Tải bản đầy đủ

Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN
Họ và tên SV:

Lê Hồng Bôn

Ngày tháng năm sinh: 05/09/1993
Khóa: 2013 - 2016

Giới tính: Nam

Nữ

Ngành: Công nghệ Điện Tử - Viễn Thông

Chuyên ngành: Đồ họa máy tính
Tên đồ án chuyên môn: “Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng Cố Đô
Restaurant”
Tôi xin cam đoan rằng những kết quả sáng tạo trong đồ án tốt nghiệp chuyên môn

và Luận văn của tôi là hoàn toàn do chính cá nhân tôi thực hiện có sự giám sát của
giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Các tư liệu sử dụng
trong đồ án, Luận văn, Tiểu luận là những tài liệu đã được công bố, lưu hành hợp pháp
và có địa chỉ rõ ràng hoặc đã được tác giả cho phép.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường, Khoa và về lời cam đoan của mình.
Nếu có gì tranh chấp đến nội dung ý tưởng và các thành phần trong Đồ án chuyên
môn, hoặc Luận văn, Tiểu luận, tôi xin chịu kỷ luật theo các Quy chế, Quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2016
Sinh viên ký tên

Lê Hồng Bôn


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập tại trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn đây là
khoảng thời gian tôi được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè, được học hỏi trau
dồi kiến thức để làm hành trang quý báu bước vào cuộc sống mới.
Tôi xin chân thành cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện thuận
lợi về môi trường cơ sở vật chất, để tôi có điều kiện tốt phục vụ cho việc học tập của
mình trong suốt thời gian qua.
Với tấm lòng chân thành và biết ơn sâu sắc tôi xin chân thành cám ơn cô Lê Thị
Thanh Vân, Thầy Phan Đăng Thiếu Hiệp, Thầy Võ Thành Thiên cùng các thầy cô bộ
môn Thiết kế Đồ Họa đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập tại
trường.
Đặc biệt tôi xin chân thành cám ơn giảng viên hướng dẫn trực tiếp là cô Trần Thị
Thúy Ngọc, cô đã tận tình giúp đỡ, bổ sung những kiến thức vô cùng quý báu, hướng
dẫn nhiệt tình cho các phần từ đồ án đến luận văn tốt nghiệp để tôi có thể hoàn thành
tốt đồ án tốt nghiệp của mình.
Và hơn hết là tình cảm yêu thương, biết ơn đối với cha mẹ, bạn bè những người
luôn ở bên tôi động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập, giúp tôi tìm thông tin
tư liệu, hình ảnh trong suốt quá trình làm luận án này.
Đồ án tốt nghiệp là kết quả của sự nổ lực học tập, cũng là dịp mà mỗi sinh viên
được nhìn nhận đánh giá, tổng kết kiến thức đã học trong suốt ba năm qua, là sự chuẩn
bị vững chắc cho sự tiếp xúc với các công việc sau này. Với thời gian, kiến thức và
kinh nghiệm còn hạn hẹp, chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để đồ án của tôi được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Lê Hồng Bôn

Trang i


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................i
MỤC LỤC.................................................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH....................................................................................................iv
PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1.Lý do chọn đề tài..................................................................................................1
2.MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU....................................................2
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................................2
4.Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................3
5.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.................................................................................3
PHẦN NỘI DUNG.......................................................................................................5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN...................................................5
1.1.Vài nét về ngành thiết kế đồ họa......................................................................5
1.2.Vài nét về ngành đồ họa Việt Nam...................................................................6
1.3.Vai trò của bộ nhận diện thương hiệu..............................................................6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC...................................7
2.1.Xác lập đối tượng, phạm vi sáng tác, thiết kế của đồ án.................................7
2.2.Nghiên cứu tham khảo các tư liệu, tài liệu và phương pháp sáng tác thiết kế
đồ án 8
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN..........................20
3.1.Đánh giá về mặt lý thuyết...............................................................................20
3.2.Đánh giá về mặt nghệ thuật............................................................................20
3.3.Giá trị về mặt thực tiễn...................................................................................20
3.4.Đưa ra các giả thuyết và tình huống sử dụng đồ án trong thực tiễn............20
KẾT LUẬN...............................................................................................................21
1.Kết quả đạt được:...............................................................................................21
Hoàn thành được bộ sản phẩm của mình, đáp ứng được nhu cầu và nhiệm vụ
thiết kế đặt ra.............................................................................................................21
Trang ii


Khai thác tối đa hiệu quả hình ảnh, thể hiện tính đồng bộ cao của các sản
phẩm. 21
Mang đến cho khách hàng được tinh thần thẩm mỹ, thị hiếu. Tính ứng dụng
cao. 21
2.Hạn chế:..............................................................................................................21
Chưa có cơ hội ứng dụng sản phẩm đến với khách hàng...................................21
Hình ảnh tìm kiếm còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào Internet.....................21
3.Vướng mắc:.........................................................................................................21
Vì thời gian không được dài nên bài còn nhiều sai sót.......................................21
Là một đồ án đầu tiên mang tính tổng quát nên bài chưa được hoàn thiện một
cách xuất sắc............................................................................................................... 21
4.Đề xuất:...............................................................................................................21
Cần có thời gian dài hơn để làm một bài mang tính tổng quát như thế này.....21
Với kinh nghiệm của một sinh viên sắp ra trường, để có nhiều kinh nghiệm và
chuyên sâu hơn trong ngành thiết kế cần có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế.
Những hạn chế và thiếu sót trong đồ án này mong được quý thầy cô đóng góp để
hoàn thiện hơn...........................................................................................................21
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................22

Trang iii


DANH MỤC HÌNH
Hình 2.3.1.1 Hoa văn Hình 2.3.1.2 Hình tượng..................................................................8
Hình 2.3.1.3 Hoa văn vector Hình 2.3.1.4 Hình tượng vector...........................................8
Hình 2.3.1.5 Logo...............................................................................................................9
Hình 2.3.1.6 Logo âm bản Hình 2.3.1.7 Logo dương bản..................................................9
Hình 2.3.2.1 Name Card...................................................................................................10
Hình 2.3.3.1 Thẻ Vip.........................................................................................................10
Hình 2.3.4.1 Bảng tên.......................................................................................................10
Hình 2.3.5.1 Kẹp File.......................................................................................................11
Hình 2.3.6.1 Bì Thư..........................................................................................................12
Hình 2.3.7.1 Sổ tay............................................................................................................12
Hình 2.3.8.1 phụ kiện........................................................................................................13
Hình 2.3.9.1 Hình đồng phục............................................................................................13
Hình 2.3.10.1 Túi xách......................................................................................................13
Hình 2.3.11.1 Thực đơn...................................................................................................14
Hình 2.3.12.1 Poster 1: ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ HƯƠNG.................................................16
Hình 2.3.12.2 Poster 2: DẠ TIỆC CỦA ĐẾ VƯƠNG......................................................17
Hình 2.3.12.3 Poster 3: HƯƠNG VỊ ĐẤT THẦN KINH.................................................18
Hình 2.3.12.4 Poster 4: TINH HOA TỪ THIÊN NHIÊN.................................................19

Trang iv


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ lâu, ẩm thực đóng vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với đời sống con
người. Trải qua hơn 350 năm lịch sử, Huế là thủ phủ Chúa Nguyễn Đàng Trong và
Kinh đô nước việt triều Nguyễn, ngoài những công trình kiến trúc cổ kính và quang
cảnh thiên nhiên tuyệt vời, thì nghệ thuật ẩm thực là một trong những điểm quan trọng
làm cho nét đẹp cố đô được toàn vẹn.
Ẩm thực là cách gọi của phương thức chế biến món ăn, nguyên lý chế biến, trang
trí, phong cách dọn ăn, mời uống và những thói quen ăn uống nói chung của người
Huế. Từ những món ăn đơn giản chốn dân dã cho đến những món ăn cầu kỳ chốn cung
đình, tất cả tạo nên màu sắc và không gian ẩm thực độc đáo theo chiều dài lịch sử và
văn hóa vùng đất cố đô. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Huế cấu thành bởi
món ăn chay, ngự thiện và dân dã.
Trong một số giới trẻ Việt Nam hờ hững với loại hình văn hóa ẩm thực truyền
thống thì sinh viên nhiều nước ngoài lại tìm đến Huế nghiên cứu và học tập một cách
say mê, khi thiết kế tour du lịch đến Huế, các hang lữ hành quốc tế luôn muốn du
khách được trải nghiệm ẩm thực Huế, từ những món ăn dân dã đến cho đến những
món ăn cầu kỳ chốn cung đình.
Đối với tôi là một người sinh ra ở Huế, sau khi được đào tạo là một Thiết kế đồ
họa, được trang bị kiến thức về thiết kế quảng cáo cũng như quảng bá thương hiệu, tôi
muốn vận dụng kiến thức mình đã học và thực tế, áp dụng thực tiễn nhiều hơn, bên
cạnh đó giúp cho người Việt Nam đặc biệt là giới trẻ, biết tự hào và lưu giữ nét văn
hóa truyền thống lâu đời, cũng như quảng bá nền ẩm thực phong phú đa dạng của
người Việt đến với bạn bè thế giới. Mỹ thuật công nghiệp ngày càng phát triển, đối với
một nhà hàng bên cạnh chất lượng món ăn, trước hết nhà hàng cần tạo ấn tượng thông
qua cái nhìn đầu tiên, đó là vẻ bên ngoài của món ăn, bộ nhận diện cũng như hình ảnh
quảng cáo của nhà hàng. Từ những lý do trên, tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài: “ Cụm
sản phẩm đồ họa quảng cáo cho nhà hàng Cố Đô Restaurant”.
Đây là đề tài giả định do tôi xây dựng, một nhà hàng với những món Huế góp
phần quảng bá ẩm thực đến với người địa phương, cũng như du khách trong và ngoài
nước qua thời gian 3 năm được đào tạo về kiến thức đồ họa với những bài học và bài
làm từ đơn giản cơ bản đến phức tạp nâng cao, cộng với đồ án tốt nghiệp này giúp tôi
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 1


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

củng cố và hoàn thiện kiến thức mình đã học là hành trang quan trọng cho nghề nghiệp
của tôi sau này.
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
2.1. Mục đích nghiên cứu
Với mục đích xây dựng thương hiệu nhà hàng Cố Đô Restaurant cũng như giới
thiệu ẩm thực Huế đến với du khách trong và ngoài nước, thưởng thức những món ăn
tiến vua xưa, món ăn dân dã thường ngày và những món chay. Một nơi mà họ có thể
thư giãn thưởng thức những món ăn mang đậm nét cố đô, cảm nhận hương vị của vua
chúa hay nhẹ nhàng sâu lắng của những món ăn dân dã bình dị.
Nghiên cứu, tìm hiểu để đưa thương hiệu Cố Đô Restaurant đến với mọi người,
xây dựng và tạo nên một hệ thống tín hiệu nhận biết thương hiệu, thông qua các sản
phẩm đồ họa thị giác như: Logo, bì thư, kẹp file, Poster và các sản phẩm phụ kiện
đồng phục, menu, móc khóa, bao đũa, ly, chén, hộp đựng… Tạo cho khách hàng có ấn
tượng tốt đẹp khi nhìn vào các sản phẩm ứng dụng của nhà hàng.
Với mục đích làm sao cho dễ hiểu mà lại ấn tượng nhớ lâu thể hiện được ý đồ
quảng bá cho thương hiệu. Qua các sản phẩm đó nhiệm vụ của người thiết kế là đưa
những nội dung, thông tin, mục đích hoạt động của nhà hàng sao cho các thông tin đến
được người xem một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất, tạo sự tin tưởng an tâm khi lựa
chọn và đến với nhà hàng.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đồ họa quảng cáo đang là một loạt hình thu hút hiện nay, giúp quảng cáo thương
hiệu đến với mọi người một cách chính xác và nhanh nhất, với sự phát triển không
ngừng và luôn thay đổi theo nhu cầu và thị hiếu của con người. Với đề tài quảng cáo
cho nhà hàng Cố Đô Restaurant, các sản phẩm tạo ra đáp ứng được yêu cầu quảng cáo
nhà hàng cũng như các món ăn đến với tất cả mọi người.
Tìm hiểu các sản phẩm ứng dụng của nhà hàng ở địa phương, trong nước cũng
như một số nhà hàng trên thế giới.
Nghiên cứu hệ thống cơ cấu tổ chức và hình thức tiếp thị của nhà hàng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là Nhà hàng Cố Đô Restaurant,
những nét văn hóa của người cố đô cũng như du khách trong ăn uống, các loại món ăn
phong phú và đa dạng ở Huế.
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 2


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

• Phạm vi nghiên cứu:
- Nghiên cứu các nhà hàng ở Huế cũng như cả nước có phục vụ món ăn Huế.
- Nghiên cứu đề tài cụ thể, quá trình thiết kế chi tiết, đúng yêu cầu.
- Nghiên cứu các loại món ăn, nguyên liệu chế biến.
- Nghiên cứu đối tượng du khách đến huế, nhu cầu ăn uống.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đầu tiên là vận dụng những kiến thức đã học, nắm rõ cơ sỏ lý luận cho việc
nghiên cứu, sưu tập những thông tin liên quan đến thương hiệu để tạo được sự tinh tế,
thu hút thị hiếu người nhìn, tuân thủ những nguyên tắc thiết kế tạo thẩm mỹ cao theo
phong cách đồ họa.
Nghiên cứu thực tế để thăm dò thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng.
Tìm hiểu và chọn lọc thông tin về văn hóa ẩm thực ở Huế, những hình ảnh, biểu
tượng đặc trưng ở Huế, các loại hình món ăn.
Bên cạnh đó những hình ảnh, câu chữ được sử dụng trong các sản phẩm thiết kế
đồ họa phải phù hợp với mục đích của đề tài, tạo nét sự riêng biệt với những nhà hàng
khác cũng như nét đặc trưng của văn hóa Huế. Tìm hiểu các thương hiệu nhà hàng
cung loại hình, các sản phẩm quảng cáo của họ.
Sưu tập những hình ảnh hoa văn, hình tượng của Huế, hình ảnh các món ăn ngon,
đẹp mắt, khảo sát sự quan tâm thị hiếu của du khách khi đến Huế tạo sự thuận lợi
trong việc thiết kế cũng như tạo ra các sản phẩm đáp ứng mục đích yêu cầu của đề tài.
Tìm hiểu những xu hướng, kinh nghiệm thiết kế của các chuyên gia thiết kế
quảng cáo.
Căn cứ vào kinh nghiệm đã học được cũng như đọc tài liệu, giáo viên hướng dẫn,
những người có kinh nghiệm để tạo dựng ý tưởng thành những phác thảo, nghiên cứu
kiểm định thông qua giáo viên hướng dẫn, thầy cô những người có kinh nghiệm, sách,
báo, tài liệu. Kết hợp tư duy, cảm xúc và sự tưởng tượng để lựa chọn phương án tối ưu
nhất, chứa đựng nhiều yếu tố sáng tạo để tạo ra một bộ sản phẩm ứng dụng đồng bộ
đạt hiệu quả tốt nhất.
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Thông qua đồ án nhằm quảng cáo thương hiệu nhà hàng Cố Đô Restaurant đến
với khách hàng, tạo sự tin tưởng, hài lòng đặt biệt là du khách trong và ngoài nước đây
là đối tượng chính mà nhà hàng nhắm đến góp phần quảng bá ẩm thực xứ Huế nói
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 3


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

riêng cũng như Việt Nam nói chung đến với nhiều người, tạo sự ấn tượng của du
khách khi đến Huế.
Cụm sản phẩm đồ họa nhằm khẳng định dấu ấn trong lòng du khách, đặc biệt
trong thời kì hội nhập có sự xuất hiện nhiều loại hình ẩm thực mới lạ từ các nước khác,
thì ẩm thực Việt càng cần phải quảng bá nhiều hơn, để không bị mai một, thất truyền
các món ăn truyền thống cũng như quảng bá đến nhiều người trên thế giới
Chuyển tải thông tin về chất lượng, hình thức các món ăn cũng như các lĩnh vực
hoạt động của nhà hàng. Góp phần nâng cao chất lượng của nhà hàng, tạo điều kiện
kinh doanh, tăng doanh thu.

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 4


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Vài nét về ngành thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa là cụm từ để chỉ một chuyên ngành thuộc về mỹ thuật. Trong đó
danh từ “ Đồ họa “ để chỉ những bản vẽ được hiển thị trên một mặt phẳng ( đa chất
liệu), và động từ “ Thiết kế “ bao hàm ý nghĩa kiến thiết, sáng tạo. Từ đó có thể hiểu ,
“ Thiết kế đồ họa” là kiến tạo một hình ảnh, một tác phẩm lên một bề mặt chất liệu nào
đó, mang ý nghĩa nghệ thuật nhằm mục đích trang trí, làm đẹp, phục vụ mục đích của
con người.
Từ thời đồ đá, ý thức về Thiết kế đồ họa đã hình thành, nhưng tất nhiên còn rất
sơ khai. Con người lúc này đã biết vẽ hoặc khắc hình lên đá, ban đầu nhằm mục đích
truyền tin, đánh dấu hoặc ghi nhớ. Về sau này, Thiết kế đồ họa mới phát triển với ý
nghĩa trang trí nghệ thuật, và dần trở thành một thành phần không thể thiếu trong đời
sống tinh thần của con người.
Ngày nay, Thiết kế đồ họa đã trở thành một ngành dịch vụ quan trọng, ảnh hưởng
lớn đến hầu hết các ngành nghề khác trong xã hội. Ý nghĩa của khái niệm Thiết kế đồ
họa giờ đây thường được hiểu là tạo ra những hình ảnh như logo, quảng cáo, trang trí
trên đồ vật, quần áo vải vóc… dưới sự trợ giúp của máy tính. Lẽ dĩ nhiên đó chỉ là một
khía cạnh của Thiết kế đồ họa, tuy nhiên đó là khái niệm thực dụng về Thiết kế đồ họa
hiện nay mà hầu như ai cũng có thể biết đến.
Bản thân từ “Thiết kế đồ họa” bao gồm rất nhiều nghĩa, nhiều mảng. Mỗi mảng
đều cần một sự nghiên cứu chuyên sâu nhất định cũng như quá trình học tập, thực
hành trong một thời gian dài. Trong ngành “Thiết kế đồ họa” có những mảng chuyên
môn sau:
-

Magazine Design – Thiết kế báo tạp chí

-

Advertising – Thiết kế quảng cáo

-

Book Design – Thiết kế Sách

-

Corborate Identity – Nhận diện thương hiệu

-

Film Titles – Tiêu đề phim

-

TV Graphic – Đồ họa truyền hình

-

Interactive Design – Thiết kế tương tác

-

Branding – Phát triển thương hiệu

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 5


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

-

Record Design – Thiết kế ngành thu âm

-

Environmental Design – Thiết kế môi trường

-

Web Design – Thiết kế Web

-

Design Education – Thiết kế cho giáo dục

-

Type Design – Thiết kế chữ viết

-

Motion Graphics – Đồ họa hình động

-

Information Graphic – Đồ họa thông tin

-

Package Design – Thiết kế bao bì

1.2. Vài nét về ngành đồ họa Việt Nam
Ngành đồ họa Việt Nam có một lịch sử khác lâu đời, với nét truyền thống của
Làng Tranh Đông Hồ, Hàng Trống vào khoảng thế kỷ thứ XVI, XVII đã để lại cho
chúng ta một mảng nghệ thuật quý báu, những tác phẩm với những đường nét đầy tài,
chất liệu vô cùng độc đáo, sắc màu rực rỡ hồn quê, là một bông hoa quý trong làng văn
hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam.
Chúng ta có quyền tự hòa về sự đóng góp công sức của các họa sỹ trường Cao
đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, các họa sĩ Việt Nam và tạo dựng cho nó một vị trí xứng
đáng trong làng nghệ thuật thế giới. Song mỹ thuật công nghiệp nói chung và nghệ
thuật đồ họa nói riêng trở nên khởi sắc với sự ra ra đời của trường trung cấp mỹ nghệ tiền thân của trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp sau này.
1.3. Vai trò của bộ nhận diện thương hiệu
Nhận diện thương hiệu đóng vai trò là một “đại sứ toàn diện” cho doanh nghiệp,
được thiết kế phù hợp với từng doanh nghiệp với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để
thực hiện các mục tiêu Marketing.
Về cơ bản, nhận diện thương hiệu bao gồm logo và một số yếu tố bổ trợ khác,
hợp thành một tổng thể thống nhất. Sự thống nhất thể hiện ở màu sắc, kiểu chữ, bố cục
và các phương pháp khác để đảm bảo hình ảnh của doanh nghiệp trên mọi phương
diện từ những website, tài liệu kinh doanh đến những sản phẩm thuộc về doanh
nghiệp.

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 6


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC
2.1. Xác lập đối tượng, phạm vi sáng tác, thiết kế của đồ án
Để chuẩn bị cho công việc thiết kế, trước hết người thiết kế phải thu thập những
thông tin liên quan đến đề tài của mình, những sản phẩm của nhà hàng khác, tìm tòi
những điều mới mẻ, những khám phá mới về xu hướng thiết kế của thị trường, qua đó
rút ra những ưu điểm nổi bật nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, đưa ra
những phương án thiết kế tốt nhất.
Đặt mình vào vị trí của khách hàng, đưa ra những câu hỏi và trả lời những câu
hỏi: Đối tượng nhắm đến của sản phẩm là gì? Vai trò, tác động của sản phẩm đến
người nhìn ra sao? Mức độ thu hút của sản phẩm, sự tiện dụng, ưu việt như thế nào?
Với đề tài “ Thiết kế cụm ản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng Cố Đô
Restaurant “ là đề tài có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong xu thế hội nhập thì việc
quảng cáo những món ăn đặc trưng đến với mọi người là điều cần thiết.
Qua quá trình tìm tòi và nghiên cứu về lĩnh vực nhà hàng ẩm thực, tôi đã đề ra
những mục tiêu và nhiệm vụ cần phải thực hiện trong quá trình hoàn thành đồ án này
như sau:
1. Nghiên cứu, nắm bắt đề tài từ tổng thể đến chi tiết.
2. Thu thập hình ảnh, tư liệu liên quan đến đề tài.
3. Xây dựng và sáng tạo các phương án quảng cáo đồ họa, đưa ra nhiều bản
phác thảo cho đề tài, lựa chọn phương án thiết kế hợp lý nhất.
4. Từ những hình ảnh tài liệu thu thập được, sáng tạo nên những sản phẩm
đồ họa phù hợp với yêu cầu mục đích của đề tài.
5. Tham khảo ý kiến, nhận xét của giáo viên hướng dẫn, và những người có
kinh nghiệm, tối ưu hóa các thiết kế, lựa chọn nhiều phương án thiết kế
trước khi hoàn thiện đồ án thiết kế.
Song song với việc hoàn thiện đồ án là tiến hành viết luận văn để đảm bảo sự
thống nhất giữa lý luận và thực hành. Với đề tài “Thiết kế cụm sản phẩm đồ họa quảng
cáo Nhà Hàng Cố Đô Restaurant” tôi dự định sẽ thực hiện cụm Đồ án chính gồm 1
Logo, bộ nhận diện, bốn Poster và một số phụ kiện kèm theo.

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 7


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.2. Nghiên cứu tham khảo các tư liệu, tài liệu và phương pháp sáng tác thiết kế
đồ án
Internet kết hợp tài liệu sách báo là những phương tiện giúp tôi tìm hiểu, nghiên
cứu, tham khảo và tìm kiếm thêm thông tin, sau đó là chọn lọc và tìm hướng đi cho
các sản phẩm mà tôi thiết kế.
Ngoài ra tìm hiểu thực tế một cách trực tiếp là cơ hội giúp tôi phát triển thêm các
ý tưởng cho mình.
Tìm hiểu các hình tượng, hoa văn đặc trưng đến đề tài đưa vào các sản phẩm ứng
dụng, làm dấu hiệu nhận biết thương hiệu, tìm các font chữ cổ phù hợp với đề tài.
Ngoài ra tôi sử dụng một số màu sắc là đỏ đô và vàng đậm…Đây là màu sắc đặc trưng
trong kiến trúc cung đình cũng như tạo tính sang trọng quý phái cho toàn bộ sản phẩm.
2.3.

Kết quả quá trình nghiên cứu thiết kế đồ án

2.3.1. Thiết kế Logo
Trong hệ thống nhận diện thương hiệu Logo là một dấu hiệu làm nổi bật thương
hiệu, là yếu tố tạo dấu ấn riêng, mang tính khái quát cao, nó cần dễ nhớ, dễ nhận biết.
Từ hình tượng và hoa văn trang trí đặc trưng của Huế, tôi đã dùng nó để tìm hiểu,
phác họa và cách điệu đưa vào Logo.

Hình 2.3.1.1 Hoa văn

Hình 2.3.1.3 Hoa văn vector
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Hình 2.3.1.2 Hình tượng

Hình 2.3.1.4 Hình tượng vector
Trang 8


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

Màu sắc của Logo: Logo sử dụng gam màu chủ đạo là vàng và đỏ, màu biểu
tượng cho sự hạnh phúc, ấm cúng, sang trọng, quý phái, đây cũng là hai gam màu
thường được sử dụng trong thiết kế về đề tài ăn uống. Ngoài ra Logo sử dụng gradient
cho nền và chữ tạo sự hiện đại nhưng không làm mất đi sự hoài cổ của Logo.
Về yếu tố hình ảnh: Logo sử dụng biểu tượng đặc trưng của Huế làm nền, chữ Cố
Đô Restaurant là tên của nhà hàng, được đặt nổi bật ở trung tâm Logo, sử dụng
gradient chuyển từ màu vàng nhạt sang vàng đậm, sử dụng phong chữ UTM Ambrosia
mang hơi hướng cổ điển, phía dưới là năm ngôi sao biểu tượng cho sự sang trọng,
đẳng cấp, hai bên chữ Cố Đô sử dụng hoa văn trang trí thường được sử dụng trong
cung đình Huế, tạo sự cân đối hài hòa cho toàn Logo.

Hình 2.3.1.5 Logo

Hình 2.3.1.6 Logo âm bản

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Hình 2.3.1.7 Logo dương bản

Trang 9


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.2. Thiết kế Name Card
Thiết kế Name Card sử dụng hai gam màu vàng và đỏ của Logo làm chủ đạo. Ở
mặt trước, Logo nhà hàng được đặt ở trung tâm nổi bật, nền là màu gradient từ màu
của Logo, bốn góc là bốn hoa văn được cắt góc sắp xếp đối nhau hướng vào Logo, sử
dụng màu gradient vàng của Logo.
Mặt sau là biểu tượng của Logo lớn màu vàng, phía trong là hoa văn được sắp
xếp lại chìm tạo nền cho biểu tượng, được đặt trên nền màu gradient đỏ, ở vị trí trung
tâm là thông tin về nhà hàng như tên nhà hàng, địa chỉ, website, điện thoại

Hình 2.3.2.1 Name Card
2.3.3. Thiết kế Thẻ vip

Hình 2.3.3.1 Thẻ Vip
2.3.4. Thiết kế Bảng tên

Hình 2.3.4.1 Bảng tên

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 10


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.5. Thiết kế kẹp giấy
Sử dụng hai gam màu chủ đạo của bộ sản phẩm là vàng và đỏ.
Ở mặt trước, sử dụng biểu tượng của Logo cắt mảng nhưng thay đổi vị trí, nhằm
tạo sự phong phú nhưng vẫn dễ dàng nhận biết, với màu nền là màu gradient đỏ, trên
nền là hoa văn chìm lấy từ Logo sắp xếp lại, phần thông tin và tên nhà hàng được đặt ở
góc trên và dưới của kẹp giấy, kèm theo đó là Logo nhà hàng được đặt ở trung tâm tạo
sự cân đối cũng như nét cổ điển cho sản phẩm.
Ở mặt trong sử dụng màu gradient vàng làm nền phía trên nền là hoa văn lấy từ
Logo, phần kẹp giấy sử dụng biểu tượng Logo cắt mảng tạo sự độc đáo, thể hiện sự
tinh tế thú vị cho kẹp giấy.

Hình 2.3.5.1 Kẹp File
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 11


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.6. Thiết kế Bì thư

Hình 2.3.6.1 Bì Thư
2.3.7. Thiết kế Sổ tay

Hình 2.3.7.1 Sổ tay

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 12


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.8. Phụ kiện

Hình 2.3.8.1 phụ kiện
2.3.9. Đồng phục

Hình 2.3.9.1 Hình đồng phục
2.3.10.Túi xách

Hình 2.3.10.1 Túi xách
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 13


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.11.Thiết kế Thực đơn

Hình 2.3.11.1 Thực đơn

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 14


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.12.Thiết kế Poster
Poster là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong phát triển và quảng báo thương
hiệu, gây ấn tượng mạnh với người đối diện và ăn sâu vào tiềm thức cũng như dành
được tình cảm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Là hình ảnh đại diện tiếp xúc
đầu tiên với khách hàng nhằm tạo nên ấn tượng và kích thích sự tò mò của khách hàng,
truyền tải nhanh gọn các thông điệp và giá trị cốt lõi mà khách hàng mong muốn.
Trong “ Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng Cố Đô Restaurant”. Bộ
Poster mang chủ đề các loại món ăn ở Huế bao gồm: Món ăn cung đình, món ăn dân
dã, món chay, món chè. Nếu cả nước có khoảng 3000 món ăn thì ở Huế có khoảng
1300 món ăn và hiện còn lưu truyền trong dân gian khoảng 700 món ăn.
2.3.12.1. Poster 1: “ ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ HƯƠNG ”
Poster đầu tiên mang chủ đề món chè, nếu như ở Hà Nội có 36 phố phường thì ở
Huế có 36 loại chè khác nhau, Poster sử dụng gam màu chủ đạo là màu cam, màu của
sự sôi động, vui tươi, nó gợi lên cảm giác ngon miệng, kèm theo đó là màu phụ đỏ đô.
Phần hình ảnh, hoa văn được sử dụng xuyên suốt cho bốn Poster nhằm tạo thống
nhất bao gồm: hoa văn rồng phượng, sóng nước chìm tạo thành Background cho
Poster, phía trên đầu của Poster bên trái là Logo nhà hàng, bên phải là thông tin liên
hệ.
Phần hình ảnh nổi bật đại diện cho món chè là hình món chè long nhãn hay còn
gọi là chè nhãn bọc hạt sen đây là một trong những món thường dùng trong các bữa ăn
của vua chúa xưa, hình ảnh được đặt trong họa tiết tròn và đặt ở phía dưới bên phải
của Poster.
Slogan của Poster “Đậm đà tình quê hương“ sử dụng font chữ SVN – Berkshire
Swash, chữ “Đậm đà” được cách điệu thêm một số đường nét tạo điểm nhấn cho
Poster, chữ “Tình quê hương” được đặt nhỏ phía dưới.

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 15


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

Hình 2.3.12.1 Poster 1: ĐẬM ĐÀ TÌNH QUÊ HƯƠNG

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 16


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.12.2. Poster 2: “DẠ TIỆC CỦA ĐẾ VƯƠNG”
Poster thứ hai mang chủ đề cung đình, đúng với chủ đề, Poster sử dụng gam màu
chủ đạo là đỏ đô và màu vàng phụ, là màu của sự sang trọng, quý phái nhưng không
kém phần ấm cúng.
Phần nổi bật của Poster là hình ảnh món nem công chả phụng đặt trong khung
tròn có hoa văn họa tiết cổ nằm phía dưới góc trái Poster.
Slogan của Poster “Dạ tiệc của đế vương” sử dụng font chữ UTM Edwardian,
chữ “Dạ tiệc của” được đặt nhỏ phía trên, chữ “Đế vương” được cách điệu lại một số
đường nét nhằm tạo điểm nhấn cho Poster.

Hình 2.3.12.2 Poster 2: DẠ TIỆC CỦA ĐẾ VƯƠNG
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 17


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.12.3. Poster 3: “HƯƠNG VỊ ĐẤT THẦN KINH”
Poster thứ ba mang chủ đề món ăn dân dã, Poster sử dụng hình ảnh đại diện là
món Bánh Lọc, đây là món ăn nằm trong danh sách 30 món bánh ngon nhất thế giới
của trang CNNGO.
Poster sử dụng gam màu vàng làm chủ đạo và màu phụ đỏ đô. Slogan Poster
“Hương vị đất Thần Kinh” , sử dụng font chữ SVN – Lobster với chữ “Hương vị”
được cách điệu nhẹ nhàng tạo điểm nhấn cho Poster, phía dưới là chữ “Đất Thần
Kinh” nhỏ.

Hình 2.3.12.3 Poster 3: HƯƠNG VỊ ĐẤT THẦN KINH

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 18


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

2.3.12.4. Poster 4: “TINH HOA TỪ THIÊN NHIÊN”
Poster cuối cùng mang chủ đề món chay, bên cạnh ẩm thực cung đình độc đáo,
Huế còn được biết đến là thành phố có truyền thống ăn chay, nó trở thành một nét văn
hóa ẩm thực thú vị, với nhiều món ăn phong phú và đa dang.
Poster sử dụng gam màu xanh lá cây màu của tự nhiên làm màu chủ đạo và màu
phụ đỏ đô. Slogan Poster “Tinh hoa từ thiên nhiên”, sử dụng font chữ HTL Motion
Picture với chữ “Tinh hoa từ” đặt nhỏ phía trên, chữ “Thiên nhiên” được cách điệu lại
đặt to làm điểm nhấn thu hút người nhìn.

Hình 2.3.12.4 Poster 4: TINH HOA TỪ THIÊN NHIÊN

Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 19


Cụm sản phẩm đồ họa quảng cáo Nhà Hàng CỐ ĐÔ RESTAURANT

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỒ ÁN
3.1. Đánh giá về mặt lý thuyết
Trong thời gian nghiên cứu tìm hiểu dựa trên cơ sở lý luận, thống nhất giữa lý
thuyết và thực hành, dựa trên xu hướng và thị hiếu thẩm mỹ của khách hàng, cụm đồ
án đã thể hiện được những yêu cầu của mọi người, khi tìm hiểu về văn hóa ẩm thực
của Huế.
Giải được những nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu của đề tài đặt ra ban đầu bằng
những phương án thiết kế quảng cáo phù hợp với thực tế. Phong cách thiết kế đặc
trưng cho yếu cầu cổ điển, sang trọng của đề tài, sử dụng thủ pháp đồ họa theo đúng
hướng của cụm đồ án, tôi đã hoàn thành thiết kế của mình với những sản phẩm sau: 1
Logo, 4 Poster, bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu (name card, kẹp giấy, bì thư, bìa
đĩa, menu, hộp quà...).
3.2. Đánh giá về mặt nghệ thuật
Xét về mặt hình thức: Toàn bộ đồ án khai thác được nét đặt trưng của ẩm thực xứ
Huế, hình ảnh và cách thể hiện phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng, lôi cuốn
người xem phù hợp mọi lứa tuổi.
Thể hiện được tinh thần chung của đề tài bằng ngôn ngữ đồ họa, khai thác tối đa
hình ảnh, tài liệu thu được, phối hợp nhịp nhàng chuyển tiếp từ Poster đến các sản
phẩm của bộ nhận diện thương hiệu, đáp ứng được nhu cầu quảng cáo truyền thông
của nhà hàng đến khách hàng, qua đó đạt được những giá trị nhất định về mặt thẩm mỹ
3.3. Giá trị về mặt thực tiễn
Đồ án là sự kết hợp hài hòa giữa hoa văn, họa tiết, biểu tượng, font chữ, thể hiện
được sự cổ điển cũng như sang trọng quý phái của đề tài đề ra, tạo sự thu hút lôi cuốn
mọi người đến với nhà hàng tìm hiểu, thưởng thức.
Với mục phục dựng lại những món ăn bị thất truyền, quảng bá những món ăn đặc
sản của xứ Huế đến với tất cả mọi người, làm cho nền ẩm thực nước nhà được nhiều
người trên thế giới biết được.
3.4. Đưa ra các giả thuyết và tình huống sử dụng đồ án trong thực tiễn
Đồ án nhằm quảng cáo nhà hàng đến với mọi người du khách trong và ngoài
nước, cho nên khi đồ án được ứng dụng để quảng cáo cho khách hàng thì chính là lúc
khẳng định được tính ứng dụng của bộ sản phẩm, tính ứng dụng chính là cách mà mọi
người đón nhận, quan tâm đến sản phẩm.
Lê Hồng Bôn Lớp CCDH07A

Trang 20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×