Tải bản đầy đủ

[TH-TIẾNG VIỆT 4] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ HSG MÔN TIẾNG VIỆT 4

Họ tên:…………………………… Lớp: …… Thứ…… ngày.... tháng…. năm……
Đề thi HSG lớp 4 môn Tiếng Việt – Thời gian: 70 phút
Bài 1: Gạch bỏ từ không cùng nhóm với các từ còn lại (3 điểm)
a, Sách vở, bàn ghế, xe máy, suy nghĩ
b, Gia đình, cô giáo, quần áo, xã hội
c, Mạnh mẽ, êm ái, nhẹ nhàng, thân thuộc
d, in ít, thưa thớt, lác đác, rải rác
e, tí tách, lộp độp, lênh khênh, thút thít
g, nhảy múa, đi đứng, học hành, tốt đẹp, nói cười
Bài 2: (2 điêm)
a, Điền dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống thích hợp trong
đoạn văn sau (1,5 điểm):
Ông Hòn Rấm cười bảo 
- Sao chú mày nhát thế Đất có thể nung trong lửa kia mà 
Chú bé Đất ngạc nhiên, hỏi lại 
- Nung ấy ạ 
- Chứ sao Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.
b, Câu nào sau đây dùng đúng dấu phẩy? (0,5 điểm)
a. Cứ khoảng bốn rưỡi, năm giờ, Bác đã dậy dọn dẹp chăn màn đồ đạc.
b. Cứ khoảng bốn rưỡi, năm giờ, Bác đã dậy dọn dẹp chăn màn, đồ đạc.
c. Cứ khoảng bốn rưỡi, năm giờ, Bác đã dậy dọn dẹp, chăn màn đồ đạc.

Bài 3: Các câu sau đã thành câu chưa? Vì sao? Nếu chưa thành câu hãy sửa lại
cho thành câu bằng 2 cách khác nhau. Nếu dã thành câu hãy phân tích rõ cấu
tạo ngữ pháp. (3 điểm)
a, Dù mưa, cái cô bé hay hát ấy.
b, Lan viết nhanh còn Mai viết chậm.
c, Vì trời mưa.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 4: Đọc đoạn thơ sau:
Sông La ơi sông La
Gỗ lượn dần thong thả
Trong veo như ánh mắt
Như bầy trâu lim dim
Bờ tra xanh im mát
Đằm mình trong êm ả
Mươn mướt đôi hàng mi
Sóng long lanh vảy cá
Bè đi chiều thầm thì
Chim hót trên bờ đê.
(Bè xuôi sông La – Vũ Duy Thông)
Làm theo yêu cầu:
a, Tác giả đã sử dụng các biện pháp tu từ nào trong đoạn thơ trên?
.....................................................................................................................................
b, Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


Bài 5: Trong năm học vừa qua, em, các bạn và thầy cô mình đã có nhiều kỉ
niệm đáng nhớ. Em hãy kể lại một lần mà em không thể quên.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


Đáp án đề thi hsg số 1
Bài 1: (3đ) mỗi câu 0, 5đ
a, xe máy/suy nghĩ
b, cô giáo
c, thân thuộc
d, lác đác
e, lênh khênh
g, tốt đẹp
Bài 2:(2đ)
a, mỗi dấu 0,25đ
Ông Hòn Rấm cười bảo:
- Sao chú mày nhát thế ? Đất có thể nung trong lửa kia mà!
Chú bé Đất ngạc nhiên, hỏi lại:
- Nung ấy ạ!
- Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.
b, 0,5đ
b
Bài 3: (3đ)
+) Câu a, chưa thành câu bởi thiếu vị ngữ.
Câu đã được chữa: C1 _ Dù mưa, cô bé vẫn hát.
C2_ Dù mưa, cái cô bé hay hát ấy vẫn vui ve trên đường. (ví dụ)
+) Câu b, đã thành câu bởi có đủ chủ ngữ vị ngữ.
Cấu tạo ngữ pháp: Lan / viết nhanh /còn/ Mai/ viết chậm.
CN
VN
CN
VN
+) Câu c chưa thành câu bởi thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.
Câu đã được chữa: C1_Trời mưa.
C2_ Vì trời mua,…(thêm CN-VN).
Bài 4:
a, Tác giả đã sử dụng so sánh, nhân hóa, điệp ngữ và đảo ngữ trong đoạn thơ trên. (1,5đ)


b, Gợi ý: (3,5đ)
- Tác phẩm và tác giả: Bè xuôi sông La – Vũ Doy Thông (0,25đ)
- Nội dung: Miêu tả vẻ đẹp của dòng sông La như một bức tranh rất phong phú (0,25đ)
- So sánh: sông La trong veo như ánh mắt, bờ tre mươn mướt như đôi hàng mi → sông La
được tô điểm bởi bờ tre (tượng trưng cho Việt Nam) → bộc lộ tình cảm với quê hương đất
nước. (0,5đ)
- Nhân hóa: Sông La ơi sông La, một lời gọi thân mật → tác giả là người gần gũi và yêu thiên
nhiên. (0,25đ)
Sử dụng từ tả người để tả vật: mươn mướt, thầm thì, thong thả, lim dim đều là các từ láy giúp
đoạn thơ thêm giàu hình ảnh. Miêu tả sông La mà liên tưởng dến rất nhiều sự vật xung
quanh: trâu (gợi hình ảnh Việt Nam), chim (bầu trời, khát vọng), … (0,5đ)
- Điệp ngữ: Sông La ơi sông La → nhấn mạnh sự thân mật của dòng sông. (0,5đ)
- Đảo ngữ: Mươn mướt đôi hàng mi→ nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của cây tre→ càng nhấn mạnh
tình cảm với quê hương, đất nước. (0,5đ)
- Câu thơ thêm nhịp nhàng có vần điệu (0,25đ)
- Kết đoạn: sự thán phục về cách miêu tả về dòng sông (sự quan sát, liên tưởng tài tình, khéo
léo) + tình cảm với quê hương đất nước, liên hệ, …(0,5đ)
Bài 5:
Bố cục:
1. Mở bài: Giới thiệu kỉ niêm: ở đâu? khi nào? với ai? …
2. Thân bài:
- Kể lại theo trình tự thời gian, có bắt dầu và kết thúc thê nào?
- Tả khung cảnh diễn ra cùng với thái độ của mỗi người
3. Kết bài:
- Suy nghĩ gì về kỉ niệm đó
- Bài học rút ra…


Họ tên:…………………………… Lớp: …… Thứ…… ngày.... tháng…. năm……
Đề thi HSG lớp 4 môn Tiếng Việt – Thời gian: 70 phút
Bài 1: Hoàn thành các câu tục ngữ bằng cách thêm các từ ngữ cho thích hợp
vào chỗ trống (4 điểm)
a, Thắng không kiêu, ……………………
b, Có công mài sắt, ………………………
c, Chớ thấy sóng cả ……………………...
d, Lửa thử vàng, …………………………
e)............. thầy ............ bạn.
f) Non .............. nước ..............
g) .........được, ........... thấy.
h) .............. là sống, ................. là chết.
Bài 2: Sử dụng biện pháp so sánh hoặc nhân hóa để viết câu gợi tả hơn : (1,5 điểm )
a) Mặt trời đỏ ửng đang nhô lên ở đằng đông.
b) Ánh nắng trải khắp cánh đồng.
c) Những bông hoa đang nở trong nắng sớm.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 3: Xác định rõ thành phần ngữ pháp của các câu sau (TN – CN – VN): (4 điểm)
a, Lan đi học rất chuyên cần vì bạn ấy muốn học giỏi.
b, Lúc bình minh, ông mặt trời nhô cao và một ngày mới đã bắt đầu.
c, Ở lớp, nhiều lúc bạn Minh nhanh nhất lớp, có lúc bạn Lan nhanh nhất lớp.
d, Năm vừa qua, ở trường lớp em được giải Ba kéo co, đó là giải đã cho lớp em thêm
nhiều điểm thi đua.


Bài 4: Đọc đoạn thơ sau: (5,5 điểm)
Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹo với bi tròn.
Nếu chúng mình có phép lạ!
Nếu chúng mình có phép lạ!
a, Đoạn thơ trên trích trong bài ……………………………của tác giả …………(1 điểm)
b, Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp ……………(0,5 điểm)
c, Đoạn thơ thơ trên cho em thấy điều đẹp đẽ gì về ước mơ của các bạn nhỏ? (3,5 điểm)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 5: Em đã từng tự làm một món quà đặc biệt để tặng người thân. Món quà ấy đã
làm cho người nhận quà hết sức ngạc nhiên và xúc động. Hãy kể lại câu chuyện đó.
(8 điểm)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
* Chú ý: Chữ viết trong bài thi là 2 điểm


Đáp án đề HSG số 2 (25đ)
Bài 1: Các câu tục ngữ đã hoàn chỉnh (4đ – 1 câu 0,5đ)
a, Thắng không kiêu, bại không nản.
b, Có công mài sắt, có ngày nên kim.
c, Chớ thấy sóng cả mẫ (ngã) tay chèo.
d, Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
e, Học thầy không tày học bạn.
f, Non xanh nước biếc.
g, Cầu được, ước thấy.
h, Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Bài 2: (1,5đ – 1 câu 0,5đ)
Ví dụ:
a,Mặt trời đỏ như lửa ấy đang hé chào ở rạng đông.
b, Những tia nắng tinh nghịch chạy tung tăng khắp cánh đồng.
c, Những cô nàng hoa điệu đà khoe sắc mình trong nắng sớm.
Bài 3: (4đ – 1 câu 1đ):
a, Lan / đi học rất chuyên cần vì bạn ấy / muốn học giỏi.
CN
VN
CN VN
b, Lúc bình minh, ông mặt trời / nhô cao và một ngày mới / đã bắt đầu.
TN
CN
VN
CN
VN
c, Ở lớp, nhiều lúc bạn Minh / nhanh nhất lớp, có lúc bạn Lan / nhanh nhất lớp.
TN
TN
CN
VN
TN CN
VN
d, Năm vừa qua, ở trường lớp em / được giải Ba kéo co, đó / là giải đã cho lớp em
TN
TN
CN
VN
CN
VN
thêm nhiều điểm thi đua.
VN


Bài 4: (5,5đ)
a, Đoạn thơ trên trích trong bài Nếu chúng mình có phép lạ của tác giả Định Hải (1
điểm)
b, Trong đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp điệp ngữ (0,5 điểm)
c, (3,5đ) Gợi ý:
- Tác giả và tác phẩm: Nếu chúng mình có phép lạ - Định Hải (0,25đ)
- Đoạn thơ nói lên ước mơ của các bạn nhỏ: muốn có phép lạ để làm cho thế giới
tốt đẹp hơn (0,5đ)
- Các bạn nhỏ mong ước không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon
chứa toàn kẹo với bi tròn. Đây là một ước mơ lớn, ước mơ cao đẹp: ước mơ không
còn bom đạn, chiến tranh,… con người được sống trong hòa bình. (1đ)
- Các bạn nhỏ trong đoạn thơ rất yêu trái đất, thế giới và yêu hòa bình. (0,5đ)
- Điệp ngữ “Nếu chúng mình có phép lạ” tác giả muốn nhấn mạnh các bạn nhỏ
trong đoạn thơ còn muốn nhiều ao ước nữa để cuộc sống tươi đẹp mãi trong hòa
bình. (0,75đ)
- Kết đoạn: Mong muốn điều gì? ......(0,5đ)
Bài 5: (8đ)
1, Mở bài: Khi nào? Ở đâu? Tặng ai? Lí do em tặng?
2, Thân bài:
- Diễn biến theo trình tự thời gian, có bắt đầu và kết thúc ra sao?
- Tả khung cảnh cũng như không khí lúc đó, thái độ của và mọi người.
- Tả món quà đó khoảng 3 – 4 câu
3, Kết bài:
- Em nghĩ gì về món quà đó? ...
* Chú ý: Chữ viết trong bài thi là 2 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×