Tải bản đầy đủ

bao cao chinh sach tai nguyen nuoc ở đông bằng sông hồng

06/18/
17


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG
-------------------

TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG
HỒNG
GVHD:
SVTH:

Thạch Ngọc Sơn
Phạm Hoàng Tuấn
Nguyễn Minh Lưng
Võ Phúc Lợi
Nguyễn Đình Chấm
Diệp Ngọc NgânNội dung chính
I-) GIỚI THIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
II-) VAI TRÒ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

III-) THỰC TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
IV-) NGUYÊN NHÂN CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG
HỒNG
v-) NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỒNG BẰNG
SÔNG HỒNG
VI-) TÀI LIỆU THAM KHẢO

06/18/
17

3


I-) GIỚI THIỆU VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
CỦA ĐBSH:
1. Vị trí địa lý

06/18/
17

4


I2-) Phân loại và sự hình thành micelle:
• về phân loại phân tử chất hoạt động bề
mặt bao gồm :

06/18/
17

5


I-) GIỚI THIỆU CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

2-) Phân loại và sự hình thành micelle:


• Đầu kỵ nước phải đủ dài, mạch Carbon từ 8 – 21, ankyl thuộc mạch an
mạch thẳng hay có gắn vòng cyloankal hoặc vòng benzene...
•Đầu

ưa nước phải là một nhóm phân cực mạnh như cacboxyl (COO-),
OH), amin (-NH2), sulfat (-OSO3)...

06/18/
17

6


I-) GIỚI THIỆU CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

1-) Khái Niệm :
• Chất hoạt động bề mặt là các chất có khả năng
làm giảm sức căng bề mặt dung môi chứa nó,
có khả năng hấp phụ lên lớp bề mặt có độ
tương đối nhỏ
• Chất hoạt động bề mặt là một trong những chất
có mặt trong thực phẩm để đáp ứng yêu cầu
cấp thiết trong sản phẩm

06/18/
17

7


I-) GIỚI THIỆU CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

2-) Phân loại và sự hinh thành micelle:
.

Về sự hình thành micelle: Được hình thành khi ở

một nồng độ nhất định, các phân tử chđbm tập
hợp lại với nhau, đầu ưa nước được bao quanh
bởi phân tử nước sẽ hướng ra ngoài và đầu kỵ
nước tụ vào bên trong hình thành các Micelle có
dạng hình cầu, hình trụ hay màng
06/18/
17

8


I-) GIỚI THIỆU CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

06/18/
17

9


I-) GIỚI THIỆU CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT

06/18/
17

10


II-) CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT
Tính thấm ướt
Độ cân bằng
ưa kị nước

Điểm kraft –
điểm đục

Khả năng nhũ
hóa

Khả năng tạo
bọt

Các tính
chất cơ
bản

Khả năng hòa
tan

Khả năng hoạt
động bề mặt


II-) CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VỀ CHẤT HOẠT
ĐỘNG BÊ MẶT

1-)Tính thấm ước:
Tính thấm ướt tạo điều kiện để vật cần giặt rửa, các
vết bẩn tiếp xúc với nước một cách dễ dàng
2-) Khả năng tạo bọt:
Bọt được hình thành do sự phân tán khí trong môi
trường lỏng.
=>Hiện tượng này làm cho bề mặt dung dịch chất tẩy
rửa tăng lên
06/18/
17

12


II-) CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VỀ CHẤT HOẠT
ĐỘNG BÊ MẶT

3-) Khả năng hòa tan:
Tính hòa tan phụ thuộc vào các yếu tố:
•Bản

chất và vị trí của nhóm ưa nước.

•Chiều
•Nhiệt

dài của mạch Hydrocacbon.
độ

•Bản

chất của ion kim loại: với ion Na+, K+ dễ hòa tan
hơn các ion Ca2+, Mg2+...
06/18/
17

13


II-) CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VỀ CHẤT HOẠT
ĐỘNG BÊ MẶT

4-) Khả năng HĐBM:
•Nước
•Khi

có sức căng bề mặt lớn

hòa tan xà phòng vào nước, sức căng bề mặt của

nước giảm hình thành trên bề mặt nhóm ưa nước
hướng vào nước, nhóm kỵ nước hướng ra ngoài

06/18/
17

14


III-) MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHĐBM

Nhiệt độ • Nhiệt độ càng cao độ hòa tan của
CHĐBM càng tốt

Loại
phân tử

• Sức căng bề mặt 2 dao diện phụ
thuộc vào loại phân tử cấu thành
nên CHĐBM

Chất
điện ly

• Thêm chất điện ly
giảm độ hòa tan của
tác nhân bề mặt
06/18/
17

15


IV-) PHÂN LOẠI CÁC CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

PHÂN LOẠI
CÁC CHẤT
HOẠT
ĐỘNG BỀ
MẶT

Chất hoạt động
bề mặt anion
Chất hoạt động bề
mặt sinh ra ion
Chất hoạt động bề
mặt không sinh
ion

Chất hoạt động
bề mặt cation
Chất hoạt
động bề mặt
lưỡng tính

06/18/
17

16


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC PHẨM

Sản phẩm sữa

chocolate

Sữa chua

kem

Bánh mì
06/18/
17

17


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC PHẨM

Sản phẩm sữa
•Sữa
•là

là một hệ nhũ tương phức tạp

một dung dịch keo

•Hệ

nhũ tương bao gồm những giọt
béo phân tán trong dịch liên tục
chứa protein
•Chất
•Duy

nhũ hóa bao gồm:

trì ổn định của hệ

•Tránh

phân tách lớp làm giảm giá trị
cảm quan của hệ

06/18/
17

18


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC
PHẨM

Các chất hoạt động bề mặt được sử dụng trong sữa
Sodium

alginate

Sodium alginate được sử dụng như một loại chất nhũ hóa ion
Sodium alginate có khả năng tan trong nước lạnh và được dùng như
chất làm dày dung dịch

06/18/
17

19


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC PHẨM

Carrageenan
•Trong

quá trình bảo quản sữa, sự ổn định của sữa liên quan đến việc
duy trì hệ thixotropic
•Khi

gia nhiệt, bề mặt cấu trúc của kappa carrageeenan có thể phản
ứng với nhau hay với mixen casein của sữa hình thành gel thixotropic
•Hệ

thixotropic là cấu trúc gel đã được định hình lại

06/18/
17

20


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC PHẨM

Guar gum
•Được

sử dụng như một chất làm dày

•Gum

có khả năng hòa tan trong nước lạnh

•Tăng

độ nhớt để tạo thành dịch psedoplastic trắng sữa

•Dịch

này có tác dụng cao ngăn chặn sự tách béo tạo cặn trong sản

phẩm

06/18/
17

21


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC PHẨM

Chocolate
•Chất

nhũ hóa được thêm vào
cung cấp đúng độ đặc của
chocolate
•Nó

có thể được đổ khuôn tạo
thành hình dáng mong muốn
•Ở

nhiệt độ cao nó có màu trắng
hoặc xám

06/18/
17

22


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG THỰC PHẨM

Sữa chua
Sữa

chua là sản phẩm có cấu trúc
hạt gel và dạng keo, chất nhũ hóa có
tác dụng như là chất tạo gel, chất
làm dày và chất ổn định cấu trúc
Hàm

lượng chất béo từ 0 - 3,5%
chất béo sữa và 10 – 15% chất béo
phi sữa
Chất

nhũ hóa có nguồn gốc tự
nhiên và gum được biến tính

06/18/
17

23


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT TRONG
THỰC PHẨM

Bánh mì


Không sử dụng chất nhũ hóaSử dụng chất nhũ hóaKhôThể tích tăng cườngThể tích nhỏRuột bánh mì mềm hơnKhông thẩm mĩ và dễ hưThời gian sử dụng lâu hơnBánh mì khó ănBánh mì ngon hơn

06/18/
17

24


V-) ỨNG DỤNG CỦA CHẤT HOẠT ĐỘNG BÊ MẶT
TRONG THỰC PHẨM
Kem
•Kem

là sản phảm đông lạnh, vị ngọt, được làm từ kem béo, trứng, gia
vị,…(VD: kem chuối, kem dâu, kem mít,…)
•Monoglyceride

là một chất nhũ hóa được sử dụng sản xuất kem

•Có

thể liên kết cạnh tranh với bề mặt protein sữa ở cả hai hệ nhũ
tương béo trong nước và khí trong nước và một phần có thể làm mất
ổn định hệ nhũ tương béo
•Polisaccharide

thường liên kết với chất béo của kem để làm giảm khả
năng tạo thành tinh thể đá lớn trong quá trình bảo quản và duy trì cấu
trúc

06/18/
17

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×