuyển mạch
Chân số 3 của IC chuyển mạch nhân lệnh điều khiển TV/AV từ
vi xử lý
Chân số 4 là chân tín hiệu đi ra .

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

z

Mạch lọc YCM301 tách hai tín hiệu Y và C thành hai đường để
đi đến mạch xử lý chói và mạch giải mã mầu, tín hiệu chói đi
đến chân 46 và tín hiệu mầu đi đến chân số 1 của IC tổng

4. Phân tích khối chuyển mạch AV của Tivi Deawoo 50N

Mạch chuyển mạch AV Tivi Deawoo 50N
z

z

z

Tín hiệu Tivi từ bo trung tần đi ra chân số 7 đi qua tụ C191 sau
đó được khuếch đại qua ba đèn Q191, Q192 và Q193 đi tiếp
qua tụ C711 đi vào chân 12 IC chuyển mạch
Tín hiệu từ đầu VCD đi vào bo AV cách ly được khuếch đại
qua đèn Q701 sau đó ghép qua so quang để cách ly điện áp, sau
đó tín hiệu được khuếch đại qua hai đèn Q702, Q703 qua C705
đi vào chân số 3 IC chuyển mạch.
Tín hiệu ra ở chân 4 IC chuyển mạch được khuếch đại đệm qua
đèn Q706 sau đó được chia làm 3 đường.

5. Các bệnh thường gặp của chuyển mạch AV

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

1. Có màn sáng min, không có hình, không có nhiễu .

Có màn sáng mịn, không có hình, không có nhiễu .
Nguyên nhân :
z

Hỏng mạch xử lý tín hiệu chói

z

Hỏng mạch chuyển mạch AV

z

Hỏng mạch Trung tần

Kiểm tra & sửa chữa :
z

z

Trước khi kiểm tra mạch AV ta cần kiểm tra và sửa khối mạch xử lý
tín hiệu chói trước ( xem phần xử lý chói )
Chắc chắn rằng khối xử lý chói đã tốt, dùng tụ điện khoảng 1µ đấu
tắt từ đầu ra mạch trung tần đến đầu vào mạch xử lý tín hiệu chói.
=> Nếu có nhiễu hay có hình thì chứng tỏ hỏng tại khu vực chuyển
mạch
=> Nếu màn hình không thay đổi thì có thể mất tín hiệu từ khối
trung tần => cần kiểm tra lại mạch trung tần .

Xuan Vinh : 0912.421.959


www.hocnghe.com.vn

Đấu tắt từ đầu ra trung tần đến đầu vào khối
xử lý chói hình ảnh xuất hiện chứng tỏ hỏng mạch AV

z

Sau khi đã xác định đúng do hỏng mạch khuếch đại trung tần ta
kiểm tra IC chuyển mạch, kiểm tra Vcc 12V cho IC, kiểm tra lệnh
AV từ vi xử lý - lệnh AV đo tại IC chuyển mạch phải thay đổi trạng
thái 0V/5V khi ta bấm nút AV.

2. Máy xem được Tivi không xem được đầu VCD

Xem được Tivi không xem được đường Video
Nguyên nhân
z

Do mất lệnh chuyển AV từ vi xử lý đi tới IC chuyển mạch

z

Do hỏng mạch AV cách ly ( nếu có)

z

Do hỏng IC chuyển mạch

Kiểm tra & sửa chữa
z

z

Thử đấu tắt từ đầu vào IC chuyển mạch (đường video) đến đầu ra
IC nếu
+ Có tín hiệu => Do mất lệnh AV hoặc hỏng IC chuyển mạch
+ Nếu vẫn không có tín hiệu thì ta cần kiểm tra mạch AV cách ly,
kiểm tra điện áp Vcc cho bo này, điện áp này là 12V được lấy từ
một biến áp nhỏ để cách ly với máy .
Nếu máy không có mạch AV cách ly thì ta có thể đấu tắt thẳng tín
hiệu Video từ đầu VCD vào bất kể điểm nào trên đường đi của tín
hiệu ( tính từ đầu vào tín hiệu video đến đầu ra IC chuyển mạch ) để
thử

Xuan Vinh : 0912.421.959Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×