Tải bản đầy đủ

CHUONG1 Giới thiệu an ninh mạng

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

AN NINH MÁY TÍNH

MAI VÂN PHƯƠNG VŨ
EMAIL: VUMVP@HCMUP.EDU.VN
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN: AN NINH MÁY TÍNH

https://www.mediafire.com/folder/qh8zmmm7j9x3w/an_ninh_may_tinh_2015

Mai
Mai Vân
Vân Phương
Phương Vũ
Vũ Phòng
Phòng CNTT
CNTT  ĐẠI
ĐẠI HỌC

HỌC SƯ
SƯ PHẠM
PHẠM TP.HCM
TP.HCM


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BẢO MẬT MẠNG

Mô hình tham

Khái quát

chiếu và địa

mạng máy tính

chỉ IP

Triển khai mạng Lan

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

Tiêu chí mạng an
toàn

2


Khái quát mạng máy tínhTỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Nội dung

6/18/17

Computer Network
Network Hardware
Network Software
Examples Network

AN NINH MÁY TÍNH

3


Business Application
Home Applications
Mobile Users
Social Issues

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Computer Network

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

4


Business Application

Phân phối chia sẽ tài nguyên.
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNHChương trình, thiết bị, dữ liệu.

Ứng dụng dành cho Business

Web Application
Email
IP telephone
Desktop Sharing

Thương mại điện tử

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

5


Mô hình cho Business

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Mô hình Client-to-Server

Sơ đồ hoạt động

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

6


Home Application

Internet cung cấp cho người dùng khả năng truy cập tài
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

nguyên từ xa

Giao tiếp với mọi người, mua sắm trực tuyến và sử dụng ecommerce


6/18/17

Sử dụng Web application
Đọc báo online
Chat, email, game…
Audio, video

AN NINH MÁY TÍNH

7


Mô hình dành cho Home

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Mô hình peer-to-peer

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

8


Peer-to-peer

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Có nhiều mô hình peer-to-peer, điển hình là BitTorrent
Mô hình peer-to-peer thường dùng chia sẽ audio và
video

Giữa peer-to-peer và truy cập thông tin ta có mạng xã
hộiFacebook, Twitter, Wiki, Wikipedia

IP television

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

9


Mobile User

Laptop, PDA, Tablet, SmartPhone.
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNHThiết bị mobile thường dùng đọc email, chơi game, lướt web, xem phime hay
nghe nhạc.

Nhờ công nghệ không dây phát triển nên thiết bị mobile thật
sự phổ biến

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

10


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Mobile User

Công nghệ wifi phổ biến HotSpot.
Mặc dù wifi và mobile liên quan nhau nhưng vẫn không hoàn
toàn giống nhau.

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

11


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Công nghệ cho mobile

3G (42Mb/s), 4G (gấp 4-10 3G).
Global Positioning system (GPS)
M-Commerce (mobile commerce)
Near Field Communication (NFC)

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

12


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Công nghệ cho mobile

6/18/17
AN NINH MÁY TÍNH
13


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Công nghệ cho mobile

6/18/17
AN NINH MÁY TÍNH
14


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Công nghệ cho mobile

6/18/17
AN NINH MÁY TÍNH
15


Công nghệ cho mobile

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Mạng 5G sẽ nhanh hơn 4G 40 lần

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

16


Công nghệ cho mobile
Kết nối Li-Fi - công nghệ nhanh gấp 100 lần Wi-Fi

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Chuẩn kết nối mới truyền dữ liệu bằng cách sử dụng giao tiếp ánh sáng và có thể truyền tải 28 GB dữ liệu mỗi giây. 

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

17


TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Công nghệ cho mobile

6/18/17
AN NINH MÁY TÍNH
18


Gây nghiện
Bạo lực, khiêu dâm
Đánh cắp dữ liệu
Giả dạng, spam, virus,…

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Social Issue

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

19


Personal Area Network
Local Area Network
Metropoltan Area Network
Wide Area Network
Internet Network

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Network Hardware

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

20


Personal Area Network
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Thiết bị kết nối trong khu vực cá nhân

6/18/17

Wireless
Bluetooth

AN NINH MÁY TÍNH

21


Local Area Network (LAN)

Lan: mạng cục bộ, xây dựng cho công ty, cơ quan ,
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

trường học…

Băng thông lớn
Chi phí thiết bị mạng tương đối rẻ
Quản trị đơn giản

Giới hạn phạm vi hoạt động

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

22


Local Area Network (LAN)

Thiết bị sử dụng: Wireless, Switch, Router, ADSL,
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

Server

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

23


Mạng đô thị (MAN)

 Mạng MAN gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn của nó là một thành phố hay một
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

quốc gia.

 Mạng nối kết các mạng LAN với nhau cũng xem như là mạng MAN
• Phạm vi hoạt động rộng hơn
• Quản lí tương đối phức tạp
• Thiết bị mạng đắt tiền hơn LAN
• Băng thông ở mức trung bình

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

24


Mạng diện rộng (WAN)

Mạng WAN bao phủ vùng địa lý rộng lớn có thể là một quốc gia,
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN AN NINH MÁY TÍNH

một lục địa hay toàn cầu.

Mạng WAN thường

là mạng của các công ty đa quốc gia
hay toàn cầu, điển hình là mạng Internet.

Do

phạm vi rộng lớn của mạng WAN nên thông thường
mạng WAN là tập hợp các mạng LAN, MAN nối lại với
nhau bằng các phương tiện như: vệ tinh (satellites), sóng
viba (microwave), cáp quang, cáp điện

6/18/17

AN NINH MÁY TÍNH

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×