Tải bản đầy đủ

ÔN tập THI HKI vật lý lớp 7

ÔN TẬP THI HKI

I.
1.
2.

3.

4.

LÝ THUYẾT
* Ta nhận biết được ánh sang khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
* Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta.
* Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.
* Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
* Ví dụ:
*
* Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong sáng và đồng
tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
* Định luật phản xạ ánh sáng:
+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở

điểm tới.
+ Góc phản xạ bằng góc tới.
* Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn
bằng vật.
- Khoảng cách từ một điểm của gương phẳng đến vật bằng khoảng cách từ
ảnh của điểm đó đến gương.
- Các tia sáng từ điểm sáng S đến gương phẳng cho tia phản xạ có đường
kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
* Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
-

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

* Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm:
Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
* Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương
phẳng có cùng kích thước.
* Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chum tia tới song song thành một
chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia
tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
5.

6.
7.

* Các nguồn âm có chung đặc điểm: Khi phát ra âm, các vật đều dao động.


* Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng của dây cao su, thành
cốc, mặt trống,… gọi là dao động.
* Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc, kí hiệu Hz.
* Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là
biên độ dao động.
* Đơn vị đo độ to của âm là dexiben, kí hiệu là dB.
8.
Âm có thể truyền qua những môi trường như chất rắn, lỏng, khí và không
thể truyền qua chân không.
10. * Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn.
* Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

* Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. Các vật cứng, có bề mặt
nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).
II. BÀI TẬP
1.
2.
3. Tần số = 510 : 30 = 17 (Hz)
4. t = 3s, V = 340m/s.
Khoảng cách = V.t = 340.3 = 1020 m.
5. t = S:V = 10:340 = 1/34 s
Không nghe được tiếng vang vì thời gian âm truyền đến tai ta nhỏ hơn 1/15s.
6. a. Quãng đường = V.t = 340.1/5 = 68m
b. Khoảng cách từ người đó đến vách hang động là: 34m.
9.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×