Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn CADCamCNC thiết kế phiến tỳ bằng phần mềm creo BKHCM

BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

MỤC LỤC
Lời mở đầu .................................................................................................................... 2
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ............................................................................................... 3
I. Thiết kế chi tiết trên phần mềm CREO 4.0. ........................................................... 4
II. Tạo phôi . .................................................................................................................. 9
III. Đường lối gia công bề mặt chi tiết. ....................................................................... 9
1. Đánh số các mặt gia công và định vị . ...................................................................... 9
2. Chọn mặt gia công và mặt định vị kẹp chặt. .......................................................... 10
3. Chọn phương pháp gia công :................................................................................. 11
4. Chọn dụng cụ cắt cho từng bước công nghệ. ........................................................ 12
5. Xác định thông số công nghệ cho từng dụng cụ cắt . ............................................ 12
6. Tổng hợp các bước công nghệ trong một nguyên công ........................................ 13
IV. Gia công trên phần mềm CREO 4.0. .................................................................. 14
V. Xuất chương trình NC…………………………………………………………...29
Lời Kết……………………………………………………………………………….35

SVTH: Hoàng Minh Tuấn


1


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Lời mở đầu
Một bước tiến cao hơn trong ngành cơ khí là công nghệ CAD/CAM-CNC,
tạo thành một quy trình khép kín từ khâu thiết kế đến khâu chế tạo sản phẩm bằng
các máy móc gia công hiện đại. Trước đây để gia công một sản phẩm, người thợ
phải lấy nguyên liệu, gia công bằng tay trên các máy móc nửa thủ công như máy
tiện, máy phay, máy bào, máy hàn... Hiện nay công việc gia công đã được tự động
hóa bằng các máy gia công hiện đại (máy CNC), công việc của người thợ chỉ còn là
đứng máy nhấn nút, lập trình gia công...Lập trình gia công là một công việc quan
trọng khi thực hiện trên các máy gia công tự động CNC, các công việc trước đây
như lấy vật liệu (phôi), tiện, phay đều được máy tự động thực hiện một cách chính
xác theo chương trình đã được lập trình. Từ đó, hình thành bộ môn Cad/Cam/Cnc
mục đích nhằm giới thiệu và tạo nền tảng cơ bản về Cad/Cam/Cnc cho sinh viên.
Bên cạnh đó, giúp sinh viên tìm hiểu một số phần mềm Cad/Cam thông dụng hiện
nay như Cimatron, Unigraphics-NX, Pro/ENGINEER… thông qua bài tập lớn với
đề tài tự thiết kế một chi tiết và xuất chương trình NC với một phần mềm tùy chọn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Thành đã hướng dẫn và cho chúng
em nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thành bài tập lớn này.
TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2017
Sinh viên thực hiện
HOÀNG MINH TUẤN

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

2


GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

BTL CAD/CAM/CNC

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Chọn chi tiết làm đối tượng gia công, yêu cầu độ chính xác cao.


2. Chất lượng tốt, hình dáng không quá phức tạp, không thể gia công trên
máy thường.

3. Chọn máy gia công.
4. Các bước công nghệ thực hiện lên máy.
5. Chọn dao, chế độ cắt cho từng bước công nghệ.
6. Thiết kế chi tiết bằng việc ứng dụng phần mềm CREO 4.0
7. Lập trình và mô phỏng gia công.
8. Xuất dữ liệu qua máy CNC.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

3


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

I. Thiết kế chi tiết trên phần mềm CREO 4.0.
❖ Tạo Model trên phần mềm CREO 4.0.
✓ Tạo sketch trên mặt Right với kích thước sketch là khối hình vuông 100x100
(hình 1).

Hình 1: Tạo sketch .

✓ Dùng lệnh Extrude tạo khối đùn 12mm với sketch có kích thước như hình dưới.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

4


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 2 : Đùn khối Extrude

✓ Tiếp theo từ 1 mặt phẳng trên bất kỳ của chi tiết vẽ sketch 4 hình tròn có đường
kính 12mm.

Hình 3 : Vẽ Sketch lỗ

✓ Tiếp theo dùng lệnh Extrude để tạo 4 lỗ thông suốt trên chi tiết như hình 4.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

5


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 4.

✓ Tiếp tục vẽ sketch lên trên mặt phẳng bất kì của chi tiết với biên dạng tam giác
bo tròn ở đáy như với lệnh skecth 3-point kích thước như hình (vị trí bo tròn có
bán kính là 30mm).

Hình 5.

✓ Tiếp tục dùng lệnh Extrude để đùn khối biên dạng này lên 10mm.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

6


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 6.

✓ Ta được chi tiết hoàn chỉnh như sau .

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

7


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 7.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

8


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

II. Tạo phôi .

- Chọn File rồi chọn Prepare để chuyển từ hệ inch qua mét.
- Để tạo phôi để gia công chi tiết ta chọn Reference model chọn chi tiết vẽ, chọn
-

Default chọn Ok.
Chọn Workpiece rồi chọn Automatic Workpiece.
Chọn kích tước phía trên 6mm.

Hình 8.

III. Đường lối gia công bề mặt chi tiết.
1. Đánh số các mặt gia công và định vị .

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

9


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 9 : Đánh số mặt gia công.

✓ Mặt số 1 là mặt trên của phôi.
✓ Mặt số 2, 3, 4, 5 là các mặt bên của phôi.
✓ Mặt số 6 là mặt đáy của phôi.
2. Chọn mặt gia công và mặt định vị kẹp chặt.
✓ Mặt gia công là mặt số 1 .
✓ Mặt định vị kẹp chặt là 2 mặt bên mặt số 2 và mặt số 4.

Hình 10.
✓ Mặt định vị kẹp chặt là 2 mặt bên mặt số 2 và mặt số 4.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

10


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 11.
3. Chọn phương pháp gia công :
✓ Cách gá chi tiết trên máy phay CNC 3 trục

Hình 12 : Máy phay CNC VMC 1370L.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

11


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

✓ Cách gá chi tiết lên máy phay CNC là dùng Ê tô.

Hình 13 : Ê -tô
4. Chọn dụng cụ cắt cho từng bước công nghệ.
a. Phay mặt khỏa mặt.
✓ Dùng dao phay trụ ENDMILL có đường kính là 20mm có chiều dài là 100
mm.
b. Phay phá .
✓ Dùng dao phay trụ ENDMILL có đường kính là 15mm có chiều dài là
100mm.
c. Phay tinh.
✓ Dùng dao phay trụ ENDMILL có đường kính 15mm có chiều dài 100mm.
d. Khoan lỗ.
✓ Dùng mũi khoan BASIC DRILL có đường kính 16mm có chiều dài
60mm.
5. Xác định thông số công nghệ cho từng dụng cụ cắt .
a. Dao phay trụ ENDMILL
✓ Đường kính là 20mm
✓ Chiều dài dao phay là 100mm
✓ Vật liệu là thép gió
b. Dao phay trụ ENDMILL
✓ Đường kính là 15mm
✓ Chiều dài dao phay là 100mm
✓ Vật liệu là thép gió
c. Mũi khoan BASIC DRILL
✓ Đường kính là 16mm
✓ Chiều dài dao phay là 60mm

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

12


GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

BTL CAD/CAM/CNC

✓ Vật liệu là thép gió
6. Tổng hợp các bước công nghệ trong một nguyên công .
a. Phay khỏa mặt
Lần gá
Nội dung gia công

Thứ nhất

Dụng cụ cắt

Phay khỏa mặt đầu
Dao phay trụ ENDMILL

Chiều sâu cắt

2 mm / lần

Bề rộng cắt

20 mm

Lượng chạy dao

200 mm / phút

Số vòng quay trục chính

800 vòng / phút

Lần gá

Thứ nhất

Nội dung gia công
Dụng cụ cắt

Phay phá
Dao phay trụ ENDMILL

Chiều sâu cắt

3 mm / lần

Bề rộng cắt

15 mm

Lượng chạy dao

200 mm / phút

Số vòng quay trục chính

800 vòng / phút

b. Phay phá

c. Phay tinh
Lần gá

Thứ nhất

Nội dung gia công
Dụng cụ cắt

Phay tinh
Dao phay trụ ENDMILL

Chiều sâu cắt

0,5 mm / lần

Bề rộng cắt

15 mm

Lượng chạy dao

200 mm / phút

Số vòng quay trục chính

800 vòng / phút

d. Khoan 4 lỗ
Lần gá
Nội dung gia công
Dụng cụ cắt
Chiều sâu cắt

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

Thứ nhất
Khoan lỗ
Mũi khoan BASIC DRILL
3 mm / lần

13


GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

BTL CAD/CAM/CNC

Bề rộng cắt

16 mm

Lượng chạy dao

200 mm / phút

Số vòng quay trục chính

800 vòng / phút

IV. Gia công trên phần mềm CREO 4.0.
✓ Đầu tiên ta chọn New-> Manufacturing> NC assembly > bỏ chọn Use
default template > chọn vào mmns_mfg_nc .

Hình 14.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

14


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 15.
✓ Trong mục Manufacturing ta chọn Reference Model> Assamble reference
model > chọn chi tiết cần gia công > chọn default > OK .

Hình 16.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

15


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

✓ Tiếp theo chọn lượng dư phôi bằng cách vào Workpiece > Automatic
workpiece > sau đó nhấp vào ô vuông màu trắng trên phôi để kéo lượng dư và
nhập kích thước cho lượng dư bề mặt trên phôi là 6mm.

Hình 17.
✓ Chọn máy cho quá trình gia công click vào Work Center >Mill ở đây ta chọn
máy phay .

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

16


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 18.
✓ Sau đó chọn chế độ vận hành máy Operation vào mục Clearance chọn Value
khoảng cách lùi dao là 50mm từ mặt trên cùng của chi tiết .

Hình 19.
✓ Sau đó vào Datumn để chọn tọa độ chạy dao xyz như hình :
SVTH: Hoàng Minh Tuấn

17


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 20.
✓ Tiếp tục tiến hành phay thô bề mặt lượng dư 6mm vào Mill< Face < Edit tool
chọn dao phay END Mill với thông số đường kính 20mm và chiều dài 100mm.

Hình 21.
Sau đó vào lệnh Reference để chọn bề mặt cần gia công đến như hình 22 .

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

18


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 22.
✓ Sau đó vào Parameter để chọn thông số chạy dao .

Hình 23.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

19


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

✓ Sau đó chọn Play patch để xem đường chạy dao .

Hình 24.
-

Tạo thể tích phần gia công :
Chọn lệnh Mill Volume để tạo thể tích gia công , chọn lệnh Extrude >
Placement > Define chọn mặt phẳng vẽ là mặt trên cùng của chi tiết chọn left .
Xong dùng lệnh skecth vẽ khối vuông bao chi tiết để tạo thể tích phay phá như
hình 25.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

20


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 25.
✓ Sau đó Extrude xuống mặt dưới .

Hình 26.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

21


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

✓ Sau đó dùng lệnh Trim chọn vào phần thể tích tam giác nhô lên để tách phần
thể tích còn lại với phần phay phá .

Hình 27.
✓ Tiếp tục dùng lệnh Rough Volume trong menu Mill để phay phá phần thể tích
vừa tạo .
✓ Vào Edit Tool chọn dao End Mill đường kính 15mm , chiều dài 100mm đặt
tên là TRU15 ở phần Name < OK.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

22


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 28.
✓ Vào lệnh Reference chọn phần gia công là mặt thể tích Mill_Vol_2 .

Hình 29.
SVTH: Hoàng Minh Tuấn

23


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

✓ Chọn thông số chạy dao ở lệnh Parameter

Hình 30.
✓ Chọn vào Display style để chọn chế độ wifefame cho dễ nhìn đường chạy dao,
sau đó vào lệnh Play patch để xem đường chạy dao .

Hình 31.
✓ Phay tinh lượng dư còn lại ở phần phay phá .
✓ Tiếp tục vào lệnh Rough Volume để chọn mặt phẳng phay và chọn dao như
phần phay phá , và thay đổi thông số lượng dư trong Parameter như sau :

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

24


BTL CAD/CAM/CNC

GVHD: Thầy Nguyễn Văn Thành

Hình 32.
✓ Tiếp tục chọn Play patch để xem đường chạy dao .

Hình 33.
✓ Tiếp tục Khoan 4 lỗ bằng Cách vào menu Mill < Standard < Edit Tool chọn
dao Khoan Basic Drill đường kính 16mm chiều dài 60mm đặt tên Name là
KHOAN16.

SVTH: Hoàng Minh Tuấn

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×