Tải bản đầy đủ

Quản trị kinh doanh lĩnh vực marketing facebook

Tìm hiểu về facebook marketing


Danh sách thành viên Nhóm 1:


Nội dung thuyết trình:
Giới
thiệu
Vai trò

về

của

marke

FB

ting


trong

thiệu

chiến
lược
marke
ting
Ưu

về FB
Faceboo
k
Marketi
ng

chế

Đặc
điểm

điểm
và hạn

Giới

người
Các

dung

cách

FB

tiếp
cận
khách
hàngGiới thiệu về marketing
Marketing là tiếp thị - là một quá trình tạo dựng các giá trị từ
khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục
đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những giá
trị đã được tạo ra." - GS. Philip Kotler (Giáo sư Marketing nổi tiếng
nhất thế giới "cha đẻ" của Marketing hiện đại)


Giới thiệu về marketing

Marketing hiện đại, bao gồm các khía cạnh: nghiên cứu thị
trường, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng, thiết
kế chương trình phân phối sản phẩm, tổ chức phân phối sản
phẩm, định giá sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tổ chức sự
kiện,...v.v


Giới thiệu về mạng xã hội FacebookLà website truy cập miễn phí do công ty Facebook, Inc điều hành.
Mở đầu là một phiên bản Hot or Not của Đại học Harvard với tên gọi
Facemash do Mark Zuckerberg sáng lập cùng cộng sự.Zuckerberg thành lập "The Facebook", ban đầu đặt tại
thefacebook.com, vào 04/02/2004.Ba hình thức xuất hiện trên Facebook là Profile, Fanpage và Group

Đặc điểm người dùng:


Đặc điểm người dùng:


Đặc điểm người dùng:


Đặc điểm người dùng:

33%

51%

16%


Đặc điểm người dùng:


Đặc điểm người dung:


Đặc điểm người dung:


Các cách tiếp cận khách hàng:

Ads
1

Cách tiếp cận

Content
2


Các cách tiếp cận khách hàng:
Facebook Promote
Ads
Facebook Ads


Các cách tiếp cận khách hàng:
2 vị trí hiện Ads: new feed & right column


Các cách tiếp cận khách hàng:

Cập nhật sản phẩm/dịch vụ từ các store.
Bài viết dạng câu hỏi để người đọc có hành động comment trả lời.
Tổ chức cuộc thi, mini game, event

Content

Nội dung mang tính xã hội.
Thông tin về các thương hiệu.
Nội dung giao dịch cụ thể.
Các loại nội dung khác.


Các cách tiếp cận khách hàng:


Các cách tiếp cận khách hàng:


Các cách tiếp cận khách hàng:


Các cách tiếp cận khách hàng:
Để tăng hiển thị và lan truyền trên Facebook cần phải làm gì?


Các cách tiếp cận khách hàng:
Để tăng hiển thị và lan truyền trên Facebook cần phải làm gì?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×