Tải bản đầy đủ

Xây dựng website hoa sài gòn bằng mã nguồn mở joomla

GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC HÌNH ẢNH............................................................................................3
PHẦN I: MỞ ĐẦU.......................................................................................................4
1. Lý do chọn đề tài..................................................................................................4
2. Mục đích , yêu cầu nghiên cứu............................................................................4
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu...........................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................5
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.................................................................................5
PHẦN II: NỘI DUNG.................................................................................................6
CHƯƠNG 1 : TÌM HIỂU VỀ JOOMLA...................................................................6
1.1 Giới thiệu về Joomla..........................................................................................6
1.2 Kiến trúc Joomla................................................................................................7
1.3 Các chức năng chính của Joomla......................................................................7
1.3.1 Quản lý thành viên (User Manager)...........................................................7
1.3.2 Quản lý phương tiện....................................................................................8
1.3.3 Quản lý ngôn ngữ (Language Manager)....................................................8

1.3.4 Quản trị nội dung........................................................................................9
1.3.5 Quản lý menu (Menu Manager)..................................................................9
1.3.6 Quản lý cấu hình chung(Global Configuration)........................................9
1.3.7 Quản lý Component...................................................................................10
1.3.8 Quản lý Module(Module Manager)...........................................................11
1.3.9 Quản lý giao diện (Template Manager).....................................................12
2.3.10 Quản lý Plugin (Plugin Manager)...........................................................13
1.3.11 Đưa component, module và template tích hợp vào joomla.....................14
1.4 VirtueMart........................................................................................................14
1.4.1 Các thành phần của VirtueMart................................................................15
1.4.2 Các tính năng cơ bản của VirtueMart.......................................................15
1.4.2.1. Tính năng nổi bật................................................................................15
1.4.2.2. Tính năng dành cho người quản trị website........................................16
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBSITE TRANG SỨC BẰNG MÃ NGUÔNF MỞ
JOOMLA(VIRTUREMART)...................................................................................22
2.1 Cài đặt VirtueMart..........................................................................................22
2.2. Việt hóa VirtueMart........................................................................................23
2.3. Các quy trình, chức năng dành cho người sử dụng......................................23
2.4. Phát triển VirtueMart.....................................................................................28
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 1


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN..............................................................29
1. Kết quả đạt được................................................................................................29
2. Kết luận............................................................................................................... 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................30

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 2


GVHD:Nguyễn Thu Hương


Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Cấu Trúc Joomla.........................................................................................7
Hình 1.2: Quản lý thành viên......................................................................................8
Hình 1.3: Quản lý phương tiện...................................................................................8
Hình 1.4: Quản lý ngôn ngữ........................................................................................9
Hình 1.5: Quản lý nội dung.........................................................................................9
Hình 1.6: Quản lý cấu hình chung............................................................................10
Hình 1.7: Quản lý module..........................................................................................11
Hình 1.8: Quản lý giao diện.......................................................................................13
Hình 1.9: Quản lý Plugin...........................................................................................14
Hình 1.10: Giao diện chung cho phần quản lý Website..........................................16
Hình 1.11: Quản lý bán hàng....................................................................................17
Hình 1.12: Quản lý kho hàng....................................................................................17
Hình 1.13: Quản lý sản phẩm....................................................................................18
Hình 1.14: Quản lý nhóm khách hàng......................................................................19
Hình 1.15: Quản lý hóa đơn......................................................................................19
Hình 1.16: Quản lý thuế............................................................................................20
Hình 1.17: Quản lý giao hàng....................................................................................21
Hình 1.18: Quản lý Mã giảm giá...............................................................................21
Hình1.19: Quản lý Nhà sản xuất...............................................................................21
Hình 2.1: Đăng nhập..................................................................................................22
Hình 2.2: Cài đặt dữ liệu mẫu...................................................................................22
Hình 2.3: Trang chủ...................................................................................................23
Hình 2.4: Quy định giao hàng...................................................................................24
Hình 2.5: Tuyển dụng................................................................................................24
..................................................................................................................................... 25
Hình 2.6: Hoa và cuộc sống.......................................................................................25
Hình 2.7: Hướng dẫn cắm hoa..................................................................................25
Hình 2.8: Liên hệ........................................................................................................26
Hình 2.9: Đăng ký thành viên cho khách hàng........................................................26
Hình 2.10: Chọn mua sản phẩm trên website..........................................................27
Hình 2.11: Giỏ hàng...................................................................................................27
Hình 2.12: Tìm kiếm sản phẩm theo giá...................................................................28

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 3


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem là một
trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các chính phủ, tổ chức,
cũng như của các công ty và các cửa hàng, nó đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể
tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ.
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử,
công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt chinh
phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những sản phẩm
có giá trị hết sức lớn lao và ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu, là nền tảng
chính cho sự truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu.
Giờ đây, mọi việc liên quan đến thông tin trở nên thật dễ dàng cho người sử
dụng: chỉ cần có một máy tính kết nối internet và một dòng dữ liệu truy tìm thì gần
.knhư lập tức… cả thế giới về vấn đề mà bạn đang quan tâm sẽ hiện ra, có đầy đủ
thông tin, hình ảnh và thậm chí đôi lúc có cả những âm thanh nếu bạn cần… Bằng
internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc độ nhanh hơn và chi phí
thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đã thúc đẩy sự khai sinh
và phát triển của thương mại điện tử và chính phủ điện tử trên khắp thế giới, làm biến
đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
Vì vậy, em đã thực hiện đồ án “ XÂY DỰNG WEBSITE SHOP HOA SÀI
GÒN BẰNG MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA”. Người chủ cửa hàng đưa các sản phẩm đó
lên website và quản lý bằng website đó, khách hàng có thể đặt và mua hàng trên
website mà không cần đến cửa hàng. Chủ cửa hàng sẽ gửi sản phẩm cho khách hàng
khi nhận được tiền.
Chương trình chạy trên môi trường hệ điều hành Window sử dụng ngôn ngữ
chuẩn về xử lý dữ liệu như PHP, HTML, JavaScript, XML, CSS và hệ quản trị cơ sở
dữ liệu MySQL. Dùng Xampp làm môi trường WebServer hỗ trợ sẵn Apache, PHP,
MySQL.
Vì khả năng và thời gian còn hạn chế, website không tránh khỏi có những thiếu
sót, rất mong sự góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để website được hoàn thiện
hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
2. Mục đích , yêu cầu nghiên cứu
Nắm được cơ sở lý thuyết chung về thương mại điện tử và các vấn đề liên quan
đến thương mại điện tử.
Tìm hiểu các Website thương mại điện tử lớn đã được triển khai để nắm được
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 4


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

cách thức hoạt động và những yêu cầu cần thiết đối với ứng dụng thương mại điện tử.
Xác định đối tượng khách hàng mà mình hướng tới để phục vụ.
Tìm hiểu về Joomla và những tính năng của nó.
Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử dựa trên nền tảng Joomla có thể đáp ứng
được nhu cầu của đối tượng phục vụ.
Tính toán, đưa ra phương pháp và kế hoạch thực hiện dự án trong thời gian ngắn
nhất và chi phí thấp nhất có thể.
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
Website được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, cửa hàng, công ty, cơ quan,
… có nhu cầu quảng bá sản phẩm, cũng như quản lý trong việc bán sản phẩm.
Đối tượng phục vụ:
- Cá nhân, cửa hàng, công ty, các đại lý phân phối,…
- Nhà quản trị website
- Sinh viên nghiên cứu về thiết kế web dựa trên Joomla.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện được các yên cầu mà đề tài đặt ra. Em đã trực tiếp khảo sát thực tế
các của hàng, tìm hiểu qua các tài liệu như sách báo, giáo trình, Internet …
Từ đó có thể xây dựng “website trang sức” bằng cách sử dụng mã nguồn mở.
Bên cạnh đó, để thực hiện đề tài này em được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô
“Nguyễn Thu Hương”
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Đây là chương trình hỗ trợ cho việc mua bán trang sức qua mạng nhằm mở rộng
phạm vi kinh doanh của cửa hàng, chương trình cho phép:
- Cho phép khách hàng tìm kiếm thông tin, đặt mua các loại trang sức có trên
website.
- Hỗ trợ thông tin về xu hướng thời trang về trang sức.
- Tra cứu, cập nhật thông tin hàng hóa.
- Tra cứu nhanh về thông tin khách hàng.
- Tra cứu những thông tin liên quan đến việc mua bán trên mạng nhằm giảm
thiểu thời gian tìm kiếm.
- Đồng thời cho phép người quản trị thay đổi, cung cấp thông tin nhanh chóng
đến người dùng.
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 5


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

PHẦN II: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 : TÌM HIỂU VỀ JOOMLA
1.1 Giới thiệu về Joomla
Joomla là một hệ thống quản trị nội dung (CMS – Content Management System)
được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL , cho phép người sử
dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet, giúp bạn
thực hiện các website động một cách nhanh chóng và dễ dàng. Là hệ thống quản trị nội
dung mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay. Linh hoạt, đơn giản, thanh nhã, tính tuỳ
biến rất cao và cực kỳ mạnh mẽ, đó là những gì có thể nói về Joomla! Được sử dụng ở
trên toàn thế giới từ những trang web đơn giản cho đến những ứng dụng phức tạp.
Việc cài đặt Joomla! rất dễ dàng, đơn giản trong việc quản lý và đáng tin cậy.
Joomla! có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ
hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, bản tin nhanh, blog,
diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong site và hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Hiện nay Joomla phát triển theo nhiều dòng phiên bản: dòng phiên bản Joomla
1.0 và dòng phiên bản Joomla 1.5, 2.5,3.0 ( đang phát triển).
Ứng dụng Joomla trong nhiều lĩnh vực như:
- Trang Web của các tổ chức hoặc của các cổng thông tin (Portal).
- Thương mại điện tử.
- Trang Web cho các công ty cỡ nhỏ.
- Ứng dụng cho các cơ quan hành chính.
- Trang Web cho các trường học và nhà thờ.
- Trang Web cá nhân và gia đình.
- Các cổng thông tin cộng đồng.
- Trang Web báo điện tử và tạp chí.
- Và nhiều ứng dụng khác…

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 6


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

1.2 Kiến trúc Joomla
Joomla được phát triển theo kiến trúc 3 tầng hệ thống:

Hình 1.1: Cấu Trúc Joomla
- Tầng dưới cùng là mức nền tảng, chứa các thư viện và các plugin (còn được
biết với tên gọi mambot).
- Tầng thứ hai là mức ứng dụng và chứa lớp JApplication. Hiện tại tầng này
gồm 3 lớp con: JInstallation, JAdministrator và JSite.
- Tầng thứ ba là mức mở rộng. Tại tầng này có các thành phần (component), mô
đun (module) và giao diện (template) được thực thi và thể hiện.
JApplication: Lớp này đại diện cho ứng dụng Joomla và được thực hiện như
một nhà máy qui định mọi ứng dụng giữ những đối tượng. Lớp này bao gồm các lớp
con như: JInstallation, JAdministrator và JSite.
Mambot (Plug-in): Là các chức năng được bổ sung thêm cho Com, các Mambot
này sẽ can thiệp, bổ sung vào nội dung của trang Web trước hoặc sau khi nó được hiển
thị. Mambot có thể được cài đặt thêm vào Website, hay nói cách khác Mambot là
phương tiện giao tiếp với component.
1.3 Các chức năng chính của Joomla
1.3.1 Quản lý thành viên (User Manager)
Joomla! có một hệ thống đăng ký riêng cho phép người sử dụng có thể cá nhân
hóa một số tùy chọn. Có tất cả 9 nhóm người dùng với các mức quyền hạn khác nhau,
những nhóm người dùng này được phân quyền từ mức được phép truy cập, được phép
chỉnh sửa, được phép xuất bản cho tới được phép quản trị.
Ví dụ: Nhóm quản trị, gồm:
- Super Administrator: quyền quản trị cấp cao nhất
- Administrator: quản trị viên
- Manager: quản lý

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 7


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 1.2: Quản lý thành viên
1.3.2 Quản lý phương tiện
Quản lý phương tiện là một công cụ cho phép bạn dễ dàng quản lý các tệp và thư
mục lưu trữ hình ảnh, flash, video... hay các kiểu tệp đa phương tiện khác mà bạn
muốn. Trình quản lý này được tích hợp với công cụ soạn thảo bài viết bởi vậy bạn sẽ
dễ dàng chèn chúng vào bài viết bất cứ lúc nào bạn cần.

Hình 1.3: Quản lý phương tiện
1.3.3 Quản lý ngôn ngữ (Language Manager)
Joomla! hiện hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ khác nhau, thậm chí bạn có thể tạo
website quốc tế với nhiều ngôn ngữ khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 8


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 1.4: Quản lý ngôn ngữ
1.3.4 Quản trị nội dung
Joomla! tổ chức các bài viết theo một hệ thống 3 tầng, do vậy bạn có thể tổ chức
nội dung theo bất cứ cách nào mà bạn muốn. Người sử dụng có thể bỏ phiếu cho bài
viết, e-mail tới những người bạn về một bài viết nào đó, hoặc tự động lưu lại thành
file PDF. Người quản trị còn có thể hẹn giờ để xuất bản một bài viết, hoặc hẹn giờ để
ẩn một bài viết khỏi hệ thống hay chuyển sang dạng lưu trữ.
Nhờ có trình soạn thảo, việc tạo các bài viết trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
1.3.5 Quản lý menu (Menu Manager)
Trình quản lý menu của Joomla cho phép bạn tạo không giới hạn số menu và số
mục menu. Bạn có thể tổ chức menu của bạn theo kiểu phân cấp mà hoàn toàn độc lập
với cấu trúc nội dung của bạn. Bạn có thể đặt một menu ở nhiều nơi với nhiều kiểu
dáng khác nhau.

Hình 1.5: Quản lý nội dung
1.3.6 Quản lý cấu hình chung(Global Configuration)
Là trung tâm cấu hình chính của Joomla, bao gồm 3 phần: Trang web (Site), Hệ
thống (System) và Máy chủ (Server). Những thay đổi thực hiện tại đây sẽ được cập
nhật vào file configuration.php.

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 9


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 1.6: Quản lý cấu hình chung
1.3.7 Quản lý Component
Joomla Component là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!, thực chất
nó là một ứng dụng trong hệ thống Joomla!. Component được sử dụng để thực hiện
một chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: cng cấp tin tức, quảng cáo, rao vặt, đặt
phòng khách sạn, bất động sản, download...
Một component được hiển thị ở phần trung tâm, hay phần chính(mainbody) của
website.
Back-end thường gồm những file cơ bản sau: 1 file admin.yourcom.php, 1 file
admin.yourcom.html.php, 1 file toolbar.yourcom.php, 1 file toolbar.yourcom.html.php
Frontend sẽ gồm 2 file cơ bản (thông thường): 1 file yourcom.php, 1 file
yourcom.html.php.
Trong phiên bản Joomla 1.5 có tất cả 11 component mặc định được cung cấp
kèm theo và được đặt trong thư mục “Joomla/Component”, gồm:
- com_banners: Quản lý bảng quảng cáo (banner)
- com_contact: Quản lý các đầu mối liên hệ (contact)
- com_content: Quản lý và hiển thị bài viết (đây là component quan trọng nhất)
- com_mailto: Quản lý chức năng gửi/nhận email
- com_media: Quản lý các tệp đa phương tiện (video, flash, mp3, hình)
- com_newsfeeds: Quản lý việc lấy tin từ website khác
- com_poll: Cung cấp chức năng bình chọn
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 10


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

- com_search: Cung cấp chức năng tìm kiếm
- com_user: Quản lý thành viên
- com_weblinks: Quản lý và hiển thị danh mục các website liên kết
- com_wrapper: Cho phép nhúng một website khác trong cửa sổ của website
Joomla.
1.3.8 Quản lý Module(Module Manager)
Joomla Module là một trong các thành phần mở rộng của Joomla, nó là một ứng
dụng nhỏ (thường chỉ có vài file và phần lập trình cũng không nhiều) được sử dụng
chủ yếu để lấy dữ liệu và hiển thị thông tin. Module thường được dùng kết hợp kèm
với các component nhằm mở rộng, cũng như thể hiện rõ ràng hơn các chức năng của
component.
Không giống như component, một module có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trên
template hoặc vị trí do người dùng tự định nghĩa. Ngoài ra một module có thể được
nhân bản, nghĩa là cùng lúc có thể xuất hiện tại một vị trí hoặc các vị trí khác nhau.
Thông thường một Mod sẽ gồm có 2 file chính là .php (chương trình) và file
.xml (thông số cài đặt), ngoài ra có thể có thêm thư mục ảnh, Java Script... hỗ trợ thêm
cho Module.
Các module có thể được tạo ra bởi người dùng hay được tải về và cài đặt. Quản
lý các module bằng quyền Administrator vào Module Manager. Ở đó bạn có thể cài
đặt, tháo bỏ hay chỉnh sửa một module.

Hình 1.7: Quản lý module
Trong phiên bản Joomla 1.5 có tất cả 20 module mặc định được cung cấp kèm
theo. Các module này được đặt trong thư mục “Joomla/modules”, gồm:
- mod_archive: Module hiển thị các bài viết đã được đánh dấu "lưu trữ"
- mod_banners: Module hiển thị các quảng cáo
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 11


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

- mod_breadcrumbs: Module hiển thị thanh điều hướng
- mod_custom: Module hiển thị một đoạn mã HTML bất kỳ
- mod_feed: Module hiển thị tin lấy từ các website khác
- mod_footer: Module hiển thị dòng bản quyền ở cuối Website
- mod_latestnews: Module hiển thị các bài viết mới nhất
- mod_login: Module hiển thị form đăng nhập
- mod_mainmenu: Module hiển thị menu điều khiển
- mod_mostread: Moudle hiển thị các bài viết được đọc nhiều nhất
- mod_newsflash: Module hiển thị tin vắn / tin nhanh
- mod_poll: Module hiển thị bình chọn
- mod_random_image: Module hiển thị ảnh ngẫu nhiên
- mod_related_items: Module hiển thị các bài viết liên quan
- mod_search: Module hiển thị form tìm kiếm
- mod_sections: Module hiển thị danh sách các mục của Website
- mod_stats: Module hiển thị các thông số thống kê của Website
- mod_syndicate: Module cấp tin cho các website khác
- mod_whoisonline: Module hiện danh tính và số người trực tuyến
- mod_wrapper: Mudule hiển thị một trang web bất kỳ được nhúng vào website
Joomla.
1.3.9 Quản lý giao diện (Template Manager)
Joomla Template là một gói bao gồm các file PHP, HTML, CSS, JS
(Javascript)... và các hình ảnh, biểu tượng, video, flash kèm theo tạo nên giao diện (bố
cục và hình hài) của Website Joomla.
Một gói cài đặt template Joomla gồm các file bắt buộc sau:
- index.php
- templateDetails.xml
- template_css.css hoặc template.css
- template_thumbnail.png
- các thư mục và file khác
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 12


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 1.8: Quản lý giao diện
Trong phiên bản Joomla! 1.5 có 3 template được đóng gói sẵn kèm theo: JA
Purity (Joomlart), Rhuk Milkyway(RocketTheme) và Beez (Angie Radtke/Robert
Deutz). Các template này được đặt trong thư mục “Joomla/templates” và nằm trong
các thư mục con tương ứng. Riêng "system" là một template đặc biệt, nó được sử dụng
khi Joomla không tìm thấy bất cứ template nào khác trên hệ thống.
2.3.10 Quản lý Plugin (Plugin Manager)
Joomla Plugin là một trong các thành phần mở rộng của Joomla! nhằm giúp thực
hiện một cách tự động công việc cụ thể. Trong phiên bản Joomla 1.5 có tất cả 32
plugin mặc định được cung cấp kèm theo. Các module này được phân thành 8 loại
khác nhau và đặt trong các thư mục con tương ứng của thư mục “Joomla/plugins”,
gồm:
- authentication: Các plugin chứng thực quyền hạn
- content: Các plugin nội dung (bài viết)
- editors: Các plugin về trình soạn thảo
- editors-xtd: Các plugin hỗ trợ, mở rộng tính năng cho trình soạn thảo
- search: Các plugin về tìm kiếm
- system: Các plugin của hệ thống
- user: Các plugin về người dùng
- xmlrpc: Các plugin cho phép quản trị Joomla!, viết bài từ các hệ thống khác.

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 13


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 1.9: Quản lý Plugin
1.3.11 Đưa component, module và template tích hợp vào joomla
Để có thể tích hợp component, module và template vào Joomla ngoài việc dựa
vào chuẩn cấu trúc của từng phần, kiến trúc của Joomla mà còn theo một số phương
pháp sau:
Các component, module, template được tạo ra phải nén dưới dạng file “.zip” khi
đó mới được cài đặt vào.
Các component, module, template phải phù hợp với từng phiên bản của Joomla.
Dùng chức năng Install trong menu quản trị Extensions/Install&Uninstall
tương ứng với các component, module,template để cài đặt.
Sau khi đã cài đặt thành công thì kích hoạt component, module, template để có
thể chạy ứng dụng bằng cách Publish nó.
1.4 VirtueMart
VirtueMart là thành phần mở rộng do Joomla phát triển trên nền tảng của Joomla
cho phép mở rộng ứng dụng website bán hàng trực tuyến.
Cũng như Joomla, VirtueMart cũng là mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ
PHP và kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL. Tất nhiên, virtuemart được phát triển dựa
trên nền tảng của joomla.
Virtuemart là dạng component được cài thêm vào joomla thuộc tầng hệ thống thứ
3 Extension Tier. Chức năng chủ yếu của virtuemart là một công cụ bao gồm tất cả các
chức năng cần thiết của một website thương mại điện tử.
Virtuemart cung cấp rất nhiều chức năng phục vụ cho việc quản lý sản phẩm,
danh mục sản phẩm, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán và các phương
thức trình diễn sản phẩm như: danh mục sản phẩm, sản phẩm mới, top sản phẩm...

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 14


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

1.4.1 Các thành phần của VirtueMart
Một gói VirtueMart bao gồm:
- 1 Component (com_virtuemart_1.1.x.zip): là thành phần chính của virtuemart.
- 1 Module chính của virtuemart (mod_virtuemart_1.1.x.zip)
Các Module của VirtueMart:
- mod_product_catelogries: hiển thị nhóm sản phẩm
- mod_productscroller: hiển thị các sản phẩm bằng hiệu ứng cuộn
- mod_virtuemart_cart: hiển thị trạng thái của giỏ hàng
- mod_virtuemart_manufactures: hiển thị danh sách các hãng sản xuất cho khách
hàng lựa chọn
- mod_virtuemart_search: công cụ hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm
- mod_virtuemart_featuredprod: hiển thị các sản phẩm nổi bật, đặc biệt
- mod_virtuemart_lastedprod: hiển thị sản phẩm mới nhất
- mod_virtuemart_randomprod: hiển thị các sản phẩm ngẫu nhiên
- mod_virtuemart_topten: hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất
- mod_virtuemart_allinone: hiển thị 4 Module (lastedprod, featuredprod, topten,
randomprod) thành một Module dưới dạng Tab
1.4.2 Các tính năng cơ bản của VirtueMart
1.4.2.1. Tính năng nổi bật
- Linh hoạt trong các hình thức tính thuế của sản phẩm.
- Quản lý thông tin địa chỉ vận chuyển của khách hàng.
- Quản lý tất cả các thông tin đơn hàng ( kể cả những đơn hàng cũ ), chi tiết của
đơn hàng.
- Cung cấp hệ thống nhiều loại tiền tệ ( khách hàng có thể thay đổi để phù hợp
với kiểu tiền tệ đang sử dụng).
- Quản lý số lượng sản phẩm và danh mục không giới hạn, với số lượng lớn.
- Tìm kiếm thông tin sản phẩm, danh mục hay nhà cung cấp một cách nhanh
chóng. Có thể sắp xếp theo từng thuộc tính của sản phẩm nếu muốn.
- Đánh dấu ghi nhận là sản phẩm “Đặc biệt” để thể hiện nổi bật sản phẩm riêng
biệt của từng cửa hàng.
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 15


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

- Thông báo số lượng sản phẩm còn tồn tại trong kho cho khách hàng khi lựa
chọn sản phẩm.
- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến: Người quản trị có thể nhập các hình thức thanh
toán cho các loại thẻ (như authorize.net, PayPal, 2Checkout, eWay, Worldpay,
PayMate và Visa..)
- Khách hàng có thể thực hiện thanh toán qua hình thức mà họ muốn (trực tuyến,
tiền mặt).
- Cung cấp đầy đủ các hình thức vận chuyển hàng (như: UPS, DHL,...) và giá
cho từng loại vận dựa trên hình thức vận chuyển, trọng lượng của từng loại sản phẩm.
- Quản lý toàn vẹn quy trình bán hàng: từ lúc đặt hàng cho đến khi đơn hàng
hoàn tất (đã chuyển, đã thu)
- An toàn, bảo mật, đã được kiểm chứng qua nhiều dự án triển khai thành công.
1.4.2.2. Tính năng dành cho người quản trị website
Giao diện người quản trị cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết trong việc quản lý
một cửa hàng trên mạng như: thiết kế logic, đầu đủ tính năng quản lý sản phẩm, danh
mục sản phẩm, đơn hàng, nhà cung cấp, thông tin tài khoản của khách hàng, các hình
thức thanh toán, dịch vụ vận chuyển cho người sử dụng.

Hình 1.10: Giao diện chung cho phần quản lý Website
Từ menu chính, người quản trị (Admin) có thể thực hiện các công việc sau:

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 16


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

• Phần Quản lý bán hàng

Hình 1.11: Quản lý bán hàng
User List (Người dùng): quản lý thông tin về quyền truy cập từng khách hàng.
Country List (Quốc gia): quản lý thông tin về thành phố dùng trong dịch vụ vận
chuyển, thông tin khách hàng,...
Currency List (Tiền tệ): thông tin loại tiền tệ mà website bán hàng quản lý.
• Store (Kho hàng)

Hình 1.12: Quản lý kho hàng
Payment Menthod List (Các phương thức thanh toán): nhập mới, thêm sửa, xóa
danh sách các hình thức thanh toán của khách hàng.
Credit Cart List (Danh sách các thẻ tín dụng): quản lý các loại thẻ mà khách
hàng dùng trong việc thanh toán hóa đơn.

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 17


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

• Products (Sản Phẩm)

Hình 1.13: Quản lý sản phẩm
Category List (Danh sách phân mục): thêm, xóa, sửa danh mục của sản phẩm.
Product Discount List (Danh sách sản phẩm giảm giá): cung cấp thêm danh
sách từng giá trị giảm giá của sản phẩm. Hỗ trợ khi nhập sản phẩm sẽ chọn được phần
% giảm giá của sản phẩm.
FileManager (Quản lý file): cung cấp cho sản phẩm những tính năng kèm theo
như: file hình, file video, flash quảng cáo sản phẩm.
Product List: thêm, xóa, sửa sản phẩm vào danh sách.
Có thể nhập nhiều hình ảnh, file hay giá cả cho mỗi sản phẩm.
Cung cấp đầy đủ thuộc tính của một sản phẩm (như màu sắc, kích thước, thuộc
về danh mục nào…).
Quản lý được số lượng tồn kho của từng sản phẩm tính đến ngày hiện tại.
Thể hiện giá của từng sản phẩm trên website một cách linh hoạt (có sản phẩm sẽ
có thuế, sản phẩm không thuế hay sản phẩm giảm giá,..). Việc thể hiện này admin hoàn
toàn có thể quản lý được.

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 18


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

• Shopper Group List (Nhóm khách hàng)

Hình 1.14: Quản lý nhóm khách hàng
Phân loại ra hình thức khác nhau (thuế sẽ khác nhau). Admin có thể chọn nhóm
cho mỗi khách hàng, từ đó có cách tính thuê khác nhau trên hóa đơn cho mỗi khách
hàng.
• Order List (Đơn hàng)

Hình 1.15: Quản lý hóa đơn
Quản lý danh sách các đơn đặt hàng của khách hàng, bao gồm thông tin như: số
hóa đơn, tên khách hàng, trạng thái của hóa đơn (mới đặt, đã chuyển, hủy, thành
công…), ngày tạo hóa đơn và tổng tiền của hóa đơn.
Thề hiện thông tin chi tiết của hóa đơn gốm bao nhiêu sản phẩm, giá từng sản
phẩm.
Thể hiện báo cáo cho hóa đơn này.
Tính toán được số tiền trên hóa đơn khi khách hàng chuyển đổi tiền tệ.
• Vendor (Công ty phân phối)

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 19


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Vendor Category List (Danh mục loại nhà sản xuất): quản lý các danh mục mà
nhà sản xuất sẽ cung cấp hàng cho cửa hàng như: Lĩnh vực thực phẩm, lĩnh vực đồ gia
dụng, điện tử…. Thêm, xóa, sửa các danh mục như danh mục của sản phầm.
Vendor List (Danh sách nhà sản xuất): quản lý các nhà cung cấp, nhà cung cấp
nào cung cấp mặc hàng nào. Thông tin bao gồm: tên nhà cung cấp, website, email, loại
danh mục mà nhà cung cấp có thể cung cấp.
• Reports (Báo cáo)
Thực hiện việc báo cáo coi tổng số doanh thu trong tháng, tháng trước, hoặc theo
thời gian chỉ định (giả sử từ ngày 01/04/2008 đến 01/05/2008). Có thể coi tổng quát
hay chi tiết của của thu nhập của hàng theo thời gian báo cáo.
• Tax Rate List (Thuế)

Hình 1.16: Quản lý thuế
• Shipping (Giao hàng)
Quản lý thông tin vận chuyển hàng hóa: nhà cung cấp, cước phí…

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 20


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 1.17: Quản lý giao hàng
Shipper List (Danh sách giao hàng): Quản lý các dịch vụ vẩn chuyển
Shipping Rates List (Phí giao hàng) : quản lý khối lượng vận chuyển đến từng
quốc gia theo các loại hình dịch vụ thì sẽ có giá khác nhau.
• Coupon (Mã giảm giá)
Quản lý các mã giảm giá để đối chiếu với khách hàng giữ mã giảm giá.

Hình 1.18: Quản lý Mã giảm giá
• Manufacturer (Nhà sản xuất)
Quản lý tên các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm cho cửa hàng.

Hình1.19: Quản lý Nhà sản xuất

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 21


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBSITE TRANG SỨC BẰNG MÃ
NGUÔNF MỞ JOOMLA(VIRTUREMART)
2.1 Cài đặt VirtueMart
Sau khi tạo xong một dự án web, ta tiến hành cài đặt gói VirtueMart để thuận tiện
cho việc thiết lập một trang bán hàng trực tuyến đầy đủ chức năng nhất.
Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào dự án web bằng cách gõ địa chỉ
http://localhost/tintuc/administrator trên thanh địa chỉ của trình duyệt web. Xuất hiện
hộp thoại, chúng ta tiến hành điền tên đăng nhập và mật khẩu đã được tạo của dự án
web ở trên.

Hình 2.1: Đăng nhập
Bước 2: Cài đặt gói VirtueMart cho dự án web: Sau khi đã đăng nhập vào Backend, chúng ta vào mục Extensions/ Install/uninstall. Tại đây kích vào nút Browse để
chọn gói cài đặt VirtueMart cần cài đặt (ở đây dùng gói Com_virtuemart_1.1.9.j15),
sau đó kích vào nút Upload file & Install để tiến hành cài đặt.

Hình 2.2: Cài đặt dữ liệu mẫu
SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 22


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Bước 3: Cài đặt dữ liệu mẫu cho gói VirtueMart: sau khi cài đặt xong, sẽ xuất
hiện một hộp thoại, chúng ta sẽ kích vào nút Install SAMPLE DATA để cài đặt dữ
liệu mẫu. Sau khi cài đặt xong sẽ xuất hiện VirtueMart trong mục Compenents của dự
án web.
2.2. Việt hóa VirtueMart
Bước 1: Download hoặc copy gói ngôn ngữ dành cho Virtuemart 1.1.9 về máy.
Bước 2: Giải nén gói ngôn ngữ được trên được file langueges copy file này vào
thư mục C:\xampp\htdocs\cctm05f011\administrator\components\com_virtuemart
- Chú ý: Xóa thư mục languages cũ và copy, copy đè lên thư mục languages cũ.
2.3. Các quy trình, chức năng dành cho người sử dụng
Giao diện website trang sức thân thiện với người dùng.

Hình 2.3: Trang chủ

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 23


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 2.4: Quy định giao hàng

Hình 2.5: Tuyển dụng

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 24


GVHD:Nguyễn Thu Hương

Xây dựng website Hoa Sài Gòn bằng mã nguồn mở Joomla

Hình 2.6: Hoa và cuộc sống

Hình 2.7: Hướng dẫn cắm hoa

SVTH: Nguyễn Thị Tùy Tâm

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×